Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η αξιολόγηση και η συμβολή της στη σύγχρονη διδασκαλία των μαθηματικών Δρ. Σάλτας Βασίλειος Επ. Συν. ΤΕΙ Καβάλας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η αξιολόγηση και η συμβολή της στη σύγχρονη διδασκαλία των μαθηματικών Δρ. Σάλτας Βασίλειος Επ. Συν. ΤΕΙ Καβάλας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η αξιολόγηση και η συμβολή της στη σύγχρονη διδασκαλία των μαθηματικών Δρ. Σάλτας Βασίλειος Επ. Συν. ΤΕΙ Καβάλας E-mail: coin_kav@otenet.gr

2 ΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.2 Εισαγωγή Προετοιμασία Μαθήματος Πλάνο Μαθήματος Συντήρηση Μαθήματος Αξιολόγηση Μαθήματος ΠορείαΜαθήματος Πορεία Μαθήματος Μαθητής

3 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.3 Βασικές αρχές αξιολόγησης μαθήματος Αξιολογείται Ο μαθητής Ο καθηγητής Το εκπαιδευτικό σύστημα Εκπαιδευτική αξιολόγηση: Εκπαιδευτική αξιολόγηση: μια συστηματική μέθοδος του καθορισμού της εκτάσεως στην οποία οι μαθητές πραγματοποιούν εκπαιδευτικούς αντικειμενικούς στόχους. Υλοποιείται με τη βοήθεια 1.Θεωρημάτων 2.Ασκήσεων 3.Γενικών ερωτήσεων

4 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.4 Αξιολόγηση μαθητή Κατανόηση της διδακτέας ύλης Εμπέδωση της διδακτέας ύλης Συστηματική μελέτη των διδασκόμενων Συμπεριφορά Τυπικότητα κατά την παράδοση εργασιών Συμμετοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος Βαθμολόγηση προφορική ή γραπτή

5 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.5 Κύκλος μαθηματικής αξιολόγησης Στόχος Έντυπα Αποδεικτικά Συμπεράσματα Σύγκριση Μαθητής

6 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.6 Αξιολόγηση καθηγητή Αν τα παραδείγματα ήταν τα κατάλληλα Αν υπήρξε σύνδεση με τα προηγούμενα και προετοιμασία των επόμενων Αν ήταν κατάλληλα προετοιμασμένος επιστημονικά και διδακτικά Αν οργάνωσε καλά και κατανοητά την παρουσίαση της διδακτέας ύλης Αν εκπλήρωσε τους επιθυμητούς σκοπούς της διδασκαλίας των μαθηματικών

7 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.7 Αξιολόγηση καθηγητή – συνέχεια Αν εκπλήρωσε τους επιθυμητούς στόχους του μαθήματος Αν ήταν πρόθυμος να απαντήσει στις ερωτήσεις Αν ήταν πρόθυμος για περαιτέρω βοήθεια Αν ενθάρρυνε τους μαθητές για απορίες, ερωτήσεις και παρατηρήσεις Αν έδωσε ερεθίσματα για περαιτέρω ενασχόληση

8 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.8 Αξιολόγηση καθηγητή – συνέχεια Αν οι σημειώσεις του και οι τυχόν παραπομπές του ήταν κατανοητέ και επαρκείς Αν ήταν τυπικός χρονολογικά Αν η συμπεριφορά του προς στους μαθητές ήταν κατά το νόμο η πρέπουσα Αν τήρησε τις υποσχέσεις του προς στους μαθητές

9 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.9 Αξιολόγηση συστήματος Το επίπεδο δυσκολίας της διδακτέας ύλης Ο όγκος της διδακτέας ύλης Το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης Ξεκάθαροι και αντικειμενικοί σκοποί της διδασκαλίας των μαθηματικών Ξεκάθαροι και αντικειμενικοί στόχοι για τις συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες Η κατάσταση της αίθουσας διδασκαλίας

10 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.10 Αξιολόγηση συστήματος – συνέχεια Η επάρκεια των βιβλίων Η επάρκεια σημειώσεων και γενικότερα βοηθημάτων Η ορθότητα των βιβλίων, των σημειώσεων και των βοηθημάτων Η πληρότητα και αξιοπιστία εποπτικών μέσων Το επιπλέον υποστηριχτικό υλικό Η τήρηση του ωρολογιακού προγράμματος

11 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.11 Βασικές αρχές διαγωνισμάτων Βελτίωση της εκπαίδευσης των μαθητών Προσδιορίζουν την εκπαιδευτική κατάρτιση των μαθητών Δίνουν στον καθηγητή μία θετική ένδειξη του πως και πόσο καλά οι μαθητές μαθαίνουν Τα επαναλαμβανόμενα διαγωνίσματα βοηθούν τους μαθητές να είναι βεβαιότεροι στην εξέταση Τα αποτελέσματα της εξέτασης και ανασκοπήσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζουν τη διδασκαλία και τα πεδία βελτίωσης

12 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.12 Εκπόνηση διαγωνίσματος Οι μεταβολές καθορίζονται σε δυο περιόδους: Στην ύλη εκμάθησης ή εμπέδωσης Στο επίπεδο εκμάθησης ή εμπέδωσης Μελέτη κατά την εκπόνηση του διαγωνίσματος Η μέτρηση των επιθυμητών μεταβολών στη συμπεριφορά του μαθητή (σκοποί διδασκαλίας)

13 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.13 Σημεία αξιολόγησης Επίλυση Απόδειξη Ερμηνεία Προσδιορισμό Εκτέλεση Κρίση Αποκατάσταση

14 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.14 Κατηγορίες διαγωνισμάτων  Επιλογής  Ανάπτυξης  Συμπλήρωσης

15 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.15 Βαθμολόγηση Δεν υπάρχει καλύτερη μέθοδος βαθμολόγησης. Η κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να αξιολογηθούν. Η επιλογή οποιαδήποτε μεθόδου εξαρτάται από τους στόχους τους οποίους αναμένονται να εξυπηρετήσουν οι βαθμοί. Αύξηση αντικειμενικότητας των διαγωνισμάτων Προτείνεται μια βασική σειρά διαδικασιών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βαθμολογηθεί ένα διαγώνισμα και συγκεκριμένα: Πρωτότυπες απαντήσεις Βαθμολογική κλείδα

16 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.16 Προτεινόμενη δομή διαγωνίσματος Κατανοητές Σύντομες Όχι οφθαλμοφανείς Τέσσερις τουλάχιστον

17 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.17 Προτεινόμενη δομή – συνέχεια Έλεγχος γνώσεων – όχι «τύχη» Μόνο μια σωστή ή η σωστότερη Όχι απλή ύλη Έλεγχος αρκετών στοιχείων

18 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.18 Διαγώνισμα πολλαπλής επιλογής Πλεονεκτήματα μεγάλουόγκου Εξέταση μεγάλου όγκου διδακτέας ύλης ανάλυσησύνθεση Έλεγχος γνώσεων, δεξιοτήτων, κατανόησης, εφαρμογής, ανάλυση και σύνθεση Αρέσουν Αρέσουν περισσότερο στους μαθητές αντικειμενικότητας Ο υψηλός βαθμός αντικειμενικότητας κατά τη βαθμολόγηση μέτρησης Η ικανότητα μέτρησης της απόκτησης μεγάλου αριθμού γεγονότων, ιδεών ή αρχών σε σχετικά σύντομο χρόνο στατιστικών Η άνεση κατά την ανάπτυξη των στατιστικών αναλύσεων

19 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.19 Διαγώνισμα πολλαπλής επιλογής Μειονεκτήματα Αντιγραφή Αντιγραφή τύχη Απάντηση κατά τύχη Δυσκολία εύρεσης Δυσκολία εύρεσης τεσσάρων ή περισσότερων Δεν προσφέρεται Δεν προσφέρεται στους μαθητές η δυνατότητα να απαντήσουν με λέξεις Δεν είναι εφικτόςοέλεγχος Δεν είναι εφικτός ο έλεγχος των ενδιάμεσων σταδίων της λύσης μιας δεδομένης άσκησης ή απόδειξης θεωρήματος

20 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.20 Πρόταση «Να δικαιολογηθεί η κάθε απάντηση» «Πώς μπορεί να επιλεγεί ότι μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής απαιτεί ή όχι να δικαιολογηθεί η απάντησή της;» Μέγεθος Μέγεθος καθορισμού του βαθμού σημαντικότητας της κάθε άσκησης, συγκριτικά με το σύνολο των ασκήσεων του θέματος Προσδιορισμός αν για μια ερώτηση πολλαπλής πρέπει να απαιτηθεί επιπρόσθετη δικαιολόγηση

21 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.21 Παράδειγμα Θέμα: «Άρρητες εξισώσεις» Γνωστικό επίπεδο: Α΄ Τάξη Ενιαίου Λυκείου (15 – 16 ετών) Απαιτούμενος χρόνος: από 60min έως και 90min

22 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.22 Το διαγώνισμα

23 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.23 Διδακτικές καταστάσεις 1.Λύση του διαγωνίσματος στα όρια του αναφερόμενου χρόνου ή και σε λιγότερο 2. Λύση του διαγωνίσματος σε περισσότερο χρόνο 3. Όχι λύση κάποιων ή όλων των ασκήσεων 1.Έχει αφομοιώσει άριστα την ύλη και μπορεί να την εφαρμόζει σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό 2.Πρέπει να λύσει παρόμοιες ασκήσεις έως ότου να φτάσει στον απαιτούμενο χρόνο 3.Πρέπει εκ νέου να διαβάσει την ύλη

24 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.24 Προσδιορισμός βαθμού Για την εξαγωγή της βαθμολογίας με κλίμακα 0 – 20, χρησιμοποιείται ο τύπος: Β – ο βαθμός x – το σύνολο των ερωτήσεων α – ο αριθμός των σωστών απαντήσεων ν=2, 3 ή 40 ανάλογα αν πρόκειται για αυστηρή, κανονική ή μέτρια βαθμολόγηση, αντίστοιχα

25 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.25 1 ο Βήμα αξιολόγησης Φτιάχνουν στο τετράδιο ένα πίνακα βαθμολόγησης. Για συντομία μπορεί να δίνεται έτοιμος 3 ο Βήμα5 ο Βήμα

26 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.26 2 ο Βήμα αξιολόγησης Μετά τη λύση της άσκησης, με κύκλο επισημαίνεται η σωστή απάντηση (ή η σωστότερη).

27 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.27 3 ο Βήμα αξιολόγησης Το γράμμα που αντιστοιχεί στην απάντηση γράφεται κάτω από το νούμερο της αντίστοιχης άσκησης στο πίνακα βαθμολογίας γνώσεων. 1 ο Βήμα

28 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.28 4 ο Βήμα αξιολόγησης Προσδιορισμός μονάδων Ο πίνακας μονάδων πρέπει να δίνεται στο τέλος του κάθε διαγωνίσματος.

29 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.29 5 ο Βήμα αξιολόγησης Οι μονάδες για τις απαντήσεις των ερωτήσεων αθροίζονται και το αποτέλεσμα γράφεται στο αντίστοιχο κελί του πίνακα βαθμολόγησης γνώσεων. 1 ο Βήμα

30 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.30 6 ο Βήμα αξιολόγησης Οι μονάδες που έχουν συγκεντρωθεί για τις απαντήσεις των ερωτήσεων, αντιστοιχούν σε κάποιο βαθμό, ο οποίος φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί α–ο αριθμός των μονάδων x–το σύνολο των μονάδων για το «άριστα» (δηλαδή 16) ν=40, για επιεική βαθμολόγηση

31 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.31 Σχόλια μόνος Κάθε μαθητής μπορεί μόνος του να ελέγξει και να βαθμολογήσει τις γνώσεις του στα μαθηματικά. καθηγητών Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον έλεγχο και εξακρίβωση των γνώσεων από μέρος των καθηγητών.

32 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.32 Υπόδειγμα αξιολόγησης καθηγητή

33 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.33 Υπόδειγμα αξιολόγησης καθηγητή

34 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.34 Υπόδειγμα αξιολόγησης συστήματος

35 ΑΤΕΙ ΚαβάλαςΔρ. Σάλτας Β.35 Κύκλος εκπαιδευτικής αξιολόγησηςΑξιολόγησημαθητή Αξιολόγησησυστήματος Αξιολόγησηκαθηγητή


Κατέβασμα ppt "Η αξιολόγηση και η συμβολή της στη σύγχρονη διδασκαλία των μαθηματικών Δρ. Σάλτας Βασίλειος Επ. Συν. ΤΕΙ Καβάλας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google