Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία Μέση Εκπαίδευση. Το παρόν και το μέλλον! Ι. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οκτώβρης 2014

2 Βασικές πληροφορίες για τη Μέση Εκπαίδευση
Οργανόγραμμα Υπουργείου Όραμα και αποστολή Μέσης Εκπαίδευσης Διάρθρωση Μέσης Εκπαίδευσης Στόχοι Μέσης Εκπαίδευσης Τυπικό Οργανόγραμμα σχολείου

3

4 Όραμα – Αποστολή Μέσης Εκπαίδευσης
Η κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη των εφήβων μέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα στοχεύει στη διαμόρφωση ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων με δημοκρατικό ήθος και στην κατάρτισή τους με γνώσεις, δεξιότητες και αξίες, ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις σύγχρονες τεχνοοικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Αποστολή Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των υποστηρικτικών δομών της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη διασφάλιση ενός υγιούς, ασφαλούς και ενισχυτικού σχολικού περιβάλλοντος που να προάγει την ισόρροπη, χωρίς αποκλεισμούς, νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, ηθική και σωματική ανάπτυξη, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής καινοτομίας, καθώς και την αυτοπραγμάτωση κάθε μαθητή στα πλαίσια του Ελληνικού πολιτισμού και του ραγδαία μεταβαλλόμενου σύγχρονου κόσμου.

5 ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (13-15 χρόνων) ΛΥΚΕΙΟ (16-18 χρόνων)
Ενιαίο Λύκειο Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ * ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ* (14-17 χρόνων) ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ *(16-21 χρόνων) ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ *

6 Στόχοι της Μέσης Εκπαίδευσης
Παροχή Γενικής Παιδείας για την καλλιέργεια ενός διευρυμένου γνωσιολογικού υπόβαθρου. Ανάπτυξη δεξιοτήτων : Διανοητικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ανάλυσης και σύνθεσης, δημιουργικής και κριτικής σκέψης και επικοινωνίας. Ανάπτυξη ορθών στάσεων - συμπεριφορών: Συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας οποιασδήποτε μορφής. Καλλιέργεια των αξιών της δημοκρατικότητας, αγωνιστικότητας, παρρησίας, κοινωνικής υπευθυνότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης. Γνώση ξένων γλωσσών. Προώθηση της αυτόνομης μάθησης. Ενημέρωση για το εθνικό θέμα, καλλιέργεια αγωνιστικότητας, ειρηνικής συμβίωσης και δημιουργίας προϋποθέσεων επανένωσης της πατρίδας μας. 6 6

7 TYΠIKH ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΛΥΚΕΙΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ) ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ) ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ (ΔΔΚ) ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ (ΤΟΜΕΑ) ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ) ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ) ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) …… …… ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ …… ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ [Νόμος 70(Ι) 2005 και 69(Ι) 2006, 1-8] ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ [Καν.1-82 και Νόμος 113(ι) 1999 και 69(ι) 2001, 1-29] ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (Καν.22) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Καν.18) …… Εκπαιδευτική Νομοθεσία, Κανονισμοί Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων, Εγκύκλιοι και Οδηγίες.

8 Καινοτομίες που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση
Αναλυτικά προγράμματα. Πρόγραμμα ένταξης των αλλόγλωσσων για την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας Αγωγή Υγείας και Πολιτότητας Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών - ΔΙΑ.Σ. ΚΕΕΑ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης)

9 Τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα;
Τι πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα; ΠΟΙΟΤΗΤΑ! ;

10 Ποιότητα στην Εκπαίδευση
Η ποιότητα δεν είναι προορισμός είναι ταξίδι! Η ποιότητα είναι μια συνεχής διαδικασία και δεν αφορά ένα μικρό αριθμό ατόμων μέσα στη Σχολική Μονάδα, αφορά όλους! Είναι ένα δυνατό εργαλείο πάνω στο οποίο βασίζεται η διαμόρφωση δημοκρατικά και ηθικά σκεπτόμενων ανθρώπων, καταρτισμένους με γνώσεις, δεξιότητες που θα τους δώσουν τα εφόδια, ώστε αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις σύγχρονες τεχνοοικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η ποιότητα σχετίζεται με ορθά δομημένα και διαμορφωμένα σχολεία, καλά επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, πολύ καλά αποτελέσματα μαθητών, στήριξη και καθοδήγηση μαθητών και εκπαιδευτικών, αποτελεσματική διοίκηση, σύγχρονο και εξισορροπημένο αναλυτικό πρόγραμμα και ύπαρξη υψηλών ψηλών στόχων που θα πλαισιώνονται με ένα πλέγμα ηθικών αξιών. Το ποιοτικό σχολείο αυτοβελτιώνεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας, τις εξελίξεις τις τεχνολογίας και επιστήμης και ικανοποιεί τις προσδοκίες των μαθητών, των γονιών, της κοινωνίας και της πολιτείας γενικότερα..

11 Ποιότητα στην Εκπαίδευση… πώς θα επιτευχθεί;
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ! ;

12 Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Ανάπτυξη, επιμόρφωση και ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης. Εκσυγχρονισμός της διοικητικής δομής της Διεύθυνσης Μ.Ε και των σχολικών μονάδων. Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση Αναβάθμιση του περιεχομένου, των μεθόδων και των προγραμμάτων της εκπαίδευσης Στήριξη και ενίσχυση του κάθε μαθητή με αναγνώριση της ιδιαιτερότητας και των ιδιαίτερων κλίσεων.

13 Ανάπτυξη, επιμόρφωση και ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης.
Επεξήγηση Στρατηγικές προτεραιότητες Είναι αναγκαία η εξοικείωση του διδακτικού προσωπικού με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές μεθόδους, καθώς και του εποπτικού προσωπικού στις σύγχρονες αντιλήψεις της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Διαμόρφωση ενός σύγχρονου συστήματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, των διευθυντικών και εποπτικών στελεχών που θα είναι βασισμένο σε επιστημονικά τεκμηριωμένες ανάγκες και στην απόκτηση δεξιοτήτων δια βίου μάθησης. Διαμόρφωση ενός σύγχρονου, αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, των σχολικών μονάδων (εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση) και του εκπαιδευτικού συστήματος. Διαμόρφωση ενός αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων και προαγωγών εκπαιδευτικών.

14 Εκσυγχρονισμός της διοικητικής δομής της Διεύθυνσης Μ
Εκσυγχρονισμός της διοικητικής δομής της Διεύθυνσης Μ.Ε και των σχολικών μονάδων Επεξήγηση Στρατηγικές προτεραιότητες Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης, διοίκησης, εξοπλισμού και οικονομικής διαχείρισης στη Μέση Εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, Διαμόρφωση σύγχρονης και αποτελεσματικής δομής της Διεύθυνσης Μ.Ε και των Επαρχιακών Γραφείων. Αυτονόμηση σχολικών μονάδων με ταυτόχρονη βελτίωση της διοικητικής δομής τους. Εισαγωγή του θεσμού της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με στόχο τη βελτίωση της σχολικής ποιότητας. Εισαγωγή σύγχρονου συστήματος μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής διοίκησης σε επίπεδο υπουργείου, επαρχιακών γραφείων και σχολικών μονάδων. Βελτίωση υποστηρικτικών δομών που παρέχονται από άλλους φορείς και υπηρεσίες (Εφορείες, ΥΕΨ, ΥΣΕΑ, ΑΥΠ, Τ.Υ κ.α.) Δημιουργία δικτύων σχολικών μονάδων, ενθάρρυνση της συνέργειας μεταξύ τους και δημιουργία τράπεζας καλών πρακτικών προς αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων.

15 Αναβάθμιση του περιεχομένου, των μεθόδων και των προγραμμάτων της εκπαίδευσης
Επεξήγηση Στρατηγικές προτεραιότητες Αναβάθμιση του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης . Είναι δεδομένο ότι θέματα διδακτικής προσέγγισης και μεθοδολογίας, αξιολόγησης μαθητών καθώς και δομής του ωρολογίου προγράμματος, κρίνονται ως πολύ ουσιαστικά για ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα. Διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, και του ωρολογίου προγράμματος , ώστε να ανταποκρίνονται στην αποστολή της Μέσης Εκπαίδευσης. (Αναμένεται η ενίσχυση του μαθητοκεντρικού χαρακτήρα της παρεχόμενης παιδείας με έμφαση στα στοιχεία της έρευνας, της καινοτομίας, της κριτικής σκέψης και της εμφύσησης ηθικών αξιών μέσω της δημιουργίας νέου τύπου Λυκείου. Ανασχεδιασμός του συστήματος αξιολόγησης των μαθητών. Βελτίωση του συστήματος επαγγελματικής καθοδήγησης. Ενίσχυση της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αειφόρου ανάπτυξης.

16 Στήριξη και ενίσχυση του κάθε μαθητή με αναγνώριση της ιδιαιτερότητας και των ιδιαίτερων κλίσεων.
Επεξήγηση Στρατηγικές προτεραιότητες Η μείωση του ποσοστού μαθητών με χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις, της σχολικής αποτυχίας και του ποσοστού αντικοινωνικής συμπεριφοράς, καθώς και την προαγωγή των κλίσεων και ιδιαιτεροτήτων όλων των μαθητών, χρήζουν γρήγορης αντιμετώπισης. Ενίσχυση σχολικής επιτυχίας και αλφαβητισμού. (αξιολόγηση και βελτίωση των ειδικών προγραμμάτων όπως: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Αλφαβητισμός, ΖΕΠ, Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Αλλόγλωσσους ). Ενίσχυση θετικής συμπεριφοράς και αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς (προγράμματα ΑΥΠ και ΟΑΠ, Προπαρασκευαστική Μαθητεία, εισαγωγή νομικού θεσμικού πλαισίου και δομών αντιμετώπισης των μαθητών με σοβαρά προβλήματα παραβατικότητας, ψυχικής υγείας και χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών) Ικανοποίηση ιδιαίτερων αναγκών και κλίσεων των μαθητών (ενίσχυση Αθλητικού και Μουσικού σχολείου, εισαγωγή νέων τύπων σχολείων - χαρισματικά παιδιά ).

17 Η μεταρρύθμιση για να επιτευχθεί χρειάζεται;
ΗΓΕΣΙΑ! ;

18 Ηγέτης και Διευθυντής (manager)
Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ του ηγέτη και του (τυπικού) διευθυντή είναι ότι, ενώ ο διευθυντής προωθεί τη σταθερότητα, τη διοικητική τάξη και την αντιμετώπιση προβλημάτων μέσα στις υπάρχουσες διοικητικές δομές, ο ηγέτης προωθεί το όραμα, τη δημιουργικότητα και την αλλαγή. Το αιώνιο δίλημμα: Γεννιέται ή γίνεται ο ηγέτης; Όσοι διαθέτουν: Κοινωνικές και διαπροσωπικές ικανότητες, υψηλή αυτοπεποίθηση, ικανότητα διεκδίκησης χωρίς να είναι εριστικοί ή επιθετικοί, θάρρος και τόλμη, έντονη επιθυμία για επιρροή και ηγεσία. Φαίνεται ότι έχουν γεννηθεί για να είναι ηγέτες. Όλοι οι υπόλοιποι: Δεν διαθέτουν – ακόμη- όλες τις απαραίτητες ικανότητες αλλά μπορούν να τις αναπτύξουν!.

19 Ηγεσία στην δημόσια εκπαιδευτική διοίκηση
Αποτελεί παράδειγμα Ενθαρρύνει τους άλλους Εμπνέει με ένα κοινό όραμα Υποδειγματική Ηγεσία Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για στρατηγική και διευθυντική ανάπτυξη της Δημόσιας Υπηρεσίας. Υποστηρίζει τους άλλους Αμφισβητεί το κατεστημένο

20 Αποτελεί παράδειγμα…… Εμπνέει ένα κοινό όραμα……
Τηρεί τις υποσχέσεις του και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Επαναβεβαιώνει συνεχώς τις κοινές αξίες που μοιράζεται με τους άλλους. Έχει εντοπίσει τις προσωπικές του αξίες και ηγείται σύμφωνα με αυτές. Εμπνέει ένα κοινό όραμα…… Δημιουργεί ελκυστικά οράματα που μπορούν να καθοδηγήσουν τις στάσεις των άλλων ανθρώπων. Μεταδίδει οραματικές παραστάσεις του μέλλοντος και αφουγκράζεται τις επιθυμίες και τα όνειρα των άλλων, χαράζοντας παράλληλα τους δρόμους υλοποίησής τους.

21 Αμφισβητεί το κατεστημένο……
Εκφράζει έμπρακτα την επιθυμία για αλλαγή. Αναζητεί την καινοτομία, την πρόοδο και τη βελτίωση. Δεν φοβάται να πειραματιστεί, να ρισκάρει και να δοκιμάσει νέους τρόπους και μεθόδους και την αλλαγή πορείας προκειμένου να γίνουν τα πράγματα ουσιαστικά καλύτερα. Υποστηρίζει και ενθαρρύνει τους άλλους στην εργασία τους… Ο υποδειγματικός ηγέτης συνεργάζεται αποτελεσματικά με το προσωπικό του Κτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και σεβασμού και ενισχύει κάθε συνεργασία Ακούει προσεκτικά τις απόψεις των άλλων και τους μεταχειρίζεται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Επιτρέπει στους άλλους να αποφασίσουν και υποστηρίζει τις αποφάσεις τους.

22 Ενθαρρύνει τους άλλους ……
Ενθαρρύνει το προσωπικό, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλουν και ανταμείβοντας τυχόν επιτυχίες τους. Είναι ευαίσθητος στις ανάγκες των άλλων και πρόθυμος να τους επαινέσει για ό τι καλό έπραξαν. Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google