Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τα Προβλήματα Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο πρόγραμμα BALKWASTE: Τα Βαλκάνια περιλαμβάνουν κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Ρουμανία και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τα Προβλήματα Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο πρόγραμμα BALKWASTE: Τα Βαλκάνια περιλαμβάνουν κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Ρουμανία και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τα Προβλήματα Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο πρόγραμμα BALKWASTE: Τα Βαλκάνια περιλαμβάνουν κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία και Ευρωπαϊκά μη κράτη-μέλη, όπως η Αλβανία και η ΠΓΔΜ. Η διαχείριση των αποβλήτων στις Βαλκανικές χώρες κυριαρχείται από τα κοινωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής και χαρακτηρίζεται από φτωχές υποδομές για τα απόβλητα σε σύγκριση με την κεντρική Ευρώπη. Το επίπεδο της διαχείρισης των αποβλήτων στα Βαλκάνια έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία δίνουν έμφαση στην ανάγκη για προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην περιοχή. Ειδικότερα, οι αναπτυσσόμενες οικονομίες των Βαλκανικών χωρών έχουν ως αποτέλεσμα μια αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων που έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική της ΕΕ για την αποφυγή της ρύπανσης και την ανακύκλωση. Η διάθεση των στερεών αποβλήτων σε χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) είναι η επικρατούσα μέθοδος στα Βαλκάνια και πρέπει να αναπτυχθούν διαδικασίες επεξεργασίας. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων και φτωχό θεσμικό πλαίσιο σε σύγκριση με την κεντρική Ευρώπη. Οι μη χώρες-μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων και δεν είναι υποχρεωμένες να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τη νομοθεσία της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων και ως αποτέλεσμα δεν έχουν δημιουργηθεί διαδικασίες παρακολούθησης. Η βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων στα Βαλκάνια θα έχει ένα σωρευτικά θετικό αποτέλεσμα για όλη την ΕΕ και είναι ιδιαίτερης σημασίας. PROJECT BALKWASTE Δίκτυο αποβλήτων για το σχεδιασμό βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων & προώθηση ολοκληρωμένων εργαλείων λήψης αποφάσεων στην περιοχή των Βαλκανίων LIFE 07 ENV/RO/000686 Συνεργάτες REPA - AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BACĂU Movila Julian, Nona Ardeleanu Bd. Ionita Sandu Sturdza nr.78, P.C. 600269, Bacau Tel.: +40-(0)-234-512750, Fax: +40-(0)-234-571056 director.executiv@arpmbc.ro legislatie.orizontala@arpmbc.ro www.arpmbc.ro Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Μαρία Λοϊζίδου, Κων/νος Μουστάκας Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου, 157 73, Αθήνα Tel.: +30 210 7723106, +30 210 7722334, Fax: +30 210 7723285 mloiz@orfeas.chemeng.ntua.gr www.uest.gr Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Μηχ. Υπολογιστών Εργαστήριο Ηλεκτρ. Κυκλωμάτων & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γιώργος Σταυρακάκης gstavr@electronics.tuc.gr 73100 Χανιά, Κρήτη www.elci.tuc.gr ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Αλέκα Αλευρίδου Αντώνη Τρίτση 21, Θέρμη 57001 A.Alevridou@euroconsultants.com.gr www.euroconsultants.com.gr SDCS - Club “Sustainable Development of Civil Society” Prof. Lucia Ilieva 28-A, Dospat Str., Sofia-1463 tel/fax: +359(2)851-35-58 mail@csdcs.org www.csdcs.org EFCon - SC European Focus Consulting SRL Δρ. Βασίλειος Ιγγλεζάκης Orizontului Str, bl. 6, sc. B, ap. 32, Bacau Tel: +40-(0)-334415609 inglezakis@efcon-group.ro www.efcon-group.ro GORENJE SUROVINA družba za predelavo odpadkov d.o.o. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor slavko.dvorsak@surovina.si www.surovina.si EΠΤΑ Σύμβουλοι - Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων (υπεργολάβος) Ηνιόχου 16, 15238, Χαλάνδρι Αττικής Tηλ: +30 210 6086300, Φαξ: +30 210 6086302 info@epta.gr www.epta.gr LIFE 07 ENV/RO/000686 Έργο χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διάρκεια Έργου: 36 μήνες (Ιανουάριος 2009 – Δεκέμβριος 2011)

2 Αποτελέσματα & Παραδοτέα Όλα τα αποτελέσματα μπορούν να βρεθούν στο διαδικτυακό τόπο του Έργου BALKWASTE: www.balkwaste.euwww.balkwaste.eu Σας ενδιαφέρουν τα θέματα διαχείρισης των αποβλήτων; Αν επιθυμείτε να διαβάσετε για θέματα διαχείρισης των αποβλήτων στα Βαλκάνια, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Έργου BALKWASTE για να μάθετε περισσότερα. Αν έχετε το χρόνο, είστε ευπρόσδεκτοι να μας αφήσετε το σχόλιο σας. Αντικείμενο του Έργου “BALKWASTE” Αυτό το έργο στοχεύει στη μετάδοση της γνώσης αναφορικά με την εφαρμογή της στρατηγικής και της πολιτικής της ΕΕ για τα απόβλητα και στις χώρες-μέλη στα Βαλκάνια, χρησιμοποιώντας τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία ως περιπτώσεις μελέτης για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων. Δικαιούχοι από 4 Βαλκανικές χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ρουμανία) συνεργάζονται με σκοπό την ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων λήψης αποφάσεων, που θα ενσωματώνουν την πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα και την ανακύκλωση και θα μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν από τις αρμόδιες αρχές. Στόχοι Έργου “BALKWASTE” Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τα στερεά απόβλητα. Δεδομένα έχουν συλλεχθεί και αναλυθεί σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και έχουν καταγραφεί οι πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων μαζί με τις σχετικές διατάξεις. Επιλογή δύο περιοχών μελέτης στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία (Περιοχή Razlog στη Βουλγαρία & Βόρειο-Ανατολική περιοχή στη Ρουμανία). Έχει εκτιμηθεί η υποδομή και το επίπεδο διαχείρισης των αποβλήτων σε αυτές τις περιοχές. Μια βάση δεδομένων για τις τεχνολογίες επεξεργασίας δημοτικών αποβλήτων έχει αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμη στο: www.wastedb.eu. Εξέταση των προδιαγραφών για βιώσιμο σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων και ανάπτυξη κατευθύνσεων για την αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης αποβλήτων. Ανάπτυξη κριτηρίων για την αξιολόγηση τεχνολογιών επεξεργασίας. www.wastedb.eu Ανάπτυξη αναλυτικού λογισμικού εργαλείου για την αξιολόγηση των εναλλακτικών πρακτικών διαχείρισης. Το εργαλείο θα διευρυνθεί με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων. Ακολούθως, το εργαλείο θα διανεμηθεί σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς εμπλεκόμενους φορείς. Προσδιορισμός της σύστασης των δημοτικών στερεών αποβλήτων στις περιοχές των περιπτώσεων μελέτης. Με βάση τα δεδομένα της ανάλυσης της σύστασης των αποβλήτων και τις πληροφορίες από προηγούμενες ενέργειες, το λογισμικό μοντέλο θα εφαρμοστεί στις επιλεγμένες περιοχές. Θα εξετασθούν όλες οι δυνητικές επιλογές χρηματοδότησης για το επιλεγμένο σχέδιο. Έχει δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων που περιέχει όλους τους ενδιαφερόμενους στο πεδίο της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα παρακολούθησης για την αξιολόγηση των επιδόσεων της διαχείρισης των αποβλήτων στις Βαλκανικές χώρες, η οποία είναι διαθέσιμη στο: www.wastedb.eu/platform Εμπλέκεστε με τη διαχείριση αποβλήτων στα Βαλκάνια; Η δημιουργία του Βαλκανικού Δικτύου Αποβλήτων έχει ως σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ και άλλων μη χωρών-μελών για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων στα Βαλκάνια. Αναπτύχθηκε κατάλογος ενδιαφερομένων που περιλαμβάνει αρμόδιες αρχές, ιδιωτικές εταιρίες, οργανισμούς, ΜΚΟ και άλλους ειδικούς στο χώρο της διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και ένα σύστημα παρακολούθησης για τις επιδόσεις στη διαχείριση των αποβλήτων στις Βαλκανικές χώρες. Αν επιθυμείτε να περιληφθεί η εταιρία σας, ο οργανισμός σας, κτλ. στον κατάλογο, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής στο: www.wastedb.eu/platform/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=51&Itemid=59 www.wastedb.eu/platform/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=51&Itemid=59 LIFE 07 ENV/RO/000686


Κατέβασμα ppt "Τα Προβλήματα Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στο πρόγραμμα BALKWASTE: Τα Βαλκάνια περιλαμβάνουν κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Ρουμανία και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google