Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνιολογία” 2004-2008 Θεσμικό Πλαίσιο - Υποδομές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνιολογία” 2004-2008 Θεσμικό Πλαίσιο - Υποδομές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνιολογία” Θεσμικό Πλαίσιο - Υποδομές (Μαρία Κούση, Γιώργος Χάλαρης)

2 Ιστορική Αναδρομή Αποφάσεις ΓΣΕΣ
Ιστορική Αναδρομή Αποφάσεις ΓΣΕΣ 1η ΓΣΕΣ : 1η Πρόταση για Νέο ΠΜΣ (ΕΠΕΑΕΚ) Υπεβλήθησαν 2 προτάσεις στη ΓΣΕΣ για τον τίτλο του ΠΜΣ α) Κοινωνικές Ανισότητες: Φύλο, Τάξη, Μειονότητες (Κούση) β) Κοινωνικός Μετασχηματισμός & Σύγχρονες Κοινωνικές Ανισότητες (Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών) Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, η β) πρόταση, με 3 κατευθύνσεις: 1) Δομικές Ανισότητες και Πολιτικές Πρακτικές 2) Έμφυλες Ανισότητες 3) Πολιτισμικές Πρακτικές και Εντάσεις Ενώ η πρόταση ΕΠΕΑΕΚ είχε αξιολογηθεί με υψηλή βαθμολογία από εξωτερικούς κριτές στο ΥΠΕΠΘ, δεν εγκρίθηκε στο τελικό στάδιο αξιολόγησης

3 Ιστορική Αναδρομή 3η ΓΣΕΣ 3-9-2003: 2η Πρόταση για Νέο ΠΜΣ (ΕΠΕΑΕΚ)
Η ΓΣΕΣ ενέκρινε ομόφωνα τη νέα πρόταση με υποχρεωτικό τίτλο «Κοινωνιολογία» - εφόσον είναι το πρώτο ΠΜΣ που συντονίζει το τμήμα Μετά από διεξοδική συζήτηση ενέκρινε ομόφωνα δύο κατευθύνσεις: 1) Κοινωνική Οργάνωση & Κοινωνική Μεταβολή 2) Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές & Συγκρούσεις

4 Ιστορική Αναδρομή 5η ΓΣΕΣ 17-3-2004:
Ανακοίνωση χρηματοδότησης του ΠΜΣ με τίτλο «Κοινωνιολογία», στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ με μειωμένο προϋπολογισμό (70,000 ευρώ), για τη διετία Η ΓΣΕΣ ενέκρινε ομόφωνα την αποδοχή της περικοπής του προτεινόμενου προϋπολογισμού του ΕΠΕΑΕΚ από 150,000 σε 70,000 ευρώ 17η ΓΣΕΣ : 1η τροποποίηση ΦΕΚ Αίτημα για επέκταση του έργου και αύξηση προϋπολογισμού έως 8/2008 25η ΓΣΕΣ : 2η τροποποίηση ΦΕΚ Αίτημα για αύξηση προϋπολογισμού του έργου έως 8/2008 Ομόφωνα: Καμία αμοιβή σε μέλη ΔΕΠ

5 Άρθρο 11: Κόστος Λειτουργίας
Προϋπολογισμός Άρθρο 11: Κόστος Λειτουργίας 7/2004-8/2006: 70,000 € (ΕΠΕΑΕΚ) 7/2004-8/2008: 164,600 € (ΕΠΕΑΕΚ) 7/2004-8/2008: 205,000 € (ΕΠΕΑΕΚ) 9/2008-8/2009: ,00€ (ΥΠΕΠΘ: 23,000 €) : 23,000 (ΥΠΕΠΘ, Τακτικός Προϋπολογισμός Παν. Κρήτης) Το υπόλοιπο ποσό δύναται να καλυφθεί από άλλες πηγές: -Ειδικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, -Σύνδεση με άλλα Ερευνητικά Προγράμματα, -Χορηγίες και δωρεές Μητροφάνη/ΥΠΕΠΘ: είναι υποχρεωτικό να βρούμε τις 9,000? Αν δεν μπορέσουμε? Ποιος/Πώς προσδιορίζετε η κατανομή και οι κατηγορίες του προϋπολογισμού;

6 Μετά την το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των ,00€ και αναλύεται ως εξής: α) Δαπάνες ανθρώπινου δυναμικού ,00 € β) Υποτροφίες ,00 € γ) Δαπάνες μετακινήσεων ,00 € δ) Δαπάνες προμήθειας υλικού και αναλωσίμων ,00 € ε) Δαπάνες προμήθειας/ συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού ,00 € στ) Δαπάνες δημοσιότητας ,00 € ζ) Έξοδα δημοσιεύσεων ,00 € η) Άλλες δαπάνες ,00 € Σ Υ Ν Ο Λ Ο ,00 €

7 (Αρ.φύλλου 227/τ.Β΄/14.02.2008, Υ.Απ. 15147/Β7)
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Κοινωνιολογία 3 Υ.Α.: 2004, 2007, 2008 (Υ.Α /Β7/ , ΦΕΚ 1133 τ.Β’/ ) Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς και συνολικά, δέκα υποχρεωτικά καθώς και επιλεγόμενα μαθήματα …πριν τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διατριβής (ΦΕΚ 573/τ. Β΄/ , Υ.Απ /Β7) Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς συνολικά οκτώ (8) μαθήματα πριν τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής τροποποίηση προϋπολογισμού (Αρ.φύλλου 227/τ.Β΄/ , Υ.Απ /Β7) μόνον τροποποίηση προϋπολογισμού

8 Το ΠΜΣ «Κοινωνιολογία»
Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από διετείς σπουδές, με τις εξής κατευθύνσεις: Κοινωνική Οργάνωση & Κοινωνική Μεταβολή Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές & Συγκρούσεις Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ) στην Κοινωνιολογία. Προοπτική Αναμόρφωσης: από ECTS Tίτλο Κατευθύνσεις Περιεχόμενο Προγράμματος Σπουδών ΔΙΕΤΈΣ Ή ΜΟΝΟΕΤΕΣ; ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ;;

9 Διάρκεια ΠΜΣ & Αριθμός εισακτέων
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, το ΠΜΣ οφείλει να λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος Σύμφωνα με το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού ΠΚ (4/2008), (Άρθρο 6) - Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι η διπλάσια από την προβλεπόμενη στο ΦΕΚ - Προβλέπεται δυνατότητα μερικής φοίτησης Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) κατ’ έτος. ΥΠΕΠΘ: ΑΛΛΑΓΉ ΤΙΤΛΟΥ; πώς να ΑΝΑΦΟΡΘΩΘΕΙ;

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα προσφερόμενων υποχρεωτικών και κατ‘ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Προσφερόμενα Υποχρεωτικά: Σύγχρονα Ζητήματα στην Κοινωνιολογία - Ι (1ου εξαμήνου) Σύγχρονα Ζητήματα στην Κοινωνιολογία –ΙΙ (2ου εξαμήνου) Μέθοδοι Έρευνας στην Κοινωνιολογία - Ι (Ποσοτικές Μέθοδοι) (1ου εξαμήνου) Μέθοδοι Έρευνας στην Κοινωνιολογία – ΙΙ (Ποιοτικές Μέθοδοι) (2ου εξαμήνου) Βασικοί Εξωτερικοί Συνεργάτες Νίκoς Μουζέλης Κωνσταντίνος Τσουκαλάς Μαρία Αντωνοπούλου Μαριάννα Ψύλλα Μέλη ΔΕΠ Αλίκη Λαβράνου Παναγιώτα Παπαγεωργίου Μαρία Κούση Μαρία Γιαννησοπούλου Γιάννης Ζαϊμάκης Γιώργος Τσιώλης Βασίλης Ρωμανός Διδάσκοντες

11 Επίτιμοι Διδάκτορες – Συνεργάτες του ΠΜΣ
Νίκος Μουζέλης London School of Economics, 1997? Charles Tilly Columbia University, 2002 Κωνσταντίνος Τσουκαλάς Παν/μιο Αθηνών, 2007

12 Τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα επιμερίζονται στις δύο κατευθύνσεις ως εξής:
Α) Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή Νέες Τεχνολογίες: Πολιτικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις Αειφορικότητα και Οικολογικός Εκσυγχρονισμός: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις Κοινωνιολογικές θεωρίες της οικονομικής ζωής Κοινωνικές και Πολιτικές Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Παγκοσμιοποίηση και Ανάπτυξη Η Κοινωνία της Πληροφορίας: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Συλλογική Δράση & Κοινωνικά Κινήματα Μετανάστευση-Διασπορά: Κριτικές Προσεγγίσεις Κοινωνιολογία της Εργασίας Ειδικά θέματα στην Κοινωνική Μεταβολή Β) Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις Ιδεολογία, Θρησκεία και Εξουσία στην Ύστερη Νεωτερικότητα Έμφυλες Ταυτότητες και Ανισότητες: ζητήματα θεωρίας και μεθόδου Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Όψεις της Σύγχρονης Ελληνικής Κοινωνίας Τοπική Ανάπτυξη: Πολιτισμικές Διαστάσεις Εθνότητες και Εξουσίες: Εθνοτικές και Κρατικές Λογικές?? Σύγχρονες Τάσεις στην Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και της Tέχνης Συστήματα Κοινωνικού Ελέγχου Ειδικά θέματα στην Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Μειονεκτήματα προσδιορισμού συγκεκριμένων μαθημάτων στο ΦΕΚ. Το ζήτησε το ΥΠΕΠΘ. Πόσα προσφέρθηκαν μέχρι τώρα; Γιατί κάποια δεν προσφέρθηκαν; Πόσες φορές; Ειδικά θέματα; Πώς θα ήταν προτιμότερο να εμφανίζονται τα μαθήματα; Σε πεδία γνωστικών αντικειμένων;

13 Βιομηχανική Κοιν/γία & Κοιν/γία της Εργασίας: Εργασία & Πολιτισμός
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Κοινωνική Οργάνωση ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Πολιτισμός: & Κοινωνική Μεταβολή Κοινωνικές Πρακτικές & Συγκρούσεις Βιομηχανική Κοιν/γία & Κοιν/γία της Εργασίας: Εργασία & Πολιτισμός Φύλο & Πολιτική Η κοινωνική παραγωγή της διάκρισης & ο ρόλος του πολιτισμικού κεφαλαίου Πολιτική Κουλτούρα & Μορφές Πολιτικής Συμμετοχής Κλασσικές & Σύγχρονες θεωρίες του πολιτισμού Ουτοπία Η εμπειρία της Πόλης Ιατρική Ανθρωπολογία & Βιοπολιτική Τάξεις & Στρώματα στη σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία Βιοηθική Κράτος & Κοινωνία των Πολιτών : Ελλάδα & Μεσόγειος Ιστορία του Ελληνικού Κράτους & Κοινωνικού Μετασχηματισμού, 19ος-20ος Κοινωνία των Παρακολουθήσεων

14 Υλικοτεχνική υποδομή Εργαστήριο Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας (του Τμήματος) Εργαστήριο για το Κοινωνικό Φύλο (διατμηματικό) Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών και Ερευνών (της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών) Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης) Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης ΚΕΜΕ Ερευνητικά Προγράμματα

15 Ευκαιρίες απασχόλησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες:
Ερευνητικά προγράμματα: - Gender in the Social Sciences (Y. Papageorgiou, EPEAEK), - Local Community Development (S. Papaioannou, Local Government), - GMO Perceptions in Greece (Petousi & Zambarloukou, ELKE), - Participatory Governance and Institutional Innovation (Kousis, EC, DG XII, FP6), - Mediterranean Voices: Oral History and Cultural Practice in Mediterranean Cities (Kousis, EC DG EuropeAid) - άλλα ερευνητικά προγράμματα του Παν/μίου Κρήτης Επικουρικό έργο σε φροντιστήρια Επιτηρήσεις

16 Επαγγελματικές Προοπτικές
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, σκοπός του ΠΜΣ είναι: Η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, του οποίου οι κάτοχοι θα είναι κατάλληλοι να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και ως στελέχη Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ιδιαίτερα όσων ασκούν κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές, και Είδος Απαιτούμενης Εκπαίδευσης Η απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, του οποίου οι κάτοχοι θα μπορούν να εργαστούν ως διδάσκοντες και ερευνητές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα, ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα, ως επιστημονικοί σύμβουλοι, και ως στελέχη Δημοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

17 Δυνητικοί Άξονες Αναδιάρθρωσης: Ενδεχόμενες Αναθεωρήσεις-Αναστοχασμοί
Δυνητικοί Άξονες Αναδιάρθρωσης: Ενδεχόμενες Αναθεωρήσεις-Αναστοχασμοί Αναθεώρηση Τίτλου Κατευθύνσεις – Αντικείμενα Αύξηση Ελκυστικότητας Διάρκεια Σπουδών Τρόπος Επιλογής Υποψηφίων Προοπτικές Έρευνας Ενίσχυση Διεθνών Συνεργασιών Πηγές Χρηματοδότησης-Αναζήτηση Κονδυλίων ……. Αναθεώρηση Τίτλου (τίτλου πμς και τίτλου κατευθύνσεων, σε συνάρτηση ή όχι με αναθεώρηση κατευθύνσεων και αντικειμένων) Κατευθύνσεις – Αντικείμενα Αύξηση Ελκυστικότητας Του Πμς σε συνάρτηση πχ με αναθεώρηση της διάρκειας σπουδών, του τρόπου επιλογής των υποψηφίων ή των προοπτικών έρευνας Διάρκεια Σπουδών Κατά πόσον θα ήταν επιθυμητός και εφικτός ο περιορισμός της διάρκειας του ΠΜΣ Τρόπος Επιλογής Υποψηφίων Έχει συζητηθεί πολύ, ίσως θα έπρεπε να συζητηθεί και πάλι, αν θα ήταν σκοπιμότερο η επιλογή να γίνεται βάσει φακέλου κλπ Προοπτικές Έρευνας Κατά πόσον θα ήταν εφικτό να ενισχυθεί σκέλος της εμπειρικής έρευνας και η σύνδεση των αντικειμένων που διδάσκονται με εμπειρικές έρευνες, πχ στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας του Ρεθύμνου. Ενίσχυση Διεθνών Συνεργασιών Για το σκέλος των διεθνών συνεργασιών ακολουθεί ιδιαίτερη παρουσίαση. Πηγές Χρηματοδότησης-Αναζήτηση Κονδυλίων Είναι το μεγάλο ζητούμενο!!! Θα μπορούσε να διερευνηθεί η σύνδεση του ΠΜΣ με ένα κατάλληλο ερευνητικό πρόγραμμα με δημόσιες και ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, το οποίο θα επέτρεπε και την τριβή των φοιτητών με την εμπειρική έρευνα σε θέματα πχ κοινωνικού και αναπτυξιακού περιεχομένου.

18 Από τους πρώτους απόφοιτους του ΠΜΣ Κοινωνιολογία


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνιολογία” 2004-2008 Θεσμικό Πλαίσιο - Υποδομές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google