Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Entrepreneurship in educational system.European prospects and projection in the Greek reality Ημερίδα του E.K.Π.Α Αθήνα, 21 Μαϊου 2007 Κώστας Κατσόγιαννος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Entrepreneurship in educational system.European prospects and projection in the Greek reality Ημερίδα του E.K.Π.Α Αθήνα, 21 Μαϊου 2007 Κώστας Κατσόγιαννος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Entrepreneurship in educational system.European prospects and projection in the Greek reality Ημερίδα του E.K.Π.Α Αθήνα, 21 Μαϊου 2007 Κώστας Κατσόγιαννος ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ, Μονάδα Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

2 2 Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα Έρευνα και καινοτομία Σχετική θέση ως προς ΗΠΑ, Ιαπωνία και γενικότερα Έρευνα+Καινοτομία, νέες δυναμικές επιχειρήσεις. Νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας(EIT vs MIT?) Κινητικότητα στο χώρο της εργασίας Δυνατότητα απασχόλησης σε άλλη χώρα ή από άλλη χώρα Βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου

3 3 SII : Summary Innovation Index

4 4 GAP between EU25 vs USA and Japan Source : MERIT report(Maastricht Economic Research Institute)

5 5 Overall Innovation Performance

6 6

7 7 Why entrepreneurship in education? Lack of performance vs USA and Japan Lack of basic skills Brain drain Lisbon targets for 2010, program for stability and Growth New better jobs, ICT sector, enterprises in the new economy European social model+mobility of workers

8 Δράσεις των Ε.Π στο Γ ΚΠΣ για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας ΥΠΑΝ, ΓΓΕΤ, Ερευνητικά Ινστιτούτα(spinoffs, incubators etc) ΕΠΕΑΕΚ Υπ.Απασχόλησης Υπ.Γεωργίας Υπ.Τουρισμού Άλλοι φορείς και δομές, διακρατικά ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ(FP6, FP7,new LLL program)

9 9 Πολιτική Λισσαβώνας 2010.Εφαρμογή Aνοικτή μέθοδος συντονισμού OMC.Διασφάλιση της ακεραιότητας του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.Διαβούλευση με κοιν εταίρους Ευρώπη=Πρώτη παγκόσμια οικονομία στη γνώση Ανάπτυξη ανταγωνιστικότητας, ελκυστικού περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας, «ελαστικότητα» και «ευελιξία» στην αγορά εργασίας Οκτώ βασικές δεξιότητες για όλους τους νέους ευρωπαίους πολίτες.Μια από αυτές είναι η επιχειρηματικότητα

10 10 Aνοικτή πρόσβαση σε όλους, η εκπαίδευση να εξυπηρετεί τον εκπαιδευόμενο και όχι το σύστημα, ευέλικτοι τρόποι και μεθοδολογίες εκπαίδευσης και κατάρτισης Συγκεκριμένοι στόχοι των εκπαιδευτικών συστημάτων «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» Μεταφορά καλών πρακτικών Ενδιάμεση παρακολούθηση, αξιολόγηση της πορείας, συγκριτική αξιολόγηση – benchmarking Ενίσχυση της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη e-government, ICT, local authorities, local goverment

11 11 Περιεχόμενα της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση Ιδέες Καινοτομικότητα, εφευρετικότητα Δημιουργικότητα, μεθοδικότητα, συστηματικότητα Διάγνωση των ορίων, των ικανοτήτων, των δυνατοτήτων. Δυνατότητα του ρίσκου

12 12 Ομαδικότητα και αποδοχή των ικανοτήτων των άλλων Αντίληψη των ευκαιριών on time.. Ικανότητα διαχείρισης οικονομικών πράξεων και δραστηριοτήτων Ικανότητα λήψης αποφάσεων κάτω από εντατικές συνθήκες Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και συναλλακτικής ανάλυσης με στόχους, κριτήρια και υπο εντατικές συνθήκες

13 13 Επιχειρηματικές δράσεις από το ΕΠΕΑΕΚ Μαθήματα επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, στα ΤΕΕ και ΙΕΚ Γραφεία διασύνδεσης με την αγορά εργασίας Θυρίδες και παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας για νέους που θέλουν να ξεκινήσουν δραστηριότητες αυτοαπασχόλησης Βραβεία σε ομάδες φοιτητών και ευνοϊκοί όροι ένταξής τους σε προγράμματα του ΥΠΑΝ

14 14 Τι είναι η επιχειρηματικότητα για την εκπαίδευση; Η ικανότητα αυτοπροσδιορισμού, αυτογνωσίας, ανάπτυξη της συλλογικότητας – teamworking αποδοχή του άλλου, γνώση των ορίων μας, ανάληψη ευθύνης και επιλογών ρίσκου Χαρά της προσωπικής δημιουργίας, αλλά και το δικαίωμα στην αποτυχία της πρώτης προσπάθειας Σε ανώτερα επίπεδα είναι και οι οικονομικές και διοικητικές ικανότητες που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να μπορεί να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα με μεγάλες πιθανότητες βιωσιμότητας (μελετημένη εκ των προτέρων)

15 15 Πόροι από το ΕΠΕΑΕΚ για την επιχειρηματικότητα(2000-2006) Άμεσοι πόροι 19 +2 εκατ € = 21 εκατ € Έμμεσες δράσεις –Γραφεία διασύνδεσης και πρακτικής άσκησης –Γραφεία συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού –Δράσεις για γυναίκες που σπουδάζουν σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα

16 16 Πηγές : Εuropean innovation scoreboard Lisbon 2010, Education and training EAC, Social affairs and entrepreneurship+enterprises Directorate working papers Expert groups reports and working papers for European Chart for SME’s, BEST procedure, mini companies in secondary education, entrepreneurship in non business studies 3η Έκθεση για την συνοχή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑΝ Πρόγραμμα Σταθερότητας και ανάπτυξης 2005- 2008.Κατευθυντήριες γραμμές. Oslo agenda for entrepreneurship education in Europe

17 17 Σας ευχαριστώ! www.epeaek.gr ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ, Μονάδα Α΄ Κων.Κατσόγιαννος katsogi@epeaek.gr τηλ 210 3278084 www.epeaek.gr katsogi@epeaek.gr


Κατέβασμα ppt "Entrepreneurship in educational system.European prospects and projection in the Greek reality Ημερίδα του E.K.Π.Α Αθήνα, 21 Μαϊου 2007 Κώστας Κατσόγιαννος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google