Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Σε συνεργασία με: την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 4 ο Τριήμερο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Σε συνεργασία με: την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 4 ο Τριήμερο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Σε συνεργασία με: την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 4 ο Τριήμερο Συνέδριο για Δικαστικούς Λειτουργούς με θέμα: “ Δικαιοσύνη και Χρηματιστηριακή Νομοθεσία ” 16 - 18 Νοεμβρίου 2007 Poseidon Resort, Λουτράκι ΧΟΡΗΓΟΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2 Δικαιοσύνη και Χρηματιστηριακή Νομοθεσία Ελευθερία Αποστολίδου, Διευθύντρια Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Συνεργασία μεταξύ των Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών

3 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Οδηγία για πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες (89/592/EEC) Οδηγία για την Κατάχρηση Αγοράς (2003/6/EC) Οδηγία περί Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (93/22/EC) Οδηγία για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (2004/39/EC) Οδηγία για τη Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών ή την Εισαγωγή τους προς Διαπραγμάτευση (2003/71/EC) Οδηγία για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών 2001/34/EC (η οποία ενσωματώνει τις Οδηγίες 79/279/EEC, 80/390/EEC, 82/121/EEC, 88/627/EEC, 89/298/EEC)

4 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Οδηγία για τη Διαφάνεια (2004/109/EC) Οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ 85/611/EEC, όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2001/107/EC & 2001/108/EC Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (2000/31/EC) Οδηγία για τις Δημόσιες Προτάσεις Εξαγοράς (2004/25/EC) Οδηγία για τους Χρηματοπιστωτικούς Ομίλους Ετερογενών Δραστηριοτήτων (2002/87/EC)

5 2. ΔΙΜΕΡΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (U.S. SEC) (17 Δεκεμβρίου 1996) Επιτροπή Κινητών Αξιών της Πορτογαλίας (9 Ιουλίου1998) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (1 Σεπτεμβρίου 1998) Εθνική Επιτροπή Κινητών Αξιών της Ρουμανίας (30 Νοεμβρίου 1998) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αλβανίας (1 Απριλίου 1999) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βραζιλίας (17 Μαΐου 2000) Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (8 Σεπτεμβρίου 2000) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Σλοβενίας (6 Οκτωβρίου 2000) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βουλγαρίας (1 Δεκεμβρίου 2000) Επιτροπή Κινητών Αξιών της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης (27 Ιουνίου 2001)

6 2. ΔΙΜΕΡΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή Κινητών Αξιών της Τσεχίας (28 Ιουνίου 2001) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (5 Οκτωβρίου 2001) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Νοτίου Αφρικής (9 Οκτωβρίου 2002) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ουγγαρίας (8 Ιανουαρίου 2003) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Πολωνίας (1 Αυγούστου 2003) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βουλγαρίας (28 Μαρτίου 2005) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Σλοβακίας (28 Ιουνίου 2005) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ισραήλ (27 Σεπτεμβρίου 2005) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Σερβίας (3 Δεκεμβρίου 2005) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ντουμπάϊ ( 14 Σεπτεμβρίου 2007)

7 3. ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ IOSCO Oκτ. 2001: Συγκρότηση Ειδικής Ομάδας Δράσης Βασικοί στόχοι: Διερεύνηση τρόπων ανάληψης δράσης για τη διεύρυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών Πρόεδρος: Mr Michael Prada (President of the French AMF (ex-COB)) Αποτέλεσμα: Πολυμερές Πρωτόκολλο της IOSCO

8 4. ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ CESR Φεβρ. 1998: Συγκρότηση Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Ανταλλαγή Πληροφοριών Βασικός Στόχος: Διευκόλυνση της εκπλήρωσης των εποπτικών αρμοδιοτήτων από τις εποπτικές αρχές του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Πρόεδρος: Mr Michael Prada (President of the French AMF (ex-COB)) Αποτέλεσμα: Πολυμερές Πρωτόκολλο της CESR– Δημιουργία της CESRPol

9 4. ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ CESR Βασικοί στόχοι της CESR: Δημιουργία Δικτύου για την ανταλλαγή πληροφοριών Η ροή των διασυνοριακών πληροφοριών CESRPol (ex-FESCOPol) Να κινείται εξίσου γρήγορα όπως και σε εθνικό επίπεδο Προαγωγή της διαφάνειας, ακεραιότητας και αμεροληψίας Αποτελεσματική εποπτεία των χρηματιστηριακών συναλλαγών στον ΕΟΧ Αμοιβαία παροχή συνδρομής

10 5. Σύγκριση των δύο Πολυμερών Πρωτοκόλλων A. Αιτήσεις για παροχή συνδρομής υπόκεινται σε παρόμοιους όρους B. Το Πρωτόκολλο της IOSCO περιγράφει με περισσότερες λεπτομέρειες τα δεδομένα και τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες  Πληροφορίες και έγγραφα που τηρούνται στα αρχεία της Αρχής προς την οποία απευθύνεται η αίτηση  Πληροφορίες και έγγραφα που αποκτώνται από φυσικά και νομικά πρόσωπα μετά τη λήψη της αίτησης για παροχή συνδρομής από την Αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση

11 5. Σύγκριση των δύο Πολυμερών Πρωτοκόλλων Γ. Οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου της CESR για τις επιτρεπτές χρήσεις των ανταλλασσομένων πληροφοριών και την τήρηση απορρήτου συμπληρώνουν τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για το Χρηματοπιστωτικό Τομέα Δ. Το Πολυμερές Πρωτόκολλο της IOSCO δεν περιορίζει τις διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών και την τήρηση απορρήτου μόνο στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

12 5. Σύγκριση των δύο Πολυμερών Πρωτοκόλλων E. Και τα δύο Πολυμερή Πρωτόκολλα περιέχουν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με:  την εκτέλεση των αιτήσεων για παροχή συνδρομής και  τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μία αίτηση για παροχή συνδρομής δύναται να απορριφθεί από την Αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση ΣΤ. Και τα δύο Πολυμερή Πρωτόκολλα περιέχουν διατάξεις για:  τη διεξαγωγή κοινών ερευνών και  την παροχή αυτόκλητης παροχής συνδρομής

13 5. Σύγκριση των δύο Πολυμερών Πρωτοκόλλων Ζ. Έχει ανατεθεί στη CESRPol η ευθύνη της εξασφάλισης της ορθής εφαρμογής του Πολυμερούς Πρωτοκόλλου της CESR H. Το Monitoring Group της IOSCO συνιστά το μηχανισμό διαμεσολάβησης, ο οποίος εξασφαλίζει ότι τυχόν διαφωνίες για την ποιότητα της συνεργασίας μπορεί να κλιμακώνεται και να φθάνει έως και αναθεώρηση όπου και εάν υπάρξει ανάγκη

14 5. Σύγκριση των δύο Πολυμερών Πρωτοκόλλων  Συμβαλλόμενα μέρη που δικαιούνται να προσυπογράψουν το Πολυμερές Πρωτόκολλο της CESR είναι οι αρμόδιες εποπτικές αρχές όλων των Κρατών-Μελών του ΕΟΧ  Όλες οι εποπτικές αρχές – μέλη της IOSCO μπορούν να είναι συμβαλλόμενα μέρη που δικαιούνται να προσυπογράψουν το Πολυμερές Πρωτόκολλο της IOSCO, εφόσον υποστούν μία λεπτομερή διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται στο Παράρτημα Β του Πρωτοκόλλου της IOSCO

15 Ομάδες Εξακρίβωσης (Verification Teams) Εξέταση και αξιολόγηση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου Ομάδα Ελέγχου (Screening Group) Έλεγχος εκθέσεων που υπεβλήθησαν από τις Ομάδες Εξακρίβωσης (Verification Teams) Όργανο λήψης αποφάσεων (Decision-Making Body) Διαβούλευση με τον Πρόεδρο της σχετικής Περιφερειακής Επιτροπής Αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη των αιτήσεων Διαδικασία Εξακρίβωσης βάσει του Πολυμερούς Πρωτοκόλλου της IOSCO

16 6. Βασικά συμπεράσματα  Και τα δύο Πολυμερή Πρωτόκολλα συνιστούν ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας (a level playing field) στο θέμα της συνεργασίας των εποπτικών αρχών στο χρηματιστηριακό τομέα τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Διεθνές επίπεδο  Και τα δύο Πολυμερή Πρωτόκολλα δίνουν αυτόματη πρόσβαση σε όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη  Το Πολυμερές Πρωτόκολλο της IOSCO είναι από μόνο του σπουδαίο καθώς η υποψήφια εποπτική αρχή διεξάγει ένα είδος αυτο- αξιολόγησης της εφαρμογής των Αρχών της IOSCO  To Πολυμερές Πρωτόκολλο της IOSCO παρέχει κίνητρα στα μέλη να βελτιώσουν περαιτέρω τα σχετικά εθνικά τους πρότυπα

17 Συνεργασία μεταξύ των Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ EΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Διευθύντρια Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007


Κατέβασμα ppt "Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Σε συνεργασία με: την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 4 ο Τριήμερο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google