Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Eίναι η Διερευνητική Μέθοδος Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών η Λύση?

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Eίναι η Διερευνητική Μέθοδος Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών η Λύση?"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Eίναι η Διερευνητική Μέθοδος Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών η Λύση?
Τεχνική Επιτροπή Chain Reaction Αικ. Σιακαβάρα

2 Tότε ποιο είναι το πρόβλημα ?
Oμιλία του John Dewey στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης για την Πρόοδο των Φυσικών Επιστημών (AAAS) το 1909. ….Παρά τις υπάρχουσες ευκαιρίες, οι μαθητές δε συρρέουν να σπουδάσουν Φυσικές Επιστήμες στους αριθμούς που είχαν προβλεφθεί, ούτε οι Φυσικές Επιστήμες έχουν αλλάξει την ουσία και τον σκοπό της εκπαίδευσης σε βαθμό ανάλογο με τους ισχυρισμούς που είχαν αρχικά διατυπωθεί. …. …Η καθοριστική αιτία για μένα είναι ότι οι Φυσικές Επιστήμες διδάσκονται σε μεγάλο βαθμό ως μια συσσώρευση έτοιμου υλικού με το οποίο οι μαθητές πρέπει να εξοικειωθούν και όχι ως μια μέθοδος σκέψης και στάσης, που ως πρότυπο καθορίζει και μετατρέπει τη διανοητική πρακτική. (1)

3 Science Education Now: A renewed pedagogy for the future of Europe
Science Education Now: A renewed pedagogy for the future of Europe High Level Group on Science Education. Directorate-General for Research Science, Economy and Society EUR 22845 «Τα τελευταία χρόνια πολλές μελέτες ανέδειξαν μια ανησυχητική μείωση του ενδιαφέροντος των νέων για τις βασικές επιστήμες και τα μαθηματικά. Παρά τα πολυάριθμα προγράμματα και τις δράσεις που εφαρμόστηκαν για την αναστροφή αυτής της τάσης τα σημάδια βελτίωσης παραμένουν μέτρια. Αν δεν αναληφθούν αποτελεσματικότερες δράσεις , η μακροχρόνια δυναμική για καινοτομία στην Ευρώπη και η ποιότητα της έρευνας θα υποχωρήσουν. Επιπλέον, σε γενικότερο κοινωνικό επίπεδο, η απόκτηση ικανοτήτων που είναι απαραίτητες σε όλα τα στάδια της ζωής , σε μια κοινωνία που βασίζεται ολοένα στη χρήση της γνώσης, βρίσκονται επίσης σε κίνδυνο… ¨» (2)

4 Science Education Now: A renewed pedagogy for the future of Europe
Science Education Now: A renewed pedagogy for the future of Europe High Level Group on Science Education. Directorate-General for Research Science, Economy and Society EUR 22845 Average annual change in the share of S&T students as a percentage of the total number of students ( )

5 Δασκαλοκεντρικό σύστημα
Διδασκαλίας Δεν πρόσφερε τίποτα?

6 Στάσεις (των μαθητών) προς την επιστήμη (Osborn et al., 2003) (3)
Διαχωρισμός των στάσεων απέναντι στην επιστήμη στο κοινωνικό επίπεδο και απέναντι στην επιστήμη όπως βιώνεται μέσα στο σχολείο Η έλλειψη ενδιαφέροντος για τη φυσική, τη χημεία ή τα μαθηματικά δεν μπορεί να ταυτιστεί με μια έλλειψη ενδιαφέροντος για την επιστήμη γενικά, αλλά μπορεί να ακολουθεί κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές ως προς την εύρεση εργασίας, τις οικονομικές απολαβές, τις απόψεις του στενού οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος αλλά και τη δυσκολία της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες To ενδιαφέρον των μαθητών /τριων για τις θετικές επιστήμες μειώνεται δραματικά αμέσως μετά το τέλος του δημοτικού και την παρακολούθηση των πρώτων τάξεων του γυμνασίου Τα στερεότυπα παραμένουν: η επιστήμη θεωρείται ότι ασκείται όπως από τους διάσημους του είδους π.χ. Einstein, Bell κλπ, έλλειψη γνώσης για σύγχρονους επιστήμονες που θα μπορούσαν να παίξουν τον ρόλο του πρότυπου σε μια καθημερινή απλή ζωή.

7 Η βιολογία απολαμβάνει μεγαλύτερης δημοφιλίας επειδή εύκολα οι μαθητές την συσχετίζουν με τις ανάγκες και τα μυστήρια του σώματος ή του περιβάλλοντος. Στην άλλη άκρη η Χημεία .. Η επιστήμη θεωρείται ξεκομμένη από τα προβλήματα της ζωής και μπορεί να μελετάται αφ’εαυτής. Το μοντέλο διδασκαλίας που εισάγει μόνον αφαιρετικές έννοιες, δύσκολες στην κατανόηση και εκτός κάθε πλαισίου (χρήσης, κοινωνικής σημασίας, κλπ) συμβάλει στην μείωση του ενδιαφέροντος. Ρόλος του φύλου: Παρά τη μειούμενη διαφορά ως προς το ενδιαφέρον των κοριτσιών προς την επιστήμη σε σχέση με τα αγόρια και την εξομοίωση της επίδοσης των κοριτσιών στις θετικές επιστήμες τα κορίτσια με δυσκολία επιλέγουν την καριέρα του επιστήμονα, συγκρίνοντας τις γενικότερες επαγγελματικές ευκαιρίες. Αυτό συμβαίνει και όταν αυτοαξιολογούνται ως προς την επίδοση στα μαθήματα εντός του σχολείου.

8 Στο κομμάτι που αναλογεί συνεπώς στο τι διαμείβεται μέσα
Ρόλος του καθηγητή: Ο ενθουσιώδης και με γνώσεις του αντικειμένου του καθηγητής έχει βρεθεί ότι επηρεάζει καταλυτικά τις στάσεις των μαθητών (περίπτωση της Σκωτίας). Π.χ. Οι καθηγητές Βιολογίας σε αντίθεση με τους καθηγητές Φυσικής είναι περισσότερο εξειδικευμένοι και επηρεάζουν σημαντικότερα. Η μέθοδος διδασκαλίας στην τάξη: οι μαθητές επιζητούν περισσότερη πρακτική εργασία κατά τη διδασκαλία των θετικών επιστημών, έρευνες, ευκαιρίες συζήτησης και συνεργασίας μεταξύ τους. Όλα αυτά συνιστούν το περιεχόμενο μιας ενίσχυσης της αυτονόμησής τους. Στο κομμάτι που αναλογεί συνεπώς στο τι διαμείβεται μέσα στο σχολείο για την αλλαγή των στάσεων των μαθητών ως προς τις θετικές επιστήμες οι ανακαλυπτικές-διερευνητικές μέθοδοι κατέχουν πλέον το κλειδί της λύσης.

9 Μαθητοκεντρικό σύστημα – Διερευνητική μέθοδος

10 Μαθητής Δάσκαλος Ακαθοδήγητη διαδικασία μάθησης Απόλυτα καθοδηγούμενη
Ανοικτά ερωτήματα Μαθητής Μαθητοκεντρικό μοντέλο Μπορούν να ακολουθούνται τα στάδια της επιστημονικής μεθόδου Ορισμός προβλημάτων, στάδια διερεύνησης, αναγκαίες πηγές, σύνθεση-παρουσίαση αποτελεσμάτων Είτε στο θεωρητικό μάθημα Είτε στο εργαστήριο Δασκαλοκεντρικό μοντέλο Δάσκαλος (4) Δομημένα ερωτήματα Απόλυτα καθοδηγούμενη διαδικασία μάθησης

11 Εμπόδια και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών
σχετικά με την διερευνητική μέθοδο [5] Τα αυστηρά δομημένα αναλυτικά προγράμματα Έλλειψη επαρκούς χρόνου Η διαχείριση της τάξης και της εργαστηριακής δουλειάς Η αίσθηση ότι δεν επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι (εξετάσεις) Ο φόβος του αγνώστου Επιπλέον, η πιθανή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων για ην εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου, (διατύπωση ερωτημάτων, σχεδιασμός πειραμάτων, αξιολόγηση ευρημάτων, κλπ) Δεππσ γκοτζαριδης α γυμνασιου Εupbls chain reaction

12 Προσεγγίσεις διερευνητικής διδασκαλίας στην Ελλάδα
Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών (ΔΕΠΠΣ)

13 ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
(Γκοτζαρίδης Χ.) (7) «το πείραμα θεωρείται ως χάσιμο χρόνου, ή ως αιτία διάσπασης της προσήλωσης της τάξης» οι μαθητές «ενδιαφέρθηκαν να κάνουν πειράματα τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν και ρωτούσαν για…….» υπέρβαση των προγραμματισμένων διδακτικών ωρών. πρόβλημα της πολυδιάσπασης των ερωτημάτων σε περιφερειακά θέματα κατάφερε να ενσωματώσει στην εκπ/κη διαδικασία μαθητές με μειωμένη συμμετοχή στο μάθημα τα προηγούμενα χρόνια. Οι εν λόγω μαθητές εντυπωσίασαν με τη συμμετοχή τους και τις εργασίες κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης «κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί μέχρι σήμερα» «το κλίμα της τάξης φάνηκε να είναι αλλιώτικο» Πολλοί εκπαιδευτικοί φοβήθηκαν από την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα και από τη φασαρία που δημιουργείτο και ένοιωσαν να χάνεται ο έλεγχος του μαθήματος. «Η φυσική δεν θα γίνει ώρα του παιδιού»

14 H αιφνίδια εισαγωγή της Φυσικής στην Α’ Γυμνασίου (6)
Οι συγγραφείς αντιλαμβάνονται τη διδασκαλία στις Φ.Ε. ως «ανάλογη με την επιστημονική έρευνα» και υπογραμμίζουν ότι, «εφαρμόζουμε την επιστημονική / εκπαιδευτική μέθοδο με διερεύνηση. Απαραίτητο συστατικό και αυτής της μεθόδου είναι το πείραμα» Ο τρόπος που είναι οργανωμένη η γνώση στα διάφορα φύλλα εργασίας με όλες τις ασάφειες ή και ελλείψεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθηγητή είτε ως τελείως καθοδηγούμενη διαδικασία είτε ως διερευνητική προσέγγιση.

15 Chain reaction project
Mια πρόταση εφαρμογής της διερευνητικής μεθόδου σε 15 σχολεία της Περιφέρειας Κρήτης για 3 χρόνια Τα θέματα (Pupil Research Briefs} σχετίζονται με: - Προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία (π.χ. η διαχείριση στερεών αποβλήτων στους ΧΥΤΑ) Δημοφιλή επιστημονικά ζητήματα (π.χ. υπάρχει εξωγήινη ζωή?) Τα ερωτήματα που διατρέχουν κάθε θέμα είναι πολλά και οι ευκαιρίες διερεύνησης από τους μαθητές ποικίλες. Οι μαθητές μπορούν να αυτοσχεδιάσουν σε όλα τα επίπεδα: -Στη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων - Στον σχεδιασμό της έρευνας (πειράματα, βιβλιογραφική έρευνα, ερωτηματολόγια κλπ.) - στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων

16 To υλικό των θεμάτων (που λαμβάνουν μαθητές και καθηγητές) περιέχει :
-θεωρητική εισαγωγή -προτεινόμενες ερευνητικές μεθοδολογίες - επιστημονικά άρθρα υποστηρικτικά της έρευνας Όλα τα θέματα προωθούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις συνδυάζοντας γνώσεις από Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία, Αστρονομία. Η διερεύνησή τους μπορεί να ακολουθηθεί από όλους τους μαθητές (ηλικίας ετών) και να αναδείξει ποικίλες δεξιότητες και ενδιαφέροντα. Υποστηρίζουν πλήρως τον εκπαιδευτικό

17 Ιστότοπος Κοσμολογίας
Συγκρούσεις Οι μαθητές διερευνούν τις πιθανότητες σύγκρουσης του πλανήτη από αστεροειδείς, κομήτες κλπ , τις πιθανές επιπτώσεις και προτείνουν μεθόδους εντοπισμού, και παρακολούθησης (Φυσική, Μαθηματικά, Αστρονομία) Ιστότοπος Κοσμολογίας Οι μαθητές δημιουργούν ένα site όπου εξηγούν τη θεωρία της Μεγάλη ς Έκρηξης (Big bang). (Φυσική, Μαθηματικά) Εξωγήινη ζωή Οι μαθητές αναλαμβάνουν να γράψουν ένα άρθρο για ένα περιοδικό για να εξηγήσουν τις απόψεις ειδικών, τι ερευνούν οι ειδικοί και πως. (Φυσική, Αστρονομία, Βιολογία) Πράσινη θέρμανση Οι μαθητές διερευνούν ποια είναι τα καλύτερα χρώματα και η υφή επιφανειών για την καλύτερη απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας του ήλιου με σκοπό την κατασκευή ηλιακών συλλεκτών . (Φυσική)

18 Φορητός υδροηλεκτρικός σταθμός
Για τον Άρη Οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο νέων επιστημόνων που εργάζονται στο Ινστιτούτο Έρευνας Πλανητών και αποφασίζουν να ανταποκριθούν σε κάλεσμα της NASA για την εξερεύνηση του πλανήτη Άρη. Συγγράφουν πρόταση σχετικά με τους τρόπους που θα μπορούσε ένα μηχάνημα να μελετήσει τη δομή και την προέλευση των ηφαιστείων στον Άρη σε σχέση με τις γνώσεις που υπάρχουν για τα ηφαίστεια στη Γη. (Φυσική, Αστρονομία, Γεωλογία, Χημεία) Σύσκεψη για το Όζον Οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο των ειδικών που παίρνουν μέρος σε μια σύσκεψη για τις αιτίες δημιουργίας του όζοντος στην τροπόσφαιρα, τις αιτίες της μείωσης στην στρατόσφαιρα, την παρακολούθηση των φαινομένων και τις επιπτώσεις. Μελετούν υλικό σε ομάδες εργασίας κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, κάνουν συνθέσεις και το παρουσιάζουν. Φορητός υδροηλεκτρικός σταθμός Οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο ερευνητών σε τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών με σκοπό να κατασκευάσουν έναν μικρό φορητό υδροηλεκτρικό σταθμό. (Φυσική, Μαθηματικά)

19 Τροφή στον αναπτυσσόμενο κόσμο
Οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο ερευνητή σε ένα Πανεπιστημιακό ερευνητικό τμήμα Χημείας όπου μια ερευνητική ομάδα εργάζεται για την ανάπτυξη λιπασμάτων. Μετά από ένα δελτίο τύπου της Παγκόσμιας Επιτροπής Τροφίμων (WFC) που ανακοινώνει την δημιουργία ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος που θα χρησιμοποιηθεί σε αναπτυσσόμενες χώρες, ζητήθηκε από την ερευνητική ομάδα να σχεδιάσει δύο εκπαιδευτικά φυλλάδια. Τα φυλλάδια θα καλύπτουν το ίδιο θέμα αλλά θα απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες ανθρώπων- ένα φυλλάδιο για τους αγρότες και ένα για τους δασκάλους. Θα πρέπει να εξηγούν τί είναι τα λιπάσματα, γιατί πρέπει να χρησιμοποιούνται και πως λειτουργούν. (Χημεία, Βιολογία) Πράσινο Φως Οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε ομάδες και να πάρουν τους ρόλους των μελών της Επιτροπής Εξοικονόμησης Ενέργειας για Φωτισμό. Καθήκον τους είναι να παράγουν μία διαφήμιση σε εφημερίδα, που να προωθεί και να ενθαρρύνει την ευρύτερη χρήση των λαμπτήρων φθορισμού. (Φυσική, Χημεία)

20 Φυτά στο διάστημα Αόρατα άρα και ασφαλή;
Σε αυτό το πρόγραμμα οι μαθητές αναλαμβάνουν τον ρόλο του ερευνητή σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα βιο-αστρονομίας. Στα πλαίσια ενός διαγωνισμού, θα πρέπει να κάνουν μια προκαταρκτική έρευνα για τον σχεδιασμό μιας αυτόνομης μονάδας διατήρησης της ζωής, μονάδα που θα χρησιμοποιηθεί από το πλήρωμα ενός διαστημοπλοίου σε μια πτήση προς τον πλανήτη Άρη. Οι μαθητές πρέπει να ερευνήσουν πολλές πτυχές της φωτοσύνθεσης, να ανακαλύψουν ποιά φυτά θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα στην αυτόνομη μονάδα διατήρησης της ζωής, και σε συνάρτηση με την ανθρώπινη φυσιολογία να ανακαλύψουν τις ανάγκες του πληρώματος σε οξυγόνο και φαγητό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. (Χημεία, Βιολογία, Φυσική, Αστρονομία) Αόρατα άρα και ασφαλή; Σε αυτό το πρόγραμμα οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο νέων ερευνητών σε ένα πανεπιστημιακό Τμήμα Περιβαλλοντικής Χημείας. Μία εταιρεία διάθεσης αποβλήτων ζήτησε από το τμήμα να κάνει συστάσεις σχετικά με το πιο κατάλληλο φυσικό υλικό ή συνδυασμό υλικών για να χρησιμοποιηθούν ως μονωτικές στρώσεις σε χώρους υγειονομικής ταφής. Θα πρέπει να παραδώσουν μία γραπτή αναφορά προς την εταιρεία διάθεσης αποβλήτων, η οποία στη συνέχεια θα τη χρησιμοποιήσει για να κάνει αίτηση για να της χορηγηθεί άδεια για χώρους υγειονομικής ταφής. (Χημεία, Βιολογία, Φυσική)

21 Η ενεργή συμμετοχή στην παραγωγή της γνώσης είναι το υψηλότερο προνόμιο που έχει ο άνθρωπος και η μόνη συνθήκη που διασφαλίζει την ελευθερία του. Όταν τα σχολεία μας γίνουν πραγματικά εργαστήρια παραγωγής γνώσης και όχι μύλοι που να αλέθουν πληροφορίες, δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη να συζητάμε για τη θέση των Φυσικών Επιστημών στην εκπαίδευση. John Dewey

22 Βιβλιογραφία 1. Οι Φυσικές Επιστήμες ως περιεχόμενο και ως μέθοδος . John Dewey . Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Τεύχος ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΑΤΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΑΡΑΣ Science Education Now: A renewed pedagogy for the future of Europe High 2.Science Education Now: A renewed pedagogy for the future of Europe High Level Group on Science Education. Directorate-General for Research Science, Economy and Society EUR 22845 3. Osborne J. , Shirley Simon b & Sue Collins Attitudes towards science: A review of the literature and its implications. INT. J. SCI. EDUC., VOL. 25, NO. 9, 1049–1079 4. Sadeh I. & Michal Zion Which Type of Inquiry Project Do High School Biology Students Prefer: Open or Guided? Res Sci Educ . 42:831–848 5. Trautmann Ν. James MaKinster, Hobart and William Smith WHAT MAKES INQUIRY SO HARD? (AND WHY IS IT WORTH IT?. Proceedings of the NARST 2004 Annual Meeting (Vancouver, BC, Canada) 6. Βαλαδάκης A Φυσική Α’ Γυμνασίου: το πρώτο βήμα .Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση, Τεύχος 1, σελ. 7. Γκοτζαρίδης Χ. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (INQUIRY BASED LEARNING). ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Εισήγηση στο 13ο συνέδριο της εεφ . retr 2014)


Κατέβασμα ppt "Eίναι η Διερευνητική Μέθοδος Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών η Λύση?"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google