Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η μέθοδος project στη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η μέθοδος project στη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η μέθοδος project στη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο
Εκπαιδευτική Συνάντηση Ρόδος, Γενάρης 09 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
η μέθοδος project θεωρείται ότι βελτιώνει την ποιότητα της διδασκαλίας καθώς δημιουργεί ένα ευέλικτο μαθησιακό περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα και εμπειρίες, που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να αξιοποιήσει το υφιστάμενο δυναμικό του, αλλά και να το επεκτείνει προς την κατεύθυνση της συνολικής του ανάπτυξης. Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Πρόταση Δημιουργία λήμματος σε wiki Δημιουργία blog με συγκεκριμένο περιεχόμενο Αξιοποίηση των υπηρεσιών του web2. Γιατί; Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

4 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γιατί Οικεία – ελκυστικά -ευέλικτα εργαλεία Συνεργατικότητα Διαδραστικότητα Πληροφορικός-κριτικός αλφαβητισμός Διευκολύνουν τη διαθεματικότητα Δυναμική εξέλιξη Ευρύτερη σχολική εμπλοκή Κοινωνικό ίχνος Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

5 Ειδικότερα για τα wikis
Καθένας μπορεί να συμμετέχει στη σύνταξη-διόρθωση Ευκολία στην εκμάθηση και στη χρήση Εξοικονόμηση χρόνου στην ανανέωση του περιεχομένου Δυνατότητα δυναμικής συνεργασίας Το λογισμικό κρατάει στοιχεία για κάθε τροποποίηση που γίνεται και η επαναφορά σε προηγούμενη έκδοση αποτελεί απλή διαδικασία Διευρύνει την πρόσβαση στις διαδικτυακές εκδόσεις και για χρήστες με περιορισμένες τεχνολογικές γνώσεις Το wiki δεν έχει προκαθορισμένη δομή –είναι ένα ευέλικτο εργαλείο για μεγάλο εύρος εφαρμογών Υπάρχει ποικιλία από ανοικτού κώδικα λογισμικό wiki Ο εκπαιδευτικός μπορεί εύκολα να ιχνηλατήσει τις παρεμβάσεις των μαθητών στο wiki παρακολουθώντας έτσι τη γνωστική τους εξέλιξη Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βήμα1 - Εισαγωγή Συζήτηση-παρουσίαση για τα νέα μέσα έκφρασης του web2 Καταγραφή ιδεών για αξιοποίηση Τι προτείνουν συνήθως Η μέχρι τώρα χρήση του wiki Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βήμα2 - Οργάνωση Επιλογή θέματος (από απλό ορισμό μέχρι μια διαθεματική έννοια) Προετοιμασία εκπαιδευτικού (λογαριασμός κλπ) Χρονικό πλάνο (3 ώρες – 3 μήνες) Ομάδες Συμβόλαιο για το πώς θα δουλέψουν-αξιολογηθούν Περιγραφή του τελικού στόχου Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

8 Πιθανά θέματα - λήμματα
ένας ορισμός από το μάθημα της πληροφορικής (πχ ψηφιακό-αναλογικό) ή από άλλα θεματικά πεδία, αν αποφασιστεί η διαθεματική διάχυση (πχ ιστορία των υπολογιστικών μηχανών, των τηλεφώνων κλπ). Μπορεί επίσης να είναι μια ευρύτερη έννοια (πχ ψηφιακή επικοινωνία, ιοί υπολογιστών, πνευματική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο, εικόνα και διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης, επικοινωνία στο διαδίκτυο, το σχολείο μου, η πόλη μου κλπ) Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

9 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βήμα3 - Σχεδιασμός Χρειάζεται πριν την έναρξη της εργασίας των ομάδων, μια χαρτογράφηση της δόμησης της έννοιας-λήμμα που θα αναρτηθεί, προαιρετικά με χρήση Cmap Tools. Η διαδικασία αυτή έχει μεγάλη παιδαγωγική αξία γιατί υποστηρίζει τους παρακάτω στόχους, ώστε ο μαθητής να μπορεί να: Εντοπίζει και να αναδεικνύει το σημαντικό Ιεραρχεί και δομεί τα «συστατικά» στοιχεία κάθε έννοιας Διατυπώνει τις σχέσεις που συνδέουν τα επιμέρους στοιχεία της έννοιας Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

10 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βήμα4 – Η κάθε ομάδα Αναλαμβάνει το λήμμα ή το τμήμα λήμματος που της αναλογεί Διατυπώνει με βάση λέξεις κλειδιά, τον μέγιστο δυνατό αριθμό ερωτήσεων που να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές του θέματος και τις απαντά από ποικίλες πηγές: σχολικού/ών εγχειριδίου/ων, προτεινόμενων πηγών και του διαδικτύου. (αναλυτική διαδικασία, στην οποία η προηγηθείσα, ηλεκτρονική ή μη, χαρτογράφηση προσφέρει σημαντική βοήθεια. Δεν συνηθίζεται από τη συμβατική εκπαιδευτική πράξη, και διαθέτει ιδιαίτερη παιδαγωγική αξία) πχ για το λήμμα οθόνη: Τι είναι, που χρησιμοποιείται, πώς λειτουργεί, πώς εξελίχθηκε, τα είδη της κλπ Συνθέτει και καταγράφει ένα κείμενο το οποίο θα αποτελέσει και το εν δυνάμει υλικό προς ανάρτηση Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

11 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Βήμα5 – η σύνθεση Μέσα στο εξ αρχής καθορισμένο χρονικό διάστημα όλες οι ομάδες πρέπει να τελειώσουν και να «καταθέσουν» στο κοινό τραπέζι, (ένα διαμοιραζόμενο αρχείο επεξεργασίας κειμένου ή ένα πραγματικό τραπέζι στο κέντρο του σχολικού εργαστηρίου όπου συγκεντρώνεται η τάξη ως ενιαία πλέον ομάδα), το υλικό τους. Εκεί γίνεται η παρουσίαση, η αλληλο-αξιολόγηση και τελικά η σύνθεση σε ένα «αρθρωτό» κείμενο με ενιαίο ύφος. Ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί κατόπιν την κάθε ομάδα ώστε να αναρτηθούν σταδιακά όλα τα τμήματα του λήμματος/λήμματα. Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12 Οι στόχοι που υπηρετούνται
έχουν γνωστικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Οι μαθητές: ασκούνται στο να αναλύουν μια έννοια στα βασικά δομικά της στοιχεία, εντοπίζοντας λέξεις-κλειδιά ασκούνται στη διαμόρφωση και διατύπωση ορισμών αναπτύσσουν κριτική ικανότητα καθώς μαθαίνουν να ιεραρχούν, αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα αναπτύσσουν γλωσσικές και επικοινωνιακές ικανότητες μέσω της ενιαίας διαμόρφωσης κειμένων δουλεύοντας σε ομάδες αναπτύσσουν κοινωνικές ικανότητες σεβασμού του έτερου, ανεκτικότητας, διαχείρισης συγκρούσεων, σύνθεσης των απόψεων, συλλογικής υπευθυνότητας μέσω της παρουσίασης του έργου της ομάδας και της αλληλοαξιολόγησης αναπτύσσουν ικανότητες αυτοπαρουσίασης, διατύπωσης γνώμης, επιχειρηματολογίας, ανοχής/αποδοχής της αρνητικής κριτικής Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

13 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ο εκπαιδευτικός Ο ρόλος του εκπαιδευτικού οφείλει να περιλαμβάνει μια γνωσιακή πλευρά που αφορά κυρίως την οργάνωση της δόμησης της σκέψης των μαθητών και τη διαχείριση των πηγών, αλλά και μια σοβαρή κοινωνική πλευρά που έχει να κάνει με τη διαχείριση των ομάδων και των διεργασιών που γίνονται μέσα σ’ αυτές. Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

14 Παράπλευρα ενδεχόμενα οφέλη
Τα βήματα μπορούν να υλοποιηθούν από τους μαθητές μέσω μιας ιστοεξερεύνησης (web quest), που ο εκπαιδευτικός έχει εκ των προτέρων κατασκευάσει, την οποία μπορεί περισσότερες από μία φορές να αξιοποιεί ως εργαλείο οργάνωσης και καθοδήγησης της εργασίας των μαθητών του. Το τελικό υλικό-προϊόν της εργασίας των μαθητών που θα αναρτηθεί στο wiki, μπορεί να αναρτηθεί και ως σύνδεσμος στην ιστοσελίδα ή σε blog του σχολείου (αν υπάρχουν) ή/και να αποτελέσει αφορμή για να κληθούν οι μαθητές και άλλων τμημάτων και τάξεων της σχολικής μονάδας να το δουν, αλλά και να συνεισφέρουν με προσθήκες, αλλαγές κλπ στη δυναμική επέκτασή του. Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

15 Μέθοδος οργάνωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ.doc ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.doc portfolio ΟΜΑΔΩΝ.doc Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

16 Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Χρήσιμοι σύνδεσμοι Χρήσεις ιστολογίων στην εκπαίδευση Ημερολόγια εργασίας , αναστοχασμού , έρευνας , π . χ . RUOCT – University of Brighton Παραγωγή γραπτής κριτικής, δημοστιογραφικών κειμένων, δημιουργική γραφή, π.χ. Tipperary Institute Ομαδοσυνεργατική μάθηση, π.χ. UCD Blogging Course Δημοσιοποίηση γνώμης, π.χ. Summa Cum Laude Επαγγελματική κατάρτιση, π.χ. O ’ Reilly Radar , Weblogg - ed Προσωπικό ημερολόγιο Εργαλείο επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων & διδασκομένων, π.χ. UCD Science & Research Librarians Τ.ΚΑΡΑΚΙΖΑ ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


Κατέβασμα ppt "Η μέθοδος project στη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google