Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ατομικός Φάκελος Παιδιού (Portfolio)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ατομικός Φάκελος Παιδιού (Portfolio)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ατομικός Φάκελος Παιδιού (Portfolio)
Παπαδημητρίου Άρτεμις Σχολική Σύμβουλος Π.Α. 11ης Περιφέρειας Λάρισα, 2013

2 Φάκελος αξιολόγησης (portfolio
Μία από τις μεθόδους αυθεντικής αξιολόγησης είναι η οργάνωση, ανάλυση και αξιολόγηση του φακέλου (portfolio) του νηπίου (Gronlund, 1998, Grace and Shores, 1991). O φάκελος αυτός είναι μια αποτύπωση της μαθησιακής διαδικασίας του νηπίου: Τι έμαθε και πώς; Πώς σκέφτεται, ερωτά, αναλύει, συνθέτει, παράγει, δημιουργεί; Πώς αλληλεπιδρά, διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά με τους άλλους;

3 Οι Arter & Spandel (1992, σ. 36) ορίζουν το portfolio ως
«Η συστηματική συλλογή των εργασιών του μαθητή, η οποία διηγείται την ιστορία των προσπαθειών, της προόδου και των επιτυχιών του σε ένα ή περισσότερους τομείς («areas»). Η συλλογή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τη συμμετοχή του μαθητή στην επιλογή των περιεχομένων του portfolio, τις οδηγίες για την επιλογή των «έργων», τα κριτήρια για την αξιολόγηση και αποδείξεις της δυνατότητας του μαθητή για στοχασμό των δυνατοτήτων του (self-reflection)».

4 Σύμφωνα με τους Meisels και Steele (1991), το πορτφόλιο επιτρέπει στα παιδιά να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των εργασιών τους, να παρακολουθούν την ατομική τους πρόοδο , να παρέχει τη βάση για την αξιολόγηση της ποιότητας της συνολικής απόδοσης παιδιών. Η ευρεία χρήση του πορφόλιου μπορεί να υποκινήσει αλλαγές στις πρακτικές μέσα στην τάξη και τις πολιτικές της εκπαίδευσης.

5 Τι περιέχει ο φάκελος αξιολόγησης
Αυθεντικές εργασίες από τον φάκελο εργασιών του νηπίου (σχέδια, ζωγραφιές, χειροτεχνίες, δείγματα γραφής, κατασκευές) που έχουν κάποιο νόημα Παρατηρήσεις – καταγραφές του εκπαιδευτικού, περιστασιακές σημειώσεις Μαγνητοσκοπήσεις αφηγήσεων των παιδιών, βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφίες, print – outs από εργασίες στον υπολογιστή, κλπ. Πληροφορίες από γονείς, άλλους εκπαιδευτικούς Κλίμακες παρατήρησης

6 Τι δεν είναι ο Ατομικός Φάκελος
Ένας αναμνηστικός φάκελος Δεν περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών του παιδιού Δεν αποτελεί μέσο σύγκρισης των παιδιών μεταξύ τους. Δεν σημειώνονται οι αποτυχίες του παιδιού.

7 Συνοδευτικά στοιχεία Φακέλου
Ημερομηνία εκτέλεσης της εργασίας, ώστε η νηπιαγωγός (ή άλλος) να παρακολουθεί τις αλλαγές στην εξέλιξη του νηπίου Τον τίτλο ή την περιληπτική περιγραφή της εργασίας Τους λόγους για τους οποίους το δείγμα εργασίας είναι σημαντικό Τις παρατηρήσεις επί της εργασίας της νηπιαγωγού, του νηπίου, των γονέων Τα στοιχεία που εισάγονται στον φάκελο τακτοποιούνται ανά κατηγορία και σε χρονολογική σειρά.

8 Βασικές αρχές που οφείλει να ακολουθεί η Εκπαιδευτικός για την οργάνωση του φακέλου (1)
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ατομική πρόοδο των παιδιών και η πρόοδος του κάθε παιδιού δεν συγκρίνεται με των υπολοίπων Αξιολογείται όχι μόνο το τι μπορεί να κάνει το παιδί μόνο του, αλλά τι μπορεί να κάνει σε συνεργασία με τα άλλα παιδιά και τη βοήθεια της εκπαιδευτικού. Πάντα συγκρίνονται οι πρόσφατες εργασίες με τις προηγούμενες. Δίνουμε έμφαση στα θετικά σημεία του παιδιού παρά σε αυτά που υστερεί (θετική αξιολόγηση). Τα συμπεράσματα πρέπει να βασίζονται στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού

9 Βασικές αρχές που οφείλει να ακολουθεί η Εκπαιδευτικός για την οργάνωση του φακέλου (2)
Να λαμβάνει υπόψη τις ιδέες των παιδιών για τη μορφή και τη διακόσμηση του φακέλου τους. Η επιλογή των έργων των παιδιών μπορεί να γίνεται από κοινού με τα ίδια (αυτοαξιολόγηση νηπίου), δίνοντάς τους την ευκαιρία να «αξιολογούν» τα έργα τους. Να γίνεται σύντομος σχολιασμός για τη δραστηριότητα ή τις συνθήκες Οι φάκελοι πρέπει να έχουν χαρακτήρα εξελικτικό έτσι ώστε να δείχνουν τις προσπάθειες των παιδιών, την πρόοδό τους, και τις επιδόσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

10 Βασικές αρχές που οφείλει να ακολουθεί η Εκπαιδευτικός για την οργάνωση του φακέλου (3)
Οι φάκελοι αυτοί μπορούν περιέχουν διάφορους υποφακέλους. Ο εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος να ακολουθήσει τον δικό του τρόπο οργάνωσης του ατομικού φακέλου –εφόσον πληροί τα βασικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης για τη μάθηση- σύμφωνα με τις συνθήκες της τάξης του, τις προτεραιότητες που αυτός θέτει και τις ανάγκες των παιδιών του.

11 Τα δεδομένα που συλλέγονται αντανακλούν την ολόπλευρη αναπτυξιακή πορεία του παιδιού.

12 Ενδεικτική οργάνωση του ατομικού φακέλου
Εισαγωγή Περιέχει πληροφορίες για τον σκοπό της ύπαρξης του ατομικού φακέλου Οργάνωση δεδομένων – πληροφοριών Αρχειοθέτηση με χρονολογική σειρά Τα δεδομένα μπορεί να οργανωθούν σύμφωνα με τις μαθησικές περιοχές του προγράμματος σπουδών (π.χ. γλώσσα, μαθηματικά, Τ.Π.Ε κ.λ.π) για να είναι πιο λειτουργικός Το υλικό του φακέλου πρέπει να τοποθετείται με χρονολογική σειρά, ώστε οι αναγνώστες (παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί) να μπορούν την εξέλιξη και την πρόοδο του παιδιού με τη σύγκριση παλαιοτέρων και πρόσφατων δειγμάτων εργασιών. Οργάνωση μαθησιακών περιοχών Στην αρχή κάθε μαθησιακής περιοχής μπορεί να υπάρχει μια σύνοψη του περιεχομένου της και της συμβολής της στην ανάπτυξη του παιδιού. Σχολιασμός από τον εκπαιδευτικό Τα σχόλια του εκπαιδευτικού είτε συνοδεύουν τα έργα των παιδιών παρέχοντας πληροφορίες για το πλαίσιο και τον τρόπο δράσης, είτε χρησιμοποιούνται για να συνοψίσουν. Προφίλ του παιδιού Ο ατομικός φάκελος ολοκληρώνεται με το προφίλ του παιδιού τρεις φορές τον χρόνο, που αντικατροπτίζει τις ικανότητες και τις δεξιότητες του παιδιού.

13 Με ποια κριτήρια επιλέγουμε τα έργα των παιδιών για τον Φ.Α.
Τα έργα των παιδιών αποτυπώνουν την εξέλιξή τους; Οι πληροφορίες που παίρνουμε θα μας βοηθήσουν για να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα εξατομικευμένο; Πώς η διαδικασία επιλογής των έργων των παιδιών θα βοηθήσει τα ίδια τα παιδιά στην κατανόηση της ανάπτυξής τους;

14 Ποια κριτήρια χρησιμοποιούν τα παιδιά για να επιλέξουν έργα τους για το Φ.Α
Τι μου αρέσει περισσότερο σε αυτή την εργασία; Τι θεώρησα σημαντικό, όταν την εκτελούσα; Ποια διαδικασία ακολούθησα για να την εκτελέσω; Τι με δυσκόλεψε; Τι θα άλλαζα αν την ξαναέκανα;

15 Εξοικείωση των νηπίων με τον φάκελο αξιολόγησης
Ενημερώνουμε τα παιδιά για το τι είναι ο διαφορετικός αυτός φάκελος (επιδεικνύουμε περσινό φάκελο ) Εξοικειώνουμε τα νήπια με το λεξιλόγιο που συνοδεύει την τήρηση του φακέλου (π.χ. συλλογή, καταχώρηση, επιλογή, σχόλια, παρατηρήσεις) Τα παιδιά επιλέγουν φάκελο, τον διακοσμούν και γράφουν μόνα το όνομά τους, αν μπορούν. Στη διαδικασία αυτή μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από ένα άλλο παιδί. Συναποφασίζουμε με τα νήπια για το χώρο που θα τοποθετήσουμε τους φακέλους ώστε να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση.

16 Τι σκοποπεύουμε να αναδείξουμε με το φάκελο αξιολόγησης του παιδιού; (1)
Αφού συγκεντρωθούν οι πληροφορίες, πρέπει να αναλυθούν προσεκτικά, πριν τις μοιραστούμε με τα παιδιά και τους γονείς τους. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για να αναδείξουμε την πρόοδο του παιδιού μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.. Αναλύοντας τις πληροφορίες λαμβάνουμε υπόψη την κοινωνική δυναμική του κάθε νηπίου (γλώσσα, κουλτούρα της οικογένειας, κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο) (Mallory & New, 1994). Οι εργασίες του κάθε παιδιού πρέπει να συγκρίνονται με τις προηγούμενες δικές του και όχι με τις εργασίες των άλλων παιδιών.

17 Τι σκοποπεύουμε να αναδείξουμε με το φάκελο αξιολόγησης του παιδιού; (2)
Τα συμπεράσματα του εκπαιδευτικού σχετικά με τα επιτεύγματα του παιδιού, τις ικανότητες, τις δυνατότητες, τις αδυναμίες και τις ανάγκες του, πρέπει να βασίζονται στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού. Η ανάλυση των πληροφοριών πρέπει να διακρίνεται για την αντικειμενικότητά της. Δίνεται έμφαση στη θετική πλευρά του παιδιού, παρά στα σημεία που υστερεί (Γουργιώτη, 2007).

18 Πως εμπλέκουμε τους γονείς
Η σύγχρονη εκπαιδευτική έρευνα εστιάζει την προσοχή της στην εμπλοκή των γονέων στις διαδικασίες μάθησης και αξιολόγησης των παιδιών τους (Wolfendal, 1998, Katz & Swann, 1998) γιατί: Οι γονείς γνωρίζουν πολύ περισσότερα για το παιδί από οποιονδήποτε άλλο, αφού οι εκπαιδευτικοί έχουν μόνο μια γενική εικόνα για την ανάπτυξη των παιδιών. Γι αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς το ρόλο τους στην αξιολόγηση των παιδιών (Γουργιώτη, 2007).

19 Οδηγός συνάντησης με τους γονείς
Όνομα παιδιού: …………………………………. Όνομα γονέα: ……………………………………. Ημερομηνία: ……………………………………… Ο εκπαιδευτικός ξεκινάει τη συζήτηση με ένα θετικό σχόλιο. Στη συνέχεια: Δείχνει στους γονείς υλικά από τον φάκελο εργασιών του, τις φωτογραφίες, τις χειροτεχνίες, τα είδη γραφής, τις μαγνητοφωνημένες καταγραφές που τεκμηριώνουν τη γλωσσική ανάπτυξή του, τις κλείδες παρατήρησης, τις ανεκδοτικές καταγραφές κ.λπ. Και τα σχολιάζει μαζί τους. Τους εξηγεί ότι θα κρατήσει αυτά τα υλικά στον φάκελο του παιδιού και θα τους δώσει στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Έχει να τους πει μια λίστα με θετικά πράγματα σχετικά με το παιδί. Ακολουθεί συζήτηση για τις αδυναμίες του, χωρίς χαρακτηρισμούς ή ετικετοποιήσεις. Έπειτα η συζήτηση για ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη και τη μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού. Στη μέση της σχολικής χρονιάς, ίσως ο εκπαιδευτικός να έχει ανάγκη τη βοήθεια των γονέων για κάποια ιδιαίτερα προβλήματα για την από κοινού επίλυσή τους Η συνάντηση ολοκληρώνεται με ένα υποστηρικτικό, θετικό σχόλιο και ευχαριστίες προς τους γονείς για την προέλευσή τους και το ενδιαφέρον τους

20 Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς ή ΦΥΛΛΟ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ (συμπληρώνεται από τους γονείς)

21 Τακτικές επικοινωνίας με τους γονείς για τον Φ.Α.
Σε μια πρώτη συνάντηση με τους γονείς ζητάμε να μας συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο ή κάνουμε μια συζήτηση που αφορά τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα του νηπίου. Τα στοιχεία αυτά θα μας δώσουν μια αρχική εικόνα των ενδιαφερόντων του παιδιού και της συνολικής του προσωπικότητας, των επιθυμιών και ανησυχιών των γονέων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να εμπλακούν μέσα στην τάξη. Αυτό που θα προσέξουμε, όταν συνεργαζόμαστε με τους γονείς για την αξιολόγηση των παιδιών είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενισχύεται θετικά η σχέση των γονέων με τα παιδιά τους (Γουργιώτη, 2007) Σεβόμαστε την κουλτούρα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε οικογένειας Βοηθάμε σε θέματα αναζήτησης ειδικών Εδραιώνουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη Δίνουμε έμφαση στις λύσεις, ΟΧΙ στις αιτίες Προτείνουμε δράσεις

22 Πως αξιολογούμε την εκπαιδευτική διαδικασία Αξιολογούμε………..
Πως αξιολογούμε την εκπαιδευτική διαδικασία Αξιολογούμε……….. τη συμμετοχή & τη συνεργασία σε ομάδες αν παρατηρούν, αν διατυπώνουν ερωτήσεις αν επεξεργάζονται υποθέσεις αν εκφράζουν ιδέες και απορίες αν εκφράζουν απόψεις και αν τις αιτιολογούν αν διατυπώνουν επιχειρήματα αν διατυπώνουν προβληματισμούς αν συζητούν αν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες αν αξιοποιούν τα ερεθίσματα αν κρίνουν τα ίδια τις δραστηριότητες αν εκτιμούν την αξία των αποτελεσμάτων την ενεργοποίηση

23 Παράδειγμα ημερολογίου
Σχετικά με τη συνεργασία-διαπροσωπικές σχέσεις Η Νίκη παίζει στο κουκλόσπιτο μόνο με την Άννα. Ο Κώστας και η Ελένη θέλουν και αυτοί να παίξουν. Η Νίκη φεύγει από το κουκλόσπιτο και πάει στη βιβλιοθήκη. Όταν τη ρώτησα γιατί έφυγε μου είπε ότι δεν της αρέσει να παίζει με άλλα παιδιά εκτός από την Άννα.

24 Παράδειγμα διαγράμματος συμμετοχής (για τη μικρή ομάδα συζήτησης)
Παράδειγμα διαγράμματος συμμετοχής (για τη μικρή ομάδα συζήτησης) Εκπαιδευτικός: Ομάδα παιδιών: Ημερομηνία: Τσεκάρεις με ένα √ για κάθε απάντηση Κάνει ερωτήσεις Απαντά στις ερωτήσεις Δίνει με προθυμία πληροφορίες και σχόλια Κάνει άσχετες ενέργειες ή σχόλια Άννα Γιάννης Δημήτρης Μαρία Εύη Γιώργος

25 Παράδειγμα Κλίμακας διαβάθμισης Αυθόρμητης ενασχόληση του παιδιού στη γωνιά της βιβλιοθήκης. Όνομα:……………………………… Ημερομηνία: ……………………….. Πάντοτε Συχνά Μερικές φορές Σπάνια Ποτέ Επιλέγει βιβλία για την προσωπική του ευχαρίστηση 5 4 3 2 1 Ζητάει να του ξαναδιαβάσει η νηπιαγωγός τα βιβλία Μπορεί να αφηγηθεί γνωστές ιστορίες Αναγνωρίζει ονόματα στο έντυπο υλικό Γνωρίζει ποιο μέρος της σελίδας διαβάζεται Γνωρίζει τι είναι ο συγγραφέας Γνωρίζει τι είναι ο εικονογράφος Γράφει για να επικοινωνεί καλά

26 Αυτοαξιολόγηση της Νηπιαγωγού
Οικοδόμηση σχέσεων και συνεργασίας Σχημάτισα θετικές σχέσεις εμπιστοσύνης με κάθε παιδί μέσα στο χρόνο; Σχημάτισα θετικές σχέσεις εμπιστοσύνης με την οικογένεια κάθε παιδιού προκειμένου να υποστηρίξω την ανάπτυξη και πρόοδο του παιδιού; Συνεργάστηκα με συναδέλφους και αντιπροσώπους της κοινότητας προκειμένου να υποστηρίξω τα παιδιά και τις οικογένειες; Σχεδίασα και υλοποίησα ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο απαντούσε στις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους;

27 2. Στοιχεία οργάνωσης αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων
Παρατήρησα συστηματικά τα παιδιά και προχώρησα στην εξατομίκευση του προγράμματος ανάλογα με τις παρατηρήσεις; Δημιούργησα ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον το οποίο υποστήριξε την ανάπτυξη των παιδιών; Εξασφάλισα την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών μέσα από το πρόγραμμα που σχεδίασα; Οδήγησα τα παιδιά σε θετικές συμπεριφορές;

28 4. Στοιχεία επαγγελματικής ταυτότητας του σύγχρονου εκπαιδευτικού
Ακολούθησα τους κανόνες ηθικής δεοντολογίας σε όλες τις συμφωνίες μου με τα παιδιά, τις οικογένειες των παιδιών, τους αντιπροσώπους της κοινότητας; Σεβάστηκα την εχεμύθεια και εμπιστοσύνη των γονέων και των παιδιών; Επέδειξα σεβασμό σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους; (Βασίλα, 2007)

29 Πλεονεκτήματα του Φ.Α. (1)
Η αξιολόγηση βάσει φακέλου δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν με πιο ενεργητικό τρόπο στη διαδικασία διδασκαλίας - μάθησης. Προσφέρουν τη δυνατότητα αξιολόγησης ευρείας έκτασης νοητικών δεξιοτήτων του μαθητή. Αποτελούν πλούσια πηγή αυθεντικών πληροφοριών για το τι συμβαίνει μέσα σε μια σχολική τάξη και μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές των εκπαιδευτικών Πρακτικών.

30 Πλεονεκτήματα του Φ.Α. (2)
Είναι καλά προσαρμοσμένοι σε εξατομικευμένους εκπαιδευτικούς σκοπούς, τις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες του μαθητή. Μπορούν να διευκολύνουν την ανακοίνωση των επιτευγμάτων του μαθητή σε άλλους (εκπαιδευτικός επόμενης χρονιάς). Ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Ο εκπαιδευτικός αποκτά γνώση γύρω από το τι ο μαθητής εκτιμά και σε τι αποδίδει μεγαλύτερη ή μικρότερη αξία.

31 Μειονεκτήματα του Φ.Α. Οι φάκελοι απαιτούν πολύ χρόνο για την αξιολόγησή τους (ερμηνεία, ανάλυση, αξιολόγηση έργων παιδιών). Είναι δύσκολος ο συνδυασμός του ρόλου του εκπαιδευτικού ως βοηθός, συνεργάτης, διαμεσολαβητής, διευκολυντής και συνερευνητής του παιδιού κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασία, με τον ρόλο του συμμετοχικού παρατηρητή Η εξεύρεση χρόνου, που απαιτείται για μια αυθεντική και ουσιαστική αξιολόγηση Η έλλειψη συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σ΄ αυτή τη μέθοδο.

32 Μειονεκτήματα του Φ.Α. 2. Μπορεί να αναδυθούν προβλήματα αποθήκευσης όταν η τάξη είναι μικρή και τα παιδιά πολλά και λόγου του ότι υπάρχουν και τρισδιάστατα έργα παιδιών. Τα κριτήρια αξιολόγησης χρειάζεται κάποιες φορές να τα αναπτύξει μόνος του ο εκπαιδευτικός ή σε συνεργασία όταν χρειάζεται να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού.

33 Aτομικός Φάκελος Του/της……………………………
Νηπιαγωγείο…………………… Σχολικό έτος:

34 εγώ και ο/η νηπιαγωγός μου θα τοποθετούμε
Μέσα στον φάκελο αυτό εγώ και ο/η νηπιαγωγός μου θα τοποθετούμε τις εργασίες και τις ζωγραφιές, τις φωτογραφίες και άλλες κατασκευές, που θα δημιουργήσω σ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, για να σας δείξω τι, πως και πόσα… έμαθα στο νηπιαγωγείο Θα ήθελα για αυτό να τον δείτε με προσοχή, ώστε να διαπιστώσετε τις ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες, που κατάφερα να αποκτήσω στο πρώτο μου σχολείο. Υπογραφή : ……………………………...

35 Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία
Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς ή Φύλλο γνωριμίας (συμπληρώνεται από τους γονείς) Έντυπο 1 ΦΥΛΛΟ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ (συμπληρώνεται από τους γονείς) 1. Ονοματεπώνυμο παιδιού: 2. Όνομα υποκοριστικό: 3. Ημερομηνία γέννησης: 4. α. Θέση στην οικογένεια (π.χ. πρώτο παιδί, το μικρότερο από τρία κτλ). Πρώτο παιδί: το δεύτερο: το τρίτο: το μικρότερο: β. Αν υπάρχουν άλλα αδέλφια παρακαλούμε σημειώστε την ηλικία τους. γ. μοναχοπαίδι 5. Άλλα μέλη της οικογένειας, που μένουν μαζί σας: Παππούς : γιαγιά: άλλα πρόσωπα: 6. Κατοικίδια ζώα και το όνομα τους: 7. Μητρική γλώσσα του παιδιού: 8. Μητρική γλώσσα των γονέων: 9. Γλώσσα που χρησιμοποιείτε στο σπίτι: 10. Παρακαλούμε πείτε μας αν το παιδί σας: α) Έχει κάποιους ιδιαίτερους φόβους ή πράγματα που δεν του αρέσουν β) Έχει κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες-συνήθειες (π.χ. ιατρικές, διατροφικές, κτλ) 11. Τι αρέσει στο παιδί σας να κάνει; Με τι του αρέσει να παίζει; 12. Πως θα χαρακτηρίζατε την επικοινωνία τους παιδιού σας με άλλα παιδιά; 14. Έχει το παιδί σας εμπειρία από άλλα προσχολικά κέντρα; Αν ναι, παρακαλούμε διευκρινίστε: Παιδικό σταθμό Δημόσιο νηπιαγωγείο Ιδιωτικό νηπιαγωγείο 15. Πόσο συχνά θα θέλατε να επικοινωνούμε μαζί σας και τι σας ενδιαφέρει να μαθαίνετε από τη φοίτηση του παιδιού σας στο νηπιαγωγείο; Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία Οι νηπιαγωγοί

36 Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης (συνέντευξη με το κάθε παιδί από τη νηπιαγωγό στο χρόνο των ελευθέρων δραστηριοτήτων) Τι σου αρέσει πιο πολύ να κάνεις στο νηπιαγωγείο; Σε ποια γωνιά της τάξης (παρεούλα, βιβλιοθήκη, κουκλόσπιτο, μπακάλικο, οικοδομικού υλικού, ιατρείου, παιδαγωγικού υλικού, κουκλοθέατρο)προτιμάς να παίζεις πιο πολύ; Με ποιον θέλεις να παίζεις πιο πολύ και τι σου αρέσει σ’ αυτόν/σ’ αυτή; Τι μαθαίνεις στο νηπιαγωγείο; Τι νομίζεις ότι κάνεις πολύ καλά ή σε τι είσαι πολύ καλός; Τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει στο νηπιαγωγείο; Υπάρχει κάποια δραστηριότητα (ιστορία – παραμύθι, τραγούδι) που σου αρέσει περισσότερο;

37 Η πρώτη μου ζωγραφιά στο νηπιαγωγείο
Τι είπα/τι ένοιωσα για τη ζωγραφιά μου ….

38 Αγαπημένες ζωγραφιές που διάλεξα για τον ατομικό μου φάκελο, γιατί…
Τι είπα για τη ζωγραφιά μου αυτή….

39 Η τελευταία μου ζωγραφιά στο νηπιαγωγείο
Τι ένοιωσα για τη ζωγραφιά μου αυτή….

40 Επαναληπτικές – τυποποιημένες εργασίες ανά τρίμηνο, που δείχνουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη του παιδιού. Ζωγραφίζω τον εαυτό μου Ζωγραφίζω την οικογένεια μου Ζωγραφίζω το σπίτι μου Ζωγραφίζω το σχολείο Ζωγραφίζω τον αγαπημένο μου φίλο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου ζωάκι Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου παιχνίδι Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου φαγητό, φρούτο Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου παραμύθι

41 Πράγματα που μου άρεσαν πολύ στο Νηπιαγωγείο !!!

42 Στην αρχή κάθε μαθησιακής περιοχής μπορεί να υπάρχει μια σύνοψη του περιεχομένου της και της συμβολής της στην ανάπτυξη του παιδιού….

43

44

45

46 Λίγα λόγια από τη Νηπιαγωγό προς τους γονείς…………
Με εκτίμηση ο/η νηπιαγωγός του

47 Βιβλιογραφία Ξένη Arter, J. & Spandel, V. (1992). NCME Instructional Module: Using portfolios of student work in instruction and assessment. Educational Measurement: Issues and Practice, 11(1), Gioux, A.,M. (1997). The Portofolio and its Use: Developmentally Appropriate Assessment of young Children. Little Rock, AR: Southern Early Childhood Association Grace, C., and Shores, E.F. (1991).The Portfolio and Its Use: Developmentally Appropriate Assessment of Young Children. Little Rock, AR: Southern Early Childhood Association, Gronlund, N. E. (1998). Assessment of student achievement. Boston: Allyn and Bacon. Katz, S & Swann, E.F., Portfolios and Parents- An Unbeatable Combination, Mallory, B and R New (1994), ‘Introduction: the ethic of inclusion’, Diversity and developmentally appropriate practices: challenges for early childhood education, B Mallory and R New (eds), Teachers College Press, New York: 1-13. Meisels, S., and Steele, D. (1991). The Early Childhood Portfolio Collection Process. Ann Arbor, MI: Center for Human Growth and Development, University of Michigan,. Wolfendal, S. (1998). Involving parents in child assessments in the United Kingdom. Childhood Education, 74(6), Ελληνική Βασίλα, ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Γουργιώτου, Ε. (2007). «Η αξιολόγηση της μαθησιακής εξέλιξης των νηπίων». Στο Θέματα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Επιμ. Ευανθία Μακρή-Μπότσαρη. Αθήνα. Υ.Π.Ε.Π.Θ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σελ Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011), ΕΣΠΑ /Ε.Π.Ε. & ΔΒΜ/ Α.Π «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΝEΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ», ΜΙS


Κατέβασμα ppt "Ατομικός Φάκελος Παιδιού (Portfolio)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google