Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 7: Ο γενετικός κώδικας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 7: Ο γενετικός κώδικας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 7: Ο γενετικός κώδικας
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 7: Ο γενετικός κώδικας Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

2 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.1 Όλες οι τριπλέτες-κωδικόνια έχουν νόημα: 61 αντιστοιχούν σε αμινοξέα και 3 προκαλούν τερματισμό (STOP). Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

3 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.2 Το πλήθος των κωδικονίων για κάθε αμινοξύ δεν αντιστοιχεί στη συχνότητα εμφάνισης του αμινοξέος στις πρωτεΐνες. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

4 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.3 Οι βάσεις στην τρίτη θέση έχουν τη μικρότερη επίδραση στο νόημα των κωδικονίων. Τα πλαίσια επισημαίνουν τις ομάδες κωδικονίων στις οποίες ο εκφυλισμός της τρίτης βάσης διασφαλίζει ότι όλα τα κωδικόνια έχουν το ίδιο νόημα. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

5 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.4 Η ταλάντευση στο ζευγάρωμα βάσεων επιτρέπει το σχηματισμό ζευγών G-U μεταξύ της τρίτης βάσης του κωδικονίου και της πρώτης βάσης του αντικωδικονίου. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

6 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.5 Το ζευγάρωμα κωδικονίου-αντικωδικονίου περιλαμβάνει ταλάντευση στην τρίτη θέση. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

7 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.6 Το 3΄ άκρο του tRNA δημιουργείται με αποκοπή, διαδοχική απόσπαση βάσεων και επακόλουθη προσθήκη του CCA. Το 5΄ άκρο δημιουργείται με αποκοπή. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

8 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.7 Και οι τέσσερις βάσεις μπορούν να τροποποιηθούν στο tRNA. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

9 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.8 Η ινοσίνη μπορεί να σχηματίσει ζεύγη με οποιαδήποτε από τις U, C και A. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

10 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

11 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.10 Στα βακτηριακά και ευκαρυωτικά πυρηνικά γονιδιώματα, οι τροποποιήσεις του γενετικού κώδικα συνήθως κάνουν ένα κωδικόνιο τερματισμού να κωδικοποιεί ένα αμινοξύ ή καθιστούν ένα κωδικόνιο ανίκανο να προσδιορίζει ένα αμινοξύ. Η αλλαγή του νοήματος ενός κωδικονίου ώστε να κωδικοποιεί πλέον ένα αμινοξύ διαφορετικό από το αρχικό είναι ασυνήθιστη. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

12 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.11 Οι αλλαγές του γενετικού κώδικα των μιτοχονδρίων μπορούν να συσχετιστούν με τη φυλογένεση, θεωρώντας ότι συνέβη ο ελάχιστος δυνατός αριθμός ανεξάρτητων αλλαγών. Οι αλλαγές AUA=Met και AAA=Asn θα πρέπει να έχουν συμβεί δύο φορές με ανεξάρτητο τρόπο κατά την εξέλιξη και η πρώιμη αλλαγή AUA=Met θα πρέπει να αντιστράφηκε στα εχινόδερμα. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

13 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.12 Ο SelB είναι ένας παράγοντας επιμήκυνσης που προσδένει ειδικά το σεληνο-Cys-tRNA σε ένα κωδικόνιο UGA, το οποίο ακολουθείται από μια δομή στελέχους-βρόχου στο mRNA. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

14 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.13 Μια αμινοακυλο-tRNA συνθετάση φορτώνει το tRNA με ένα αμινοξύ.

15 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.14 Μια αμινοακυλο-tRNA συνθετάση φέρει τρεις ή τέσσερις περιοχές με διαφορετικές λειτουργίες. Οι πολυμερείς συνθετάσες διαθέτουν και μία επικράτεια ολιγομερισμού. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

16 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.15 Οι κρυσταλλικές δομές δείχνουν ότι οι αμινοακυλο-tRNA συνθετάσες τάξης Ι και τάξης ΙΙ προσδένονται σε αντίθετες πλευρές του tRNA. Το tRNA φαίνεται κόκκινο και η πρωτεΐνη μπλε. Η φωτογραφία είναι ευγενική προσφορά του Dino Moras. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

17 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.16 H tRNA συνθετάση τάξης Ι έρχεται σε επαφή με το tRNA στη μικρή αύλακα του στελέχους-δέκτη και στο αντικωδικόνιο. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

18 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.17 Μια αμινοακυλο-tRNA συνθετάση τάξης ΙΙ έρχεται σε επαφή με το tRNA στη μεγάλη αύλακα της έλικας-δέκτη και στο βρόχο του αντικωδικονίου. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

19 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.18 Η αναγνώριση του σωστού tRNA από τις συνθετάσες ελέγχεται σε δύο στάδια. Πρώτον, το ένζυμο έχει μεγαλύτερη συγγένεια για τα ομότυπα tRNA. Δεύτερον, η αμινοακυλίωση ενός λανθασμένου tRNA γίνεται με πολύ αργό ρυθμό. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

20 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.19 Ο διορθωτικός έλεγχος απαιτεί την πρόσδεση του ομότυπου tRNA στη συνθετάση που έχει δεσμεύσει λανθασμένο αμινοξύ και γίνεται είτε μέσω μιας αλλαγής στη διαμόρφωση που προκαλεί την υδρόλυση του αμινοακυλο-AMP είτε μέσω της μεταφοράς του αμινοξέος στο tRNA η οποία ακολουθείται από υδρόλυση. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

21 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.20 Η ακρίβεια της φόρτωσης του tRNAIle από την αντίστοιχη συνθετάση βασίζεται σε έναν έλεγχο δύο σταδίων. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

22 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.21 Η Ile-tRNA συνθετάση έχει δύο ενεργά κέντρα. Τα αμινοξέα που είναι μεγαλύτερα από την Ile δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν, επειδή δε χωρούν στο κέντρο σύνθεσης. Τα αμινοξέα που είναι μικρότερα από την Ile αποβάλλονται, διότι μπορούν να εισέλθουν στη θέση διόρθωσης. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

23 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.22 Ένα αμινοξύ μεταφέρεται από το κέντρο σύνθεσης στο κέντρο διόρθωσης της Ile-tRNA συνθετάσης, εξαιτίας μιας αλλαγής στη διαμόρφωση του στελέχους-δέκτη του tRNA. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

24 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.23 Οι ανερμηνεύσιμες μεταλλάξεις μπορούν να κατασταλούν από ένα tRNA με μεταλλαγμένο αντικωδικόνιο. Το μεταλλαγμένο tRNA αντιστοιχίζει ένα αμινοξύ στο μεταλλαγμένο κωδικόνιο. Έτσι, παράγεται μια πλήρης πρωτεΐνη, στην οποία το αρχικό κατάλοιπο Leu έχει αντικατασταθεί από Tyr. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

25 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.24 Μια παρερμηνεύσιμη μετάλλαξη καταστέλλεται από μια μετάλλαξη του αντικωδικονίου ενός tRNA που καθιστά το μεταλλαγμένο tRNA ικανό να προσδένεται στο μεταλλαγμένο κωδικόνιο. Η καταστολή είναι μόνο μερική, επειδή τόσο το tRNA άγριου τύπου όσο και το tRNA-καταστολέας μπορούν να αποκριθούν στο AGA. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

26 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.25 Τα tRNA-καταστολείς ανερμηνεύσιμων μεταλλάξεων δημιουργούνται από μεταλλάξεις στο αντικωδικόνιό τους. Τα αντικωδικόνια υποδεικνύονται με βέλος πάνω από τις αντίστοιχες τριπλέτες. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

27 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.26 Οι καταστολείς των ανερμηνεύσιμων μεταλλάξεων αναγνωρίζουν και τα φυσικά κωδικόνια τερματισμού, προκαλώντας τη σύνθεση πρωτεϊνών που είναι μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες του άγριου τύπου. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

28 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.27 Στη θέση Α μπορεί να εισαχθεί (από τον EF-Tu) οποιοδήποτε αμινοακυλο-tRNA, αλλά μόνο όποιο ζευγαρώσει με το αντικωδικόνιο δημιουργεί επαφές με το rRNA οι οποίες το σταθεροποιούν. Απουσία αυτών των επαφών, το αμινοακυλο-tRNA αποβάλλεται από τη θέση Α. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

29 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.28 Μια μετάλλαξη ενός tRNA (συνήθως στο αντικωδικόνιο) μπορεί να αλλάξει το φυσιολογικό νόημα του αντίστοιχου κωδικονίου. Σε μια ειδική περίπτωση, ένα συγκεκριμένο tRNA μπορεί να δεσμευτεί από έναν ασυνήθιστο παράγοντα επιμήκυνσης και να αναγνωρίσει ένα κωδικόνιο τερματισμού δίπλα σε μία φουρκέτα. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

30 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.29 Ένα tRNA που ολισθαίνει κατά μία βάση στο ζευγάρωμά του με το κωδικόνιο προκαλεί μετατόπιση του αναγνωστικού πλαισίου η οποία μπορεί να καταστείλει τον τερματισμό. Η αποτελεσματικότητα συνήθως είναι ~5%. Ο αστερίσκος υποδεικνύει τη βάση η οποία διαβάζεται δύο φορές. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

31 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.30 Παράκαμψη είναι η μετακίνηση του ριβοσώματος κατά μήκος του mRNA, έτσι ώστε το πεπτιδυλο-tRNA της θέσης Ρ να αποδεσμεύεται από το κωδικόνιό του και στη συνέχεια να ζευγαρώνει ξανά με ένα άλλο κωδικόνιο που βρίσκεται καθοδικά στο mRNA. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

32 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.31 Για την έκφραση του γονιδίου tyb του στοιχείου Ty του ζυμομύκητα απαιτείται μια μετατόπιση του αναγνωστικού πλαισίου (κατά +1). Η μετατόπιση πραγματοποιείται σε μια αλληλουχία 7 βάσεων στην οποία δύο κωδικόνια Leu συνοδεύονται από ένα σπάνιο κωδικόνιο Arg. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004

33 Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004
Εικόνα 7.32 Κατά την παράκαμψη, ένα ριβόσωμα με κατειλημμένη τη θέση Ρ διακόπτει προσωρινά τη μετάφραση και «γλιστράει» κατά μήκος του mRNA, ώσπου να φτάσει σε μια περιοχή του mRNA στην οποία το πεπτιδυλο-tRNA μπορεί να ζευγαρώσει με ένα καινούριο κωδικόνιο στη θέση Ρ, οπότε η πρωτεϊνοσύνθεση συνεχίζεται. Genes VIII - Ακαδημαϊκές Εκδόσεις 2004


Κατέβασμα ppt "Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 7: Ο γενετικός κώδικας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google