Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος του Ε.ΣΥ.Δ. στην εποπτεία της αγοράς Γιώργος Αναστασόπουλος Πρόεδρος ΕΣΥΔ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος του Ε.ΣΥ.Δ. στην εποπτεία της αγοράς Γιώργος Αναστασόπουλος Πρόεδρος ΕΣΥΔ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος του Ε.ΣΥ.Δ. στην εποπτεία της αγοράς Γιώργος Αναστασόπουλος Πρόεδρος ΕΣΥΔ

2 Δ ι α π ί σ τ ε υ σ η Π ι σ τ ο π ο ί η σ η / Ε λ ε γ χ ο ς Τ υ π ο π ο ί η σ η Εποπτεία της αγοράς

3 - Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με το Νόμο 3066/2002 και αποτελεί μετεξέλιξη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, που λειτουργούσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης από το 1994, με τον ίδιο διακριτικό τίτλο. - Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με το Νόμο 3066/2002 και αποτελεί μετεξέλιξη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, που λειτουργούσε στο Υπουργείο Ανάπτυξης από το 1994, με τον ίδιο διακριτικό τίτλο. -Είναι ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση του συστήματος διαπίστευσης στη χώρα. Αποτελεί τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα διαπίστευσης και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς, αρμόδιους για τα θέματα αυτά.

4 Το Ε.ΣΥ.Δ. παρέχει Υπηρεσίες Διαπίστευσης σε:  Φορείς Πιστοποίησης και Ελέγχου,  Εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων

5 Το Ε.ΣΥ.Δ. μέχρι σήμερα έχει διαπιστεύσει:  360 Εργαστήρια Δοκιμών & Διακριβώσεων  190 Φορείς Πιστοποίησης ή/ και Ελέγχου

6 Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 765/2008(εφαρμογή από 1.1.2010) -Καθορισμός απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς -Σύμφωνα με το άρθρο 4 το Κανονισμού (EΚ) 765/2008, κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης  Ως εθνικός οργανισμός διαπίστευσης έχει ορισθεί το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

7 Το ΕΣΥΔ είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ), που αποτελεί τον αναγνωρισμένο ενιαίο οργανισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει του Κανονισμού 765/2008 και στον οποίο συμμετέχουν οι Εθνικοί Φορείς Διαπίστευσης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοποί του οποίου είναι, μεταξύ άλλων, Το ΕΣΥΔ είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ), που αποτελεί τον αναγνωρισμένο ενιαίο οργανισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο βάσει του Κανονισμού 765/2008 και στον οποίο συμμετέχουν οι Εθνικοί Φορείς Διαπίστευσης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοποί του οποίου είναι, μεταξύ άλλων, η αμοιβαία αναγνώριση των εκδιδόμενων πιστοποιητικών διαπίστευσης, η αμοιβαία αναγνώριση των εκδιδόμενων πιστοποιητικών διαπίστευσης, η προαγωγή του θεσμού της διαπίστευσης στις χώρες της Ε.Ε. και η προαγωγή του θεσμού της διαπίστευσης στις χώρες της Ε.Ε. και

8 Το Ε.ΣΥ.Δ. - έχει υποβληθεί επιτυχώς στην αξιολόγηση από ομότιμους - συμμετέχει σε όλες τις συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ (ΕΑ-MLA) - τα πιστοποιητικά του ίδιου και των πελατών του έχουν ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση

9 Εποπτεία της αγοράς - Αναγκαιότητα ανάπτυξης μηχανισμού εποπτείας της αγοράς - Διάκριση της έννοιας της διαπίστευσης από αυτήν της εποπτείας της αγοράς

10 - Συνεργασία αρχών εποπτείας της αγοράς με το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης μέσω: α) αμφίδρομης επικοινωνίας σχετικά με καταγγελίες, παράπονα α) αμφίδρομης επικοινωνίας σχετικά με καταγγελίες, παράπονα β) αμφίδρομης γνωστοποίησης ευρημάτων κατά του ελέγχους (εποπτεία αγοράς) και τις αξιολογήσεις (Ε.ΣΥ.Δ.) β) αμφίδρομης γνωστοποίησης ευρημάτων κατά του ελέγχους (εποπτεία αγοράς) και τις αξιολογήσεις (Ε.ΣΥ.Δ.)

11 Η ουσιαστική εφαρμογή του μηχανισμού εποπτείας της αγοράς θα βοηθήσει και στην ενδυνάμωση της αξιοπιστίας του θεσμού της διαπίστευσης.


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος του Ε.ΣΥ.Δ. στην εποπτεία της αγοράς Γιώργος Αναστασόπουλος Πρόεδρος ΕΣΥΔ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google