Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΚΑ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Αθήνα 25/7/2012 Συνέντευξη Τύπου Υπουργού ΠΕΚΑ Ευάγγελου Λιβιεράτου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΚΑ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Αθήνα 25/7/2012 Συνέντευξη Τύπου Υπουργού ΠΕΚΑ Ευάγγελου Λιβιεράτου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΚΑ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Αθήνα 25/7/2012 Συνέντευξη Τύπου Υπουργού ΠΕΚΑ Ευάγγελου Λιβιεράτου

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιεχόμενα: Υφιστάμενη Κατάσταση Νομοθετικό Πλαίσιο Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες - Φορείς Ιστορικό Υποβληθείσες Προσφορές Οφέλη Μετεγκατάστασης Συγκριτικά Στοιχεία ΜΙΝΙΟΝ Άμεσες Ενέργειες 25/7/2012 Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ σε ενιαία Κτιριακή Υποδομή 2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 25/7/20123 Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ σε ενιαία Κτιριακή Υποδομή

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υφιστάμενη Κατάσταση Κτιριακή Υποδομή – Κόστος Το ΥΠΕΚΑ μισθώνει συνολικά 28 κτίρια Συνολικό εμβαδό κτιρίων 37.000 τ.μ. περίπου. Περίμετρος που καταλαμβάνουν στην Αττική: 24,5 km όσο αυτή της νήσου Φολέγανδρου Εμβαδόν που καταλαμβάνουν στην Αττική: 30,2 χιλιάδες στρέμματα παλαιά (άνω των 30 ετών) Δεν ανταποκρίνονται στοιχειωδώς στις ανάγκες μιας σύγχρονης Υπηρεσίας Είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα & με αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. Λειτουργικά έξοδα (φύλαξη, καθαριότητα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ) 2011: άνω των € 2 εκ. Το ύψος των μισθωμάτων ανέρχεται στα € 6 εκ. περίπου. H μέση μηνιαία τιμή μισθώματος (€) ανά υπάλληλο: 373,40 €. Το μέσο μηνιαίο μίσθωμα ανά τ.μ. : 16,02€/m² 25/7/2012 Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ σε ενιαία Κτιριακή Υποδομή 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υφιστάμενη Κατάσταση Ανθρώπινο Δυναμικό Το ΥΠΕΚΑ απασχολεί 1.300 περίπου άτομα για τον υπολογισμό του ανθρώπινου δυναμικού λήφθηκε υπ’ όψη ο σημερινός αριθμός υπαλλήλων και οι ενέργειες αναδιάρθρωσης του δημοσίου τομέα από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. σε πολιτική open space, οι απαιτούμενοι χώροι συνολικής επιφάνειας κυμαίνονται από 13.500 τ.μ και άνω 25/7/2012 Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ σε ενιαία Κτιριακή Υποδομή 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομοθετικό Πλαίσιο Νόμος 3130/2003 (ΦΕΚ Α’ 76) περί μισθώσεων ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών, Νόμος 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226), παρ. 6, άρθρο 42 που τροποποιεί το ν. 3130/2003. 25/7/2012 Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ σε ενιαία Κτιριακή Υποδομή 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες - Φορείς ΥΠΕΚΑ Πολιτική Ηγεσία (Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΚΑ – Υπουργός) Υπηρεσία ΝΣΚ - ΥΠΕΚΑ Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών και Επιλογής Ακινήτου (ΑΔΑ: Β44Ρ0-2ΣΥ) Ομάδας Διοίκησης Έργου(O.Δ.E) για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου της μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ σε νέο κτίριο (Στελέχη Υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ – ΑΔΑ: Β4430-6Α8) Υπουργός Οικονομικών & Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών Γενικά Αρχεία του Κράτους 25/7/2012 Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ σε ενιαία Κτιριακή Υποδομή 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστορικό: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Έρευνα αγοράς με τη δημοσίευση σχετικής «Πρόσκλησης για την αγορά ή ενοικίαση κτιρίου» (Ιουλ. 2011) Νομοθετική ρύθμιση που αφορά στην απλοποίηση των διαδικασιών με την οποία επιτυγχάνεται: Η χρονική επίσπευση της διαδικασίας, Η πρόωρη λύση των συμβάσεων μίσθωσης αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο Εξαιρείται από τη διαδικασία της μετεγκατάστασης η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, και λαμβάνεται μέριμνα για την εξεύρεση λύσης μετεγκατάστασης η οποία θα διασφαλίζει πραγματικό δημοσιονομικό όφελος. 25/7/2012 Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ σε ενιαία Κτιριακή Υποδομή 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιστορικό: Υπογραφή ΚΥΑ, Υπουργών ΠΕΚΑ και Οικονομικών, με έγκριση διενέργειας και ολοκλήρωσης διαδικασιών μετεγκατάστασης των Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, Σύνταξη και δημοσίευση της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Κλήρωση ορισμού μελών Επιτροπής στις 23/02/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΧ0-ΚΟ5) Ορισμός Τριμελούς Επιτροπής στις 1/03/2012 για την αξιολόγηση προσφορών (ΑΔΑ: Β44Ρ0-2ΣΥ) Ολοκλήρωση διεργασιών : αξιολόγησης των κτιρίων - των τεχνικών και οικονομικών φακέλων -διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους εκμισθωτές Συγκρότηση O.Δ.E για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου της μετεγκατάστασης (ΑΔΑ: Β4430-6Α8) 25/7/2012 Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ σε ενιαία Κτιριακή Υποδομή 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υποβληθείσες Προσφορές 25/7/2012 Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ σε ενιαία Κτιριακή Υποδομή 10 ΕταιρείαΔιεύθυνση Προσφερόμενου Ακινήτου Συνολική Επιφάνεια (τ.μ.) Θέσεις Parking Μηνιαίο Μίσθωμα (€) DEMACO REAL ESTATE 28ης Οκτωβρίου, Βερανζέρου, Σατωβριάνδου κ Δώρου, Αθήνα 17.022,4270180.000 ΔΑΚΩΝ ΑΤΕ Βασιλίσσης Σοφίας 112, Μιχαλακοπούλου, Αθήνα 12.683,1570179.770

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οφέλη Μετεγκατάστασης Άμεση εξοικονόμηση από μισθώματα πλέον του 65% & από λειτουργικά έξοδα πλέον του 50%. ετήσιο συνολικό κόστος για τα μισθώματα 2011  € 6 εκ. ετήσιο συνολικό κόστος για λειτουργικά έξοδα 2011  € 2,3 εκ Από μετεγκατάσταση του ΥΠΕΚΑ αναμένεται συνολική εξοικονόμηση πόρων  € 5 εκ. /έτος. Επιπλέον εξοικονόμηση πόρων από : τον εξορθολογισμό της λειτουργίας Υπηρεσιών την εξάλειψη ανάγκης καθημερινής μετακίνησης υπηρεσιακών παραγόντων σε διαφορετικά κτίρια συνέργειες που θα δημιουργηθούν από τη διοικητική ενοποίηση όλων των Υπηρεσιών βελτιστοποίηση της εποπτείας και διοίκησης του προσωπικού εξορθολογισμό χρήσης της υλικοτεχνικής υποδομής και των αναλώσιμων. υπηρεσίες φύλαξης, με παράλληλη αναβάθμιση της ασφάλειας του κτιρίου. επιτάχυνση σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων. αυτοματοποίηση των διαδικασιών μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των ψηφιακών βάσεων δεδομένων. 25/7/2012 Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ σε ενιαία Κτιριακή Υποδομή 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκριτικά Στοιχεία 25/7/2012 Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ σε ενιαία Κτιριακή Υποδομή 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΙΝΙΟΝ Ασφάλεια: Νέος φέρων οργανισμός Τήρηση όλων των Πολεοδομικών, Κτιριοδομικών, Πυροσβεστικών και Υγειονομικών διατάξεων. Μείωση κόστους ενοικίασης: Τιμή ανά τετραγωνικό της τάξης των 10,60 €/ m 2 σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, των 16,00 €/ m 2 Προσβασιμότητα: Άριστη συγκοινωνιακή υποστήριξη από όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (50μ. από στάσεις Metro και του ΗΣΑΠ, καθώς και πλήθος στάσεων Λεωφορείων και Τρόλεϊ) Αναζωογόνηση / ανάταση του κέντρου της Αθήνας 25/7/2012 Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ σε ενιαία Κτιριακή Υποδομή 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άμεσες Ενέργειες Αποδοχή των Πρακτικών της Τριμελούς Επιτροπής από τον Υπουργό ΠΕΚΑ και τον Υπουργό Οικονομικών με υπογραφή σχετικής ΚΥΑ Εκκίνηση διαδικασιών για τη λύση μισθωμάτων Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ αναδόχου και αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών 25/7/2012 Μετεγκατάσταση Υπηρεσιών ΥΠΕΚΑ σε ενιαία Κτιριακή Υποδομή 14


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΚΑ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Αθήνα 25/7/2012 Συνέντευξη Τύπου Υπουργού ΠΕΚΑ Ευάγγελου Λιβιεράτου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google