Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA,MEd

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA,MEd"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA,MEd
Πληροφορική Παιδεία Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA,MEd Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ε.Π.Ε. Μέλος Δ.Σ. ΕΕΛ/ΛΑΚ

2 Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος υπάρχει για να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την προαγωγή της Πληροφορικής, αξιοποιώντας τις δυνάμεις των Πληροφορικών και ικανοποιώντας τις εργασιακές και επιστημονικές τους ανάγκες όπου και αν εργάζονται ή διαμένουν. Εκπροσωπεί τον κλάδο των περίπου πτυχιούχων Πληροφορικής και διπλωματούχων μηχανικών υπολογιστών ΑΕΙ & TEI. H ΕΠΕ Δραστηριοποιείτε μέσω 13 Παραρτημάτων σε όλη την Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία σε ΑΕΙ & TEI με τμήματα Πληροφορικής. Βασικό όραμα της Ε.Π.Ε. είναι η δημιουργία του Εθνικού Επιμελητήριου Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΘΕΠΕ)

3 Από το 2001 έχει συμβάλει με πλήθος παρεμβάσεων σε όλους τους τομείς που άπτονται της Πληροφορικής στην κοινωνία, όπως η εκπαίδευση, εργασιακά θέματα κ.α., ενώ πολλές επερωτήσεις έχουν γίνει από βουλευτές βασισμένες σε δημοσιεύσεις και δελτία τύπου της Ε.Π.Ε. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος εκπροσωπεί την επιστήμη της πληροφορικής στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ΕΣΥΠ και για την διετία εκπροσωπούσε όλες τις επιστημονικές ενώσεις. Είναι ένα από τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ (Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα) Μέλη της Ε.Π.Ε. γίνονται όλοι οι απόφοιτοι ΑΕΙ & ΤΕΙ σχολών Πληροφορικής, ενώ δόκιμα μέλη όλοι οι φοιτητές αυτών των ιδρυμάτων .

4 Εκπαίδευση Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια Τριτοβάθμια Δια βίου Μάθηση
Γυμνάσιο Γενικό Λύκειο ΤΕΕ – ΕΠΑΛ Μεταδευτεροβάθμια Τριτοβάθμια Δια βίου Μάθηση Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «επαγγελματικά δικαιώματα» και πώς αυτά κατοχυρώνονται. Ο όρος είναι κατεξοχήν νομικός και περιγράφει την αρμοδιότητα κάποιων να ασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα το οποίο περιγράφεται με σαφείς νομοθετικές ρυθμίσεις και για την άσκηση του προϋποθέτει μια σειρά τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Με άλλα λόγια «επαγγελματικά δικαιώματα» κατοχυρώνονται όταν: Υπάρχει ένα σαφώς καθορισμένο επάγγελμα όπως αυτό του γιατρού, του δικηγόρου ή του αρχιτέκτονα. Υπάρχουν σαφώς καθορισμένα κριτήρια εισόδου στο επάγγελμα αυτό που περιλαμβάνουν τίτλους σπουδών, εργασιακή εμπειρία κ.λ.π. Υπάρχει ένας φορέας (αμιγώς δημόσιος ή μη όπως οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ή το Τεχνικό Επιμελητήριο) ο οποίος ελέγχει τα προσόντα των υποψηφίων να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα και τους δίνει «άδεια άσκησης επαγγέλματος» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προβλέπονται κυρώσεις (ποινικές και αστικές) για όσους επιχειρούν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και γι` αυτούς που δεν το ασκούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ήδη από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι επαγγελματικά δικαιώματα στην Πληροφορική δεν υφίστανται αφού: Δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη που να περιγράφει κανένα σχετικό επάγγελμα. Δεν υπάρχουν κατά συνέπεια κριτήρια εισόδου στο ανύπαρκτο επάγγελμα. Δεν υπάρχει φορέας απονομής αδειών άσκησης επαγγέλματος Δεν υπάρχουν κυρώσεις για όποιον ασκεί το επάγγελμα του πληροφορικού χωρίς να το δικαιούται ούτε γι` αυτόν που το ασκεί κατά παράβαση των κανόνων που το διέπουν.

5 Ελληνική Πραγματικότητα
Εκπαίδευση Η πληροφορική εκπαίδευση χρειάζεται σημαντική αναβάθμιση και αυτό γιατί οι ώρες διδασκαλίας είναι περιορισμένες, τα σχολικά βιβλία χρειάζονται αλλαγή και επικαιροποίηση ενώ αναγκαία είναι η αξιοποίηση των καθηγητών πληροφορικής σε υψηλότερου τεχνολογικού επιπέδου διδασκαλία μαθημάτων με έντονη την χρήση του Internet Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «επαγγελματικά δικαιώματα» και πώς αυτά κατοχυρώνονται. Ο όρος είναι κατεξοχήν νομικός και περιγράφει την αρμοδιότητα κάποιων να ασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα το οποίο περιγράφεται με σαφείς νομοθετικές ρυθμίσεις και για την άσκηση του προϋποθέτει μια σειρά τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Με άλλα λόγια «επαγγελματικά δικαιώματα» κατοχυρώνονται όταν: Υπάρχει ένα σαφώς καθορισμένο επάγγελμα όπως αυτό του γιατρού, του δικηγόρου ή του αρχιτέκτονα. Υπάρχουν σαφώς καθορισμένα κριτήρια εισόδου στο επάγγελμα αυτό που περιλαμβάνουν τίτλους σπουδών, εργασιακή εμπειρία κ.λ.π. Υπάρχει ένας φορέας (αμιγώς δημόσιος ή μη όπως οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ή το Τεχνικό Επιμελητήριο) ο οποίος ελέγχει τα προσόντα των υποψηφίων να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα και τους δίνει «άδεια άσκησης επαγγέλματος» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προβλέπονται κυρώσεις (ποινικές και αστικές) για όσους επιχειρούν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και γι` αυτούς που δεν το ασκούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ήδη από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι επαγγελματικά δικαιώματα στην Πληροφορική δεν υφίστανται αφού: Δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη που να περιγράφει κανένα σχετικό επάγγελμα. Δεν υπάρχουν κατά συνέπεια κριτήρια εισόδου στο ανύπαρκτο επάγγελμα. Δεν υπάρχει φορέας απονομής αδειών άσκησης επαγγέλματος Δεν υπάρχουν κυρώσεις για όποιον ασκεί το επάγγελμα του πληροφορικού χωρίς να το δικαιούται ούτε γι` αυτόν που το ασκεί κατά παράβαση των κανόνων που το διέπουν.

6 Ελληνική Πραγματικότητα
Επιχειρήσεις Το τεχνολογικό επίπεδο των ελληνικών επιχειρήσεων επιδρά άμεσα στην ανταγωνιστικότητά τους, η οποία εξαρτάται από την ικανότητα τεχνολογικής προσαρμογής, δηλαδή την ικανότητα εντοπισμού, υιοθέτησης, απορρόφησης και διάχυσης της νέας παραγωγικής τεχνολογικής γνώσης, που διαρκώς εξελίσσεται διεθνώς. Έτσι, το συγκριτικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων στην εποχή της παγκοσμιοποίησης κρίνεται σε χαρακτηριστικά που αφορούν στην ποιότητα, την πρωτοτυπία του σχεδίου και την καινοτομικότητα των προϊόντων, στοιχεία στα οποία η χώρα μας παρουσιάζει μεγάλη καθυστέρηση. Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «επαγγελματικά δικαιώματα» και πώς αυτά κατοχυρώνονται. Ο όρος είναι κατεξοχήν νομικός και περιγράφει την αρμοδιότητα κάποιων να ασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα το οποίο περιγράφεται με σαφείς νομοθετικές ρυθμίσεις και για την άσκηση του προϋποθέτει μια σειρά τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Με άλλα λόγια «επαγγελματικά δικαιώματα» κατοχυρώνονται όταν: Υπάρχει ένα σαφώς καθορισμένο επάγγελμα όπως αυτό του γιατρού, του δικηγόρου ή του αρχιτέκτονα. Υπάρχουν σαφώς καθορισμένα κριτήρια εισόδου στο επάγγελμα αυτό που περιλαμβάνουν τίτλους σπουδών, εργασιακή εμπειρία κ.λ.π. Υπάρχει ένας φορέας (αμιγώς δημόσιος ή μη όπως οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ή το Τεχνικό Επιμελητήριο) ο οποίος ελέγχει τα προσόντα των υποψηφίων να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα και τους δίνει «άδεια άσκησης επαγγέλματος» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προβλέπονται κυρώσεις (ποινικές και αστικές) για όσους επιχειρούν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και γι` αυτούς που δεν το ασκούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ήδη από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι επαγγελματικά δικαιώματα στην Πληροφορική δεν υφίστανται αφού: Δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη που να περιγράφει κανένα σχετικό επάγγελμα. Δεν υπάρχουν κατά συνέπεια κριτήρια εισόδου στο ανύπαρκτο επάγγελμα. Δεν υπάρχει φορέας απονομής αδειών άσκησης επαγγέλματος Δεν υπάρχουν κυρώσεις για όποιον ασκεί το επάγγελμα του πληροφορικού χωρίς να το δικαιούται ούτε γι` αυτόν που το ασκεί κατά παράβαση των κανόνων που το διέπουν.

7 Ελληνική Πραγματικότητα
Αγορά Εργασίας και Επαγγελματικά Δικαιώματα στο νέο περιβάλλον … Ύφεση στην αγορά της πληροφορικής Έλλειψη ρυθμιστικού-νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα Επαγγέλματα και επαγγελματικά δικαιώματα στην ΚτΠ: νομικά ανύπαρκτα Επιζήμιες επιπτώσεις στην ποιότητα των εκτελουμένων έργων (δημοσίου και ιδιωτών) Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «επαγγελματικά δικαιώματα» και πώς αυτά κατοχυρώνονται. Ο όρος είναι κατεξοχήν νομικός και περιγράφει την αρμοδιότητα κάποιων να ασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα το οποίο περιγράφεται με σαφείς νομοθετικές ρυθμίσεις και για την άσκηση του προϋποθέτει μια σειρά τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Με άλλα λόγια «επαγγελματικά δικαιώματα» κατοχυρώνονται όταν: Υπάρχει ένα σαφώς καθορισμένο επάγγελμα όπως αυτό του γιατρού, του δικηγόρου ή του αρχιτέκτονα. Υπάρχουν σαφώς καθορισμένα κριτήρια εισόδου στο επάγγελμα αυτό που περιλαμβάνουν τίτλους σπουδών, εργασιακή εμπειρία κ.λ.π. Υπάρχει ένας φορέας (αμιγώς δημόσιος ή μη όπως οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ή το Τεχνικό Επιμελητήριο) ο οποίος ελέγχει τα προσόντα των υποψηφίων να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα και τους δίνει «άδεια άσκησης επαγγέλματος» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προβλέπονται κυρώσεις (ποινικές και αστικές) για όσους επιχειρούν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και γι` αυτούς που δεν το ασκούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ήδη από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι επαγγελματικά δικαιώματα στην Πληροφορική δεν υφίστανται αφού: Δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη που να περιγράφει κανένα σχετικό επάγγελμα. Δεν υπάρχουν κατά συνέπεια κριτήρια εισόδου στο ανύπαρκτο επάγγελμα. Δεν υπάρχει φορέας απονομής αδειών άσκησης επαγγέλματος Δεν υπάρχουν κυρώσεις για όποιον ασκεί το επάγγελμα του πληροφορικού χωρίς να το δικαιούται ούτε γι` αυτόν που το ασκεί κατά παράβαση των κανόνων που το διέπουν.

8 Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πληροφορικών
Ουσιαστικά δεν υπάρχουν Οι διπλωματούχοι πολυτεχνικών τμημάτων πληροφορικής εγγράφονται στο ΤΕΕ, χωρίς ουσιαστικά επαγγελματικά δικαιώματα Οι απόφοιτοι σχολών Πληροφορικής ΑΕΙ δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα, όπως επίσης και οι απόφοιτοι ΤΕΙ, ΙΕΚ & ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών - ΕΠΑΛ.

9 Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πληροφορικών
Ιδιωτικός τομέας: μια εταιρία που αναλαμβάνει ένα έργο, δεν είναι υποχρεωμένη να έχει κάποιον ή κάποιους απόφοιτους ΑΕΙ να επιβλέψουν την μελέτη, την κατασκευή και να υπογράψουν την παράδοσή του Ανυπαρξία συλλογικών οργάνων Κακές συνθήκες εργασίας

10 Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πληροφορικών
Ιδιωτικός τομέας: Outsourcing (Ινδία – Κίνα)

11 Τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Πληροφορικών
Ιδιωτικός τομέας: Εισακτέοι στα τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ (πάνω από εισακτέοι κάθε χρόνο) + Απόφοιτοι Σχολών Εξωτερικού. Εισβολή άλλων κλάδων μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων μετατροπής και σεμιναρίων. Συρρίκνωση αμοιβών.

12 ΕΛ/ΛΑΚ και Πληροφορική Παιδεία
Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται μέτρια χρήση ΕΛ/ΛΑΚ με πολλές δυνατότητες στην ανατροπή αυτής της κατάστασης με επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Πολλά ΑΕΙ και ΤΕΙ ακολουθούν την πεπατημένη με την χρήση προγραμμάτων κλειστού κώδικα και υποστηρίζοντας μετά από κατάλληλη “παραίνεση” την τακτική αυτή. Πρέπει η οικονομική κατάσταση της χώρας να οδηγήσει στην αναθεωρήση αυτής της κατάστασης...

13 Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αμιγή Τμήματα Πληροφορικής ΑΕΙ & ΑΤΕΙ Επισκόπηση της πληρότητας (και όχι της ποιότητας) των προγραμμάτων σπουδών τους, όπως αυτή προκύπτει μέσα κυρίως από την εξέταση των οδηγών σπουδών

14 Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήματα εφαρμογών (και συναφή της) πληροφορικής σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Επισκόπηση της πληρότητας (και όχι της ποιότητας) των προγραμμάτων σπουδών τους, όπως αυτή προκύπτει μέσα κυρίως από την εξέταση των οδηγών σπουδών

15 Γενικές παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πληροφορική
Όσο περισσότερα γνωστικά αντικείμενα καλύπτει ένα τμήμα κάτω από ένα ενιαίο πτυχίο, τόσο μικρότερη είναι η πληρότητα των γνώσεων Πληροφορικής που λαμβάνει ο πτυχιούχος του. Το αποτέλεσμα είναι μεν ένα μεγαλύτερο εύρος γνώσεων το οποίο όμως συνοδεύεται παράλληλα και από ελλείψεις σε απαραίτητα μαθήματα. Αν ακολουθούσαμε το αμερικάνικο πρότυπο σπουδών (liberal arts) όπου το πανεπιστημιακό πτυχίο στοχεύει σε μια διευρυμένη εκπαίδευση και όχι στην εξειδίκευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, κάτι τέτοιο θα ήταν απόλυτα θεμιτό. Στην Ελλάδα όμως που ο τίτλος του πτυχίου, και όχι η κατεύθυνση σπουδών, είναι αυτός που ορίζει και τα όποια επαγγελματικά δικαιώματα, είναι σαφές ότι ένα πτυχίο με πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα αδικεί όλους τους υπολοίπους που επιλέγουν να σπουδάσουν μία μόνο επιστήμη σε όλο της το εύρος.

16 Η Πληροφορική είναι η μόνη επιστήμη που έχει σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης τρεις διαφορετικές κατηγορίες πτυχιούχων. Είναι οι πτυχιούχοι ΤΕΙ, οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και οι διπλωματούχοι ΑΕΙ. Όλες οι υπόλοιπες επιστήμες και μη, θα έχουν στην χειρότερη των περιπτώσεων το πολύ δύο κατηγορίες. Είτε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ (π.χ. Νοσηλευτικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, κ.α.) είτε πολύ πιο σπάνια, πτυχιούχους και διπλωματούχους ΑΕΙ (π.χ. Περιβάλλοντος και Μηχανικών Περιβάλλοντος). Στην Πληροφορική όμως υπάρχουν και οι τρεις αυτές κατηγορίες. Αυτή η διαφοροποίηση είναι μία συνεχής πηγή προβλημάτων και ανισότητας που δεν αφήνει τον κλάδο να ενωθεί και να λειτουργήσει με ένα ενιαίο πλαίσιο και στόχους. Η ενότητα θα επέλθει μόνον όταν ευθυγραμμιστούν οι σπουδές σε όλες τις κατηγορίες – τόσο στο επίπεδο όσο και στη διάρκειά τους.

17 ΙΕΚ … Τα ΙΕΚ ήρθαν πολύ σωστά να καλύψουν ένα μεγάλο κενό της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, σήμερα μετά από 20 χρόνια λειτουργίας τους δε φαίνεται να πέτυχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παρακάτω συνοψίζουμε κάποια σημεία κλειδιά που δημιουργούν το πρόβλημα, και η βελτίωση των οποίων θα μπορούσε να φέρει τα ΙΕΚ στη θέση που τους αρμόζει. 1. Οι περισσότερες ειδικότητες των ΙΕΚ (όπως συμβαίνει και με τα περισσότερα ανώτατα πτυχία εξάλλου) δεν έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Απόρροια αυτού του νομοθετικού κενού είναι η ραγδαία αύξηση της μαύρης εργασίας και της παραοικονομίας. Από τη στιγμή που οι προσλήψεις των επαγγελματιών δε γίνονται με βάσει τις γνώσεις τους και την ποιότητα των παρερχομένων υπηρεσιών αλλά με καθαρά οικονομικά κριτήρια,είναι ευνόητο ότι οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι ΙΕΚ θα παραγκωνιστούν από τα φθηνά εργατικά χέρια που δεν κατέχουν ωστόσο τα απαραίτητα προσόντα. Για ποιο λόγο να μάθει κάποιος μια ειδικότητα όταν το πιστοποιητικό που θα αποκτήσει όχι μόνο δεν είναι απαραίτητο αλλά ούτε και πρόκειται να του εξασφαλίσει προτεραιότητα στην κατάληψη μιας θέσης εργασίας;

18 2. Οι περισσότεροι νέοι επιλέγουν τα ΙΕΚ λόγω της αποτυχίας εισαγωγής τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Μη όντας συνειδητή επιλογή αλλά λύση ανάγκης είναι ευνόητο ότι δεν έχουν το πάθος που απαιτείται και την όρεξη να μάθουν σωστά και ολοκληρωμένα το αντικείμενο που επέλεξαν. Το αποτέλεσμα είναι οι περισσότεροι από αυτούς, και ειδικά στις σχετικά δύσκολες ειδικότητες όπως η Πληροφορική, να μην πιστοποιούνται καθόλου ή να αποτυγχάνουν στην πιστοποίηση που γίνεται. Καταλήγουν έτσι να χάνουν οριστικά τις όποιες πιθανότητες είχαν να ασκήσουν το επάγγελμα που έμαθαν και γίνονται και αυτοί μέρος του κυκλώματος της παραοικονομίας που περιγράψαμε προηγουμένως.

19 3. Στην Ελλάδα αν και ο κλάδος της Πληροφορικής δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος υπάρχουν ωστόσο πολλές βαθμίδες πτυχιούχων Πληροφορικής. Από ΤΕΕ - ΕΠΑΛ και ΙΕΚ μέχρι ΤΕΙ & ΑΕΙ.. Εφόσον δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας για τους πτυχιούχους των ανώτερων βαθμίδων εκπαίδευσης είναι ευνόητο ότι αυτοί θα κινηθούν προς τα χαμηλότερα κλιμάκια και θα καταλάβουν θέσεις εργασίας που υπό άλλες συνθήκες θα κατελάμβαναν οι απόφοιτοι των ΤΕΕ- ΕΠΑΛ και των ΙΕΚ. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται επομένως ακόμη περισσότερο οι ελεύθερες θέσεις για τους αποφοίτους των ΙΕΚ. Γενικά, οι απόφοιτοι ΙΕΚ καλούνται με μέτρια εφόδια να αντιμετωπίσουν μια υπερπροσφορά εργασίας σε μια χώρα όπου η Πληροφορική ούτως ή άλλως δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα ανεπτυγμένη.

20 ΕΠΑΛ - ΤΕΕ Υπάρχει παγκοσμίως η τάση της αναβάθμισης της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης Στην Ε.Ε το 70 % κατά μ.ο. των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτάει σε Τεχνικά Λύκεια και μόλις 30 % σε Γενικού Τύπου Λύκεια ενώ στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι της τάξης του 10% και 90% αντίστοιχα !!! Η αγορά ζητά φθηνό και έμπειρο επαγγελματικά καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο έχει τεχνικές ικανότητες – δεξιότητες. Η ειδικότητα της πληροφορικής και δικτύων των ΕΠΑΛ-ΤΕΕ προσφέρει ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο θεωρητική αλλά και πρακτική. Με την δημιουργία των ΕΠΑΛ δίνεται η Δυνατότητα τόσο εισαγωγής σε σχολές πληροφορικής ΑΕΙ - ΑΤΕΙ, αλλά και η δυνατότητα για όσους δεν επιθυμούν περαιτέρω σπουδές πρόσβαση στην αγορά εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. . Τέλος οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ – ΤΕΕ ειδικότητας πληροφορικής δεν χρειάζεται να πιστοποιήσουν στις γνώσεις τους για επάρκεια χειρισμού Η/Υ αφού το πτυχίο τους είναι τεχνικού Η/Υ και αναγνωρίζεται από το Δημόσιο. Καταρχάς θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «επαγγελματικά δικαιώματα» και πώς αυτά κατοχυρώνονται. Ο όρος είναι κατεξοχήν νομικός και περιγράφει την αρμοδιότητα κάποιων να ασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα το οποίο περιγράφεται με σαφείς νομοθετικές ρυθμίσεις και για την άσκηση του προϋποθέτει μια σειρά τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Με άλλα λόγια «επαγγελματικά δικαιώματα» κατοχυρώνονται όταν: Υπάρχει ένα σαφώς καθορισμένο επάγγελμα όπως αυτό του γιατρού, του δικηγόρου ή του αρχιτέκτονα. Υπάρχουν σαφώς καθορισμένα κριτήρια εισόδου στο επάγγελμα αυτό που περιλαμβάνουν τίτλους σπουδών, εργασιακή εμπειρία κ.λ.π. Υπάρχει ένας φορέας (αμιγώς δημόσιος ή μη όπως οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι ή το Τεχνικό Επιμελητήριο) ο οποίος ελέγχει τα προσόντα των υποψηφίων να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα και τους δίνει «άδεια άσκησης επαγγέλματος» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προβλέπονται κυρώσεις (ποινικές και αστικές) για όσους επιχειρούν να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και γι` αυτούς που δεν το ασκούν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ήδη από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά ότι επαγγελματικά δικαιώματα στην Πληροφορική δεν υφίστανται αφού: Δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη που να περιγράφει κανένα σχετικό επάγγελμα. Δεν υπάρχουν κατά συνέπεια κριτήρια εισόδου στο ανύπαρκτο επάγγελμα. Δεν υπάρχει φορέας απονομής αδειών άσκησης επαγγέλματος Δεν υπάρχουν κυρώσεις για όποιον ασκεί το επάγγελμα του πληροφορικού χωρίς να το δικαιούται ούτε γι` αυτόν που το ασκεί κατά παράβαση των κανόνων που το διέπουν.

21 Γενικό Λύκειο Στο Λύκειο εξαφανίστηκε το μάθημα της πληροφορικής από την Α'Λυκείου! Στην Β & Γ Λυκείου υπάρχουν πολύ λίγες ώρες πληροφορικής Γ' Λυκείου υπάρχει το Πανελληνίως Εξεταζόμενο μάθημα Πλροφορικής: “Ανάπτυξη Εφαρμογών σε προγραμματιστικό Περιβάλλον “ το οποίο γίνεται ως επι το πλήστον θεωρητικά !

22 Το μάθημα της πληροφορικής είναι 1 ώρα / εβδομάδα!
Γυμνάσιο Το μάθημα της πληροφορικής είναι 1 ώρα / εβδομάδα! Δεν έχει ακόμη θεσμοθετηθεί η πιστοποίηση Χρήσης Η/Υ αν και ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο 2005!

23 … Δημοτικό Από 961 Δημοτικά από του χρόνου θα δωθούν 480 οργανικές καθηγητών πληροφορικής με μετάταξη από την δευτεροβάθμια

24 Λογισμικό στα σχολεία ... Η πλειοψηφία των υπολογιστών είναι άνω της δεκαετίας , χρησιμοποιούν Windows. Λόγω παλαίωσης πολλοί υπεύθυνοι εργαστηρίων μετατρέπουν τα εργαστήρια τους σε ΕΛΛΑΚ παρατείνοντας την λειτουργία τους

25 Λογισμικό στα σχολεία ... Tο LTSP καλωσορίζει την Ελλάδα ως τη χώρα με τη μεγαλύτερη υιοθέτηση του LTSP Ο οργανισμός LTSP (http://www.ltsp.org) καλωσορίζει την Ελλάδα ως τη χώρα με τη μεγαλύτερη υιοθέτηση του LTSP παγκοσμίως στη σελίδα  Στο παγκόσμιο χάρτη εξάπλωσης του LTSP η Ελλάδα κατέχει το 59,3% των δηλωμένων υλοποιήσεων με 192 σχολεία. Να σημειωθεί ότι τα 192 σχολεία είναι μόνο ένα μέρος από τα περίπου 400 σχολεία που έχουν υιοθετήσει τη λύση του Ubuntu LTSP καθώς η δήλωση είναι προαιρετική. (http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP)

26 Λογισμικό στα σχολεία ... Tο LTSP καλωσορίζει την Ελλάδα ως τη χώρα με τη μεγαλύτερη υιοθέτηση του LTSP Ο οργανισμός LTSP (http://www.ltsp.org) καλωσορίζει την Ελλάδα ως τη χώρα με τη μεγαλύτερη υιοθέτηση του LTSP παγκοσμίως στη σελίδα  Στο παγκόσμιο χάρτη εξάπλωσης του LTSP η Ελλάδα κατέχει το 59,3% των δηλωμένων υλοποιήσεων με 192 σχολεία. Να σημειωθεί ότι τα 192 σχολεία είναι μόνο ένα μέρος από τα περίπου 400 σχολεία που έχουν υιοθετήσει τη λύση του Ubuntu LTSP καθώς η δήλωση είναι προαιρετική. (http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LTSP)

27 Υιοθέτηση του Ανοικτού Λογισμικού στα Σχολικά Εργαστήρια και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
H Ε.Π.Ε.. επισημαίνei την τεράστια σημασία της υιοθέτησης του ΕΛΛΑΚ, ιδίως στην εκπαίδευση και στο δημόσιο τομέα, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα. Προώθηση της θέσης της Ε.Π.Ε. προς βουλευτές και ΜΜΕ με συνοδευτική επιστολή η οποία εξηγεί γιατί στηρίζουμε την πρωτοβουλία αυτή και πόσο σημαντικό είναι να την υιοθετήσουν και οι υπόλοιποι αποδέκτες. Ως άμεσο πρακτικό μέτρο στο πνεύμα της πρωτοβουλίας, όλα τα κείμενα (δελτία τύπου, επιστολές, υπομνήματα, πρακτικά...) που διακινούνται εντός και εκτός της ΕΠΕ να ακολουθούν ανοικτά πρότυπα και να συντάσσονται με εργαλεία ανοικτού λογισμικού. Αποφασίζεται η ΕΠΕ να χρησιμοποιεί μια τυπική επισήμανση "καλής πρακτικής" σε σχέση με τη χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα, που θα συνοδεύει παρένθετα την αλληλογραφία με συναδέλφους και φορείς που στην επικοινωνία μαζί της δεν ακολουθούν ανοικτά πρότυπα ώστε να τους ενημερώνει σχετικά και να προωθεί τη διάδοση του αντίστοιχου λογισμικού. Η επισήμανση αυτή είναι η εξής: Η χρήση κλειστών προτύπων στην ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω συνημμένων σε μορφότυπους κλειστού λογισμικού (.doc, .xls, .ppt κ.λ.π.) δημιουργεί δυσχέρειες και επιβάλει στον παραλήπτη τη χρήση λογισμικού για εργασίες που μπορούν να διεκπεραιωθούν με ελεύθερο λογισμικό που διανέμεται δωρεάν. Αυτό συνεπάγεται σπατάλη πόρων δεν προωθεί τις δημοκρατικές ελευθερίες. Είναι δε επιστημονικά επιβεβαιωμένο ότι η επιλογή χρήσης ελεύθερου λογισμικού συνδέεται άμεσα με την αειφορική ανάπτυξη χωρών με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Παρακαλούμε στο μέλλον, εφόσον μας αποστέλλεται συνημμένα, να είναι σε μορφότυπο που ακολουθεί ανοικτά πρότυπα (.pdf, .odt, .odp, .ods). Σας συνιστούμε την εγκατάσταση και χρήση του OpenOffice (http://el.openoffice.org/) σε αντικατάσταση του κλειστού λογισμικού που χρησιμοποιείτε. Πέραν αυτού, σε κάθε κείμενο που αποστέλλει η ΕΠΕ θα περιέχεται στο υποσέλιδο η παρακάτω επισήμανση: Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε στο OpenOffice (http://el.openoffice.org/) στα πλαίσια της προώθησης της χρήσης του ελευθέρου λογισμικού και της απεξάρτησης από το κλειστό λογισμικό.

28 Σας ευχαριστώ !


Κατέβασμα ppt "Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA,MEd"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google