Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στην Επιτυχή Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου Παναγιώτης Λολώνης Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στην Επιτυχή Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου Παναγιώτης Λολώνης Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στην Επιτυχή Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου
Παναγιώτης Λολώνης Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

2 Σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων
Υπάρχουσα Διαδικασία Σύνταξη κατά το στάδιο της πρόχειρης κτηματογράφησης με φωτοερμηνευτικές μεθόδους Χρησιμοποιούμενα υπόβαθρα Έγχρωμοι ορθοφωτοχάρτες κλίμακας ~1:1.000 στις αστικές περιοχές Έγχρωμοι ορθοφωτοχάρτες κλίμακας ~1:5.000 στις αγροτικές και στις υπόλοιπες περιοχές Βελτίωση ακρίβειας και συμπλήρωση πληροφορίας με επίγειες μετρήσεις και χρησιμοποίηση διαγραμμάτων συμβολαίων Προσδιορισμός ορίων γεωτεμαχίου σε ορθοφωτοχάρτη (Διαδικτυακές Υπηρεσίες, Κτηματολόγιο Α.Ε.) «Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών...», Π. Λολώνης, ΤΕΕ Ανατ. Στ. Ελλάδος

3 Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα κατά τη Διαδικασία Σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου
Σημεία της διαδικασίας στα οποία υπεισέρχονται τα εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα Συλλογή δηλώσεων Συλλογή στοιχείων διοικητικών πράξεων Πράξεις εφαρμογής Αναδασμοί Απαλλοτριώσεις Πράξεις καθορισμού αιγιαλού ... Επεξεργασία δηλώσεων και λοιπών στοιχείων Εξέταση ενστάσεων και αιτήσεων διόρθωσης Επεξεργασία επιγενόμενων πράξεων «Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών...», Π. Λολώνης, ΤΕΕ Ανατ. Στ. Ελλάδος

4 Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα κατά τη Διαδικασία Σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου
Η ύπαρξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης Εξυπηρετεί τη διαδικασία εντοπισμού των ακινήτων Υποβοηθά τη διαδικασία Προσδιορισμού των ορίων των γεωτεμαχίων Προσδιορισμού των διαστάσεων των πλευρών τους Υπολογισμού του εμβαδού τους Εξαρτημένο διάγραμμα αναδασμού «Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών...», Π. Λολώνης, ΤΕΕ Ανατ. Στ. Ελλάδος

5 Εξαρτημένο διάγραμμα αιγιαλού
Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα κατά τη Διαδικασία Σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου Θετικά στοιχεία της ύπαρξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων στη διαδικασία σύνταξης του κτηματολογίου Λιγότερα μη εντοπισμένα ακίνητα Λιγότεροι εσφαλμένοι εντοπισμοί Λιγότερα προβληματικά όρια γεωτεμαχίων Λιγότερα προβλήματα στο εμβαδόν των ακινήτων Το μέτρο της θετικής συμβολής δεν έχει μελετηθεί εμπεριστατωμένα Εξαρτημένο διάγραμμα αιγιαλού «Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών...», Π. Λολώνης, ΤΕΕ Ανατ. Στ. Ελλάδος

6 Διαφορές σε εξαρτημένα υπόβαθρα
Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα κατά τη Διαδικασία Σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου Αρνητικά στοιχεία των εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων Επικαλύψεις στα όρια γειτονικών ακινήτων (για ανεξάρτητα συνταγμένα διαγράμματα) Μετατοπίσεις στα όρια λόγω σφαλμάτων στις συντεταγμένες των σημείων εξάρτησης (πρόβλημα συναντώμενο συχνά σε αναδασμούς, απαλλοτριώσεις, πράξεις καθορισμού αιγιαλού κλπ) Κόστος σύνταξης Χρόνος σύνταξης (ιδιαίτερα στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου έως το 2020) Διαφορές σε εξαρτημένα υπόβαθρα «Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών...», Π. Λολώνης, ΤΕΕ Ανατ. Στ. Ελλάδος

7 Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα κατά τη Διαδικασία Σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου
Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη σύνταξη Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων υψηλής ακρίβειας Καλύπτουν απαιτήσεις ακρίβειας Έχουν σημαντικό κόστος Απαιτούν χρόνο Απαιτούν φυσική παρουσία στο πεδίο Χρησιμοποίηση HEPOS βελτιώνει ως ένα σημείο τα ανωτέρω προβλήματα Ελεγχος ορίων γεωτεμαχίων με μετρήσεις GPS υψηλής ακρίβειας «Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών...», Π. Λολώνης, ΤΕΕ Ανατ. Στ. Ελλάδος

8 Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα κατά τη Διαδικασία Σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου
Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη σύνταξη Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων υψηλής ακρίβειας Καλύπτουν απαιτήσεις ακρίβειας Έχουν σημαντικό κόστος Απαιτούν χρόνο Απαιτούν φυσική παρουσία στο πεδίο Χρησιμοποίηση HEPOS βελτιώνει ως ένα σημείο τα ανωτέρω προβλήματα Σύνταξη εξαρτημένων σκαριφημάτων με GPS χαμηλής ακρίβειας Ταχύτητα στη σύνταξη Μειωμένο σχετικά κόστος Μειωμένη ακρίβεια Κατάλληλη και για μη υλοποιημένα όρια Προσδιορισμός ορίων γεωτεμαχίου με GPS χαμηλής ακρίβειας «Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών...», Π. Λολώνης, ΤΕΕ Ανατ. Στ. Ελλάδος

9 Εξαρτημένα Τοπογραφικά Διαγράμματα κατά τη Διαδικασία Σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου
Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη σύνταξη Σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων υψηλής ακρίβειας Καλύπτουν απαιτήσεις ακρίβειας Έχουν σημαντικό κόστος Απαιτούν χρόνο Απαιτούν φυσική παρουσία στο πεδίο Χρησιμοποίηση HEPOS βελτιώνει ως ένα σημείο τα ανωτέρω προβλήματα Σύνταξη εξαρτημένων σκαριφημάτων με GPS χαμηλής ακρίβειας Ταχύτητα στη σύνταξη Μειωμένο σχετικά κόστος Μειωμένη ακρίβεια Κατάλληλη και για μη υλοποιημένα όρια Σύνταξη σκαριφημάτων με φωτοερμηνευτικές μεθόδους σε υπάρχοντα υπόβαθρα (LSO, VLSO) Σύνταξη από το γραφείο Μειωμένο κόστος Χρησιμοποίηση σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα όρια των γεωτεμαχίων είναι εμφανή Σύγκριση ορίων γεωτεμαχίου με βάση την κτηματογράφηση, τα υπόβαθρα LSO και τις μετρήσεις με GPS χαμηλής ακρίβειας «Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών...», Π. Λολώνης, ΤΕΕ Ανατ. Στ. Ελλάδος

10 Τρέχουσα Κατάσταση και Μελλοντικές Προοπτικές
Οι προβλέψεις των νόμων 4014/2011 και 4030/2011 για υποχρεωτική σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων για ακίνητα που εμπλέκονται σε συναλλαγές και κοινοποίηση της πληροφορίας σε ΟΚΧΕ και Κτηματολόγιο Α.Ε. Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων για χρήση στην κτηματογράφηση Η διαθεσιμότητα υψηλής και πολύ υψηλής ακρίβειας υποβάθρων καθώς και διαδικτυακών υπηρεσιών από πλευράς Κτηματολόγιο Α.Ε. δίνουν νέες προοπτικές αναφορικά με τον εντοπισμό και την οριοθέτηση των γεωτεμαχίων Προσδιορισμός γεωτεμαχίου με εισαγωγή συντεταγμένων των κορυφών του από εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα (Διαδικτυακές Υπηρεσίες, Κτηματολόγιο Α.Ε.) «Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών...», Π. Λολώνης, ΤΕΕ Ανατ. Στ. Ελλάδος

11 Τρέχουσα Κατάσταση και Μελλοντικές Προοπτικές
Α) Συμβατικός τρόπος περιγραφής αγροτεμαχίου σε συμβόλαιο Οι προβλέψεις των νόμων 4014/2011 και 4030/2011 για υποχρεωτική σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων για ακίνητα που εμπλέκονται σε συναλλαγές και κοινοποίηση της πληροφορίας σε ΟΚΧΕ και Κτηματολόγιο Α.Ε. Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων για χρήση στην κτηματογράφηση Η διαθεσιμότητα υψηλής και πολύ υψηλής ακρίβειας υποβάθρων καθώς και διαδικτυακών υπηρεσιών από πλευράς Κτηματολόγιο Α.Ε. δίνουν νέες προοπτικές αναφορικά με τον εντοπισμό και την οριοθέτηση των γεωτεμαχίων Δυναμική συγκέντρωση πληροφορίας με ενσωμάτωση σκαριφηματικών διαγραμμάτων θέσης ακινήτων σε συμβόλαια Β) Ενδεικτικό παράδειγμα ενσωμάτωσης σκαριφηματικού διαγράμματος θέσης ακινήτου σε συμβόλαιο «Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών...», Π. Λολώνης, ΤΕΕ Ανατ. Στ. Ελλάδος

12 Ανακεφαλαίωση Η ύπαρξη εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων εκτιμάται ότι συμβάλει θετικά στις ανάγκες σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, ιδιαίτερα όσον αφορά σε θέματα ακρίβειας προσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων Η εθελοντική υποβολή τους από πλευράς δικαιούχων είναι άκρως επιθυμητή και συνιστάται ανεπιφυλάκτως Η υποχρεωτική καθιέρωσή τους αυτή τη χρονική περίοδο, ενδεχομένως, να δημιουργήσει προβλήματα λόγω του κόστους και του χρόνου που απαιτείται για τη σύνταξή τους Η ύπαρξη ενιαίων υποβάθρων υψηλής ακρίβειας για όλη τη χώρα και διαδικτυακών εφαρμογών δίνει τη δυνατότητα για υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων στον προσδιορισμό και στην καταγραφή ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο «Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών...», Π. Λολώνης, ΤΕΕ Ανατ. Στ. Ελλάδος


Κατέβασμα ppt "Ο Ρόλος των Εξαρτημένων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στην Επιτυχή Ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου Παναγιώτης Λολώνης Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google