Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η διδασκαλία των μαθηματικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Βασίλειος Τσιάντος, Δρ. Περσεφόνη Πολυχρονίδου, Δρ. Βασίλειος Σάλτας,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η διδασκαλία των μαθηματικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Βασίλειος Τσιάντος, Δρ. Περσεφόνη Πολυχρονίδου, Δρ. Βασίλειος Σάλτας,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η διδασκαλία των μαθηματικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Βασίλειος Τσιάντος, Δρ. Περσεφόνη Πολυχρονίδου, Δρ. Βασίλειος Σάλτας, Δρ. Ιωάννης Πετασάκης, Δρ. Mesut Tabuk Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Πανεπιστήμιο Μαρμαρά, Κων/πολη, Τουρκία

2 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας2 Εισαγωγή Όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κατευθύνεται προς την προσέγγιση των απαντήσεων στα διδακτικά ερωτήματα: Τι να διδάσκεται; Τι να διδάσκεται; Γιατί να διδάσκεται; Γιατί να διδάσκεται; Πώς να διδάσκεται; Πώς να διδάσκεται; Πώς θα σκεφτεί ο μαθητής; Πώς θα σκεφτεί ο μαθητής;

3 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας3 D. Polya «Ακόμη και το καλύτερο παιδαγωγικό ινστιτούτο έως σήμερα δεν κατάφερε επιτυχώς να προετοιμάσει τέτοιους ιδιαίτερους καθηγητές, οι οποίοι να έχουν εκπαιδευτεί με τρόπο, ώστε να οδηγήσουν τους μαθητές τους στην κατανόηση ακόμη και αυτού που οι ίδιοι δεν κατανοούν»

4 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας4 Στόχοι ερευνών Η κλίση των φοιτητών Η διαφορά του φύλου Η παρακολούθηση των διαλέξεων Η επιθυμία και η διάθεση Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας Η αποτελεσματικότητα του δασκάλου Η ευθυγράμμιση του περιεχομένου της διδασκαλίας με την αξιολόγηση των φοιτητών Η προηγούμενη γνώση Η επιβεβαίωση της σχέσης μεταξύ προηγούμενης γνώσης και βαθμολογίας

5 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας5 Στόχος εργασίας Μελέτη της διδασκαλίας των μαθηματικών στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση Μελέτη της πιθανής χρησιμότητα της διδακτικής εκπαίδευσης των καθηγητών μαθηματικών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας Μελέτη της δομής του ακαδημαϊκού προσωπικού Μελέτη της ύλη και του περιεχομένου των μαθημάτων Μελέτη του τρόπου και των μέσων διδασκαλίας

6 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας6 Σκοπός εργασίας Σκοπός: Σκοπός: Αποτύπωση της συνολικής εικόνας της δομής και λειτουργίας του τομέα των μαθηματικών, ώστε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για: αναμόρφωση Την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών χρήση Τη χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας επιμόρφωση Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να γίνουν τα μαθηματικά ένα μάθημα σημαντικό:  Για την εξέλιξη των φοιτητών  Τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους  Τον εκσυγχρονισμό των ίδιων των τμημάτων

7 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας7 Τα τμήματα του ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καβάλας Σ.Τ.Ε.Φ. Β.Π.ΗλεκτρολογίαΜηχανολογίαΤ.Π.Φ.Α.Γ.Τ.Θ.Ε. Σ.Δ.Ο. Δ.Π.Δ.Ε.ΛογιστικήΓ.Τ.Ξ.Γ.Φ.Α. Σ.ΤΕ.Γ. Α.Τ.Δ.Δ.Φ.Π.Ο.Τ.Π.Νοσηλευτική

8 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας8 Ακαδημαϊκό προσωπικό Υπεύθυνος Τομέα Μαθηματικών Γ.Τ.Θ.Ε. (Μέλος Ε.Π.) Επιστημονικοί Συνεργάτες (PhD) Εργαστηριακοί Συνεργάτες (Master)

9 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας9 Η ύλη των Μαθηματικών 20 μονάδες από τις 240 20 μονάδες από τις 240

10 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας10 Μαθηματικά Ι Σκοπός: Σκοπός: η εισαγωγή στον διαφορικό και απειροστικό λογισμό συναρτήσεων μίας μεταβλητής και στις πιθανότητες. Στόχοι  Συναρτήσεις μιας ανεξάρτητης μεταβλητής  Όριο  Συνέχεια  Παράγωγος και εφαρμογές της  Αόριστο ολοκλήρωμα  Ορισμένο ολοκλήρωμα  Βασικές έννοιες πιθανοτήτων

11 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας11 Μαθηματικά ΙΙ Στόχοι  Συναρτήσεις πολλών ανεξάρτητων μεταβλητών  Όριο  Συνέχεια  Μερική παράγωγος και εφαρμογές της  Διαφορικές εξισώσεις  Διπλά ολοκληρώματα Σκοπός: Σκοπός: η κατανόηση της θεωρίας και των βασικών τεχνικών και μεθόδων του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού πολλών μεταβλητών και η δυνατότητα επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων

12 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας12 Μαθηματικά ΙΙΙ Σκοπός: Σκοπός: η κατανόηση βασικών εννοιών του ολοκληρωτικού λογισμού συναρτήσεων δύο ή τριών μεταβλητών και της συναρτησιακής ανάλυσης. Στόχοι  Διπλά ολοκληρώματα  Τριπλά ολοκληρώματα  Επιφανειακά ολοκληρώματα  Επικαμπύλια ολοκληρώματα  Κλίσης, απόκλισης και στροβιλισμού συναρτήσεων  Μετασχηματισμός και αντίστροφος μετασχηματισμός Laplace  Σειρές Fourier

13 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας13 Τρόποι και μέσα διδασκαλίας Παρόν Πολλαπλά συγγράμματα Σημειώσεις Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή Εργασίες (ατομικές ή ομαδικές) Υλικό διαθέσιμο στο διαδίκτυο Χρήση Η/Υ και διαφανοσκόποιου Ενεργή ιστοσελίδα (ανακοινώσεις, απορίες κ.τ.λ.)

14 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας14 Τρόποι και μέσα διδασκαλίας Μέλλον - σχέδια διαδραστικού Χρήση διαδραστικού πίνακα Αξιολόγηση Αξιολόγηση με τη βοήθεια Η/Υ βιντεοσκόπηση Κλειστή και ανοικτή βιντεοσκόπηση ερευνών Διεξαγωγή ερευνών Επιμόρφωση Επιμόρφωση των καθηγητών μαθηματικών

15 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας15 Τρόποι και μέσα διδασκαλίας Χρήση διαδραστικού πίνακα Παρουσίαση της θεωρίας του μαθήματος και λύση ασκήσεων με τη βοήθεια λογισμικού το οποίο θα κατασκευαστεί και θα εφαρμόζεται σε διαδραστικό πίνακα. Παράλληλα, λύση των ασκήσεων με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

16 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας16 Τρόποι και μέσα διδασκαλίας Αξιολόγηση με τη βοήθεια Η/Υ Αξιολόγηση με τη βοήθεια συγκεκριμένου λογισμικού, το οποίο θα κατασκευαστεί και συγκέντρωση των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων.

17 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας17 Τρόποι και μέσα διδασκαλίας Κλειστή και ανοικτή βιντεοσκόπηση Ανοικτή βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Ανοικτή βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Κλειστή βιντεοσκόπηση επιλεγμένων βασικών μαθηματικών εννοιών και σχετικών παραδειγμάτων Κλειστή βιντεοσκόπηση επιλεγμένων βασικών μαθηματικών εννοιών και σχετικών παραδειγμάτων Ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο του κάθε τμήματος Ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο του κάθε τμήματος

18 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας18 Τρόποι και μέσα διδασκαλίας Διεξαγωγήερευνών Διεξαγωγή ερευνών Μέτρηση Μέτρηση του γνωστικού επιπέδου των πρωτοετών φοιτητών προσφορά Διδακτική προσφορά των εργασιών πορείας Παρακολούθηση της πορείας των φοιτητών στα Μαθηματικά βιντεοσκόπησης Διδακτική προσφορά της βιντεοσκόπησης διαδραστικού Διδακτική προσφορά του διαδραστικού πίνακα αξιολόγησης Διδακτική προσφορά της αξιολόγησης μέσω Η/Υ στοιχείων Επιρροή στοιχείων: φύλο, βαθμός εισαγωγής, σειρά προτίμησης, κατεύθυνση και λύκειο αποφοίτησης

19 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας19 Τρόποι και μέσα διδασκαλίας Επιμόρφωση των καθηγητών μαθηματικών Παιδαγωγικέςψυχολογικές Παιδαγωγικές και ψυχολογικές πτυχές της διδασκαλίας των μαθηματικών Σκοποίστόχοι Σκοποί και στόχοι της σύγχρονης διδασκαλίας των μαθηματικών περιεχόμενο Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των μαθηματικών δομή Η δομή του περιεχομένου της διδασκαλίας των μαθηματικών πλάνο Διδακτικό πλάνο μαθήματος

20 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας20 Βασικοί στόχοι του τομέα βελτίωση  Η βελτίωση του μαθηματικού επιπέδου των φοιτητών της ΣΤΕΦ Αποβολή  Αποβολή της αντίληψης να ρίχνεται η ευθύνη αποκλειστικά και μόνο στο χαμηλό επίπεδο των φοιτητών  Αξιολόγησηκαθηγητών  Αξιολόγηση των καθηγητών μαθηματικών της Σ.Τ.Ε.Φ. Αξιολόγησηεκπαιδευτικού  Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος Αξιολόγησηφοιτητών  Αξιολόγηση των φοιτητών

21 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας21 Διδακτικές παρατηρήσεις Κατά τη σύγχρονη διδασκαλία των μαθηματικών οι εκπαιδευόμενοι: πληροφορίες Θα λάβουν πληροφορίες για τη μαθηματική επιστήμη εμπεδώσουνβασικές Θα εμπεδώσουν βασικές μαθηματικές έννοιες, ορισμούς και θεωρήματα εμπεδώσουνενέργειες Θα εμπεδώσουν μαθηματικές ενέργειες απόδειξης θεωρημάτων ή λύσεις μαθηματικών ή μη ασκήσεων και προβλημάτων

22 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας22 Διδακτικές παρατηρήσεις Θεωρείται ότι: επίτευξη Για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της μαθηματικής εκπαίδευσης διοίκηση Για την διοίκηση της γνωστικής ενέργειας των εκπαιδευόμενων εμπέδωση Για την εμπέδωση των μεθόδων ατομικής εκπαίδευσης ανάπτυξη Για την ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή επιλογή των μεθόδων διδασκαλίας

23 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας23 Διδακτικές παρατηρήσεις Απόαυτόεξαρτάταιγιαπαράδειγμα αν: Από αυτό εξαρτάται για παράδειγμα αν: μανίαενθουσιασμό Με μανία και ενθουσιασμό ενδιαφέρονεπιθυμία Με ενδιαφέρον και επιθυμία οι εκπαιδευόμενοι θα καταπιάνονται με τη λύση ασκήσεων ή θα περιμένουν τη λύση τους από τον καθηγητή

24 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας24 Διδακτικές παρατηρήσεις Η μέθοδος διδασκαλίας των μαθηματικών: μορφωτικών διαπαιδαγωγικών Είναι τρόπος επίτευξης των μορφωτικών και διαπαιδαγωγικών σκοπών της μαθηματικής εκπαίδευσης ενέργειεςμέσα Καθορίζει τις ενέργειες και τα μέσα της εκπαίδευσης και το σύστημα των αντίστοιχων ενεργειών

25 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας25 Σχετική έρευνα Επαρκής ικανότητα στην επίλυση ασκήσεων Άλγεβρας και Ριζών Ανεπαρκής ικανότητα στην επίλυση ασκήσεων Τριγωνομετρίας Επίδραση του Λυκείου αποφοίτησης Ανάγκη αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών στα Μαθηματικά Ι Συμπεράσματα Έρευνας (23ο Συνέδριο Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου – Βέροια 2010)

26 Γ.Τ.Θ.Ε.Τ.Ε.Ι. Καβάλας26 Συμπεράσματα και προτάσεις Εισαγωγή Εισαγωγή του λογισμικού Mathematica σε όλα τα τμήματα της Σ.Τ.Ε.Φ. Αναδιοργάνωση Αναδιοργάνωση της ύλης των Μαθηματικών Ι πρακτικήεφαρμογή Έμφαση στην πρακτική εφαρμογή των διδασκόμενων μαθηματικών εννοιών Παιδαγωγικήεκπαίδευση Παιδαγωγική εκπαίδευση των καθηγητών μαθηματικών

27 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών


Κατέβασμα ppt "Η διδασκαλία των μαθηματικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Βασίλειος Τσιάντος, Δρ. Περσεφόνη Πολυχρονίδου, Δρ. Βασίλειος Σάλτας,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google