Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

hhQWq]Z hhEc hhA]AEAG}O^Z Η αρίθμηση είναι σε κώδικα Nemeth

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "hhQWq]Z hhEc hhA]AEAG}O^Z Η αρίθμηση είναι σε κώδικα Nemeth"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 hhQWq]Z hhEc hhA]AEAG}O^Z Η αρίθμηση είναι σε κώδικα Nemeth
Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων h}OeW[iU hOcYiAN hYJA hCJe hMAy\N\N Ec hyW\NEqMA^Z] Φυσικά Ε΄ Δημοτικού ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ hK}NJEA hQ hY\MU^JEe hhQWq]Z hhEc hhA]AEAG}O^Z Εποπτικό υλικό - Έκδοση Α΄ 2011 hQOUO^JEU }GJEU d hQEYUN\ hA |FtBB Η αρίθμηση είναι σε κώδικα Nemeth h\ AWJyM\N\ i]c NQ EZYJEA p`]QMQ^S

2 h}OeW[ie hOcYiAN hYrhCrhMrhyr
hUMAYA QW[ANJAN ^e h}OeW[ie hOcYiAN hYrhCrhMrhyr [JA ^\ YJANEq\ d OWUNAWMU[\ d A]A[G}K\ iEU]U[WAK\N\ Ec MQ^A[WAK\ N^U N}N^\MA p`CWAJGGQ hEA^NeG\N hKJGJOOUNB hN}]^U]JN^\N UMAYAN hCAJ^N\N h]JEUGAUNB hQEOcYq^JEUN hEeGeN\N hqA[[QGUNB hQEOcYq^JEUN hOWA]^AGUN h[QZW[JUNB hQEOcYq^JEUN h^NJAGGJe hQGQ]\B hQEOcYq^JEUN hYJANEq\ d OWUNAWMU[\ d NSQYJANMUN iEU]Z]R hEeGeN\N hqA[[QGUNB hQEOcYq^JEUN Ομάδα εργασίας του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για τη διασκευή - προσαρμογή - ανάγλυφη εικονογράφηση και μεταγραφή στο σύστημα Braille Κατσούλης Φίλιππος, Συντονιστής ομάδας Βαΐτσης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Κουλούσης Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός Πράνταλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Τσιάλλιου Ελένη, Εκπαιδευτικός Διασκευή - προσαρμογή – σχεδιασμός Εικόνων: Κουλούσης Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός

3 hE}EGZMA vMOA^AWJA d O\[\ d GAMOAEJv
hiEU]A |B hE}EGZMA vMOA^AWJA d O\[\ d GAMOAEJv Εικόνα 1 Κύκλωμα (μπαταρία - πηγή - λαμπάκι) σελ. 46 εργασιών

4 hiEU]A |F hMU]JMA YU]^JA ^\N A]Z Ec EA^Z NJA[U]AN
Εικόνα 2 Μόνιμα δόντια της άνω και κάτω σιαγόνας |RF MU]JMA YU]^JA |BV A]A NJA[U]A 32 μόνιμα δόντια 16 ανά σιαγόνα σελ. 34 μαθητή σελ. 59 εργασιών

5 hiEU]A |F hMU]JMA YU]^JA ^\N A]Z Ec EA^Z NJA[U]AN
Εικόνα 2 Μόνιμα δόντια της άνω και κάτω σιαγόνας |RF MU]JMA YU]^JA |BV A]A NJA[U]A 32 μόνιμα δόντια 16 ανά σιαγόνα σελ. 34 μαθητή σελ. 59 εργασιών

6 hiEU]A |F hMU]JMA YU]^JA ^\N A]Z Ec EA^Z NJA[U]AN
Εικόνα 2 Μόνιμα δόντια της άνω και κάτω σιαγόνας σελ. 34 μαθητή σελ. 59 εργασιών

7 hiEU]A |R YU]^JA Εικόνα 3 δόντια σελ. 60 εργασιών

8 Εικόνα 4α Νεογιλά δόντια
hiEU]A |rA h]QU[JGA YU]^JA Εικόνα 4α Νεογιλά δόντια |r [UMKJj 4 γομφίοι |r EUO^\WQN 2 κυνόδοντες |r EUO^\WQN 4 κοπτήρες σελ.61 εργασιών

9 Εικόνα 4α Νεογιλά δόντια
hiEU]A |rA h]QU[JGA YU]^JA Εικόνα 4α Νεογιλά δόντια |r [UMKJj 4 γομφίοι |r EUO^\WQN 2 κυνόδοντες |r EUO^\WQN 4 κοπτήρες σελ. 61 εργασιών

10 Εικόνα 4α Νεογιλά δόντια
hiEU]A |rA h]QU[JGA YU]^JA Εικόνα 4α Νεογιλά δόντια σελ. 61 εργασιών

11 Εικόνα 4α Νεογιλά δόντια
hiEU]A |rA h]QU[JGA YU]^JA Εικόνα 4α Νεογιλά δόντια σελ. 61 εργασιών

12 hiEU]A |rC hMU]JMA YU]^JA
Εικόνα 4β Μόνιμα δόντια |V [UMKJj 6 γομφίοι |r OWU[UMKJj 4 προγόμφιοι |F E}]UYU]^QN 2 κυνόδοντες |r EUO^\WQN 4 κοπτήρες σελ. 61 εργασιών

13 hiEU]A |rC hMU]JMA YU]^JA
Εικόνα 4β Μόνιμα δόντια |V [UMKJj 6 γομφίοι |r OWU[UMKJj 4 προγόμφιοι |F E}]UYU]^QN 2 κυνόδοντες |r EUO^\WQN 4 κοπτήρες σελ. 61 εργασιών

14 hiEU]A |rC hMU]JMA YU]^JA
Εικόνα 4β Μόνιμα δόντια σελ. 61 εργασιών

15 hiEU]A |bA hMQW\ YU]^Je
Εικόνα 5α Μέρη δοντιού |R AYAMA]^J]\ 3 αδαμαντίνη |B M}G\ |r UYU]^J]\ 1 μύλη 4 οδοντίνη |V OUGKUN 6 πολφός |F WJuA |b UN^QJ]\ 2 ρίζα 5 οστεΐνη σελ. 62 εργασιών

16 hiEU]A |bA hMQW\ YU]^Je
Εικόνα 5α Μέρη δοντιού |B M}G\ 1 μύλη YU]^J δόντι ούλα eGA |F WJuA UN^U οστό 2 ρίζα σελ. 62 εργασιών

17 hiEU]A |bA hMQW\ YU]^Je
Εικονα 5α Μέρη δοντιού 3 αδαμαντίνη |R AYAMA]^J]\ |r UYU]^J]\ 4 οδοντίνη 6 πολφός |V OUGKUN |b UN^QJ]\ 5 οστεΐνη cMUKUWA A[[iA αιμοφόρα αγγεία σελ. 62 εργασιών

18 hiEU]A |bC hMQW\ YU]^Je
Εικόνα 5β μέρη δοντιού |R AYAMA]^J]\ 3 αδαμαντίνη |B M}G\ |r UYU]^J]\ 1 μύλη 4 οδοντίνη |V OUGKUN 6 πολφός |F WJuA |b UN^QJ]\ 2 ρίζα 5 οστεΐνη σελ. 62 εργασιών

19 iEU]A |bC MQW\ YU]^Je |B M}G\ YU]^J eGA |F WJuA UN^U
Εικόνα 5β Μέρη δοντιού |B M}G\ 1 μύλη YU]^J δόντι eGA ούλα |F WJuA UN^U οστό 2 ρίζα σελ. 62 εργασιών

20 hiEU]A |bC hMQW\ YU]^Je
Εικόνα 5β Μέρη δοντιού 3 αδαμαντίνη |Rxr AYAMA]^J]\ |r UYU]^J]\ 4 οδοντίνη 6 πολφός |V OUGKUN |b UN^QJ]\ 5 οστεΐνη αιμοφόρα αγγεία cMUKUWA A[[iA σελ. 62 εργασιών

21 hiEU]A |V UW[A]A ^e OQO^JEe N}N^\MA^UN
Εικόνα 6 όργανα του πεπτικού συστήματος σελ. 36 μαθητή σελ. 64 εργασιών

22 hiEU]A |V UW[A]A ^e OQO^JEe N}N^\MA^UN
Εικόνα 6 όργανα του πεπτικού συστήματος N^UMA συκώτι N}EZ^J στόμα OAS} Q]^QWU GQO^U Q]^QWU λεπτό έντερο παχύ έντερο N^UMASJ στομάχι OA[EWQAN YJAKWA[MA πάγκρεας διάφραγμα σελ. 36 μαθητή σελ. 64 εργασιών

23 hiEU]A |v hyQWMUMQ^WU Xhap`I |Btt |Tt |ft |vt |Vt |bt |rt |Rt |Ft |Bt
oC |Btt |Tt |ft |vt |Vt |bt |rt |Rt |Ft |Bt |t hiEU]A |v hyQWMUMQ^WU 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Εικόνα Θερμόμετρο σελ. 71 εργασιών

24 hiEU]A |f h^UM\ AOU GAMOAEJ |B |B [}AGJ |F |F GQO^U N}WMA^AEJ
Εικόνα Τομή από λαμπάκι |B [}AGJ 1 |F 2 1 γυαλί |F GQO^U N}WMA^AEJ AOU CUGyWAMJU |V |V 6 6 |b 2 λεπτό σηματάκι από βολφράμιο |R QOAK\ 5 |R 3 επαφή |r QOAK\ 3 4 επαφή |b N^\WJ[MA AOU OUWNQGA]\ P\ AOU [}AGJ 5 στήριγμα από πορσελάνη ή από γυαλί |V NJYQWAEJA Oe N^\WJue] ^U N}WMA^AEJ 6 σιδεράκια που στηρίζουν το συρματάκι |r 4 σελ.101 εργασιών

25 h^WUOj N}]YQN\N O\[\N MQ GAMOAEJ
hiEU]A |TA h^WUOj N}]YQN\N O\[\N MQ GAMOAEJ Εικόνα 9α Τρόποι σύνδεσης πηγής με λαμπάκι |B |F 1 2 σελ. 102 εργασιών

26 h^WUOj N}]YQN\N O\[\N MQ GAMOAEJ
hiEU]A |TC h^WUOj N}]YQN\N O\[\N MQ GAMOAEJ Εικόνα 9β Τρόποι σύνδεσης πηγής με λαμπάκι |R |r 3 4 σελ.102 εργασιών

27 h^WUOj N}]YQN\N O\[\N MQ GAMOAEJ
hiEU]A |T[ h^WUOj N}]YQN\N O\[\N MQ GAMOAEJ Εικόνα 9γ Τρόποι σύνδεσης πηγής με λαμπάκι |b |V 5 6 σελ.102 εργασιών

28 h^WUOj N}]YQN\N O\[\N MQ GAMOAEJ
hiEU]A |TY h^WUOj N}]YQN\N O\[\N MQ GAMOAEJ Εικόνα 9δ Τρόποι σύνδεσης πηγής με λαμπάκι |v |f 7 8 σελ.102 εργασιών

29 hEGiN^U \GQE^WJEU E}EGZMA vMQ ^A EAGZYJAv
hiEU]A |BZ hEGiN^U \GQE^WJEU E}EGZMA vMQ ^A EAGZYJAv Εικόνα 10 Κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα (με τα καλώδια) σελ.104 εργασιών

30 hiEU]A |AA hNEJ^NA E}EGZMA^Z] Εικόνα 11 Σκίτσα κυκλωμάτων
σελ.107 εργασιών

31 h\GQE^WJEU E}EGZMA MQ N}MCUGA
hiEU]A |BF h\GQE^WJEU E}EGZMA MQ N}MCUGA Εικόνα 12 Ηλεκτρικό κύκλωμα με σύμβολα σελ.107 εργασιών

32 hEGiN^U E}EGZMA MQ ]QWU
hiEU]A |BR hEGiN^U E}EGZMA MQ ]QWU Εικόνα 13 Κλειστό κύκλωμα με νερό σελ.109 εργασιών

33 hiEU]A |Br hE}EGZMA MQ YJAEUO^\
Εικόνα Κύκλωμα με διακόπτη hiEU]A |Br hE}EGZMA MQ YJAEUO^\ σελ. 116 εργασιών

34 hiEU]A |Br hE}EGZMA MQ YJAEUO^\
Εικόνα Κύκλωμα με διακόπτη hiEU]A |Br hE}EGZMA MQ YJAEUO^\ CAN\ [JA GAMOAEJ O\[\ MA]^AGAEJ πηγή μανταλάκι βάση για λαμπάκι A[Z[UN GAMOAEJ OJ]QuA N}]YQ^\WAN αγωγός λαμπάκι πινέζα συνδετήρας σελ. 116 εργασιών

35 hiEU]A |BbA hN}MCUGU YJAEUO^\ U^A] ^U E}EGZMA i]c EGiN^U
Εικόνα 15α Σύμβολο διακόπτη όταν το κύκλωμα είναι κλειστό hiEU]A |BbC hN}MCUGU YJAEUO^\ U^A] ^U E}EGZMA i]c A]jS^U Εικόνα 15β Σύμβολο διακόπτη όταν το κύκλωμα είναι ανοιχτό σελ.117 εργασιών

36 hA]jS^U Ec EGiN^U E}EGZMA
hiEU]A |BV hA]jS^U Ec EGiN^U E}EGZMA Εικόνα 16 Ανοιχτό και κλειστό κύκλωμα σελ. 118 εργασιών

37 hiEU]A |Bv hN}]YQN\ NQ NiWA
Εικόνα Σύνδεση σε σειρά σελ.120 εργασιών

38 hiEU]A |Bf hN}]YQN\ OAWAGG\G\
Εικόνα Σύνδεση παράλληλη σελ. 121 εργασιών

39 hiEU]A |BT hiEU]A ANE\N\N |B hG|B hG|F hY|F hY|F hG|R Εικόνα 19
Εικόνα άσκησης 1 hG|B Λ1 hG|F Λ2 hY|F Δ2 hY|F hG|R Δ2 Λ3 σελ.122 εργασιών

40 hEGiN^U \GQE^WJEU E}EGZMA hiEU]A |Ft ANE\N\N |B
Κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα Εικόνα 20 άσκησης 1 σελ.125 εργασιών

41 hEGiN^U \GQE^WJEU E}EGZMA hiEU]A |Ft ANE\N\N |B
Κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα Εικόνα 20 άσκησης 1 N}WMA^AEJ GAMOAN OAGAM\ AGA^U]QWU αλατόνερο συρματάκι λάμπας παλάμη [WAKJ^\N MUG}CJe EGiYJ O\[\ πηγή κλειδί γραφίτης μολυβιού αγωγός συνδετήρας A[Z[UN N}]YQ^\WAN σελ. 125 εργασιών

42 hqy}[WAMM\ YJAYUN\ ^e KZ^UN
hiEU]A |FB hqy}[WAMM\ YJAYUN\ ^e KZ^UN Εικόνα 21 Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός σελ. 128 εργασιών

43 hiEU]A |FF hANE\N\ |F Εικόνα 22 Άσκηση 2 Β Γ Ε Δ Α σελ. 130 εργασιών

44 hiEU]A |FRA hYJAKUWQ^JEQN yQNiN iYZGe Ec NEJAN vAv Εικόνα 23α
Διαφορετικές θέσεις ειδώλου και σκιάς (α) σελ. 134 εργασιών

45 hiEU]A |FRC hYJAKUWQ^JEQN yQNiN iYZGe Ec NEJAN vCv Εικόνα 23β
Διαφορετικές θέσεις ειδώλου και σκιάς (β) σελ. 134 εργασιών

46 hiEU]A |FR[ hYJAKUWQ^JEQN yQNiN iYZGe Ec NEJAN v[v Εικόνα 23γ
Διαφορετικές θέσεις ειδώλου και σκιάς (γ) σελ. 134 εργασιών

47 Εικόνα 24α Ανάκλαση του φωτός
hiEU]A |FrA hA]AEGAN\ ^e KZ^UN Εικόνα 24α Ανάκλαση του φωτός OWUNOJO^eNA YQNM\ AE^J]Z] προσπίπτουσα δέσμη ακτίνων A]AEGZMQ]\ YQNM\ AE^J]Z] ανακλώμενη δέσμη ακτίνων hQOJOQYU EA^UO^WU Επίπεδο κάτοπτρο σελ. 80 μαθητή σελ.136 εργασιών

48 Εικόνα 24β Διάχυση του φωτός
hiEU]A |FrC hYJAS}N\ ^e KZ^UN Εικόνα 24β Διάχυση του φωτός σελ. 80 μαθητή σελ.136 εργασιών

49 h\SUN Ήχος σελ. 87 μαθητή σελ. 144 εργασιών

50 hiEU]A |Fb hA]AEGAN\ \Se Εικόνα 25 Ανάκλαση ήχου σελ. 94 μαθητή
σελ. 94 μαθητή σελ εργασιών

51 hiEU]A |FV hY}]AMUMQ^WU
Εικόνα 26 Δυναμόμετρο |Bxr QGA^\WJU 1. ελατήριο |Fxr OQWJCG\MA 2. περίβλημα |Rxr EGJMAEA 3. κλίμακα |rxr A[EJN^WU 4. άγκιστρο σελ.175 εργασιών

52 hiEU]A |Fv hANE\N\ |F Εικόνα 27 Άσκηση 2 σελ.176 εργασιών


Κατέβασμα ppt "hhQWq]Z hhEc hhA]AEAG}O^Z Η αρίθμηση είναι σε κώδικα Nemeth"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google