Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση Εννεαμήνου & Γ’ Τριμήνου 2004 Σταθμός Αυτοκινήτων Πλατείας Κάνιγκος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση Εννεαμήνου & Γ’ Τριμήνου 2004 Σταθμός Αυτοκινήτων Πλατείας Κάνιγκος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση Εννεαμήνου & Γ’ Τριμήνου 2004 Σταθμός Αυτοκινήτων Πλατείας Κάνιγκος

2 2 Εννεάμηνο 2004 - Βασικά Μεγέθη Ομίλου Ενίσχυση οικονομικών μεγεθών - Κύκλος εργασιών +8,8% στα €404,8 εκ - Μικτό κέρδος +6,3% στα €58,7 εκ - EBITDA +1,7% στα €51,3 εκ - EBIT +5,9% στα €44,9 εκ - ΚΠΦ & μετά δικ.μειοψ +3,7% στα €41,1 εκ Περιορισμός περιθωρίων κέρδους - Μικτό περιθώριο 14,5% (έναντι 14,8%) - Περιθώριο EBITDA 12,7% (έναντι 13,6%) - Περιθώριο EBIT 11,1% (έναντι 11,4%) - Περιθώριο ΚΠΦ 10,1% (έναντι 10,7%)

3 3 3 ο Τρίμηνο 2004 - Βασικά Μεγέθη Ομίλου Υποχώρηση κερδοφορίας - Κύκλος εργασιών +14,2% στα €144,7 εκ - Μικτό κέρδος -3,4% στα €16,1 εκ - EBITDA -11,2% στα €14,0 εκ - EBIT -8,8% στα €11,8 εκ - ΚΠΦ & μετά δικ.μειοψ -12,2% στα €10,4 εκ Συρρίκνωση περιθωρίων κέρδους - Μικτό περιθώριο 11,2% (έναντι 13,2%) - Περιθώριο EBITDA 9,7% (έναντι 12,4%) - Περιθώριο EBIT 8,2% (έναντι 10,2%) - Περιθώριο ΚΠΦ 7,2% (έναντι 9,4%)

4 Αποτελέσματα Ομίλου – Εννεάμηνο ‘04 4 ποσά σε € εκΙαν-Σεπ 2004 Ιαν-Σεπ 2003 μεταβολή 04 / 03 Σύνολο Κύκλου Εργασιών404,8372,08,8% Μικτά Αποτελέσματα58,755,26,3% Λοιπά Έσοδα1,50,4 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης15,213,3 Χρημ/κά Αποτελέσματα-1,6-1,0 Έκτακτα Αποτελέσματα-0,20,2 Αποσβέσεις8,19,7 -ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος6,48,1 Δικαιώματα Μειοψηφίας0,0-0,1 Φορολογικές Διαφορές0,40,3 Κέρδη προ Φόρων & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 41,139,63,7% EBITDA51,350,51,7% EBIT44,942,45,9%

5 Αποτελέσματα Ομίλου – 3 ο Τρίμηνο ‘04 5 ποσά σε € εκΙουλ-Σεπ 2004 Ιουλ-Σεπ 2003 μεταβολή 04 / 03 Σύνολο Κύκλου Εργασιών144,7126,814,2% Μικτά Αποτελέσματα16,116,7-3,4% Λοιπά Έσοδα0,50,1 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης4,83,8 Χρημ/κά Αποτελέσματα-0,7-0,4 Έκτακτα Αποτελέσματα-0,20,1 Αποσβέσεις2,73,3 -ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος2,12,8 Δικαιώματα Μειοψηφίας0,0 Φορολογικές Διαφορές0,00,3 Κέρδη προ Φόρων & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 10,411,9-12,2% EBITDA14,015,8-11,2% EBIT11,813,0-8,8%

6 Λογιστική Κατάσταση Ομίλου ποσά σε € εκ 09/2004 06/2004 09/2003 Έξοδα Εγκατάστασης1,1 1,3 1,7 Πάγιο Ενεργητικό169,4 169,1 172,0 Κυκλοφορούν Ενεργητικό220,1 229,4 150,9 Μεταβατικοί Λογαριασμοί24,1 14,5 29,8 Σύνολο Ενεργητικού414,7 414,3 354,4 Ίδια Κεφάλαια247,9 238,1 242,4 Προβλέψεις2,4 1,7 Υποχρεώσεις164,2 173,5 110,1 Μεταβατικοί Λογαριασμοί 0,2 0,3 0,2 Σύνολο Παθητικού414,7 414,3 354,4 Καθαρός Δανεισμός41,0 20,9 15,9 Επενδύσεις Περιόδου σε Πάγια 3,7 3,0 10,3 6

7 Βασικά Μεγέθη Ομίλου ποσά σε € εκ2000200120022003 Κύκλος Εργασιών296,7368,5445,5523,4523,4 Μικτό Κέρδος50,558,268,878,9 EBITDA38,551,158,469,8 Κέρδη πρό Φόρων (μετά από Δικ. Μειοψ.) 28,040,844,756,8 Κέρδη μετά από Φόρους15,622,028,534,6 Ίδια Κεφάλαια187,6201,3203,7207,5 Κέρδη ανά μετοχή€0,38 * €0,30€0,39€0,47 Μέρισμα ανά μετοχή€0,10 €0,30€0,32 Κεφαλαιοποίηση (29/11/2004)€318 εκ P / E (μετά φόρων)9,2x * προσαρμοσμένο λόγω αύξησης κεφαλαίου 7

8 Εξέλιξη Μεγεθών Εννεαμήνου 8

9 Εξέλιξη Μεγεθών Τριμήνου 9

10 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Άγγελος Κιοσκλής Φραγκοκκλησιάς 9, 151 25, Μαρούσι τηλ 210-6185592, τηλ. κέντρο 210-6185500 κιν. 6947-909049, fax 210-6185698 email akiosklis@jp-avax.gr


Κατέβασμα ppt "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Λογιστική Κατάσταση Εννεαμήνου & Γ’ Τριμήνου 2004 Σταθμός Αυτοκινήτων Πλατείας Κάνιγκος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google