Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τα Μυστικά του Επιτυχημένου Ηγέτη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τα Μυστικά του Επιτυχημένου Ηγέτη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τα Μυστικά του Επιτυχημένου Ηγέτη
Τα Μυστικά του Επιτυχημένου Ηγέτη ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MANAGEMENT – ΗΓΕΣΙΑΣ - © ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 2009

2 ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ www.georgeprofetis.com
Σκοπός του σεμιναρίου Μάθετε σε 6 απλά μαθήματα πώς να χτίζετε και να διοικείτε μια ομάδα και πώς να την οδηγείτε σε υψηλούς στόχους! Δεν χρειάζεται να έχετε γεννηθεί ηγέτης, η αποτελεσματική διοίκηση (έχει αποδειχθεί από σύγχρονες έρευνες) ότι διδάσκεται, μαθαίνεται, και είναι σε μεγάλο βαθμό θέμα συνήθειας –συμπεριφορών που ακολουθούμε! Αποκτήστε τις κατάλληλες γνώσεις για να διοικείτε σωστά το προσωπικό, να έχετε αφοσιωμένους και αποτελεσματικούς συνεργάτες που σας σέβονται, σας εκτιμούν και σας ακολουθούν. Βελτιώστε τις δυνατότητές σας σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο! Η ηγεσία είναι τέχνη και επιστήμη μαζί! ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

3 Μάθημα 1ο διάρκεια μαθήματος: 2 ώρες
Μάθημα 1ο διάρκεια μαθήματος: 2 ώρες Τι είναι το management; Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες ενός manager – προϊσταμένου; Προγραμματισμός Οργάνωση Διεύθυνση -παρακίνηση Λήψη αποφάσεων Έλεγχος Άσκηση: εξετάστε τον ρόλο σας ως προϊσταμένου από την πλευρά των καθηκόντων σας, των προκλήσεων που αντιμετωπίζετε, και των συμπεριφορών σας έναντι των υφισταμένων σας. Προτείνετε βελτιώσεις. Συζητήστε τα ευρήματα σας στην ομάδα. ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

4 Μάθημα 2ο διάρκεια μαθήματος: 2 ώρες
Μάθημα 2ο διάρκεια μαθήματος: 2 ώρες Διαφορές μεταξύ διοίκησης και ηγεσίας Βασικές θεωρίες περί ηγεσίας Η θεωρία του «μεγάλου» ανδρός (great man theory) Συμπεριφορικές θεωρίες ηγεσίας (people vs. tasks approaches) Ενδεχομενικές θεωρίες ηγεσίας (contingency theories of leadership) Συναλλακτική και μετασχηματιστική ηγεσία (transactional vs. transformational leadership) Αυθεντική ηγεσία (authentic leadership) Ο ρόλος του ηγέτη ως μέντορα, προπονητή, δασκάλου, καθοδηγητή, διευκολυντή, και οραματιστή. Άσκηση: εξετάστε τον ρόλο σας ως ηγέτη και συγκεκριμένα την ικανότητά σας να πιέζεται για επίτευξη στόχων και από την άλλη μεριά να διατηρείτε αρμονικές σχέσεις με τους υφισταμένους σας. Προτείνετε βελτιώσεις. Συζητήστε τα ευρήματα σας με την ομάδα. ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

5 Μάθημα 3ο διάρκεια μαθήματος: 2 ώρες
Μάθημα 3ο διάρκεια μαθήματος: 2 ώρες Σημαντικό μέρος της εργασίας σας ως ηγέτη είναι να επιλέγετε τους σωστούς συνεργάτες– υπαλλήλους. Μέθοδοι επιλογής προσωπικού. Ανάλυση θέσεως εργασίας (job analysis) Επιλογή μεθόδου στρατολόγησης (recruitment strategy) Τεχνικές συνεντεύξεων και αξιολόγησης υποψηφίων (candidates' interviewing and assessment) Άσκηση: εντοπίστε μια υποθετική κενή θέση εργασίας για έναν νέο συνεργάτη –υπάλληλο που θέλετε να προσλάβετε στην εταιρία σας. Ετοιμάστε μια στρατηγική προσλήψεων και επισημάνετε τα κριτήρια επιλογής καθώς και τις μεθόδους –βήματα που θα ακολουθήσετε. Σχολιάστε τα ευρήματα σας στην ομάδα. ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

6 Μάθημα 4ο διάρκεια μαθήματος: 2 ώρες
Μάθημα 4ο διάρκεια μαθήματος: 2 ώρες Πώς να χτίζετε μια επιτυχημένη ομάδα Η ομάδα ως ένα σύνολο ανθρώπων με αλληλεξαρτώμενες δραστηριότητες που κατατείνουν σε έναν κοινό στόχο που εξυπηρετεί ένα κοινό όραμα. Τι δένει τους ανθρώπους μεταξύ τους; Πως το πετυχαίνει αυτό ένας ηγέτης; Στάδια ανάπτυξης ομάδων: σχηματισμός (forming stage), συγκρούσεις (storming stage), εγκαθίδρυση κανόνων (norming stage), στάδιο απόδοσης (performing stage). Η ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ δημιουργικότητας και φιλικού κλίματος από την μία και αυστηρής δομής –κανόνων από την άλλη. Φαινόμενα ασθένειας των ομάδων: (α) Social loafing και (β) Groupthink. Άσκηση: Επισημάνετε μια υπάρχουσα ομάδα στην επιχείρησή σας ή μια ομάδα που σκοπεύετε να δημιουργήσετε. Σχολιάστε σχετικά με τον ρόλο κάθε μέλους, και την αποτελεσματικότητα της ομάδας ως σύνολο. Προτείνετε βελτιώσεις. Συζητήστε τα ευρήματα σας με την ομάδα. ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

7 Μάθημα 5ο διάρκεια μαθήματος: 2 ώρες
Μάθημα 5ο διάρκεια μαθήματος: 2 ώρες Διοίκηση Απόδοσης (performance management). Πώς να θέτετε στόχους και να παρακολουθείτε συστηματικά την πορεία τους Γιατί είναι σημαντικό να βάζουμε ξεκάθαρους στόχους. Πως η εγκαθίδρυση υψηλών και κλιμακούμενων στόχων αυξάνει την απόδοση (goal setting theory). Η σημασία της συχνής ανατροφοδότησης (feedback). Πώς να εντοπίζετε, να ποσοτικοποιείτε, να μετράτε και να επιβραβεύετε τα κρίσιμα καθήκοντα –επιθυμητές συμπεριφορές των υφισταμένων. Πώς να κάνετε μια συνέντευξη θέσεως στόχων (goal setting interview). Πώς να επικοινωνείτε τα μπράβο και τις ανταμοιβές και πως τις επιπλήξεις στους υφισταμένους σας. Άσκηση: Σχολιάστε ένα υπάρχον σύστημα ανταμοιβών –διοίκησης απόδοσης ή δημιουργήστε ένα καινούριο και παρουσιάστε το στην ομάδα. Εξηγήστε τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα και τις προτάσεις σας για βελτίωση. Συζητήστε τα ευρήματα σας. ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

8 Μάθημα 6ο διάρκεια μαθήματος: 2 ώρες
Μάθημα 6ο διάρκεια μαθήματος: 2 ώρες Εισάγοντας αλλαγές και δημιουργώντας ισχυρές δεσμεύσεις των εργαζομένων Πότε οι άνθρωποι δεν είναι ώριμοι για αλλαγή. Κατανοώντας τις δυνάμεις αντίστασης: σφαίρες επιρροής, οικονομικά συμφέροντα, εγκαθιδρυμένες συνήθειες, εδραιωμένες αξίες, ανασφάλεια κλπ. Ενορχήστρωση της αλλαγής: δημιουργώντας «πολιτικές» συμμαχίες, συζητήσεις με αντιπάλους και συμμάχους, συμβιβασμοί, πειθώς, διαπραγματεύσεις. Η σημασία του δημοκρατικού διαλόγου στη δημιουργία κλίματος συναίνεσης. Πως η αλλαγή μπορεί να γίνει επικίνδυνη για τον ίδιο τον ηγέτη διακινδυνεύοντας την θέση, το κύρος, και την ασφάλειά του. Άσκηση: Υποθέστε ότι θέλετε να εισάγετε μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί το τμήμα ή η εταιρία σας. Περιγράψτε τι περιλαμβάνει η αλλαγή, ποιες δυνάμεις αντίστασης μπορεί να συναντήσετε, και ποιά στρατηγική θα ακολουθήσετε για να τις ξεπεράσετε, έτσι ώστε να εισάγετε την αλλαγή αποτελεσματικά. Συζητήστε τα ευρήματα σας με την ομάδα. ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

9 ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ www.georgeprofetis.com
Το σεμινάριο γίνεται σε εταιρικό επίπεδο –στους χώρους της εταιρίας σας, είτε στα γραφεία μας, είτε σε ξενοδοχείο κατόπιν συνεννοήσεως. Μπορούν να το παρακολουθήσουν στελέχη επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες και ιδιώτες. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 ώρ. Στους συμμετέχοντες παρέχονται σημειώσεις και δωρεάν πιστοποιητικό συμμετοχής. ΠΡΟΦΕΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ


Κατέβασμα ppt "Τα Μυστικά του Επιτυχημένου Ηγέτη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google