Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ευρυζωνικότητα και Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Πάτρα 27/11/2009 Πάτρα 27/11/2009 Ευαγγελία Πέλκα ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ Ευαγγελία Πέλκα ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ευρυζωνικότητα και Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Πάτρα 27/11/2009 Πάτρα 27/11/2009 Ευαγγελία Πέλκα ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ Ευαγγελία Πέλκα ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ευρυζωνικότητα και Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Πάτρα 27/11/2009 Πάτρα 27/11/2009 Ευαγγελία Πέλκα ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ Ευαγγελία Πέλκα ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ

2 2 Θέματα Παρουσίασης  Έργα Ευρυζωνικότητας Ε.Π. ΚτΠ  Βασικά Κοινοτικά και Εθνικά κείμενα ΕΣΠΑ  Κύρια στοιχεία Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»  Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων  Έργα Ευρυζωνικότητας Ε.Π. ΚτΠ  Βασικά Κοινοτικά και Εθνικά κείμενα ΕΣΠΑ  Κύρια στοιχεία Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»  Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

3 3 Έργα ΕΠ ΚτΠ για την ευρυζωνικότητα Ευρυζωνικά Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών (MAN’s) Δημιουργία MAN σε 75 Πόλεις σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας Το μήκος των δικτύων ξεπερνάει τα 750 χιλιόμετρα Περισσότερα από 2800 σημεία δημόσιου ενδιαφέροντος συνδέονται στα δίκτυα

4 4 Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα σε Δήμους και ΤΕΔΚ Π105 Ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση (π.χ. με Wi-Fi) σε περισσότερους από 150 Δήμους και ΤΕΔΚ, Συνολικός π/υ> €42 εκατ. Διασύνδεση με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» Συνδέονται >1200 σχολεία, >1800 σημεία δημοσίων φορέων, >300 περιφερειακά ιατρεία & κέντρα υγείας, >350 κέντρα πολιτισμού και αθλητισμού

5 5 Το μεγάλο έργο των ευρυζωνικών… «Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων και ιδιωτ. επενδύσεων (€210 εκατ.) σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής ευρυζωνική πρόσβαση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις «Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων και ιδιωτ. επενδύσεων (€210 εκατ.) σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής ευρυζωνική πρόσβαση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

6 6 Ασύρματα Ευρυζωνικά Δίκτυα σε ΟΤΑ & Φορείς Δημοσίου Π192 Εγκατάσταση ασύρματων σημείων hotspots για ελεύθερη πρόσβαση προς πολίτες και προώθηση της ευρυζωνικότητας Ενταγμένα 233 έργα Σε φάση υλοποίησης το 50% των έργων

7 7 Λοιπές δράσεις για την ευρυζωνικότητα συνοπτικά… 770 σημεία ασύρματης πρόσβασης στο Internet (Wireless Hotspots) από επιχειρήσεις (ΚτΠ ΑΕ) Ανάπτυξη wi-fi hot spots σε 160 Δήμους της χώρας (ΚτΠ ΑΕ) Ευρυζωνική αξιοποίηση του δορυφόρου HellasSAT σε υλοποίηση Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών (business cases) Ανάπτυξη «έξυπνων οικισμών» Ευρυζωνικές υπηρεσίες και Ψηφιακή Τηλεόραση για ΑμεΑ Εξοικείωση με την ευρυζωνικότητα, σε 85 σημεία της χώρας

8 8 Αύξηση της ευρυζωνικής κάλυψης του πληθυσμού της χώρας στο 90% Αύξηση της ευρυζωνικής κάλυψης του πληθυσμού της χώρας στο 90% Αύξηση της ευρυζωνικής γεωγραφικής κάλυψης της χώρας στο 60% Αύξηση της ευρυζωνικής γεωγραφικής κάλυψης της χώρας στο 60% Ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ευρυζωνικότητας και επίτευξη ανταγωνιστικών τιμολογίων, συγκλίνοντας στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο Ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ευρυζωνικότητας και επίτευξη ανταγωνιστικών τιμολογίων, συγκλίνοντας στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο Αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες, χρηματοδοτώντας (με €50 εκατ. από το σύνολο των €210 εκατ.) δράσεις ενίσχυσης της ζήτησης Αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες, χρηματοδοτώντας (με €50 εκατ. από το σύνολο των €210 εκατ.) δράσεις ενίσχυσης της ζήτησης Αύξηση της ευρυζωνικής κάλυψης του πληθυσμού της χώρας στο 90% Αύξηση της ευρυζωνικής κάλυψης του πληθυσμού της χώρας στο 90% Αύξηση της ευρυζωνικής γεωγραφικής κάλυψης της χώρας στο 60% Αύξηση της ευρυζωνικής γεωγραφικής κάλυψης της χώρας στο 60% Ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ευρυζωνικότητας και επίτευξη ανταγωνιστικών τιμολογίων, συγκλίνοντας στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο Ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ευρυζωνικότητας και επίτευξη ανταγωνιστικών τιμολογίων, συγκλίνοντας στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο Αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες, χρηματοδοτώντας (με €50 εκατ. από το σύνολο των €210 εκατ.) δράσεις ενίσχυσης της ζήτησης Αύξηση της ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες, χρηματοδοτώντας (με €50 εκατ. από το σύνολο των €210 εκατ.) δράσεις ενίσχυσης της ζήτησης Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας Οι Στόχοι…

9 9 Διείσδυση της ευρυζωνικότητας

10 10 ΕΣΠΑ Ε.Π ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

11 11 Βασικά Κείμενα  Γενικός κανονισμός 1083/2006  Εφαρμοστικός Κανονισμός 1828/2006  Κανονισμός ΕΤΠΑ 1080/2006  Νόμος 3614/2007  Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης (03/2008)  Εγχειρίδιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και έντυπα  Εγκύκλιοι και οδηγοί ΕΑΣ  Αποφάσεις εκχωρήσεων Εθνικά κείμενα…

12 12 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3 ου Κ.Π.Σ. ΚΑΙ ΕΣΠΑ  Σύμφωνη γνώμη (εντός 15 ημερών ή 20 ημερών για έργα > 25Μ€) της Ε.Υ.Δ. για διακήρυξη / ανάθεση και τροποποίηση σύμβασης. Για ένταξη πράξεων >5Μ€ σύμφωνη γνώμη της ΕΑΣ.  Υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης  Οι αποφάσεις ένταξης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ  Η προκήρυξη πράξεων (εκτός πράξεων κρατικών ενισχύσεων), παραμένει ανοικτή για όλη την Προγραμματική περίοδο με δυνατότητα επικαιροποίησης της

13 13 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3 ου Κ.Π.Σ. ΚΑΙ ΕΣΠΑ  Ορίζονται Κατώτερα όρια προϋπολογισμού πράξεων  για Ε.Π. >500.000 Υποδομής & 200.000 Υπηρεσιών & Προμηθειών  για Π.Ε.Π. >300.000 Υποδομής & 100.000 Υπηρεσιών & Προμηθειών  Αντικαθίσταται η έννοια των «Επιθεωρήσεων» με την έννοια των «Επαληθεύσεων» (Προϊόντα & Υπηρεσίες / Δαπάνες / Κοινοτικοί & Εθνικοί Κανόνες)

14 14 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3 ου Κ.Π.Σ. ΚΑΙ ΕΣΠΑ  Η απόφαση ένταξης πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε ΣΑΕ του φορέα χρηματοδότησης  Με Υ.Α. του Υπ.Ο. καθορίζεται η ακριβής διαδικασία εγγραφής των πράξεων στο ΠΔΕ.  Η διαχείριση των συλλογικών αποφάσεων γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από 1.1.2009  Με απόφαση της Αρχής Ελέγχου (ΕΔΕΛ) οι έλεγχοι πράξεων μπορεί να ανατίθενται σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, σε ΝΠΙΔ που ασκούν ελεγκτικό έργο

15 15 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3 ου Κ.Π.Σ. ΚΑΙ ΕΣΠΑ  Ο όρος «Τελικός Δικαιούχους» αλλάζει σε «Δικαιούχος»  Η έννοια της «Απένταξης» αντικαθίσταται από αυτή της «Ανάκλησης».  Η «Ανάκληση» μπορεί να εφαρμοστεί αν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση μια ενταγμένη πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή παρουσιάζει καθυστερήσεις μεγαλύτερες από των 6 μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα περίοδο και αφού πρώτα επανεξεταστεί από τη Ε.Υ.Δ.  Οι πράξεις που ανακαλούνται δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

16 16 ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»(1) Συνοπτική Περιγραφή… Ψηφιακό άλμα στην Παραγωγικότητα Ψηφιακό άλμα στην Ποιότητα Ζωής Στρατηγικός Στόχος Η Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας με την ΕΕ αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

17 17 ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Συνοπτική Περιγραφή… Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» αποτελεί κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ψηφιακής Στρατηγικής και εξειδικεύεται σε τρεις (3) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) με έντονη περιφερειακή διάσταση: ΑΠ 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ Υποστήριξη της συμβολής των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας εμπλέκοντας ενεργά επιχειρήσεις, εργαζόμενους και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ΑΠ 2: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Υλοποίηση παρεμβάσεων με επίκεντρο και τελικό ωφελούμενο τον πολίτη ΑΠ 3: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής

18 18 ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Συνοπτική Περιγραφή… ΕΣ1 Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις ΕΣ4 Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ ΕΣ3 Υποστήριξη του κλάδου ΤΠΕ ΕΣ5 Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή στην Ψηφιακή Ελλάδα ΕΣ6 Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη ΕΣ2 Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις – βελτίωση δημόσιου τομέα Βελτίωση της Παραγωγικότητας Βελτίωση της Ποιότητας ζωής Διασύνδεση (Connectivity) ως προϋπόθεση

19 19 ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Συνοπτική Περιγραφή…  Προϋπολογισμός ΕΠ ΨΣ: 860Μ€ ΚΣ – 1.147Μ€ ΔΔ - 8 Περιφέρειες αμιγούς στόχου σύγκλισης (Στόχος 1)  Εκχωρήσεις από 5 Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης: ~ 850Μ€ ΔΔ - 3 Περιφέρειες «σταδιακής εξόδου» (Στόχος 1) ΚΜΑΚ, ΔΜΑΚ, ΑΤΤ - 2 Περιφέρειες «σταδιακής εισόδου» (Στόχος 2) ΝΑΙΓ, ΣΤΕΛ  Συνολικός π/υ για πράξεις Ψηφιακής Σύγκλισης: ~ 2 Β€

20 20 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ.  Η Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» εκτελεί παρεμβάσεις:  Για τις 8 περιφέρειες  Ως ενδιάμεσος φορέας για τις 5 περιφέρειες μεταβατικής στήριξης

21 21 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Η λογική των νέων προσκλήσεων…  Η εξειδίκευση του ΕΠ ΨΣ αφορά σε Άξονες Προτεραιότητας και σε Ειδικούς Στόχους οι οποίοι αποτελούν και κατηγορίες πράξεων  Οι έως τώρα ανοιχτές προσκλήσεις αφορούν η κάθε μία στο σύνολο του αντικειμένου ενός Ειδικού Στόχου (όχι στο σύνολο του π/υ)  Κωδικός Πρόσκλησης: π.χ. 01_2.2  Οι έως τώρα ανοιχτές προσκλήσεις χρησιμοποιούν π/υ και από τα εκχωρούμενα από τα ΠΕΠ ποσά  Οι προσκλήσεις παραμένουν «ανοικτές» μέχρι εξαντλήσεως του π/υ τους και για την αξιολόγηση των προτάσεων ορίζονται εκ των προτέρων περίοδοι αξιολόγησης  Η εξειδίκευση του ΕΠ ΨΣ αφορά σε Άξονες Προτεραιότητας και σε Ειδικούς Στόχους οι οποίοι αποτελούν και κατηγορίες πράξεων  Οι έως τώρα ανοιχτές προσκλήσεις αφορούν η κάθε μία στο σύνολο του αντικειμένου ενός Ειδικού Στόχου (όχι στο σύνολο του π/υ)  Κωδικός Πρόσκλησης: π.χ. 01_2.2  Οι έως τώρα ανοιχτές προσκλήσεις χρησιμοποιούν π/υ και από τα εκχωρούμενα από τα ΠΕΠ ποσά  Οι προσκλήσεις παραμένουν «ανοικτές» μέχρι εξαντλήσεως του π/υ τους και για την αξιολόγηση των προτάσεων ορίζονται εκ των προτέρων περίοδοι αξιολόγησης α/α πρόσκλησης στο ΕΠ Ειδικός Στόχος

22 22 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Ανοικτή πρόσκληση… Πρόσκληση 05_1.3  Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ»  Ειδικός Στόχος 1.3: «Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία»  π/υ 20 Μ€ ΔΔ  Άμεση αξιολόγηση  Δυνητικοί Δικαιούχοι:  Συλλογικοί φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέλη ή/και μετόχους επιχειρήσεις, επαγγελματίες και επιστήμονες του κλάδου ΤΠΕ, οι οποίοι (φορείς) πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: - να διαθέτουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά / νομιμοποιητικά έγγραφα - να λειτουργούν αποδεδειγμένα για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής προτάσεών τους - να μην διαθέτουν κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους Πρόσκληση 05_1.3  Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ»  Ειδικός Στόχος 1.3: «Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία»  π/υ 20 Μ€ ΔΔ  Άμεση αξιολόγηση  Δυνητικοί Δικαιούχοι:  Συλλογικοί φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μέλη ή/και μετόχους επιχειρήσεις, επαγγελματίες και επιστήμονες του κλάδου ΤΠΕ, οι οποίοι (φορείς) πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: - να διαθέτουν νομική υπόσταση η οποία αποδεικνύεται από καταστατικά / νομιμοποιητικά έγγραφα - να λειτουργούν αποδεδειγμένα για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής προτάσεών τους - να μην διαθέτουν κάθε άλλη μορφή νομικού προσώπου που μπορεί να επηρεάζει την ανεξαρτησία τους

23 23 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Ανοικτή πρόσκληση… Πρόσκληση 07_2.2  Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»  Ειδικό Στόχο 2.2: «Ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη»  π/υ 200 Μ€ ΔΔ  Άμεση αξιολόγηση  Δυνητικοί Δικαιούχοι: Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού με νόμιμο πληθυσμό ≥ 20.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη μέτρηση της ΕΣΥΕ)Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού με νόμιμο πληθυσμό ≥ 20.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη μέτρηση της ΕΣΥΕ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφόσον δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και εποπτεύονται από Υπουργείο.Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφόσον δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και εποπτεύονται από Υπουργείο. Πρόσκληση 07_2.2  Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»  Ειδικό Στόχο 2.2: «Ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη»  π/υ 200 Μ€ ΔΔ  Άμεση αξιολόγηση  Δυνητικοί Δικαιούχοι: Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού με νόμιμο πληθυσμό ≥ 20.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη μέτρηση της ΕΣΥΕ)Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού με νόμιμο πληθυσμό ≥ 20.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη μέτρηση της ΕΣΥΕ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφόσον δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και εποπτεύονται από Υπουργείο.Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφόσον δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και εποπτεύονται από Υπουργείο.

24 24 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Ανοικτή πρόσκληση… Πρόσκληση 08_1.2  Άξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ», Ειδικό Στόχο 1.2: «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ».  π/υ 200 Μ€ ΔΔ  Άμεση αξιολόγηση  Δυνητικοί Δικαιούχοι: Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού με νόμιμο πληθυσμό ≥ 20.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη μέτρηση της ΕΣΥΕ)Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού με νόμιμο πληθυσμό ≥ 20.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη μέτρηση της ΕΣΥΕ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφόσον δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και εποπτεύονται από Υπουργείο.Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφόσον δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και εποπτεύονται από Υπουργείο. Πρόσκληση 08_1.2  Άξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ», Ειδικό Στόχο 1.2: «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ».  π/υ 200 Μ€ ΔΔ  Άμεση αξιολόγηση  Δυνητικοί Δικαιούχοι: Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού με νόμιμο πληθυσμό ≥ 20.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη μέτρηση της ΕΣΥΕ)Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Ν.Α.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και εποπτευόμενοι φορείς της, Τ.Ε.Δ.Κ., Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού με νόμιμο πληθυσμό ≥ 20.000 κατοίκους σύμφωνα με την τελευταία επίσημη μέτρηση της ΕΣΥΕ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφόσον δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και εποπτεύονται από Υπουργείο.Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εφόσον δεν έχουν παραγωγική ή εμπορική δραστηριότητα και εποπτεύονται από Υπουργείο.

25 25 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων Ανοικτή πρόσκληση… Πρόσκληση 09_2.1  Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»,  Ειδικό Στόχο 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα»  π/υ 200 Μ€ ΔΔ  Άμεση αξιολόγηση  Δυνητικοί Δικαιούχοι: Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή) Ανεξάρτητες ΑρχέςΑνεξάρτητες Αρχές Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήραΝομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχουν μοναδικό μέτοχο το ΔημόσιοΝομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχουν μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο Φορείς συγκοινωνιακού έργου του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α’ 268/2001)Φορείς συγκοινωνιακού έργου του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α’ 268/2001) ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)αΜη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)α Πρόσκληση 09_2.1  Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»,  Ειδικό Στόχο 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα»  π/υ 200 Μ€ ΔΔ  Άμεση αξιολόγηση  Δυνητικοί Δικαιούχοι: Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή)Κράτος (Υπουργεία, Περιφέρειες, Βουλή) Ανεξάρτητες ΑρχέςΑνεξάρτητες Αρχές Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήραΝομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχουν μοναδικό μέτοχο το ΔημόσιοΝομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχουν μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο Φορείς συγκοινωνιακού έργου του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α’ 268/2001)Φορείς συγκοινωνιακού έργου του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α’ 268/2001) ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)αΜη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)α

26 26 Η προσπάθεια συνεχίζεται…. Στο πλαίσιο των νέων προσκλήσεων του Ε.Π. ΨΣ για υλοποίηση δράσεων ΤΠΕ κυρίαρχοι στόχοι είναι: η συνέχιση της προώθησης της ευρυζωνικότητας με στόχο την άμεση σύγκλιση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην χώρα μας με τους δείκτες της ΕΕ υλοποίηση ολοκληρωμένων και ανοικτών δράσεων οι οποίες θα αξιοποιούν την ευρυζωνικότητα με άμεσα οφελούμενο τον πολίτη και τις επιχειρήσεις

27 27 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας Περισσότερες πληροφορίες στα: www.infosoc.gr Περισσότερες πληροφορίες στα: www.infosoc.gr www.espa.gr www.espa.gr Περισσότερες πληροφορίες στα: www.infosoc.gr Περισσότερες πληροφορίες στα: www.infosoc.gr www.espa.gr www.espa.gr Πέλκα Ευαγγελία ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ Πέλκα Ευαγγελία ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ


Κατέβασμα ppt "1 Ευρυζωνικότητα και Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Πάτρα 27/11/2009 Πάτρα 27/11/2009 Ευαγγελία Πέλκα ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ Ευαγγελία Πέλκα ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google