Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμπεριφοριστική θεωρία Γνωστικός Κοντρουκτιβισμός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμπεριφοριστική θεωρία Γνωστικός Κοντρουκτιβισμός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμπεριφοριστική θεωρία Γνωστικός Κοντρουκτιβισμός
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμπεριφοριστική θεωρία Γνωστικός Κοντρουκτιβισμός Κοινωνικοπολιτισμική θεωρία Ανακαλυπτική μέθοδος

2 Τι είναι μάθηση; Άθροισμα γνώσεων που αποκτώνται λόγω αλληλεπίδρασης ερεθίσματος – αντίδρασης; Ή Διαδικασία ανάπτυξης νέων διαισθήσεων και ικανοτήτων που προέρχονται από την ανασύνθεση μιας προηγούμενης κατάστασης; Η μάθηση είναι έννοια της ψυχολογίας

3 Σύνθεση των δύο απόψεων
Μάθηση είναι η μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου που είναι τόσο αποτέλεσμα εμπειρίας όσο και πράξης.

4 Με ποιο τρόπο μαθαίνουμε ; Ποιες προϋποθέσεις ευνοούν τη μάθηση;
Κάθε θεωρία μάθησης είναι μια ολοκληρωμένη συστηματική άποψη για τη φύση της αλλαγής της συμπεριφοράς του ατόμου σαν αποτέλεσμα της εμπειρίας και της δράσης του ατόμου Οι διάφορες θεωρίες μάθησης προσπαθούν να δώσουν απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα Θεωρίες μάθησης υπάρχουν από πολύ παλιά και προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της μάθησης από φιλοσοφική , κοινωνική, βιολογική και ψυχολογική θεώρηση

5 Πριν προχωρήσουμε… Δεν υπάρχουν νόμοι και αρχές μάθησης που να μπορούν να διδαχθούν με πλήρη εμπιστοσύνη για το αποτέλεσμά της. Προς το παρόν καμία θεωρία μάθησης δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύσει όλα τα εργαστηριακά ευρήματα

6 Τέσσερις σύγχρονες μεγάλες ιδέες
Skinner : Ο μαθητής είναι αυτόνομο όν που μαθαίνει μέσα από την πράξη και κατάλληλα σχεδιασμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες Piaget : Θεωρία σταδίων νοητικής ανάπτυξης Bruner : Η μάθηση μέσω ανακάλυψης μπορεί να οδηγήσει τον κάθε μαθητή στη γνώση Vygotsky : Ο ρόλος των εργαλείων , του κοινωνικού πλαισίου και του ενήλικα είναι καθοριστικής σημασίας για τη μάθηση “αιρετική άποψη” (J. Bruner): όλοι οι μαθητές είναι δυνατό να μάθουν οτιδήποτε και σε οποιαδήποτε ηλικία (με κατάλληλη δομή και οργάνωση της ύλης και ανάλογη μεθόδευση της διδασκαλίας, η μάθηση μέσω ανακάλυψης - discovery learning)

7 Συμπεριφοριστική (behavioral) θεωρία
Η μάθηση και η απόκτηση γνώσης είναι αποτέλεσμα της αλληλεξάρτησης μεταξύ των ερεθισμάτων που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον και τις αντιδράσεις του στα ερεθίσματα αυτά. Έννοιες – κλειδιά : εξάσκηση και ανταμοιβή ( Thorndike- θεωρία συνδέσμων) Επηρέασε τους συμπεριφοριστές παιδαγωγούς ( Skinner, κ.λ.π.) Η μάθηση και η απόκτηση γνώσης είναι αποτέλεσμα της αλληλεξάρτησης μεταξύ των ερεθισμάτων που δέχεται το άτομο από το περιβάλλον και τις αντιδράσεις του στα ερεθίσματα αυτά. Η βάση αυτής της θεωρίας βρίσκεται στη θεωρία των συνδέσμων ( Thorndike, 1922, Η ψυχολογία της αριθμητικής) Μέσα από πειράματα με ζώα – σκύλοι, γάτες, κοτόπουλα,- διατυπώνει την Θεωρία των συνδέσμων σύμφωνα με την οποία η σχέση του εξωτερικού ερεθίσματος που δέχεται το άτομο και της αντίδρασής του σε αυτό δημιουργεί ένα νευρικό δεσμό με τον οποίο το άτομο συνδέεται με αυτό το ερέθισμα. Η βασική μορφή μάθησης που ακολουθείται είναι της δοκιμής και της πλάνης – Try and error-. Για παράδειγμα το πείραμα με τη γάτα που προσπαθεί να βγει από το κλουβί και μετά από αρκετές δοκιμές βρίσκει το κατάλληλο κουμπί. Άρα, συμπεραίνει ο Thorndike η μάθηση είναι σταδιακή διαδικασία κατά την οποία δημιουργείται συνειρμός από το μαθητή μεταξύ ερεθίσματος – αντίδρασης αν η αντίδραση οδηγήσει σε επιτυχία. Για παράδειγμα η εκμάθηση της προπαίδειας, των δυνάμεων του δέκα, κ.λ.π..Βασικό κίνητρο για να μάθει το άτομο είναι η επιβράβευση και το σύνολο των παρεχόμενων γνώσεων προσφέρεται σε μορφή κανόνων. Ο ρόλος του δασκάλου είναι απλά να προσφέρει την κατάλληλη ποσότητα εξάσκησης επιλέγοντας τα κατάλληλα προβλήματα Κατάλληλη μέθοδος για την εκμάθηση μηχανικών πράξεων αλλά μειονεκτεί στη μάθηση σύνθετων εννοιών που η διαδικασία κατανόησής τους δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί σε ένα σύνολο απλών βημάτων

8 Αρχές μάθησης κατά Skinner
Θετικοί και αρνητικοί ενισχυτές Δόμηση της διδακτέας ύλης σε σύντομες ενότητες Βαθμωτή πρόοδος ανάλογα με τους ρυθμούς του μαθητή Αμεση επαλήθευση Σωστή απάντηση και επιβράβευση

9 Αποτέλεσμα… Οι μαθητές ως επί το πλείστον φτάνουν στο αποτέλεσμα με μηχανικές διαδικασίες χωρίς απαραίτητα να κατανοούν τι ακριβώς κάνουν και γιατί το κάνουν Ο ρόλος του δασκάλου είναι απλά να προσφέρει την κατάλληλη ποσότητα εξάσκησης επιλέγοντας τα κατάλληλα προβλήματα Κατάλληλη μέθοδος για την εκμάθηση μηχανικών πράξεων αλλά μειονεκτεί στη μάθηση σύνθετων εννοιών που η διαδικασία κατανόησής τους δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί σε ένα σύνολο απλών βημάτων Η θεωρία των δεσμών επηρέασε πολλούς σημαντικούς παιδαγωγούς όπως ο Skinner ( Εκπαίδευση είναι ότι απομένει όταν αρχίζουμε να ξεχνάμε ότι μάθαμε)

10 Επίδραση στη Εκπαιδευτική τεχνολογία
Drill and Practice λογισμικά , όχι αμελητέα για την επίτευξη ταχύτητας και ακρίβειας των ικανοτήτων των μαθητών Λανθασμένη αντίληψη για το σκοπό της μάθησης: προβάλλει το αποτέλεσμα αλλά όχι την διαδικασία με την οποία φτάνει κανείς σε αυτό Οδηγεί σε λανθασμένη αντίληψη για το σκοπό της μάθησης προβάλλοντας σαν τέτοιο το αποτέλεσμα και όχι την διαδικασία με την οποία φτάνει ο μαθητής σε αυτό.

11 Θεωρία Επεξεργασίας Πληροφοριών
Αυτόματη αντίδραση: μοντέλο επεξεργασίας πληροφοριών από το ανθρώπινο μυαλό ανάλογο του ηλεκτρονικού υπολογιστή Το ανθρώπινο μυαλό επεξεργάζεται την πληροφορία που δέχεται μέσα από μια σειρά από μνήμες με διαφορετική χωρητικότητα και περιορισμούς. Κάτι που δεν ελάμβανε υπόψη η θεωρία του Thorndike ήταν οι ποιοτικές διαφορές μεταξύ των υπολογιστικών ικανοτήτων των ενηλίκων και των παιδιών. Τα παιδιά, για παράδειγμα, επινοούν πολύ διαφορετικές τεχνικές για τον υπολογισμό αριθμητικών παραστάσεων. Οι σύγχρονοι παιδαγωγοί – μαθηματικοί συμφωνούν ότι η διδασκαλία των μαθηματικών πρέπει να βοηθά τα παιδιά να κατανοούν σε βάθος τις διάφορες μαθηματικές έννοιες και τις μαθηματικές δομές και όχι να τα οδηγεί στην απομνημόνευση και την μηχανική μάθηση. Έτσι το παιδί θα μπορέσει να επινοήσει και να κατασκευάσει τις δικές του τεχνικές επίλυσης προβλημάτων όταν η μνήμη του θα το εγκαταλείψει. Υπάρχει όμως και η άποψη ότι είναι χρήσιμο το παιδί να απομνημονεύει κάποια γεγονότα και τεχνικές ώστε να τα χρησιμοποιήσει αυτόματα όταν χρειάζεται. Με αυτό τον τρόπο η εξάσκηση οδηγεί στην αυτόματη αντίδραση κατά την οποία ανασύρονται προϋπάρχουσες γνώσεις Ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί όπως ο ηλεκτρονικός υπολογιστής

12 Γνωστικοί ψυχολόγοι – Mayer 1981
Η μάθηση είναι εσωτερική διαδικασία κάθε μαθητή που οδηγεί σε αλλαγή της συμπεριφοράς του Η διδασκαλία είναι το σύνολο των δράσεων που διενεργούνται στο εξωτερικό κόσμο του μαθητή από τον δάσκαλο, ώστε να τον επηρεάσουν και να τον οδηγήσουν στη μάθηση

13 Ο Cagne και οι ιεραρχίες τις μάθησης
Η μάθηση ευκολότερων εννοιών μας οδηγεί στη μάθηση πιο σύνθετων και δυσκολότερων Οι πολύπλοκες φυσικές έννοιες μπορούν να αναλυθούν σε πιο απλές δομές. Διδακτική τεχνική : Ανάλυση θέματος στα γνωστικά του στηρίγματα

14 Επίδραση στην εκπαιδευτική τεχνολογία
Προγράμματα παρουσίασης της πληροφορίας- Tutorials O στόχος στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας της παρεχόμενης πληροφορίας, Ιεραρχική δομή παρουσίασης της πληροφορίας Συνδυασμός με Drill and Practice 2.ώστε να ενισχυθεί η μνήμη, να κωδικοποιηθούν ευκολότερα οι γνώσεις και να δίνονται ισχυρά ερεθίσματα ανάσυρσης 3. από τα εύκολα στα δύσκολα, ελπίζοντας να φτάσει ο μαθητής στο ανώτερο στάδιο

15 Piaget Γενετική Επιστημολογία: Η μελέτη της ανάπτυξης της γνώσης
Δομικός γνωστικισμός ή στρουκτουραλισμός: Κάθε γνωστικό σύστημα αυτοοργανώνεται και από τα αρχικά του χαρακτηριστικά εξελίσσεται προς καταστάσεις ισορροπίας

16 Τι είναι γνώση; Οι γνώσεις του κάθε ατόμου δεν είναι αντίγραφα της πραγματικότητας αλλά αφομοιώσεις του πραγματικού σε δομές διαμόρφωσης και μεταμόρφωσης : γνωρίζω ένα αντικείμενο σημαίνει ενεργώ σε αυτό και το μεταμορφώνω

17 Βασικές αρχές της θεωρίας του Piaget
Όλα τα ζώντα όντα προσαρμόζονται στο περιβάλλον , ακόμα και αυτά που δεν έχουν εγκέφαλο Η προσαρμογή αυτή ( adaptation ) έχει δύο συνιστώσες την αφομοίωση (assimilation) και τη συμμόρφωση (accommodation )

18 Βασικές αρχές της θεωρίας του Piaget
Αφομοίωση : Η ενέργεια του οργανισμού να εντάξει μια κατάσταση σε σχήματα δραστηριοτήτων που ήδη διαθέτει Συμμόρφωση: Οι ενέργειες του οργανισμού ώστε να επιτύχει ένα σκοπό ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος Προσαρμογή = αφομοίωση + συμμόρφωση = βασική βιολογική διαδικασία η οποία επεκτείνεται και στη διαδικασία μάθησης του ατόμου Σχήματα : Συγκεκριμένες ικανότητες των παιδιών ή μια μονάδα μάθησης Για παράδειγμα το βρέφος ξέρει να πιάσει την πιπίλα και να την βάλει στο στόμα του Η αφομοίωση συνίσταται στην ένταξη ενός νέου αντικειμένου σε ένα παλαιό σχήμα. Για παράδειγμα αρπάζει ένα άλλο αντικείμενο και το βάζει στο στόμα του. Αν όμως αυτό είναι μια μπάλα και δεν χωράει στο στόμα του;. Τότε βρίσκει μια νέα χρήση , την πετάει την ζουμπάει, και αυτό είναι η συμμόρφωση η προσαρμογή δηλαδή στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος

19 Βασικές αρχές της θεωρίας του Piaget
Η κινητήρια δύναμη που οδηγεί σε νοητική ανάπτυξη είναι η τάση των οργανισμών – και του μυαλού – για εξισορρόπηση (equilibrium) με το περιβάλλον Equilibrium = η ισορροπία ανάμεσα στην δομή του μυαλού μας και στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος Οι διανοητικές ικανότητες οικοδομούνται πάνω στις παλιές χωρίς να συσσωρεύονται η μία πάνω στην άλλη

20 Τα στάδια της διανοητικής ανάπτυξης
Αισθησιοκινητικό ( 0-2 ετών) Προσυλλογιστικό( 2-7 ετών ) Στάδιο συγκεκριμένων ενεργειών- συλλογιστικό ( 7-12 ετών ) Στάδιο αφηρημένων ενεργειών ( 12 και άνω) – αφηρημένη σκέψη

21 Αισθησιοκινητικό Το παιδί χρησιμοποιεί τις αισθήσεις και την κίνηση για να κατανοήσει τον κόσμο Πρώτες επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις – π.χ πιπιλάει το δάχτυλο, δευτερεύουσες με μεγαλύτερη διάρκεια, αντιλαμβάνεται σιγά σιγά ότι υπάρχουν και πράγματα που δεν τα βλέπει. Γύρω στους 18 μήνες αναπτύσσουν διανοητικές αναπαραστάσεις και χρησιμοποιούν νοητικούς συνδυασμούς – για παράδειγμα υποκρίνονται , παριστάνουν κάποιον

22 Προσυλλογιστικό Εχουν εικονικές αναπαραστάσεις και χρησιμοποιούν σύμβολα Αντιλαμβάνονται τη σχέση παρελθόντος – παρόντος Εγωκεντρικότητα Δεν μπορεί να συλλογιστεί ούτε επαγωγικά ούτε με απαγωγή Αντιστοίχιση εικόνα – λέξης Εγωκεντρικότητα = όλοι βλέπουν ότι βλέπω εγώ

23 Στάδιο συγκεκριμένων ενεργειών
Λογική διαχείριση των συμβόλων Διατήρηση αριθμού, υγρού όγκου, μήκους μάζας, εμβαδού Στο τέλος αυτής της περιόδου αναπτύσσουν την έννοια της ταξινόμησης , της διάταξης και της διαδοχικότητας καθώς και την έννοια του συνόλου

24 Στάδιο της αφηρημένης σκέψης
Αναπτύσσει την αφαιρετική σκέψη και διαμορφώνει αφηρημένες εικασίες και με βάση αυτές οδηγείται σε συμπεράσματα Επεξεργασία συστήματος πολλών μεταβλητών Μπορεί και εργάζεται με τύπους και όχι με αριθμούς Παράδειγμα με γυαλιστερό και γρήγορο αυτοκίνητο

25 Συνέπειες για τη διδασκαλία
Η μάθηση πρέπει να συντελείται μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατάλληλες για το στάδιο νοητικής ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής Οι δραστηριότητες θα πρέπει να οδηγούν τον μαθητή μέσα από «διατάραξη» του equilibrium στην οικοδόμηση νέων γνώσεων και την ένταξή τους στο γνωστικό του οικοδόμημα

26 Ανακαλυπτική μέθοδος - Bruner
O βασικός ρόλος του δασκάλου είναι να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τους μαθητές του να ανακαλύψουν μόνοι τους τις φυσικές έννοιες Η μάθηση είναι ενεργητική διαδικασία που συμπεριλαμβάνει πειραματισμό, εξερεύνηση, ανακάλυψη και ανακατασκευή της γνώσης Βασικός σκοπός της διδασκαλίας είναι η καλλιέργεια της διαισθητικής σκέψης του παιδιού Το πρότυπο των συγκοινωνούντων δοχείων και το πρότυπο του περιβολάρη για την διδασκαλία- επίδραση από τον Piaget

27 Αντιδιαστολή Αναλυτικής – Διαισθητικής προσέγγισης
Αναλυτική σκέψη : Απλά, σαφή βήματα και πλήρης συνείδηση των στοιχείων και των λειτουργιών της Διαισθητική σκέψη : Νοητικά άλματα, στηρίζεται στην οικειότητα του μαθητή με το αντικείμενο και τα συμπεράσματα ελέγχονται στη συνέχεια με αναλυτικά μέσα. Η διαισθητική σκέψη οδηγεί σε εικασίες άξιες ελέγχου και διερεύνησης αν και η φύση της είναι συμπληρωματική

28 Αντιδιαστολή Αναλυτικής – Διαισθητικής προσέγγισης
……Όλοι μπορούν να τα μάθουν όλα- απλά από διαφορετικό δρόμο Στόχος της διδασκαλίας είναι να αντιληφθεί ο μαθητής και να κατανοήσει την δομή της κάθε έννοιας Ο μαθητής πρέπει να έρχεται σε επαφή με την έννοια « μοντέλο » Η έννοια της δομής : Π.χ Δομή της εξίσωσης : μετατροπή του προβλήματος, , διανομή μεταβλητών, συσχέτιση- δημιουργία τύπου.

29 Η πορεία της μάθησης μέσω ανακάλυψης
1ο στάδιο: Μέσα από χειρισμό και επεξεργασία διαφόρων υλικών το παιδί ανακαλύπτει κάποιες κανονικότητες , κάποια πρότυπα που αντιστοιχούν στα διαισθητικά πρότυπα που ήδη έχει σχηματίσει 2ο στάδιο συνδυάζει τα πρότυπα μέσα στο μυαλό του με αυτά που βιώνει στον εξωτερικό κόσμο και …. Παράδειγμα με τετράγωνα και ταυτότητες

30 Η πορεία της μάθησης μέσω ανακάλυψης
3ο στάδιο :Αναδιοργανώνει τις γνωστές του ιδέες ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα του πρότυπα

31 Τα τρία επίπεδα – κατά Bruner -αντιπροσώπευσης των εννοιών
Επίπεδο δράσης Εικονικό επίπεδο Συμβολικό επίπεδο 1.Χειρισμός των υλικών 2. Διαπραγματεύεται νοητικές εικόνες των αντικειμένων 3. Επεξεργάζεται σύμβολα και όχι πλέον εικόνες

32 Vygotsky Τα ψυχολογικά εργαλεία της μάθησης είναι
η γλώσσα , η γραφή, τα συστήματα αρίθμησης και τα αναπαραστασιακά συστήματα

33 Τα βασικά σημεία της θεωρίας Vygotsky
Η κατανόηση συνδέεται με το είδος των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη μάθηση Η μάθηση είναι κοινωνική διεργασία Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α) Για παράδειγμα το να εφοδιαστούν οι μαθητές με εργαλεία μέτρησης και σχεδίασης τους δίνει τη δυνατότητα να γενικεύσει και να συμπεράνει, να ελέγξει τις διαισθητικές του επιλογές. Όσο περισσότερες αναπαραστάσεις μιας έννοιας και όσα περισσότερα εργαλεία δοθούν στον μαθητή τόσο πιθανότερο είναι να οδηγηθεί στη μάθηση με βάση τις ατομικές του ανάγκες

34 Συνέπειες για την διδασκαλία
Η διδασκαλία πρέπει να συντελείται με κατάλληλα εργαλεία Πρέπει να συντελείται σε κοινωνικό περιβάλλον Ο ρόλος της παρέμβασης του ενήλικα είναι καθοριστικός

35 Constructivism (Sinclair, Steffe κ.λ.π)
1. Ο μαθητής δεν απορροφά παθητικά την παρεχόμενη γνώση αλλά την κατασκευάζει ενεργά σύμφωνα με τα γνωστικά του αποθέματα. 2.Το ερέθισμα για την παραγωγή της νέας γνώσης ξεκινάει από μια προβληματική κατάσταση την οποία το παιδί κατ΄αρχήν φαίνεται να μην μπορεί να διαχειριστεί.

36 Constructivism ……Δημιουργείται έτσι μια διανοητική αστάθεια που οδηγεί σε διανοητική δράση και σε τροποποίηση προηγούμένων αντιλήψεων και ιδεών για να ερμηνευθεί η νέα εμπειρία. Η εργασία σε ομάδες οδηγεί σε αλληλοσυμπλήρωση, και καλύτερη συνειδητοποίηση της αστάθειας μεταξύ των ιδεών των μαθητών

37 Διδασκαλία και δάσκαλος
Βασικός στόχος της διδασκαλίας είναι η παροχή ευκαιριών και η καλλιέργεια κινήτρων για να κατασκευάσει μόνο του το παιδί τις θεμελιώδεις φυσικές έννοιες και να συνειδητοποιήσει της δυνατότητές του για φυσική σκέψη και μάθηση Ο δάσκαλος είναι ο δημιουργός των προβληματικών καταστάσεων , συντονίζει την μαθησιακή διαδικασία και εναρμονίζει τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος με τα ενδιαφέροντα των μαθητών Εξατομικευμένη μάθηση , αποενοχοποίηση του λάθους, προσωπικοί ρυθμοί

38 Συνέπειες για την εκπαιδευτική τεχνολογία
Ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα ή εργαλεία ανάπτυξης νοητικών δεξιοτήτων όπως διερευνητικά λογισμικά

39 Διερευνητικό λογισμικό
Δίνει την δυνατότητα πειραματισμού και παραμετροποίησης φαινομένων Δίνει τη δυνατότητα οικοδόμησης της γνώσης μέσα από αναζήτηση πληροφορίας και κριτικής αποδοχής ή απόρριψης μιας πρότασης Δίνει δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης των εννοιών ώστε η γνώση να μην είναι αποσπασματική Δίνει δυνατότητες συνεργασίας των μαθητών και κοινής οικοδόμησης της γνώσης μέσα από συζήτηση και αντιπαράθεση απόψεων

40 Το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό δίνει στο μαθητή ευκαιρίες να:
Είναι ενεργητικός Εκφράζει τις ατομικές του διαφορές στη μάθηση Αναστοχάζεται Κατασκευάζει γνώση και όχι να είναι απλός δέκτης πληροφοριών Αυτοδιορθώνεται Διερευνά Υποθέτει, γενικεύει, οδηγείται σε συμπεράσματα

41 Σχεδίαση μαθησιακών δραστηριοτήτων Ποιοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν
Ο επιστημονικός ορισμός του αντικειμένου Οι βασικές δραστηριότητες που δομούν το αντικείμενο μάθησης Το πώς οι μαθητές μαθαίνουν το συγκεκριμένο αντικείμενο Το προφίλ των μαθητών

42 Οι βασικές αρχές σχεδίασης δραστηριοτήτων
Να αναπτύσσουν εσωτερικό κίνητρο στο μαθητή Να τον οδηγούν στη διατύπωση εικασιών και τον έλεγχό τους Να του επιτρέπουν να επαληθεύει σχέσεις και να αυτοδιορθώνεται Να τον παρακινούν να συνεργάζεται

43 Χαρακτηριστικά της παραδοσιακής αντίληψης για τη μάθηση
Χαρακτηριστικά της σύγχρονης αντίληψης για τη μάθηση Ανακαλύπτεται και κατακτιέται από τον μαθητή Είναι κοινωνική διαδικασία Είναι σφαιρική και οδηγούμαστε σ’ αυτή από διαφορετικά μονοπάτια Εστιάζεται στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών Ο δάσκαλος διευκολύνει τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα. Προκύπτει από την παθητική αποδοχή Είναι μοναχική πορεία Είναι μονοδιάστατη και ακολουθεί μοναδικό δρόμο Εστιάζεται στις γνωστική ανεπάρκεια των μαθητών Ο δάσκαλος μεταφέρει γνώση

44 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Νέος Ρόλος Μαθητή Νέος Ρόλος Δασκάλου
Αποτελεί μέλος μιας ομάδας με κοινό στόχο Αναλαμβάνει δράση για την αποπεράτωση έργου Αλληλεπιδρά με συμμαθητές της ίδιας ομάδας Αναζητά τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα Καλλιεργεί τα ταλέντα του σε όλα τα γνωστικά πεδία Επιβλέπει τη διαδικασία μάθησης και αυτοαξιολογείται Αναστοχάζεται την όλη προσπάθεια που κατέβαλε Παρακολουθεί τη διαδικασία μάθησης που ακολουθεί και τα αποτελέσματα της Νέος Ρόλος Δασκάλου Διευκολύνει το σχηματισμό ομάδων συνεργασίας και το διάλογο μεταξύ των μελών Ενθαρρύνει και υποστηρίζει μαθητικές πρωτοβουλίες Σχεδιάζει το περιβάλλον μάθησης, ώστε να προωθείται η αυτονομία η αλληλεπίδραση Εντάσσει την αποκτηθείσα γνώση σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο Χρησιμοποιεί ποικίλες στρατηγικές για να καλύψει όλα τα ενδιαφέροντα Αξιολογεί τη διαδικασία της δικής του διδασκαλίας Υποστηρίζει και διευκολύνει τον αναστοχασμό

45 Εκπαίδευση είναι ότι απομένει όταν αρχίζουμε να ξεχνάμε ότι μάθαμε
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας


Κατέβασμα ppt "ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμπεριφοριστική θεωρία Γνωστικός Κοντρουκτιβισμός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google