Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνική Γραμματεία ΣΕΕΚ ΔΕ 27 Μαρτίου 2009 Στρατηγική για την Ε&K στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνική Γραμματεία ΣΕΕΚ ΔΕ 27 Μαρτίου 2009 Στρατηγική για την Ε&K στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνική Γραμματεία ΣΕΕΚ ΔΕ 27 Μαρτίου 2009 Στρατηγική για την Ε&K στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

2 Περιφερειακό Σύστημα Καινοτομίας

3 Αδυναμίες Συστήματος Καινοτομίας (Ι) Low R&D investments by the private as well as by the public sector. Very low investments by the private sector in R&D and innovation application. Among other reasons, this weakness is also due to the structure of the Greek economy (lack of large enterprises in innovation-producing, high-tech sectors). Business R&D expenditures are particularly low (16% of the EU average). Extremely low performance record in: manufacturing (the lowest in the EU); employment in medium-tech and high-tech sectors; innovative manufacturing enterprises; new-to-market product sales, added value; high-tech industries. Weak production base, consisting of small-sized enterprises in traditional sectors that are used to transferring mature technology from abroad rather than developing technology in-house or cooperating with research organisations. Low performance in exports of high-tech products and in the development of new products. Low performance in venture capital, in terms of both supply (32% of the EU average) and demand.

4 Αδυναμίες Συστήματος Καινοτομίας (ΙΙ) Segmentation of public R&D efforts across many areas, organisations and groups whose size is below the critical mass required to bring results. Public research organisations are characterised by introversion and a limited capacity to respond to the needs of the economy and of society. Nevertheless, the public sector is the main driving force for innovation in Greece. Weak intermediary technology transfer mechanisms, combined with qualitative and quantitative deficiency of liaison. Among other reasons, this is also due to the lack of the necessary specialised personnel in these areas. Incompatibilities between employment supply and demand in research – technology – innovation. Although social demand for university-level education is high, new graduate scientists can not be absorbed by the country’s productive fabric. Lack of specialised scientists and engineers in rapidly developing technological areas; inability of new doctoral graduates to secure employment in enterprises; low level of life-long learning and training activities; lack of suitably qualified trainers. Lack of entrepreneurship in the Greek research community, and domination of “risk avoidance” attitudes, even in young people.

5 Αδυναμίες Συστήματος Καινοτομίας (ΙΙΙ) Low level of recognition by the general public and by the enterprises of the importance of technology and of the possibilities it provides for restructuring economy and society. Society is wary of technological change, as a result of insufficient or distorted information. Inability to showcase social models from the research and innovation area. Great regional disparities. Concentration of R&D activities in the Attica Region (the only Greek Region whose innovation performance is above the EU average). Low performance in the registration of patents in all categories. Low performance in broadband penetration. Bureaucratic and time-consuming management system, focused on ex-ante evaluation rather than on monitoring and on detailed supervision of projects. Absence of a mechanism for systematic assessment/study of the impacts of policies/actions/funding.

6 EIS 2007 (Greece)

7 Γενικός Στόχος ΔΕΠΙΝ 2007-2013 Ο Γενικός Αναπτυξιακός Στόχος της χωρικής ενότητας ΔΕΠΙΝ είναι η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της, η επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και η αύξηση της παραγωγικότητας για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής προγραμματισμού.

8 Βασικές Κατευθύνσεις ΠΕΠ-ΔΕ 1. Ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών των δικτύων και δημιουργία αξόνων ανάπτυξης 2. Ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και ανάδειξη των δυναμικών κλάδων με έμφαση στην Καινοτομία και Νέα Τεχνολογία 3. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και δημιουργία Τοπικών Παραγωγικών Συστημάτων. Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

9 Βασικές κατηγορίες παρεμβάσεων ΠΕΠ-ΔΕ 1.Ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών των δικτύων και δημιουργία αξόνων ανάπτυξης Μεταφορές 2. Ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας και ανάδειξη των δυναμικών κλάδων με έμφαση στην Καινοτομία και Νέα Τεχνολογία Κοινωνία της πληροφορίας Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία και επιχειρηματικότητα 3. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου και δημιουργία Τοπικών Παραγωγικών Συστημάτων. Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Πολιτισμός Επένδυση σε κοινωνικές υποδομές Τουρισμός Αστική και Αγροτική αναγέννηση Περιβαλλοντική Προστασία και πρόληψη κινδύνων

10 Ειδικοί στόχοι - κατηγορίες παρεμβάσεων άξονα 2 ΠΕΠ-ΔΕ Κοινωνία της πληροφορίας  Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προώθηση και προβολή υπηρεσιών και εφαρμογών προς βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία και επιχειρηματικότητα Προώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών ινστιτούτων και επιχειρήσεων και ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξηςΠροώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών ινστιτούτων και επιχειρήσεων και ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Ενίσχυση υποδομών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.Ενίσχυση υποδομών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Ενίσχυση της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείςΕνίσχυση της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και νέες τεχνολογίεςΊδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία και νέες τεχνολογίες Δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους παραγωγικούς τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιώνΔράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους παραγωγικούς τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών Ενίσχυση επιχειρήσεων για έργα προστασίας του περιβάλλοντοςΕνίσχυση επιχειρήσεων για έργα προστασίας του περιβάλλοντος Ανάπτυξη υποδομών αρχικής εγκατάστασης επιχειρήσεων που αξιοποιούν αποτελέσματα Έρευνας και Τεχνολογικής ανάπτυξηςΑνάπτυξη υποδομών αρχικής εγκατάστασης επιχειρήσεων που αξιοποιούν αποτελέσματα Έρευνας και Τεχνολογικής ανάπτυξης Διάδοση και επίδειξη καινοτόμων έργων.Διάδοση και επίδειξη καινοτόμων έργων.

11 Γενικός Στόχος Γ’ ΚΠΣ (ΓΓΕΤ) Στο Γ΄ΚΠΣ ο στόχος ήταν η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας εν γένει. « To achieve this objective, the actions promoted can be grouped in two categories: Ι. Support of RTD programmes targeted mainly at enterprises and associations of enterprises and knowledge-producing organisations. ΙΙ. Actions and Programmes to promote innovation and the creation of highly knowledge-intensive enterprises»

12 Γενικός Στόχος Δ’ ΚΠΣ (ΓΓΕΤ) Στο Δ’ ΚΠΣ ως γενικός στόχος αναφέρεται η ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας στη μετάβαση προς την οικονομία της γνώσης «Τhe priority areas of the Strategic Plan for the Development of Research, Technology and Innovation during the 2007-13 period are the following: Ι. Increase and improvement of investments in knowledge and excellence towards sustainable development ΙΙ. Promotion of innovation, of the dissemination of new technologies and of entrepreneurship towards generating economic and social “value” benefits»

13 Development Strategy 2007-2013 “The key objective of the development strategy is to promote innovation in all sectors as a key driver for restructuring the Greek economy and for the transition to the knowledge economy, which is a prerequisite for substantial improvement of competitiveness, development, employment and the welfare of citizens. Priority will be given to promoting innovative actions that contribute to the attainment of this objective and are environment-friendly (eco-innovation).” (GSRT, 2007)

14 Development Strategy 2007-2013 The priority areas should focus on improving the competitiveness and outwardness of Greek enterprises, and on restructuring them through a shift to the production of high value-added products and services. The priority areas satisfy at least one of the criteria listed below: They are crucial to the international competitiveness of sectors which either are important to the Greek economy or are expected to play an important role in the future. They strengthen research in dynamic scientific and technological areas in which the national research system has accumulated high-quality research potential. The development of corresponding capabilities in enterprises, or the existence of demand by the economy, is a desirable but not necessary condition. They are expected to play an important role in the future, by changing the situation concerning competition in a number of sectors.

15 Scientific Areas 2007-2013 (GSRT) 1.Information and Communication Technologies 2.Agriculture, Fishery, Livestock Farming, Foodstuffs and Biotechnology 3.High value-added products and production technologies with emphasis on traditional sectors 4.Advanced materials, Nanotechnology – Nanosciences and Microelectronics 5.Energy 6.Transport 7.Environment 8.Health 9.Space and Safety Engineering 10.Cultural Heritage 11.Social and Economic Dimensions of Development

16 Priority Axes “Knowledge and Excellence” - “Knowledge”: production of new knowledge through the implementation of RTD and Demonstration projects and through networking research and production. -“Excellence”: Creation of internationally competitive poles and excellence centres. “Value”: Economic exploitation and commercialisation of knowledge. Development of suitable human resources (from both a qualitative and a quantitative point of view) will be a key priority under all axes.

17 Priority Axis I (knowledge & excellence) Support of RTD activities for the production knowledge in areas that will contribute to the restructuring of the Greek economy, by producing new or improved products / manufacturing processes and/or high value-added services, as well as by creating new business activities and supporting enterprises in sectors that produce innovation and high technology. Strengthening European, Multilateral and Regional S&T cooperation for implementing RTD projects, networking and mobilising research human resources. Creation of internationally competitive poles and excellence centres, primarily by: (a) Networking public research organisations and researchers at the national and international level, for joint implementation of RTD projects and exploitation of the knowledge produced, as well as for specialisation and training of research human resources. (b) Creating innovation clusters. Strengthening S&T infrastructures and activities, on the basis of the following key criteria: (a) excellence; (b) creation of significant added value for the national and regional economy, for society and for the environment; and (c) the requirements at the regional level.

18 Priority Axis II (value) Support of actions (subsidisation and/or venture capital) that contribute to: the conversion of knowledge to innovative products, processes and services; the creation of new innovative enterprises; the support of technology and know- how transfer to enterprises (with emphasis on assisting SMEs in incorporating advanced S&T in their production processes and final products); and to closing the gap between technological knowledge and the market. Strengthening demand by SMEs for research, technology and innovation services, and assisting access by SMEs to organisations that offer corresponding services. In general, strengthening demand for, and supply of, high value- added, knowledge-intensive services. Provision of incentives to increase the number of patents and the commercial exploitation in Greece of patents produced in Greece and/or abroad by Greek or foreign researchers and inventors (either as individuals or in their capacity as employees of enterprises and public research organisations). Science and Society networking, and strengthening of the research and innovative culture and, more generally, of the recognised business culture. Support of research human resources and provision of incentives for attracting to Greece researchers from abroad. Provision of incentives for attracting R&D investments from abroad.

19 Priority Axes of NSRF RTD Policy

20 Μέτρα ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

21 Μέτρα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ

22 Μέτρα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

23 Μέτρα ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

24 Μέτρα ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

25 Συνεισφορά της ΣΕΕΚ-ΔΕ Οικονομική στόχευση (Επιχειρηματικότητα, Ενέργεια, Βιώσιμη Ανάπτυξη) Κοινωνική στόχευση (Ποιότητα ζωής, Πολιτική Προστασία, Ασφάλεια, Διακυβέρνηση)

26 Στρατηγικοί Τομείς ΠΔΕ Α. Τεχνολογικοί Τομείς (Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Ενέργεια, …) B. Κοινωνικοοικονομικοί Τομείς (Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Πολιτισμός-Τουρισμός)

27 Εθνικοί Στρατηγικοί Τομείς της Οικονομίας Α. Ναυτιλία B. Τουρισμός Γ. Κατασκευές Δ. Αγροτική Παραγωγή Σήματα κατατεθέν της ΠΔΕ 3 Λιμάνια (Κατάκολο, Αστακός, Πάτρα) Αρχαία Ολυμπία Γέφυρα Αιτ/νία - Ηλεία

28 Οράματα της ΠΔΕ για το 20ΧΧ Α. «Η εντατικοποίηση των προσπαθειών για επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και πραγματική σύγκλιση με τις προηγμένες ελληνικές περιφέρειες μέσω ενίσχυσης της προσπελασιμότητας, βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας με ταυτόχρονη διασφάλιση σύγχρονου και άνετου επιπέδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους, μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας» (ΠΕΠ-ΔΕ) Β. ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ -> βιώσιμη ανάπτυξη βασισμένη στην παραγωγή καινοτομίας & δημιουργία «Ζωνών Καινοτομίας» (ΠΠΚ-ΔΕ) Γ. «Η ανάδειξη της Π∆Ε σε κέντρο προώθησης Έρευνας, Ανάπτυξης & Καινοτοµίας στην νοτιοανατολική λεκάνη της Mεσογείου» (προτεινόμενο προς συζήτηση) Δ. «Η Δυτική Ελλάδα έδρα της νέας Ελληνικής αυτοκινητοβιομηχανίας» («Κίτρινος Τύπος», 23-3-09)

29 Καθορισμός Στρατηγικής για την Ε&Κ στην ΠΔΕ Όραμα Γενικός Στόχος Ειδικός Στόχος 1 Ειδικός Στόχος 2 …  Παρέμβαση 1  Παρέμβαση 2 … Που θέλουμε να πάμε; Γιατί πράγμα θα ξεχωρίσουμε; (Αναγνωρισιμότητα) Πως πηγαίνουμε εκεί; (Βασική στόχευση) Πως πηγαίνουμε εκεί; (Άξονες-Προτεραιότητες/ Βραχυ-Μεσο-Μακροπρόθεσμα) Πως πηγαίνουμε εκεί; (Δράσεις-Μέτρα-Προτάσεις)

30 For more information RWG:www.ditikiellada.gov.grwww.ditikiellada.gov.gr ROP-RWG:www.dytikiellada.grwww.dytikiellada.gr RDF-RWG:www.ptapde.grwww.ptapde.gr Thank You for your attention Christos Tzomakas 27 March 2009 Email : ctzomakas@ptapde.gr Region of Western Greece


Κατέβασμα ppt "Τεχνική Γραμματεία ΣΕΕΚ ΔΕ 27 Μαρτίου 2009 Στρατηγική για την Ε&K στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google