Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Καριέρας KESC

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Καριέρας KESC"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Καριέρας KESC
ARISTON Series Δημήτρης Τόλης, MSc, MBA

2

3 Η ιδέα Σε συνεργασία με τη HUMAN ASSET παρέχουμε σε δικούς μας αλλά και νέους σπουδαστές τις εξής υπηρεσίες: Ανάλυσης ικανοτήτων και τρόπου μάθησης των μικρών μαθητών μας Επαγγελματικού προσανατολισμού μαθητών Ανάπτυξης καριέρας ενηλίκων

4 Τομείς δράσης

5 Τι είναι το Άριστον τεστ;
Πρόκειται για το μοναδικό αξιόπιστο έμπειρο σύστημα (expert system) συνδυαστικής ανάλυσης ικανοτήτων, προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού, που : Αναλύει τις κλίσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και την εργασιακή προσωπικότητα του ενδιαφερομένου. Στη συνέχεια, και ανάλογα με την ηλικία, συσχετίζει τα αποτελέσματα με τα χαρακτηριστικά του κάθε επαγγέλματος και υποδεικνύει τα αντίστοιχα τμήματα σχολών σε Κύπρο, Ελλάδα και Βρετανία.

6 ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ Συνδυάζει 20 διαφορετικά ΤΕΣΤ προσωπικότητας, κλίσεων-ικανοτήτων, επαγγελματικών επιλογών σε ένα ενιαίο έμπειρο σύστημα Διαθέτει διαφορετική συστοιχία ανάλογα με την ηλικία και το στόχο 6

7 Αποτέλεσμα Πανεπιστημιακών Ερευνών
Αποτέλεσμα Πανεπιστημιακών Ερευνών ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ σε διεθνείς αναλύσεις και πρότυπα, που συνδυάζουν την ψυχομετρία και τον επαγγελματικό προσανατολισμό με έρευνες για τα σύγχρονα επαγγέλματα . Το ΑΡΙΣΤΟΝ στηρίζεται σε πολυετείς δημοσιευμένες έρευνες του καθηγητή Μανώλη Γιαννακουδάκη του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, αποτελεί δε σημείο αναφοράς σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο για την πρωτοτυπία του όσο και για τον βαθμό αξιοπιστίας του .

8 Πώς γίνεται; Είναι απλό, εύχρηστο και περιλαμβάνει τρία στάδια:
Τη διεξαγωγή του ΤΕΣΤ με τη χρήση Η/Υ, όπου ο χρήστης απαντά σε 400 ερωτήσεις ενδιαφερόντων και προτιμήσεων μέσα σε 40 λεπτά. Την επεξεργασία από το Έμπειρο Σύστημα και την έκδοση του Αναλυτικού Report. Την Αναλυτική Συμβουλευτική Παρουσίαση και Επεξήγηση των αποτελεσμάτων σε συνάντηση με άριστα εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού. 8

9 Test ARISTON Series Test ARISTON Kids Test ARISTON Teens
Test ARISTON Candidates Test ARISTON To_Work Test ARISTON PostGraguates Test ARISTON Career_Planning Test ARISTON Professionals Test ARISTON Recruitment

10 ΑΡΙΣΤΟΝ Kids (Για Μαθητές Δημοτικού) :
Σε αυτή τη φάση τα αποτελέσματα του τεστ καταδεικνύουν τη γενικότερη κλίση του παιδιού, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, τον τρόπο που μαθαίνει ώστε να προγραμματίσει καλύτερα και να συστηματοποιήσει τη μελέτη του. Παράλληλα δημιουργείται το Development and Career Portfolio που θα συνοδεύει το μαθητή σε όλη του τη ζωή και θα αποτελεί πολύτιμο σύμβουλο ανάπτυξης και εξέλιξης

11 ΑΡΙΣΤΟΝ Teens (Για Μαθητές Γυμνασίου – Α Λυκείου) :
Σε αυτή τη φάση τα αποτελέσματα του τεστ καταδεικνύουν τη γενικότερη κλίση του παιδιού, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, ώστε να προγραμματίσει καλύτερα και να συστηματοποιήσει τη μελέτη του και να επιλέξει χωρίς περιθώρια λάθους την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.

12 ΑΡΙΣΤΟΝ Candidates (Για Μαθητές Β, Γ Λυκείου, Απόφοιτους): περιλαμβάνει ειδική συστοιχία ερωτηματολογίων, η οποία εξετάζει την εργασιακή προσωπικότητα, τις ικανότητες, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα ενός ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν. Τα αποτελέσματα του τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα για την τελική επιλογή των σχολών και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

13 ARISTON To_Work (Για απόφοιτους, ανέργους ): περιλαμβάνει συστοιχία ερωτηματολογίων, η οποία εξετάζει την εργασιακή προσωπικότητα, τις ικανότητες, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα ενός ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν. Τα αποτελέσματα του τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα για την τελική επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

14 ARISTON PostGraguates
(Για τελειόφοιτους και απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών και κολεγίων καθώς και εργαζομένων ) Εξετάζει την εργασιακή προσωπικότητα, τις ικανότητες, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα ενός ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα και τις σπουδές που του ταιριάζουν. Τα αποτελέσματα του τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα για την τελική επιλογή μεταπτυχιακού τίτλου

15 ARISTON Career_Planning
(Για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας αλλά και εργαζόμενους) Εξετάζει την εργασιακή προσωπικότητα ενός ατόμου, τις ικανότητες, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις,τα ενδιαφέροντα, τα κίνητρά του (τις προσδοκίες του από ένα επάγγελμα και τα οφέλη που περιμένει να αποκομίσει από αυτό) και προσδιορίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν. Τα αποτελέσματα του τεστ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αξιόπιστα δεδομένα για τον σχεδιασμό καριέρας (Career Planning)

16 ARISTON Professionals
(Για εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες ) Εξετάζει την εργασιακή προσωπικότητα, τις ικανότητες, τις κλίσεις, τα κίνητρα (τις προσδοκίες του από ένα επάγγελμα και τα οφέλη που περιμένει να αποκομίσει από αυτό) και τις αξίες, τις ικανότητες λήψης απόφασης, την ικανότητα επικοινωνίας και τέλος τη συναισθηματική νοημοσύνη του ατόμου. Αξιόπιστα δεδομένα για επαγγελματική αξιοποίηση και επιλογή θέσης εργασίας

17 ARISTON Recruitment (Για εταιρίες, οργανισμούς και συμβούλους HR)
Αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για την επιλογή προσωπικού με βάση την περιγραφή μιας θέσης εργασίας. Εξετάζει την εργασιακή προσωπικότητα, τις ικανότητες, τις κλίσεις, τα κίνητρα (τις προσδοκίες του από ένα επάγγελμα και τα οφέλη που περιμένει να αποκομίσει από αυτό) και τις αξίες, τις ικανότητες λήψης απόφασης, την ικανότητα επικοινωνίας και τέλος τη συναισθηματική νοημοσύνη του ατόμου. Η συγκεκριμένη συστοιχία μπορεί να εμπλουτιστεί και με επιπρόσθετα τεστ, ανάλογα με τους στόχους της εταιρίας (Custom)

18 Γιατί να το κάνει ένας μαθητής;
Για να αντιληφθεί ο ίδιος ο μαθητής αλλά και οι γονείς του: τις ικανότητές του σε σύγκριση με δεδομένα μαθητών ιδίου φύλου και ηλικίας τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και εκτιμά τον εαυτό του και το κοινωνικό – οικογενειακό περιβάλλον την εργασιακή του προσωπικότητα με βάση την παγκοσμίως αποδεκτή θεωρία του John Holland τα επαγγέλματα αλλά και τις σχολές που ταιριάζουν περισσότερο στην προσωπικότητά του, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσει μια επιτυχημένη σταδιοδρομία, χωρίς την απογοήτευση και τα έξοδα των λάθος επιλογών

19 Γιατί να το κάνει ένας ενήλικας ;
Για να διαπιστώσει και να επιβεβαιώσει τις ικανότητες και τις αδυναμίες του, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και να πληροφορηθεί έγκυρα για την τρέχουσα αγορά εργασίας Για να μπορεί επομένως να σχεδιάσει ή να επανασχεδιάσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία με τρόπο επιστημονικό και αντικειμενικό

20 Report Πλήρες Αναλυτικό Επιστημονικό Αποτέλεσμα έμπειρου συστήματος
Με στάθμιση Προτάσεις σχολών και επαγγελμάτων Πληροφορίες σχετικά

21 Report Ικανότητες – δεξιότητες
Γλωσσικές (ορθογραφία και γραμματική) Αριθμητικές (Επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων) Διαγραμματικές (Ανάλυσης αφηρημένων σχημάτων και διαγραμμάτων) Μηχανικές (Επίλυσης μηχανικών προβλημάτων, υπό μορφή εικόνων), Χρήσιμα στη διάγνωση των χαρισμάτων και των αδυναμιών μαθητών και εργαζομένων, καθώς και στην πρόβλεψη της επαγγελματικής τους πορείας.

22 Report Εγκεφαλικό Ημισφαίριο
Ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου του χρησιμοποιεί περισσότερο; γεγονός που καθορίζει τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του (αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει !)

23 Διασπορά προσωπικότητας (Holland)
πρακτικός ερευνητικός καλλιτεχνικός κοινωνικός επιχειρηματικός συμβατικός

24 Αναλυτική Περιγραφή των ιδιαιτέρων στοιχείων της Προσωπικότητας
1. Πρακτικός 91 % Το πρακτικό περιβάλλον απαιτεί χειρωνακτικές και μηχανικές δεξιότητες και επαφή με μηχανές, εργαλεία και αντικείμενα: Ενθαρρύνει την εκδήλωση πρακτικών, μηχανικών, τεχνικών και φυσικών-σωματικών ικανοτήτων. Επιτρέπει την εξωτερίκευση πρακτικών και σταθερών αξιών και επικροτεί προσωπικότητες που είναι ρωμαλέες και αρέσκονται στην περιπέτεια και στον κίνδυνο. Απαιτεί και ανταμείβει προσαρμοστικές συμπεριφορές και ικανότητες πρακτικής φύσης. Παράγοντας Βαθμός 1 Απλός Natural 7 2 Οξυδερκής Uninsightful 3 Πεισματικός Persistent 4 Αδιάλλακτος Hardheaded 5 Άκαμπτος Inflexible 6 Ισχυρογνώμων Dogmatic Μη υποκρινό -μενος Genuine 8 Ρεαλιστής Realistic 9 Σθεναρός Robust 10 Υλιστικός Μaterialistic

25 Αυτοεκτίμηση Ο βαθμός αυτοεκτίμησης, παράγοντας καθοριστικός, όχι μόνο για το σχεδιασμό του επαγγελματικού μέλλοντος αλλά και για την ποιότητα ζωής και τις σχέσεις μέσα στο φιλικό, οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον

26 Έλεγχος Ο βαθμός εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου του ατόμου αναφέρεται στο βαθμό που ελέγχει τον εαυτό του και το περιβάλλον του, καθώς επίσης και τις πεποιθήσεις του, όσον αφορά τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την πρόοδο και την επιτυχία στη ζωή.

27 Ιστόγραμμα διασποράς προσωπικότητας
Δυναμική ομαδοποίηση των ειδικοτήτων των επαγγελμάτων στις 19 γενικές επαγγελματικές κατηγορίες (κλίμακα CAPS) σε συσχέτιση με την ανάλυση της εργασιακής προσωπικότητας του εξεταζόμενου

28

29 Γιατί υπερέχει το ΑΡΙΣΤΟΝ; (Ι)
Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ είναι με διαφορά το πλέον αξιόπιστο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, γιατί : Βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες και έρευνες πλέον των 30 ετών. Έχει το μεγαλύτερο δείκτη αξιοπιστίας ( 99% ) Έχει σταθμιστεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ευρύτατο δείγμα στάθμισης Εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και την ειλικρίνεια των απαντήσεων με 5 τεστ αλήθειας ανά ηλικία και φύλο.

30 Γιατί υπερέχει; (ΙΙ) Συνδυάζει διαφορετικά ψυχομετρικά τεστ που αναλύουν τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και την εργασιακή προσωπικότητα και στη συνέχεια τα συγκρίνει με αντίστοιχα δεδομένα άλλων εξεταζομένων με αντίστοιχη ηλικία, φύλο και χώρα προέλευσης, ώστε να είναι αντικειμενικά (σταθμισμένα).

31 Γιατί υπερέχει; (ΙΙΙ) Είναι το μόνο έμπειρο σύστημα (Expert System) που χρησιμοποιεί τις αρχές της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και αξιοποιεί αυτόματα την εμπειρία και τη γνώση των ειδικών, χωρίς την πιθανότητα λάθους από προσωπική εκτίμηση. Εκδίδει αποτελέσματα βάσει πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών ( 850 εκατομμύρια περίπου), που εκτελούνται εξατομικευμένα για κάθε άτομο. 31

32 Γιατί υπερέχει; (IV) Διενεργεί αυτόματη επιλογή τμημάτων και εξειδικεύσεων του Υπουργείου Παιδείας, εντοπίζοντας συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του εξεταζόμενου, και όχι γενικές επαγγελματικές κατηγορίες και προτείνει αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα (σε Ελλάδα, Κύπρο, Αγγλία). Συγκρίνει και αξιολογεί τις επιλογές του κάθε εξεταζόμενου με τα ενδιαφέροντά του, την προσωπικότητά του αλλά και με βάση την προσωπικότητα επιτυχημένων επαγγελματιών του χώρου. 32

33 Γιατί υπερέχει; (V) Είναι το μόνο τεστ παγκοσμίως που επεκτείνει τη θεωρία του John Holland, ποσοτικοποιώντας 14 επιπλέον υποτύπους για καθένα από τους 6 τύπους του Holland. Ο ίδιος μάλιστα ο Jοhn Holland το σχολίασε ως εξής: «Το Άριστον Τεστ αποτελεί την πιο πιστή εφαρμογή της θεωρίας μου που έχω δει μέχρι σήμερα» 33

34 Γιατί υπερέχει; (V) Είναι το μόνο τεστ παγκοσμίως που επεκτείνει τη θεωρία του John Holland, ποσοτικοποιώντας 14 επιπλέον υποτύπους για καθένα από τους 6 τύπους του Holland. Ο ίδιος μάλιστα ο Jοhn Holland το σχολίασε ως εξής: «Το Άριστον Τεστ αποτελεί την πιο πιστή εφαρμογή της θεωρίας μου που έχω δει μέχρι σήμερα» 34


Κατέβασμα ppt "Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Καριέρας KESC"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google