Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Μικροοικονομική Ανάλυση (Φθινοπωρινή-Χειμερινή περίοδος 2014-2015) Διδάσκων:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Μικροοικονομική Ανάλυση (Φθινοπωρινή-Χειμερινή περίοδος 2014-2015) Διδάσκων:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Μικροοικονομική Ανάλυση (Φθινοπωρινή-Χειμερινή περίοδος 2014-2015) Διδάσκων: Πρόδρομος Προδρομίδης

2 Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Μικροοικονομική Ανάλυση (Φθινοπωρινή-Χειμερινή περίοδος 2014-2015) Διδάσκων: Πρόδρομος Προδρομίδης Γραφείο: ΚΕΠΕ, Αμερικής 11, 7 ος όροφος, δωμάτιο 705. Ώρες γραφείου: Δευτέρα 14:00-16:00, καθώς και κατόπιν συνεννοήσεως. Τηλεφωνικός αριθμός: 210-3676412. Ηλεκτρ. ταχυδρομείο: pjprodr@kepe.gr

3 Μικροοικονομική Ανάλυση

4 Μάθημα μέσω του οποίου Μάθημα μέσω του οποίου συνδεόμαστε με τον βασικό γνωστικό κορμό του πανεπιστημίου. Μαθηματικά Στατιστική Ποσοτική ανάλυση Λογιστική Χρηματο- δοτική Δίκαιο (εμπορικό, αστικό, κοινοτικό) Πληρο- φορική Διοίκηση επιχειρή- σεων Μάρκετινγκ Οικονομική ανάλυση (μικρών και μεγάλων μονάδων)

5 Μικροοικονομική Ανάλυση Μάθημα μέσω του οποίου Μάθημα μέσω του οποίου συνδεόμαστε με τον βασικό γνωστικό κορμό του πανεπιστημίου. Μαθηματικά Στατιστική Ποσοτική ανάλυση Λογιστική Χρηματο- δοτική Δίκαιο (εμπορικό, αστικό, κοινοτικό) Πληρο- φορική Διοίκηση επιχειρή- σεων Μάρκετινγκ Οικονομική ανάλυση (μικρών και μεγάλων μονάδων)

6 Μικροοικονομική Ανάλυση Μάθημα μέσω του οποίου Μάθημα μέσω του οποίου συνδεόμαστε με τον βασικό γνωστικό κορμό του πανεπιστημίου. Μαθηματικά Στατιστική Ποσοτική ανάλυση Λογιστική Χρηματο- δοτική Δίκαιο (εμπορικό, αστικό, κοινοτικό) Πληρο- φορική Διοίκηση επιχειρή- σεων Μάρκετινγκ Οικονομική ανάλυση (μικρών και μεγάλων μονάδων) Μελετά τον τρόπο με τον οποίο μικρές μονάδες (άτο- μα, νοικοκυριά, επιχειρή- σεις) διαχειρίζονται τους σπανίζοντες όρους.

7 Μικροοικονομική Ανάλυση Μάθημα μέσω του οποίου Μάθημα μέσω του οποίου συνδεόμαστε με τον βασικό γνωστικό κορμό του πανεπιστημίου. Μαθηματικά Στατιστική Ποσοτική ανάλυση Λογιστική Χρηματο- δοτική Δίκαιο (εμπορικό, αστικό, κοινοτικό) Πληρο- φορική Διοίκηση επιχειρή- σεων Μάρκετινγκ Οικονομική ανάλυση (μικρών και μεγάλων μονάδων) Μελετά τον τρόπο με τον οποίο μικρές μονάδες (άτο- μα, νοικοκυριά, επιχειρή- σεις) διαχειρίζονται τους σπανίζοντες όρους. «Οικονομώ» σημαίνει «νέμω τα του οίκου» (μου).

8 Μικροοικονομική Ανάλυση Μάθημα μέσω του οποίου Μάθημα μέσω του οποίου συνδεόμαστε με τον βασικό γνωστικό κορμό του πανεπιστημίου. Μαθηματικά Στατιστική Ποσοτική ανάλυση Λογιστική Χρηματο- δοτική Δίκαιο (εμπορικό, αστικό, κοινοτικό) Πληρο- φορική Διοίκηση επιχειρή- σεων Μάρκετινγκ Οικονομική ανάλυση (μικρών και μεγάλων μονάδων) Απαραίτητο για να αποφοιτήσετε (μεταξύ άλλων) ως οικονομολόγοι. Μελετά τον τρόπο με τον οποίο μικρές μονάδες (άτο- μα, νοικοκυριά, επιχειρή- σεις) διαχειρίζονται τους σπανίζοντες όρους. «Οικονομώ» σημαίνει «νέμω τα του οίκου» (μου).

9 Απευθύνεται σε φοιτητές που: Δεν έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και ενδέχεται να μην έχουν άλλη ευκαιρία να το σπουδάσουν ή εμβα- θύνουν σε επόμενα έτη σπουδών. Μικροοικονομική Ανάλυση

10 Απευθύνεται σε φοιτητές που: Δεν έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και ενδέχεται να μην έχουν άλλη ευκαιρία να το σπουδάσουν ή εμβα- θύνουν σε επόμενα έτη σπουδών. Είναι σκόπιμο να εκτεθούν σε ένα συνεκτικό σύνολο οικονομικών εννοιών, εξηγήσεων, εργαλείων και να συνηθίσουν στον χειρισμό τους Μικροοικονομική Ανάλυση

11 Απευθύνεται σε φοιτητές που: Δεν έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και ενδέχεται να μην έχουν άλλη ευκαιρία να το σπουδάσουν ή εμβα- θύνουν σε επόμενα έτη σπουδών. Είναι σκόπιμο να εκτεθούν σε ένα συνεκτικό σύνολο οικονομικών εννοιών, εξηγήσεων, εργαλείων και να συνηθίσουν στον χειρισμό τους· να εξοικειωθούν σε έναν πολυσυλλεκτικό αλλά κριτικό τρόπο σκέψης ώ- στε να μπορούν να αξιολογούν τις προτεινόμενες οι- κονομικές πολιτικές Μικροοικονομική Ανάλυση

12 Απευθύνεται σε φοιτητές που: Δεν έχουν σπουδάσει το αντικείμενο και ενδέχεται να μην έχουν άλλη ευκαιρία να το σπουδάσουν ή εμβα- θύνουν σε επόμενα έτη σπουδών. Είναι σκόπιμο να εκτεθούν σε ένα συνεκτικό σύνολο οικονομικών εννοιών, εξηγήσεων, εργαλείων και να συνηθίσουν στον χειρισμό τους· να εξοικειωθούν σε έναν πολυσυλλεκτικό αλλά κριτικό τρόπο σκέψης ώ- στε να μπορούν να αξιολογούν τις προτεινόμενες οι- κονομικές πολιτικές και, εάν κληθούν από τον περί- γυρό τους ως απόφοιτοι ή εκπρόσωποι του πλέον φη- μισμένου οικονομικού ΑΕΙ του τόπου, να τοποθετη- θούν αξιοπρεπώς επί τέτοιων ζητημάτων. Μικροοικονομική Ανάλυση

13 Διδάσκεται μέσω υποδειγμάτων (δηλ. με απλές υποθέ- σεις ή σκόπιμες απλουστεύσεις της πραγματικότητος) από τις οποίες συνάγονται οι ανθρώπινες συμπεριφορές (αντιδράσεις, αλληλεπιδράσεις κ.τ.τ.). Άλλα μαθήματα ενδέχεται να βασίζονται άλλου είδους προσεγγίσεις.

14 Μικροοικονομική Ανάλυση Διδάσκεται μέσω υποδειγμάτων (δηλ. με απλές υποθέ- σεις ή σκόπιμες απλουστεύσεις της πραγματικότητος) από τις οποίες συνάγονται οι ανθρώπινες συμπεριφορές (αντιδράσεις, αλληλεπιδράσεις κ.τ.τ.). Άλλα μαθήματα ενδέχεται να βασίζονται άλλου είδους προσεγγίσεις. Θα συμπληρωθεί από: Το μάθημα της Μακροοικονομικής Ανάλυσης κατά την εαρινή-θερινή περίοδο. Μια σύντομη προαιρετική κατάρτιση στην Εμπειρι- κή Ανάλυση (μικροοικονομική ή μακροοικονομική), σαν πρακτική άσκηση κατά τις διακοπές.

15 Μικροοικονομική Ανάλυση Τα ευρήματα παρουσιάζονται στο φοιτητικό συνέδριο του τμήματος.

16 Μικροοικονομική Ανάλυση Βασίζεται εβδομαδιαίως σε: Δύο δίωρες διαλέξεις όπου παραδίδεται η ύλη.

17 Μικροοικονομική Ανάλυση Βασίζεται εβδομαδιαίως σε: Δύο δίωρες διαλέξεις όπου παραδίδεται η ύλη. Προσωπικό ή/και ομαδικό διάβασμα, επαναλήψεις και συζητήσεις (ενδεχομένως και εκτός Σχολής).

18 Μικροοικονομική Ανάλυση Βασίζεται εβδομαδιαίως σε: Δύο δίωρες διαλέξεις όπου παραδίδεται η ύλη. Προσωπικό ή/και ομαδικό διάβασμα, επαναλήψεις και συζητήσεις (ενδεχομένως και εκτός Σχολής). Ασκήσεις για το σπίτι οι οποίες παραδίδονται από τους φοιτητές στην αρχή της 1 ης διαλέξεως.

19 Μικροοικονομική Ανάλυση Βασίζεται εβδομαδιαίως σε: Δύο δίωρες διαλέξεις όπου παραδίδεται η ύλη. Προσωπικό ή/και ομαδικό διάβασμα, επαναλήψεις και συζητήσεις (ενδεχομένως και εκτός Σχολής). Ασκήσεις για το σπίτι οι οποίες παραδίδονται από τους φοιτητές στην αρχή της 1 ης διαλέξεως. Φροντιστήριο στο οποίο συζητούνται οι ασκήσεις. Αν χρειαστεί θα οριστεί και επαναληπτικό φροντι- στήριο.

20 Μικροοικονομική Ανάλυση Βασίζεται εβδομαδιαίως σε: Δύο δίωρες διαλέξεις όπου παραδίδεται η ύλη. Προσωπικό ή/και ομαδικό διάβασμα, επαναλήψεις και συζητήσεις (ενδεχομένως και εκτός Σχολής). Ασκήσεις για το σπίτι οι οποίες παραδίδονται από τους φοιτητές στην αρχή της 1 ης διαλέξεως. Φροντιστήριο στο οποίο συζητούνται οι ασκήσεις. Αν χρειαστεί θα οριστεί και επαναληπτικό φροντι- στήριο. Εξέταση το τελευταίο 20λεπτο της 2 ας διαλέξεως.

21 Μικροοικονομική Ανάλυση Βασίζεται εβδομαδιαίως σε: Δύο δίωρες διαλέξεις όπου παραδίδεται η ύλη. Προσωπικό ή/και ομαδικό διάβασμα, επαναλήψεις και συζητήσεις (ενδεχομένως και εκτός Σχολής). Ασκήσεις για το σπίτι οι οποίες παραδίδονται από τους φοιτητές στην αρχή της 1 ης διαλέξεως. Φροντιστήριο στο οποίο συζητούνται οι ασκήσεις. Αν χρειαστεί θα οριστεί και επαναληπτικό φροντι- στήριο. Εξέταση το τελευταίο 20λεπτο της 2 ας διαλέξεως. Θα υπάρξει ένα ενδιάμεσο και ένα τελικό διαγώνισμα. Εκτός του τελευταίου, όλα τα άλλα είναι προαιρετικά.

22 Τί σημαίνει «εκτός Σχολής» Διάλεξη σε Πεδίον Άρεως, ακαδ. έτος 2010-11.

23 Τί σημαίνει «εκτός Σχολής» Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ομίλου Φουρλή, καθ’ οδόν σε συνέδριο στην Χαλκίδα, ακαδ. έτος 2012-13.

24 Τί σημαίνει «εκτός Σχολής» Ναυαρίνο, ακαδ. έτος 2013-14.

25 Τί σημαίνει «εκτός Σχολής» Ναυαρίνο, ακαδ. έτος 2013-14.

26 Η συνέχεια στο μάθημα…


Κατέβασμα ppt "Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Μικροοικονομική Ανάλυση (Φθινοπωρινή-Χειμερινή περίοδος 2014-2015) Διδάσκων:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google