Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαδικασία Αξιολόγησης πράξεων Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων ΣΤΑΔΙΟ Β 28 Σεπτεμβρίου, 2009 Αδαμαντία Παστού Μονάδα Δ, Υ ΟΠΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαδικασία Αξιολόγησης πράξεων Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων ΣΤΑΔΙΟ Β 28 Σεπτεμβρίου, 2009 Αδαμαντία Παστού Μονάδα Δ, Υ ΟΠΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαδικασία Αξιολόγησης πράξεων Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων ΣΤΑΔΙΟ Β 28 Σεπτεμβρίου, 2009 Αδαμαντία Παστού Μονάδα Δ, Υ ΟΠΣ apastou@mnec.gr

2 Οι αλλαγές επιγραμματικά  Τα κριτήρια αξιολόγησης:  ορίζονται σε επίπεδο ΕΠ  εισάγονται στην πρόσκληση και προσδιορίζεται η μεθοδολογία αξιολόγησης  καλούνται στο φύλλο αξιολόγησης πράξης (ΦΑΠ) και καταχωρίζεται η αξιολόγηση  Η συμπλήρωση Τεχνικού Δελτίου Πράξης είναι υποχρεωτική μόνο για τις θετικά αξιολογημένες προτάσεις

3 Ορισμός κριτηρίων σε υπο- οθόνη του ΕΠ ορίζονται τα κριτήρια σε σετ, όπως έχουν εγκριθεί με απόφαση της ΕπΠα

4 Ορισμός κριτηρίων κάθε σετ χαρακτηρίζεται από: α/α, ημ/νία έγκρισης την ομάδα πράξεων που αφορά

5 Ορισμός κριτηρίων Η καταχώριση των κριτηρίων γίνεται ανά κατηγορία μέχρι και εξειδίκευση

6 Η εισαγωγή όλων των σετ κριτηρίων στα ΕΠ, όπως έχουν εγκριθεί από τις αντίστοιχες ΕπΠα,  με απευθείας καταχώριση στην οθόνη, και  με άντληση των κριτηρίων από τις υπάρχουσες προσκλήσεις και αντιστοίχισή τους στα ΕΠ, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας ΟΠΣ  Στην παρούσα φάση έχει δημιουργηθεί σετ κριτηρίων ΑΑ 1 σε κάθε ΕΠ, με άντληση των κριτηρίων από την πιο πρόσφατη πρόσκληση Απαιτούμενες ενέργειες

7 Στην καρτέλα της πρόσκλησης Κριτήρια Αξιολόγησης γίνεται Εισαγωγή Κριτηρίων από το σχετικό κουμπί Ανοίγει παράθυρο για την επιλογή του σετ μεταξύ αυτών που υπάρχουν στα ΕΠ της πρόσκλησης (καρτέλα Οικ. Στοιχεία) Πρόσκληση/Κριτήρια αξιολόγησης

8 Ορίζεται η μεθοδολογία βαθμολόγησης: συντ. στάθμισης, καταστάσεις και τιμές, κριτήρια αποκλεισμού, βαθμολόγηση ανά υποέργο

9 Πρόσκληση/Κριτήρια αξιολόγησης

10 Διατήρηση δεδομένων 1.Έχει γίνει η αντιστοίχιση των κριτηρίων αξιολόγησης σε σετ ΑΑ 0, ΕΠ (το Τομεακό της πρόσκλησης ή Περιφερειακό συγγενές προς τον φορέα της πρόσκλησης)

11 Διατήρηση δεδομένων 2.μέσω του κουμπιού Εισαγωγή κριτηρίων ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το σετ των κριτηρίων επιλέγοντας από τη λίστα (εφόσον το επιθυμεί, π.χ. σε επόμενες αξιολογήσεις)

12 Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης  ΦΑΠ δημιουργείται για μια πρόταση χωρίς την απαίτηση ύπαρξης Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) στο σύστημα  ΦΑΠ για αρνητικά αξιολογημένες προτάσεις επικυρώνονται χωρίς την ύπαρξη ΤΔΠ στο σύστημα

13 Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης  η βαθμολογία κάθε κριτηρίου υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία, που έχει οριστεί στην πρόσκληση  γίνεται βαθμολόγηση ανά υποέργο, όπου απαιτείται

14  στο μενού Επιλογή/ Έγκριση το Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης (ΦΑΠ) προηγείται του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ),  εμφανίζεται προεπιλεγμένη η απάντηση ΝΑΙ σε όλα τα κριτήρια κατά την εισαγωγή,  η λίστα των εκδόσεων ΤΔΠ εμφανίζει μόνο αυτά που δεν έχουν συνδεθεί με άλλο ΦΑΠ,  οι εξωτερικοί αξιολογητές καταχωρίζονται σε πίνακα, αντίστοιχα με τους εσωτερικούς,  Απέλεγχος ΦΑΠ δεν επιτρέπεται έστω και αν υπάρχει προσωρινός ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης

15  Τα δεδομένα στα υπάρχοντα ΦΑΠ διατηρούνται, όπως έχουν ήδη καταχωριστεί. Διατήρηση δεδομένων

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Διαδικασία Αξιολόγησης πράξεων Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων ΣΤΑΔΙΟ Β 28 Σεπτεμβρίου, 2009 Αδαμαντία Παστού Μονάδα Δ, Υ ΟΠΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google