Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Υπ.Ε.Ε.

2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ άρθρο 7 ν. 3691/08 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ άρθρο 9 ν. 3691/08

3 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Υπ.Ε.Ε. νόμος 3296/04
Έρευνα, εντοπισμός, καταστολή παραβάσεων σχετικών με προμήθειες, επιδοτήσεις,επιχορηγήσεις του Ελληνικού δημοσίου και της Ε.Ε. καθώς και με παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο Φ.Π.Α. και έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας. Έρευνα και καταπολέμηση παράνομων συναλλαγών και απατών που διενεργούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, διαδικτύου και νέων τεχνολογιών. νόμος 3296/04,άρθρο 30, 2α

4 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Υπ.Ε.Ε. νόμος 3296/04 (συνέχεια)
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Υπ.Ε.Ε. νόμος 3296/04 (συνέχεια) Πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, πρόδρομων και ψυχότροπων ουσιών, τοξικών και επικίνδυνων ουσιών(ραδιενεργά, πυρηνικά υλικά,τοξικά απόβλητα κ.λ.π.), αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών Έρευνα, εντοπισμός και καταστολή περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νόμος 3296/04,άρθρο 30, 2α

5 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Υπ.Ε.Ε.
5 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Υπ.Ε.Ε. «Η ΥΠΕΕ είναι αρμόδια για την παραπομπή στη Δικαιοσύνη υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή και για υποθέσεις που υπάγονται στις λοιπές αρμοδιότητές της, εφ όσον έχει συντάξει τη σχετική πορισματική αναφορά» Νόμος 3691/08, άρθρο 29

6 Ενέργειες ελεγκτών της Υπ.Ε.Ε.
6 Ενέργειες ελεγκτών της Υπ.Ε.Ε. Έλεγχοι μεταφορικών μέσων και επαγγελματικών χώρων Έρευνες εγγράφων κ.λ.π στοιχείων και έρευνες σε σημεία πέραν των επαγγελματικών χώρων, υπό την εποπτεία των δικαστικών αρχών Συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων, έρευνες και διενέργεια άλλων ανακριτικών πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Κατασχέσεις βιβλίων, στοιχείων, μέσων μεταφοράς, αγαθών, ηλεκτρονικών μέσων και δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου Δεσμεύσεις (σε ειδικές περιπτώσεις) τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, με ταυτόχρονη ενημέρωση της δικαστικής αρχής. παρ. 5α,άρθρο 30, νόμος 3296/04

7 Διάρθρωση της Υπ.Ε.Ε. 7 Υπ.Ε.Ε. Ειδικός Γραμματέας
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης, Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Παραπόνων Πολίτη Κεντρική Υπηρεσία Διεύθυνση (Δ1) Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση (Δ2) Σχεδιασμού Διεύθυνση (Δ3) Ειδικών Υποθέσεων Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Ειδικών Υποθέσεων (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) και Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και λοιπής Ελλάδας

8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Υπ.Ε.Ε. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
8 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Υπ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥπΕΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝΑΘΗΝΩΝ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΧΩΡΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ) Υποθέσεις απάτης εις βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε. - Συνεργασία με την OLAF Υποθέσεις απάτης εις βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου – προμήθειες, δαπάνες Ηλεκτρονικό εμπόριο και έγκλημα- οικονομικό έγκλημα με χρήση νέων τεχνολογιών Χρηματοπιστωτικές υποθέσεις, παραποιημένα προιόντα, ξέπλυμα χρήματος Προγραμματισμός – υποστήριξη ελέγχων

9 Φορολογικές παραβάσεις και ξέπλυμα χρήματος
9 Φορολογικές παραβάσεις και ξέπλυμα χρήματος Γενική ρήτρα οριζόμενη με το στοιχείο ιη΄ του άρθρου 3 του νόμου 3691/08 «εγκληματική δραστηριότητα- βασικό αδίκημα νοείται και η διάπραξη κάθε άλλου αδικήματος, που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας, της οποίας το ελάχιστο όριο είναι άνω των έξι μηνών και από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος»

10 Φορολογικές παραβάσεις και ξέπλυμα χρήματος
10 Φορολογικές παραβάσεις και ξέπλυμα χρήματος Διαδικασία καταγραφής σε διεθνές επίπεδο των ισχυόντων στις εθνικές νομοθεσίες με στόχο να καταστούν συγκεκριμένα τα φορολογικά αδικήματα και να θεσμοθετηθούν ρητές διατάξεις για αυτά που θεωρούνται βασικά. Προοδευτική ταύτιση των εννοιών «μαύρο χρήμα» και «βρώμικο χρήμα» Έξαρση του αριθμού και του μεγέθους περιπτώσεων φορολογικής απάτης τύπου carrousel και εκρηκτική αύξηση της χρήσης εικονικών και πλαστών Φορολογικών στοιχείων.

11 Φορολογικές παραβάσεις και ξέπλυμα χρήματος
11 Φορολογικές παραβάσεις και ξέπλυμα χρήματος Η διάταξη του ν. 3691,3, ιη΄ σε συνδυασμό με το νόμο 2523/97 περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις: Μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (απόκρυψη εισοδήματος ανά διαχειριστική περίοδο) και αποφυγή πληρωμής φόρου πλοίων, άνω των ευρώ. Μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α., παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών, άνω των 3000 ευρώ, σε ετήσια βάση. Έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής, άνω των 3000 ευρώ. Λοιπές περιπτώσεις, όταν εμπίπτει στην αντίληψη των ελεγκτικών φορολογικών αρχών, ότι οι περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να συνδέονται με άλλο βασικό αδίκημα ή να υποκρύπτουν δραστηριότητα νομιμοποίησης εσόδων ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

12 12 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ Υπ.Ε.Ε. (και των άλλων αρμόδιων φορέων) Π.Δ. 85/2005 – Οργανισμός ΥπΕΕ – Πρόβλεˈη συνεργασίας με την Επιτροπή Νόμος 3691/08 – άρθρΟ 40 προϋποθέσεις Οι πληροφορίες κρίνονται χρήσιμες γιʱ το ερευνʷτικό έργο των αποδεκτών και την εκπλήρωση των νόμιμωʽ καθηκόντων τους Οι πληροφορίες διαβιβάζονται είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε κατόπιν αιτιολογημένου αιτήμα˄ος των αρμόδιων φορέων

13 Συνεργασία και συντονισμός των αρμόδιων φορέων
13 Συνεργασία και συντονισμός των αρμόδιων φορέων «Οι αρμόδιοι φορείς (αρχές άρθρου 6, ΥπΕΕ, Φορολογικές και Τελωνειακές υπηρεσίες, Ελληνική Αστυνομία, ΕΥΠ, Λιμενικό Σώμα) δύνανται να διενεργούν κοινούς ελέγχους για υποθέσεις κοινής αρμοδιότητας και ενδιαφέροντος, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το νόμο» Παράγραφος 7 άρθρου 40, ν. 3691/08

14 Αποτελεσματικότητα υφιστάμενων σχημάτων συνεργασίας
14 Αποτελεσματικότητα υφιστάμενων σχημάτων συνεργασίας Η συνεργασία Επιτǁοπής – ΥπΕΕ (π.δ. 85/2005) συνέβαλƵ στην προώθηση σημαντικών ερευνών Το επιτυχές θεσμοθετημένο μοντέλο συνεργασίας στον τομέα της δίωξης ναρκωτικών μέσω του Σ.Ο.Δ.Ν. (Συντ. Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών) ʭχει συντελέσει στην κοινή δράση ˄ης ΥπΕΕ, της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και της Τελωνειακής Υπηρεσʯας και στην εξιχνίαση μεγάλων υποθέσεων διακίνησης ναρκωDŽικών και ξεπλύματος χρήματος την τελευταία ʴεκαετία. Η αξιολόγηση του FATF σχετικά με τις Law enforcement authorities, είναι σε υψηλό βαθμό θετική

15 Διεθνής συνεργασία της Υπ.Ε.Ε.
15 Διεθνής συνεργασία της Υπ.Ε.Ε. INTERPOL EUROPOL OLAF SECI ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

16 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ A.M.L. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
16 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ A.M.L. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φορολογικές παραβάσεις ως συμπεριφορά για τη στοιχειοθέτηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας Σχετικά νέα διάταξη υπό το πρίσμα ότι το θέμα αφορά στις χρήσεις 2006 και εντεύθεν Ήδη προκύπτει μεγάλος αριθμός υποθέσεων και διαβιβάζεται σημαντικός όγκος σχετικών αναφορών, που πιθανόν θα αυξηθεί Απαιτείται ενίσχυση των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου το σύστημα να είναι σε θέση να ανταποκριθεί επαρκώς.

17 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ A.M.L. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
17 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ A.M.L. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υπάρχει έδαφος καλύτερης και πληρέστερης αξιοποίησης των πληροφοριών που περιέχουν οι αναφορές ύποπτων συναλλαγών. Οι έρευνες των διωκτικών αρχών καθυστερούν εν αναμονη στοιχείων που πιθανόν έχουν αναφερθεί. Η εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 40 βελτιώνει σε κάποιο βαθμό τη κατάσταση. Ενδυνάμωση του ρόλου των διωκτικών αρχών και της αμφίδρομης συνεργασίας με την Επιτροπή. Η βελτίωση στον τομέα της ανταλλαγής κρίσιμων πληροφοριών και του καταμερισμού των εργασιών θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων και στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που εκ του νόμου έχουν προανακριτική αρμοδιότητα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν σε συγκεκριμμένες περιπτώσεις τον ερευνητικό βραχίονα της Επιτροπής.

18 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ A.M.L. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
18 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ A.M.L. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Επικαλυπτικές δραστηριότητες (π.χ. τα ίδια στοιχεία ζητούνται από το τραπεζικό σύστημα από πλέον του ενός φορείς, για την ίδια υπόθεση) Δυνατότητα της Επιτροπής να διενεργεί ποινική προκαταρκτική έρευνα για διακρίβωση στοιχείων του βασικού αδικήματος. Αποσαφήνιση του ρόλου, της αποστολής και των ενεργειών των μερών που απαρτίζουν το σύστημα. Ενδυνάμωση της συνεργασίας προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των επικαλυπτικών ενεργειών. Η Επιτροπή πρέπει να απαλλαγεί από το πρόσθετο βάρος της στοιχειοθέτησης του βασικού εγκλήματος ώστε να επικεντρωθεί στο κύριο έργο της (διερεύνηση ύποπτων συναλλαγών)

19 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ A.M.L. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
19 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ A.M.L. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η συνεργασία μεταξύ των διωκτικών αρχών είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Υπάρχουν όμως σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. Έκδοση των υπό του νόμου 3691/08 προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων. Προτείνεται στο πεδίο της συνεργασίας των διωκτικών αρχών η σύσταση διυπουργικού οργάνου, κατά το πρότυπο του Σ.Ο.Δ.Ν., αντί της χαλαρής διαδικασίας των Μνημονίων Συνεργασίας. Το όργανο αυτό θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα ή ad hoc και θα οργανώνει κοινές δράσεις επί συγκεκριμένων υποθέσεων, συντονίζοντας και επιμερίζοντας ανάλογα με την αρμοδιότητα του κάθε φορέα, τις απαιτούμενες ενέργειες.

20 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ A.M.L. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
20 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ A.M.L. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήθος μεγάλων υποθέσεων έχουν διεθνή διάσταση και χαρακτηριστικά (τριγωνικές συναλλαγές, διασυνοριακή διακίνηση κεφαλαίων, carrousel, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων κ.λ.π.). Η ανταπόκριση στα αιτήματα παροχής πληροφοριών προς τις διωκτικές αρχές καθυστερεί ή συναντά προσκόμματα. Η άμεση και ουσιαστική διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή πορεία της έρευνας. Απαιτούνται αποτελεσματικές δομές και διαδικασίες. Η συμβολή της Επιτροπής με τη χρήση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των F.I.U. θα μπορούσε να είναι αποφασιστικής σημασίας.

21 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ A.M.L. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
21 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ A.M.L. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» ως ευρύτερο θέμα, πέραν της φορολογικής του διάστασης και η «ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ» ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Υπ.Ε.Ε.


Κατέβασμα ppt "ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google