Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Εκτίμηση σημαντικών χαρακτηριστικών των φαρμάκων στη διαδικασία επιλογής τους Δημήτριος Κούβελας MD, Bpharm, FRCGP, PhD Καθηγητής Φαρμακολογίας – Κλινικής Φαρμακολογίας Διευθυντής Β΄ Εργαστηρίου Φαρμακολογίας

2 Φάρμακο Ετυμολογία Φέρων + Άκος (θεραπεία) ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
Η επιστήμη που ασχολείται με την αλληλεπίδραση μορίων και έμβιων όντων (υποστρώματα) ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Η μεταφραστική τέχνη για τη μεταφορά των αρχών της Φαρμακολογίας στην καθημέρα θεραπευτική πρακτική (σειρά γνώσεων και δεξιοτήτων)

3 Φαρμακολογία

4 Σε Αγγλία και Ουαλία περίπου 1
Σε Αγγλία και Ουαλία περίπου θάνατοι κάθε εξάμηνο συσχετίζονται με φαρμακευτικό λάθος

5 Fortunately a surgeon who uses the wrong side of the scalpel cuts his own fingers and not the patient; if the same applied to dugs they would have been investigated very carefully a long time ago. Rudolf Bucheim Beitrage zur Arzneimitetellehre, 1849

6 αλόγιστη κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ελλάδα
World Pharma, 2010, Copenhagen, Denmark αλόγιστη κατανάλωση αντιβιοτικών στην Ελλάδα Zintzaras & Ioannidis. J Antimicrob Chemother 2003; 52:

7 Φάρμακο = Αγαθό επιλέγει φοράει πληρώνει

8 Επεξεργασία πληροφορίας σχετικής με το φάρμακο
Πως μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα φαρμακοκινητικά δεδομένα; Πως μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα φαρμακοδυναμικά δεδομένα; Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε τα κλινικά δεδομένα;

9 Χρήσιμα φαρμακοκινητικά δεδομένα
Βιοδιαθεσιμότητα (%) Ποσοστό σύνδεσης με πρωτεΐνες του αίματος Μέγιστη συγκέντρωση στο αίμα (Cmax) Χρόνος επίτευξης μέγιστης συγκέντρωσης στο αίμα (tmax) Περιοχή υπό την καμπύλη (AUC) Όγκος κατανομής (Vd) Χρόνος ημίσειας ζωής (t1/2) Κάθαρση (CL) (CL=0,693 x Vd/ t1/2) Μεταβολισμός Οδός απομάκρυνσης (% σε ούρα/ κόπρανα)

10 Περιοχή υπό την καμπύλη (AUC)
Μέγιστη ανεκτή συγκέντρωση Ελάχιστη αποτελεσματική συγκέντρωση

11 Ειδική ομάδα ασθενών Μεγαλύτερη ευαισθησία στα φάρμακα
Περισσότερες και σοβαρότερες ανεπιθύμητες δράσεις Ανταπόκριση σε μικρότερες δόσεις. Περιορισμένη ικανότητα προσαρμογής (ομοιόσταση) Ηπατική ανεπάρκεια (start low, go slow) Νεφρική ανεπάρκεια (υπολογισμός με βάση τη CrCl) Πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες συμμόρφωσης με την αγωγή (σταθερά σχήματα, μείωση φαρμάκων και δόσεων, επιλογή ορθής φαρμακομορφής κλπ)

12 Ηπατική ανεπάρκεια – ρύθμιση δόσης
Μπορεί να προκαλεί και μειωμένη κάθαρση του φαρμάκου. Πιθανώς απαραίτητη η ρύθμιση δόσης (προσδιορισμός συγκέντρωσης) Μείωση της δόσης κατά 50% φαρμάκων με μεγάλη κάθαρση και κατά 25% αυτών με μικρή. Ευκολότερη πρόγνωση σε χρόνια ανεπάρκεια Η καλύτερη ένδειξη μειωμένης μεταβολικής ικανότητας ήπατος είναι η χαμηλή συγκέντρωση λευκωμάτων και η αύξηση του χρόνου προθρομβίνης

13 Νεφρική ανεπάρκεια – ρύθμιση δόσης
Κλάσμα του αναλλοίωτου απεκκρινόμενου φαρμάκου από τους νεφρούς (fu) Κάποια φάρμακα απεκκρίνονται αναλλοίωτα (fu=1, Drug Cl  Creatinine Cl) Σπειραματική διήθηση, ενεργητική απέκκριση, ενεργητική και παθητική επαναρρόφηση Ρύθμιση δόσης σε σχέση με το fu και την κάθαρση κρεατινίνης (ως δείκτη νεφρικής κάθαρσης) π.χ. φάρμακο με fu=0,5  50% απεκκρίνεται αναλλοίωτο από τους νεφρούς. Αν κάθαρση κρεατινίνης = 1/2 του φυσιολογικού  το κλάσμα της δόσης πρέπει να μειωθεί στο ήμισυ. Το μεταβολισθέν κλάσμα είναι αναλλοίωτο και έτσι η τελική δόση πρέπει να είναι το 75% της κανονικής.

14 Νεφρική ανεπάρκεια – ρύθμιση δόσης
Τεκμηριωμένη τροποποίηση της δόσης 1.       Έλεγχος (fu). Αν 0,5 < fu < 1 τότε 2.       Υπολογισμός της κάθαρσης κρεατινίνης (CrCl) (140 - ηλικία) x βάρος (kg) CrCl (ml/sec) = (γυναίκες x 0,85) x Cr (mmol/L) Φυσιολογική τιμή CrCl είναι > 1,5 ml/sec Αν η CrCl εκφράζεται σε ml/min το αντικαθίσταται με 815 3.     DR (ασθενούς) CrCl (υπολογισθείσα) = (1-fu) + fu x DR (φυσιολογικού) ,5

15 Ένδειξη - επιλογή απόλυτη ένδειξη και αντενδείξεις
επιλογή κατηγορίας φαρμάκου - δραστικής ουσίας - οδός χορήγησης - τρόπος χορήγησης φυσικά προϊόντα, εναλλακτικά φάρμακα

16 Η φαρμακομορφή διαθέσιμες φαρμακομορφές (δισκία, παρεντερικά, υπόθετα, τοπική εφαρμογή κ.ά.) επιλογή φαρμακομορφής, συσχέτιση μεταξύ φυσικοχημικών και φαρμακοκινητικών ιδιαιτεροτήτων Ιδιαίτερα στοιχεία δραστικής ουσίας (Αμφοτερικίνη Β vs Εγκεκυστωμένης λιποσωμικής Αμφοτερικίνης Β vs Λιποσωμικού συμπλέγματος Αμφοτερικίνης Β

17 Εν αρχή …

18 - Συμπτωματική θεραπεία = αναλγητικά για την κεφαλαλγία
- Ειδική θεραπεία = πενικιλλίνη για τις στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις - Εμβόλια - Αντισυλληπτικά χάπια

19 Ι.V. Cmax Cmax/2 AUC T1/2

20 p.os Cmax = 0,630 ng/ml (3h) Cmax/2 AUC = 5,25 ng*h/ml T1/2 = 6,9h

21 Ι.V. Cmax Cmax/2 AUC T1/2

22 p.os Cmax Cmax/2 AUC T1/2

23

24 Mission impossible !!!

25 Εγώ? … Ποτέ !!!

26 Φάρμακα Πρωτότυπα Κλασσικά Βιολογικά φάρμακα
Αντίγραφα, γενόσημα, ουσιωδώς όμοια Βιοολογικώς όμοια

27 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (υποβολή στον ΕΜΑ)
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (υποβολή στον ΕΜΑ) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (μεταξύ κρατών της ΕΕ) ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ… 27

28 Πρωτότυπα Προ-κλινικές μελέτες
GLP, BLP, φαρμακολογικές, τοξικολογικές, γονιδιοτοξικες, μεταλλαξιγόνες… Περιβαλλοντικές μελέτες (ERA) Κλινικές μελέτες Φάσεις Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV

29 Η πολυπλοκότητα και δυσκολία της φαρμακευτικής έρευνας
~100 Προσεγγίσεις Ανακάλυψης 7,000,000 πιθανά μόρια ελέγχονται 250 σε προκλινικό έλεγχο 1 εγκεκριμένο φάρμακο 5 σε κλινικό έλεγχο Ανακάλυψη Διερευνητική Ανάπτυξη Πλήρης Ανάπτυξη Phase I Phase II Phase III 5 10 15 Ιδέα Φάρμακο Sources: 1) Increased Length and Complexity of the Research and Development Process. Chapter 1 in: PhRMA Pharmaceutical Industry Profile ) DiMasi, JA, Hansen, RW, Grabowski, HG. The Price of Innovation: new estimates of drug development costs. Journal of Health Economics. 2003; 22:

30 Γενόσημα ή «ουσιωδώς όμοια»
Μελέτη βιοϊσοδυναμίας 24 υγιείς σε διασταυρούμενη μελέτη Μόνο ολική συγκέντρωση στο πλάσμα Όχι ολική ανάλυση τελικού προϊόντος (προσμίξεις) Αποκλίσεις από το πρωτότυπο ±25% Καμία μελέτη για ενέσιμα (μόνο GMP) Καμία μελέτη για τοπικώς χορηγούμενα (κολλύρια, κολπικά σκευάσματα, ρινικές/ωτικές σταγόνες κλπ)

31 Λοιπόν… Cmax Cmax/2 AUC T1/2

32 Αποκλίσεις κατά το «Νόμο»

33 - Συμπτωματική θεραπεία = αναλγητικά για την κεφαλαλγία
- Ειδική θεραπεία = πενικιλλίνη για τις στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις - Εμβόλια - Αντισυλληπτικά χάπια

34 Δηλαδή… Cmax AUC T1/2

35 Τι βλέπουμε στη βιοϊσοδυναμία?

36 Και η ποιότητα κατασκευής των γενόσημων?

37 Παράδειγμα ποιότητας Docetaxel
Από τα «ουσιωδώς όμοια» σε περιεκτικότητα 21 < 90% 11 < 80% Ως το χείριστο 1 < 40% pH πολύ σημαντικό στη σταθερότητα Προσμείξεις (ανεπιθύμητες πάντα)

38 Τα ουρολογικά φάρμακα πρωτότυπα ή γενόσημα;
«Generic substitutes are neither as safe nor effective as branded medications: experience in men treated for lower urinary tract symptoms" Steven Kaplan, AUA 2009

39 WARNING!!! Sometimes what is shown is not what it seems!

40 Και είναι φθηνότερα, αφού κατασκευάζονται με μικρό κόστος και ελάχιστη έρευνα όσον αφορά στα άλλα τρία κριτήρια Parish ?

41 Στην Ελλάδα, Προ μνημονίου!!! Το αντίγραφο τιμολογείται στο 80% της τιμής του πρωτότυπου πριν τη λήξη της πατέντας Το αντίγραφο τιμολογείται στο 40% της τιμής του πρωτότυπου πριν τη λήξη της πατέντας, αλλά το πρωτότυπο μειώνει την τιμή του στο 50% της αρχικής τιμής του (κάτι που ούτως ή άλλως γίνεται πάντα κεντρικά...) Μετά!!!

42

43 Το φάρμακό μας είναι ΤΟ κόκκινο αυτοκίνητο με ΤΟ αλογάκι ?

44 ή το κόκκινο αυτοκίνητο με ΤΟ αλογάκι ?

45 Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Αν δεν κάνεις ηλίθιες ερωτήσεις… Παραμένεις ηλίθιος ! Alban Feinstein


Κατέβασμα ppt "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google