Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι Ιαματικές Πηγές στην Ελλάδα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι Ιαματικές Πηγές στην Ελλάδα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι Ιαματικές Πηγές στην Ελλάδα
Ερευνητική Εργασία των μαθητών της Β’ Τάξης του Εσπερινού ΓΕΛ Πολυγύρου Με θέμα: Οι Ιαματικές Πηγές στην Ελλάδα Σχ. Έτος Β’ τετράμηνο

2 Ταυτότητα, Φιλοσοφία, Μεθοδολογία & Στόχοι της Ερευν. Εργασίας
Με αυτήν την Ερευνητική Εργασία οι μαθητές της Β’ τάξης του Εσπερινού ΓΕΛ Πολυγύρου επιχείρησαν να κάνουν ένα μικρό αφιέρωμα στις Ιαματικές πηγές και τα Ιαματικά Λουτρά στην Ελλάδα. Το θέμα εξαρχής τους προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον. Οι μαθητές της Β’ τάξης εργάστηκαν σε μικρές ομάδες και στα μέλη των ομάδων ανατέθηκαν υποθέματα προς αναζήτηση και προβληματισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις αξιοποιήθηκαν βιωματικές γνώσεις των μαθητών, από προσωπικές τους εμπειρίες και ταξίδια, αλλά και από πηγές που αναζήτησαν στο διαδίκτυο και στον τύπο. Το παραγόμενο αποτέλεσμα υλοποιήθηκε σε μορφή παρουσίασης διαφανειών με λογισμικό MS PowerPoint. Η εργασία δημοσιοποιείται επίσης και στο ιστολόγιο του σχολείου: Ο χώρος εργασίας τους ήταν κυρίως η σχολική τάξη και το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής, ενώ επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό οι στόχοι για βιωματική, ομαδο-συνεργατική και διερευνητική διδασκαλία-μάθηση. Πέρα από την προφανή συνάφεια του αντικειμένου με τον κύκλο «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το θέμα συμπεριλαμβάνει και γνωστικά στοιχεία της Χημείας (σύσταση νερών) της Γεωλογίας (υδρολογία), της Γεωγραφίας (πού βρίσκονται οι πηγές μας), της Ιστορίας (ιστορικά και μυθολογικά στοιχεία), της Πληροφορικής (αναζήτηση στο Διαδίκτυο, χρήση λογισμικού για επεξεργασία κειμένου και δημιουργία παρουσιάσεων & χειρισμός πολυμέσων), της Γλώσσας (κατανόηση - ερμηνεία περιεχομένου, έκφραση) ακόμα και των Ξένων Γλωσσών (ορολογία, μεταφράσεις).

3 ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Ορισμός & Γενικές πληροφορίες
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Ορισμός & Γενικές πληροφορίες Ιαματικές πηγές ονομάζονται οι πηγές τα νερά των οποίων έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Τα ιαματικά νερά πηγάζουν μέσα από πετρώματα και κατά τη διαδρομή τους μέχρι την επιφάνεια της Γης, αποκτούν τα μεταλλικά συστατικά τους στα οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο η θεραπευτική τους δράση. Η θεραπευτική τους δράση είναι τριπλής φύσεως: μηχανική, θερμική και χημική. Η μηχανική δράση οφείλεται κυρίως στην άνωση και στην υδροστατική πίεση. Η θερμική δράση οφείλεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ νερού και ανθρώπινου σώματος. Η χημική δράση οφείλεται στην επαφή του δέρματος με τα μεταλλικά στοιχεία του νερού καθώς και στην διείσδυσή τους σε αυτό. Ανάλογα με το είδος της υδροθεραπείας, έχουμε την εσωτερική υδροθεραπεία, όταν τα ιαματικά νερά χρησιμοποιούνται για πόση (ποσιθεραπεία) και την εξωτερική υδροθεραπεία, όταν τα ιαματικά νερά χρησιμοποιούνται για λουτρό (λουτροθεραπεία). ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Ορισμός & Γενικές πληροφορίες Ιαματικές πηγές ονομάζονται οι πηγές τα νερά των οποίων έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Τα ιαματικά νερά πηγάζουν μέσα από πετρώματα και κατά τη διαδρομή τους μέχρι την επιφάνεια της Γης, αποκτούν τα μεταλλικά συστατικά τους στα οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο η θεραπευτική τους δράση. Η θεραπευτική τους δράση είναι τριπλής φύσεως: μηχανική, θερμική και χημική. Η μηχανική δράση οφείλεται κυρίως στην άνωση και στην υδροστατική πίεση. Η θερμική δράση οφείλεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ νερού και ανθρώπινου σώματος. Η χημική δράση οφείλεται στην επαφή του δέρματος με τα μεταλλικά στοιχεία του νερού καθώς και στην διείσδυσή τους σε αυτό. Ανάλογα με το είδος της υδροθεραπείας, έχουμε την εσωτερική υδροθεραπεία, όταν τα ιαματικά νερά χρησιμοποιούνται για πόση (ποσιθεραπεία) και την εξωτερική υδροθεραπεία, όταν τα ιαματικά νερά χρησιμοποιούνται για λουτρό (λουτροθεραπεία).

4 Κατηγοριοποίηση πηγών με βάση τη θερμοκρασία
Σύμφωνα με την θερμοκρασία τους τα νερά διακρίνονται σε: υπέρθερμα όταν η θερμοκρασία τους βρίσκεται μεταξύ 50 και 100 0C μεσόθερμα όταν η θερμοκρασία τους βρίσκεται μεταξύ 35 και 50 0C υπόθερμα όταν η θερμοκρασία τους βρίσκεται μεταξύ 20 και 35 0C ψυχρά όταν η θερμοκρασία τους είναι κάτω από 20 0C Σύμφωνα με την θερμοκρασία τους τα νερά διακρίνονται σε: υπέρθερμα όταν η θερμοκρασία τους βρίσκεται μεταξύ 50 και 100 0C μεσόθερμα όταν η θερμοκρασία τους βρίσκεται μεταξύ 35 και 50 0C υπόθερμα όταν η θερμοκρασία τους βρίσκεται μεταξύ 20 και 35 0C ψυχρά όταν η θερμοκρασία τους είναι κάτω από 20 0C

5 Κατηγοριοποίηση πηγών με βάση τη σύσταση τους
Αλιπηγές Οι αλιπηγές προέρχονται από το θαλασσινό νερό και για το λόγο αυτό είναι πλουσιότερες σε χλωριούχο νάτριο, από όλες τις άλλες μεταλλικές πηγές. Κατά την υπόγεια διαδρομή τους προς την επιφάνεια αποκτούν συστατικά των πετρωμάτων και παίρνουν χαρακτηρισμούς όπως Θειούχες Αλιπηγές , Σιδηρούχες ή Ραδιούχες. Υδροθειούχες πηγές Οι πηγές αυτές περιέχουν απλώς υδροθειούχο νάτριο και ελεύθερο υδρόθειο, και είναι υπόθερμες. Χλωριονατριούχες πηγές Οι περισσότερες χλωριονατριούχες πηγές είναι παραθαλάσσιες, και ένα μεγάλο ποσοστό του νερού που αναβλύζουν προέρχεται από θαλασσινό νερό. Έχουν πλούσια περιεκτικότητα σε ιόντα ασβεστίου και υδροανθρακικού οξέος. Κατηγοριοποίηση πηγών με βάση τη σύσταση τους Αλιπηγές Οι αλιπηγές προέρχονται από το θαλασσινό νερό και για το λόγο αυτό είναι πλουσιότερες σε χλωριούχο νάτριο, από όλες τις άλλες μεταλλικές πηγές. Κατά την υπόγεια διαδρομή τους προς την επιφάνεια αποκτούν συστατικά των πετρωμάτων και παίρνουν χαρακτηρισμούς όπως Θειούχες, Σιδηρούχες ή Ραδιούχες. Υδροθειούχες πηγές Οι πηγές αυτές περιέχουν απλώς υδροθειούχο νάτριο και ελεύθερο υδρόθειο, και είναι υπόθερμες. Χλωριονατριούχες πηγές Οι περισσότερες χλωριονατριούχες πηγές είναι παραθαλάσσιες, και ένα μεγάλο ποσοστό του νερού που αναβλύζουν προέρχεται από θαλασσινό νερό. Έχουν πλούσια περιεκτικότητα σε ιόντα ασβεστίου και υδροανθρακικού οξέος.

6 Κατηγοριοποίηση πηγών με βάση τη σύσταση τους
Αλκαλικές πηγές Η προέλευση των νερών αυτών προέρχεται από τα βρόχινα ύδατα. Εμφανίζονται στο εσωτερικό της χώρας, μακριά από ακτές. Είναι δυνατόν να εμπλουτίζονται με ελεύθερο ανθρακικό οξύ οπότε και ονομάζονται οξυπηγές, καθώς επίσης και με υδρόθειο. Θειοπηγές Ονομάζονται έτσι διότι περιέχουν αυξημένες ποσότητες θειικού άλατος στη σύστασή τους. Και αυτές υποδιαιρούνται ανάλογα με το είδος των επικρατούντων συστατικών αλάτων. Απλές οξυπηγές Τα μεταλλικά νερά των οξυπηγών έχουν αισθητά υπόξινη γεύση. Οι πηγές αυτές περιέχουν ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα και διαλυμένα άλατα. Ακρατόθερμες πηγές Η προέλευση των νερών αυτών προέρχεται από τα βρόχινα νερά. Η θερμοκρασία τους δεν είναι υπερβολική ( º είναι το μέγιστο της πηγής Λαγκαδά). Τα νερά αυτά δεν προέρχονται από μεγάλα βάθη. Λόγω του μικρού βαθμού θερμοκρασίας τους δεν εμπλουτίζονται με στερεά και διαλυτά στοιχεία από τη σύσταση του υπεδάφους. Αλκαλικές πηγές Η προέλευση των νερών αυτών προέρχεται από τα βρόχινα ύδατα. Εμφανίζονται στο εσωτερικό της χώρας, μακριά από ακτές. Είναι δυνατόν να εμπλουτίζονται με ελεύθερο ανθρακικό οξύ οπότε και ονομάζονται οξυπηγές, καθώς επίσης και με υδρόθειο. Θειοπηγές Ονομάζονται έτσι διότι περιέχουν αυξημένες ποσότητες θειικού άλατος στη σύστασή τους. Και αυτές υποδιαιρούνται ανάλογα με το είδος των επικρατούντων συστατικών αλάτων. Απλές οξυπηγές Τα μεταλλικά νερά των οξυπηγών έχουν αισθητά υπόξινη γεύση. Οι πηγές αυτές περιέχουν ελεύθερο διοξείδιο του άνθρακα και διαλυμένα άλατα. Ακρατοθερμές πηγές Η προέλευση των νερών αυτών προέρχεται από τα βρόχινα νερά. Η θερμοκρασία τους δεν είναι υπερβολική. Τα νερά αυτά δεν προέρχονται από μεγάλα βάθη. Λόγω του μικρού βαθμού θερμοκρασίας τους δεν εμπλουτίζονται με στερεά και διαλυτά στοιχεία από τη σύσταση του υπεδάφους.

7 Κατηγοριοποίηση πηγών με βάση τη σύσταση τους
Ραδιούχες πηγές Ραδιούχες ονομάζονται οι πηγές οι οποίες έχουν μετρηθεί και είναι από 3,5 Mache και άνω, ανεξαρτήτως της χημικής τους σύστασης και θερμοκρασίας. Υποδιαιρούνται σε μικρής, μεσαίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ράδιο. Οι περισσότερες πηγές της Ικαρίας και των Καμένων Βούρλων είναι υψηλής και μέτριας περιεκτικότητας σε ράδιο. Σημείωση: Το ραδόνιο προέρχεται από τη διάσπαση του ραδίου που βρίσκεται στο νερό, μετά από την άμεση επαφή που είχε με ραδιενεργά πετρώματα. Καθώς το νερό αναβλύζει στην επιφάνεια, μέρος του ραδίου μετατρέπεται σε αέρια μορφή σε ραδόνιο. Όσο η θερμοκρασία του νερού της πηγής αυξάνεται, αυξάνεται συγχρόνως και το αέριο ραδόνιο, ενώ μειώνεται το διαλυμένο ράδιο στο νερό. Το ραδόνιο εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της εισπνοής και των πνευμόνων και ένα μικρότερο ποσοστό μέσω των πόρων του δέρματος. Μεταφέρεται σε όλα τα όργανα του σώματος μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Επιδρά άμεσα στον νευρικό ιστό και τον αρθρικό χόνδρο, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο πόνος και το οίδημα μίας ή περισσοτέρων αρθρώσεων. Η διάρκεια της ζωής του ραδονίου είναι πολύ μικρή. Αποβάλλεται γρήγορα από τον οργανισμό: Το 80% αποβάλλεται κατά την πρώτη ώρα μετά το μπάνιο μέσω των πνευμόνων και της εκπνοής. Το υπόλοιπο 20% αποβάλλεται σε 24 ώρες μέσω του ιδρώτα και μέσω της διούρησης. Λόγω της γρήγορης απεκκρίσεως του από τον οργανισμό δεν υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης στο ανθρώπινο σώμα. Ραδιούχες πηγές Ραδιούχες ονομάζονται οι πηγές οι οποίες έχουν μετρηθεί και είναι από 3,5 Μέκε και άνω, ανεξαρτήτως της χημικής τους σύστασης και θερμοκρασίας. Υποδιαιρούνται σε μικρής, μεσαίας και υψηλής περιεκτικότητας σε ράδιο. Οι περισσότερες πηγές της Ικαρίας και των Καμένων Βούρλων είναι υψηλής και μέτριας περιεκτικότητας σε ράδιο. Σημείωση: Το ραδόνιο προέρχεται από τη διάσπαση του ραδίου που βρίσκεται στο νερό, μετά από την άμεση επαφή που είχε με ραδιενεργά πετρώματα. Καθώς το νερό αναβλύζει στην επιφάνεια, μέρος του ραδίου μετατρέπεται σε αέρια μορφή σε ραδόνιο. Όσο η θερμοκρασία του νερού της πηγής αυξάνεται, αυξάνεται συγχρόνως και το αέριο ραδόνιο, ενώ μειώνεται το διαλυμένο ράδιο στο νερό. Το ραδόνιο εισέρχεται στον οργανισμό μέσω της εισπνοής και των πνευμόνων και ένα μικρότερο ποσοστό μέσω των πόρων του δέρματος. Μεταφέρεται σε όλα τα όργανα του σώματος μέσω της κυκλοφορίας του αίματος. Επιδρά άμεσα στον νευρικό ιστό και τον αρθρικό χόνδρο, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο πόνος και το οίδημα μίας ή περισσοτέρων αρθρώσεων. Η διάρκεια της ζωής του ραδονίου είναι πολύ μικρή. Αποβάλλεται γρήγορα από τον οργανισμό: Το 80% αποβάλλεται κατά την πρώτη ώρα μετά το μπάνιο μέσω των πνευμόνων και της εκπνοής. Το υπόλοιπο 20% αποβάλλεται σε 24 ώρες μέσω του ιδρώτα και μέσω της διούρησης. Λόγω της γρήγορης απεκκρίσεως του από τον οργανισμό δεν υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης στο ανθρώπινο σώμα.

8 Ιστορία - Μυθολογία Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν τα λουτρά, καθώς επίσης αρχαίοι Έλληνες γιατροί, φυσικοί, ιστορικοί και γεωγράφοι ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με τις πηγές και τα μεταλλικά νερά. Στα Ασκληπιεία, από τον 13ο π.Χ. αιώνα, χρησιμοποιούσαν τα λουτρά για θεραπευτικούς λόγους. Ο Ηρόδοτος  (484 – 410 π.Χ.) φέρεται να είναι ο πρώτος που παρατήρησε την θεραπευτική τους επίδραση στον άνθρωπο. Ο Ιπποκράτης από την Κω (460 – 375 π.Χ.) που θεωρείται ο θεμελιωτής της ιατρικής επιστήμης και πατέρας της υδροθεραπείας, ασχολήθηκε πολύ με τα διάφορα φυσικά νερά, που τα διέκρινε σε ελώδη, εννοώντας τα νερά που υπάρχουν στα έλη και στις λίμνες, σε όμβρια, που σχηματίζονται από τη βροχή και σε εκείνα που αναβλύζουν από πετρώματα, δηλ. τα μεταλλικά. Στην Αιδηψό, σύμφωνα με τη μυθολογία, η θεά Αθηνά ζήτησε από τον Ήφαιστο, τον θεό που δάμαζε τη φωτιά, να δημιουργήσει θερμά λουτρά για να πηγαίνει εκεί ο Ηρακλής για να ξεκουράζεται μετά τους άθλους του. Ιστορία - Μυθολογία Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν τα λουτρά, καθώς επίσης αρχαίοι Έλληνες γιατροί, φυσικοί, ιστορικοί και γεωγράφοι ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με τις πηγές και τα μεταλλικά νερά. Στα Ασκληπιεία, από τον 13ο π.Χ. αιώνα, χρησιμοποιούσαν τα λουτρά για θεραπευτικούς λόγους. Ο Ηρόδοτος  (484 – 410 π.Χ.) φέρεται να είναι ο πρώτος που παρατήρησε την θεραπευτική τους επίδραση στον άνθρωπο. Ο Ιπποκράτης από την Κω (460 – 375 π.Χ.) που θεωρείται ο θεμελιωτής της ιατρικής επιστήμης και πατέρας της υδροθεραπείας, ασχολήθηκε πολύ με τα διάφορα φυσικά νερά, που τα διέκρινε σε ελώδη, όμβρια και μεταλλικά. Στην Αιδηψό, σύμφωνα με τη μυθολογία, η θεά Αθηνά ζήτησε από τον Ήφαιστο, τον θεό που δάμαζε τη φωτιά, να δημιουργήσει θερμά λουτρά για να πηγαίνει εκεί ο Ηρακλής για να ξεκουράζεται μετά τους άθλους του

9 Ιστορία Εκτός από τις διάφορες γνωστές αναφορές στην Αγία Γραφή, κατά τη Ρωμαϊκή εποχή και τους βυζαντινούς χρόνους πολλοί γιατροί ασχολήθηκαν με την υδροθεραπεία και την Ιαματική Λουτροθεραπεία και αρκετά λουτρά γνώρισαν περίοδο ακμής. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης κατά τους δύο τελευταίους αιώνες κατασκευάστηκαν νέα λουτροθεραπευτήρια που αντικατέστησαν τις παλιές Ρωμαϊκές Θέρμες.  Οι χημικές αναλύσεις του νερού των πηγών άρχισαν να γίνονται στην ελεύθερη Ελλάδα από την εποχή του Καποδίστρια και του Όθωνα (1830 – 1833), ενώ το 1918 έγινε για πρώτη φορά ιδιαίτερη υπηρεσία ιαματικών πηγών στο τότε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Εκτός από τις διάφορες γνωστές αναφορές στην Αγία Γραφή, κατά τη Ρωμαϊκή εποχή και τους βυζαντινούς χρόνους πολλοί γιατροί ασχολήθηκαν με την υδροθεραπεία και την Ιαματική Λουτροθεραπεία και αρκετά λουτρά γνώρισαν περίοδο ακμής. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης κατά τους δύο τελευταίους αιώνες κατασκευάστηκαν νέα λουτροθεραπευτήρια που αντικατέστησαν τις παλιές Ρωμαϊκές Θέρμες.  Οι χημικές αναλύσεις του νερού των πηγών άρχισαν να γίνονται στην ελεύθερη Ελλάδα από την εποχή του Καποδίστρια και του Όθωνα, ενώ το 1918 έγινε για πρώτη φορά ιδιαίτερη υπηρεσία ιαματικών πηγών στο τότε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

10 Οφέλη ιαματικών λουτρών
1. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΑΓΧΟΣ  Μόλις 20 λεπτά σε ένα καυτό μπάνιο, βοηθούν να μειωθεί η υψηλή πίεση του αίματος, να επέλθει χαλάρωση και να ανακουφιστούν οι πονοκέφαλοι και το χρόνιο άλγος.  2. ΜΥΪΚΑ ΟΦΕΛΗ Αυξάνεται η ροή του αίματος, αφαιρείται το γαλακτικό οξύ και έτσι χαλαρώνουν οι σφιχτοί μύες που υποφέρουν. Γενικά έχει παρατηρηθεί βελτίωση σε άτομα με ρευματικά προβλήματα. 3. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΫΠΝΙΑ Ειδικοί γιατροί υποστηρίζουν ότι με ένα ιαματικό λουτρό δύο ώρες πριν από την ώρα ύπνου επιτυγχάνεται ένας απολαυστικός ύπνος.  4. IAMATIKH ΔΡΑΣΗ Είναι γνωστό το όφελος του ζεστού νερού και του μασάζ, επειδή θεραπεύει τον πόνο από κούραση και τον μυϊκό πόνο. Χαλαρώνει τους μύες και υποκινεί την απελευθέρωση των ενδορφινών. Η θερμότητα και η πίεση του νερού μπορεί επίσης να βελτιώσει το επίπεδο αντισωμάτων και λευκών κυττάρων του αίματος, που προωθεί την καταστροφή των τοξινών και που υποκινεί το σχηματισμό νέου ιστού. Τέλος, κάνει καλό σε ορισμένα γυναικολογικά προβλήματα και φλεγμονές. Οφέλη ιαματικών λουτρών 1. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΑΓΧΟΣ. Μόλις 20 λεπτά σε ένα καυτό μπάνιο, βοηθούν να μειωθεί η υψηλή πίεση του αίματος, να επέλθει χαλάρωση και να ανακουφιστούν οι πονοκέφαλοι και το χρόνιο άλγος.  2. ΜΥΪΚΑ ΟΦΕΛΗ Αυξάνεται η ροή του αίματος, αφαιρείται το γαλακτικό οξύ και έτσι χαλαρώνουν οι σφιχτοί μύες που υποφέρουν. Γενικά έχει παρατηρηθεί βελτίωση σε άτομα με ρευματικά προβλήματα. 3. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΫΠΝΙΑ Ειδικοί γιατροί υποστηρίζουν ότι με ένα ιαματικό λουτρό δύο ώρες πριν από την ώρα ύπνου επιτυγχάνεται ένας απολαυστικός ύπνος.  4. IAMATIKH ΔΡΑΣΗ Ένα γνωστό το όφελος του ζεστού νερού και του μασάζ, επειδή θεραπεύει τον πόνο από κούραση και τον μυϊκό πόνο. Χαλαρώνει τους μύες και υποκινεί την απελευθέρωση των ενδορφινών. Η θερμότητα και η πίεση του νερού μπορεί επίσης να βελτιώσει το επίπεδο αντισωμάτων και λευκών κυττάρων του αίματος, που προωθεί την καταστροφή των τοξινών και που υποκινεί το σχηματισμό νέου ιστού. Τέλος, κάνει καλό σε ορισμένα γυναικολογικά προβλήματα και φλεγμονές.

11 Οφέλη ιαματικών λουτρών
5. ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Καθώς το νερό μειώνει το βάρος κατά περίπου 90%, ανακουφίζει την πίεση στις ενώσεις και τους μύες, και καθιστά  ευκολότερο να εκτελεστούν θεραπευτικές ασκήσεις. Γενικά προσφέρει ανακούφιση σε ειδικές μυοσκελετικές και ορθοπεδικές περιπτώσεις. 6 . ΔΙΑΒΗΤΗΣ Μειώνεται το επίπεδο σακχάρεως του αίματος και υπάρχει βελτίωση σε άτομα που πάσχουν από μεταβολικό σύνδρομο. 7.ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Ο ήπιος ήχος της κίνησης του νερού ασκεί χαλαρωτική επίδραση στα άτομα. Η χαλάρωση μειώνει τη ταχυκαρδία, επιβραδύνει τη δραστηριότητα του νευρικού συστήματος και διευκολύνει το αναπνευστικό σύστημα επιτρέποντας στο σώμα και στο μυαλό να ηρεμήσουν. 8. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Απελευθερώνονται αέρια από τους πνεύμονες και αυξάνεται το οξυγόνο στο αίμα και στους πνεύμονες. 9. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Αρκετοί δερματολόγοι τονίζουν ότι το ιαματικό νερό, ειδικά το θειούχο, μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις ψωρίασης και σε διάφορες δερματίτιδες. 5. ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ Καθώς το νερό μειώνει το βάρος κατά περίπου 90%, ανακουφίζει την πίεση στις ενώσεις και τους μύες, και καθιστά  ευκολότερο να εκτελεστούν θεραπευτικές ασκήσεις. Γενικά προσφέρει ανακούφιση σε ειδικές μυοσκελετικές και ορθοπεδικές περιπτώσεις. 6 . ΔΙΑΒΗΤΗΣ Μειώνεται το επίπεδο σακχάρεως του αίματος και υπάρχει βελτίωση σε άτομα που πάσχουν από μεταβολικό σύνδρομο. 7.ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Ο ήπιος ήχος της κίνησης του νερού ασκεί χαλαρωτική επίδραση στα άτομα. Η χαλάρωση μειώνει τη ταχυκαρδία, επιβραδύνει τη δραστηριότητα του νευρικού συστήματος και διευκολύνει το αναπνευστικό σύστημα επιτρέποντας στο σώμα και στο μυαλό να ηρεμήσουν. 8. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Απελευθερώνονται αέρια από τους πνεύμονες και αυξάνεται το οξυγόνο στο αίμα και στους πνεύμονες. 9. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Αρκετοί δερματολόγοι τονίζουν ότι το ιαματικό νερό, ειδικά το θειούχο, μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις ψωρίασης και σε διάφορες δερματίτιδες

12 Αντενδείξεις λουτροθεραπείας
- Υπάρχουν όμως και ασθενείς στους οποίους δεν θα επιτραπεί να κάνουν λουτροθεραπεία όχι μόνο διότι δεν θα ωφελήσει, αλλά κυρίως γιατί μπορεί να βλάψει. Έτσι, οι λουτροθεραπείες δεν ενδείκνυνται σε περιπτώσεις: Καρδιακών παθήσεων που δεν έχουν σταθεροποιηθεί ή δεν ελέγχονται καλά  (υπέρταση, βαριές αρρυθμίες κ.α.) Προχωρημένης αρτηριοσκλήρωσης, ιδίως όταν αφορά εγκεφαλικά αγγεία. Πρόσφατων εγκεφαλικών αιμορραγιών, ή θρομβώσεων αγγείων από τις οποίες πέρασε διάστημα λιγότερο των 6 μηνών. Σοβαρών ανεπαρκειών των στεφανιαίων αγγείων (βαριά στηθάγχη, έμφραγμα) και σοβαρών βλαβών του μυοκαρδίου. Αιμορραγικών τάσεων. Βαρέων περιστατικών σακχαρώδους διαβήτη Έκδηλης εξάντλησης του οργανισμού. Ενεργούς φυματίωσης. Καρκίνου Βαρέων νευρικών και ψυχικών παθήσεων Εγκυμοσύνης μετά τον έκτο μήνα. Υπάρχουν όμως και ασθενείς στους οποίους δεν θα επιτραπεί να κάνουν λουτροθεραπεία όχι μόνο διότι δεν θα ωφελήσει, αλλά κυρίως γιατί μπορεί να βλάψει. Έτσι, οι λουτροθεραπείες δεν ενδείκνυνται σε περιπτώσεις: Καρδιακών παθήσεων που δεν έχουν σταθεροποιηθεί ή δεν ελέγχονται καλά. Προχωρημένης αρτηριοσκλήρωσης, ιδίως όταν αφορά εγκεφαλικά αγγεία. Πρόσφατων εγκεφαλικών αιμορραγιών, ή θρομβώσεων αγγείων από τις οποίες πέρασε διάστημα λιγότερο των 6 μηνών. Σοβαρών ανεπαρκειών των στεφανιαίων αγγείων (βαριά στηθάγχη, έμφραγμα) και σοβαρών βλαβών του μυοκαρδίου. Αιμορραγικών τάσεων. Βαρέων περιστατικών σακχαρώδους διαβήτη Έκδηλης εξάντλησης του οργανισμού. Ενεργούς φυματίωσης. Καρκίνου Βαρέων νευρικών και ψυχικών παθήσεων Εγκυμοσύνης μετά τον έκτο μήνα.

13 Αντενδείξεις ποσιθεραπείας & θεραπείας με εισπνοές
Η ποσιθεραπεία αντενδείκνυται όταν υπάρχει: Πέτρα στα νεφρά ή την κύστη που προκαλεί συχνές κρίσεις Αιματουρία Πολύ μεγάλοι λίθοι που εμποδίζουν την διούρηση Οξείες νεφρίτιδες, πυελίτιδες ή κυστίτιδες Πέτρες της χολής που έχουν ήδη προκαλέσει συχνούς κολικούς Χολοκυστίτιδα σε οξεία φάση Εν ενεργεία έλκος του στομάχου ή του δωδεκαδακτύλου Η θεραπεία με εισπνοές δεν ενδείκνυται σε όλες τις παθήσεις του αναπνευστικού που βρίσκονται σε οξεία φάση . Η ποσιθεραπεία αντενδείκνυται όταν υπάρχει: Πέτρα στα νεφρά ή την κύστη που προκαλεί συχνές κρίσεις Αιματουρία Πολύ μεγάλοι λίθοι που εμποδίζουν την διούρηση Οξείες νεφρίτιδες, πυελίτιδες ή κυστίτιδες Πέτρες της χολής που έχουν ήδη προκαλέσει συχνούς κολικούς Χολοκυστίτιδα σε οξεία φάση Εν ενεργεία έλκος του στομάχου ή του δωδεκαδακτύλου Η θεραπεία με εισπνοές δεν ενδείκνυται σε όλες τις παθήσεις του αναπνευστικού που βρίσκονται σε οξεία φάση .

14 Πώς πρέπει να γίνεται η λουτροθεραπεία;
Πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι συμβουλές θεραπείας, που σας δόθηκαν από το γιατρό μετά από ιατρική εξέταση. Οποιαδήποτε αντίδραση παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της υδροθεραπείας, πρέπει να αναφέρεται στον γιατρό των Λουτρών. Η λουτροθεραπεία πρέπει να γίνεται με άδειο στομάχι, ή μετά την χώνευση, αφού περάσουν τρεις ώρες από το τελευταίο γεύμα. Δεν πρέπει να παρατείνεται η υδροθεραπεία πέρα του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, γιατί είναι σε βάρος του οργανισμού μας. Κατά τη διάρκεια της υδροθεραπείας, πρέπει να αποφεύγονται οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε τον χώρο των Λουτρών πριν τον ανάλογο χρόνο της αντίδρασης του οργανισμού, που είναι το λιγότερο 30 λεπτά. Η Λουτροθεραπεία πρέπει να διακόπτεται : Όταν παρουσιαστεί κατά την διάρκεια των λουτρών παρόξυνση της χρόνιας πάθησης Κατά τις μέρες της εμμήνου ρύσης και Όταν δεν γίνεται καλώς ανεκτή από τον λουόμενο. Πώς πρέπει να γίνεται η λουτροθεραπεία; Πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι συμβουλές θεραπείας, που σας δόθηκαν από το γιατρό μετά από ιατρική εξέταση. Οποιαδήποτε αντίδραση παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της υδροθεραπείας, πρέπει να αναφέρεται στον γιατρό των Λουτρών. Η λουτροθεραπεία πρέπει να γίνεται με άδειο στομάχι, ή μετά την χώνευση, αφού περάσουν τρεις ώρες από το τελευταίο γεύμα. Δεν πρέπει να παρατείνεται η υδροθεραπεία πέρα του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, γιατί είναι σε βάρος του οργανισμού μας. Κατά τη διάρκεια της υδροθεραπείας, πρέπει να αποφεύγονται οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε τον χώρο των Λουτρών πριν τον ανάλογο χρόνο της αντίδρασης του οργανισμού, που είναι το λιγότερο 30 λεπτά. Η Λουτροθεραπεία πρέπει να διακόπτεται : Όταν παρουσιαστεί κατά την διάρκεια των λουτρών παρόξυνση της χρόνιας πάθησης Κατά τις μέρες της εμμήνου ρύσης και Όταν δεν γίνεται καλώς ανεκτή από τον λουόμενο.

15 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Η χώρα μας θεωρείται το μέρος που έχει τις περισσότερες ιαματικές πηγές απ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες - συνολικά πάνω από 200! Σε λειτουργία βρίσκονται περίπου εκ των οποίων λειτουργούν υπό την αρμοδιότητα του ΕΟΤ. Οι πιο φημισμένες από αυτές για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες είναι οι ιαματικές πηγές των Καμένων Βούρλων, της Αιδηψού και της Ικαρίας, λόγω της ραδιενεργού σύνθεσης των νερών τους. Στη Λέσβο συναντάται, επίσης, η θερμότερη πηγή στον κόσμο (92,5° C). Πολλές ιαματικές πηγές στην Ελλάδα παραμένουν αναξιοποίητες ή γίνεται προσπάθεια αξιοποίησής τους. Οι περισσότερες λουτροπόλεις, πέρα από τις θεραπευτικές ιδιότητες των νερών, συνδυάζουν το βουνό με τη θάλασσα , ήρεμες διακοπές και καλό κλίμα. Για τους λόγους αυτούς αποτελούν μέσο ξεκούρασης, αναζωογόνησης και ανανέωσης για τον επισκέπτη. Ελληνικές Ιαματικές πηγές Η χώρα μας θεωρείται το μέρος που έχει τις περισσότερες ιαματικές πηγές απ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες - συνολικά πάνω από 200! Σε λειτουργία βρίσκονται περίπου εκ των οποίων λειτουργούν υπό την αρμοδιότητα του ΕΟΤ. Οι πιο φημισμένες από αυτές για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες είναι οι ιαματικές πηγές των Καμένων Βούρλων, της Αιδηψού και της Ικαρίας, λόγω της ραδιενεργού σύνθεσης των νερών τους. Στη Λέσβο συναντάται, επίσης, η θερμότερη πηγή στον κόσμο (92,5° C). Πολλές ιαματικές πηγές στην Ελλάδα παραμένουν αναξιοποίητες ή γίνεται προσπάθεια αξιοποίησής τους.

16 Θερμομεταλλικές πηγές στην Ελλάδα
Πηγή: Σούλιος Γ. «Εκμετάλλευση και διαχείριση Υπόγειου Νερού»

17 Ο Ιαματικός Τουρισμός στην Ελλάδα
Ο ιαματικός τουρισμός, αποτελεί μορφή κοινωνικού τουρισμού που έχει ως σκοπό τη χρησιμοποίηση των ιαματικών πηγών κυρίως για θεραπευτικούς σκοπούς από άτομα που πηγαίνουν στις ιαματικές πηγές κατόπιν ιατρικής προτροπής, µε σκοπό κυρίως να υποβοηθηθεί η φαρμακευτική αγωγή του γιατρού. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο λόγος επίσκεψης μπορεί να είναι η πρόληψη και όχι απαραίτητα η θεραπεία. Η ζήτηση για τον ιαματικό τουρισμό στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. Τα λουτρά λειτουργούν συνήθως το διάστημα από Μάιο έως Οκτώβριο, ενώ τη μεγαλύτερη κίνηση έχει ο μήνας Σεπτέμβριος. Οι μικρές πηγές προτιμούνται περισσότερο από τον τοπικό πληθυσμό και λιγότερο από τον πληθυσμό της υπόλοιπης χώρας, ενώ τις μεγάλες λουτροπόλεις τις επισκέπτονται συνήθως άτομα από άλλα μέρη της Ελλάδας που συνδυάζουν την υδροθεραπεία µε τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Ο Ιαματικός Τουρισμός στην Ελλάδα Ο ιαματικός τουρισμός, αποτελεί μορφή κοινωνικού τουρισμού που έχει ως σκοπό τη χρησιμοποίηση των ιαματικών πηγών κυρίως για θεραπευτικούς σκοπούς από άτομα που πηγαίνουν στις ιαματικές πηγές κατόπιν ιατρικής προτροπής, µε σκοπό κυρίως να υποβοηθηθεί η φαρμακευτική αγωγή του γιατρού. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο λόγος επίσκεψης μπορεί να είναι η πρόληψη και όχι απαραίτητα η θεραπεία. Η ζήτηση για τον ιαματικό τουρισμό στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. Τα λουτρά λειτουργούν συνήθως το διάστημα από Μάιο έως Οκτώβριο, ενώ τη μεγαλύτερη κίνηση έχει ο μήνας Σεπτέμβριος. Οι μικρές πηγές προτιμούνται περισσότερο από τον τοπικό πληθυσμό και λιγότερο από τον πληθυσμό της υπόλοιπης χώρας, ενώ τις μεγάλες λουτροπόλεις τις επισκέπτονται συνήθως άτομα από άλλα μέρη της Ελλάδας που συνδυάζουν την υδροθεραπεία µε τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

18 Ιαματικός Τουρισμός στην Ελλάδα (Στατιστικά)
Όσον αφορά την ηλικία και το φύλο των λουομένων, παρατηρείται ότι συνήθως είναι άτομα της τρίτης ηλικίας και οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου το 60-65% ). Ο αριθμός ατόμων που χρησιμοποιεί τις ιαματικές πηγές αναλογεί στο 1,4% (1993) του ελληνικού πληθυσμού, ενώ το ποσοστό αυτό ήταν μεγαλύτερο, γύρω στο 1,7% κατά τα έτη 1961 και 1971. Η φθίνουσα πορεία του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα οφείλεται στους ιδίους λόγους που παρατηρούνται και στο εξωτερικό, δηλαδή κυρίως στον ανταγωνισμό που προέρχεται από το χώρο της φαρμακοβιομηχανίας και την απροθυμία των γιατρών να αναγνωρίσουν την υδροθεραπεία ως ιατρική μέθοδο. Επίσης σημαντικό ρόλο στην φθίνουσα πορεία του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα έχει παίξει και η έλλειψη της σχετικής διαφήμισης και πληροφόρησης του κοινού από τα μέσα ενημέρωσης. Όσον αφορά την ηλικία και το φύλο των λουομένων, παρατηρείται ότι συνήθως είναι άτομα της τρίτης ηλικίας και οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου το 60-65% ). Ο αριθμός ατόμων που χρησιμοποιεί τις ιαματικές πηγές αναλογεί στο 1,4% (1993) του ελληνικού πληθυσμού, ενώ το ποσοστό αυτό ήταν μεγαλύτερο, γύρω στο 1,7% κατά τα έτη 1961 και 1971. Η φθίνουσα πορεία του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα οφείλεται στους ιδίους λόγους που παρατηρούνται και στο εξωτερικό, δηλαδή κυρίως στον ανταγωνισμό που προέρχεται από το χώρο της φαρμακοβιομηχανίας και την απροθυμία των γιατρών να αναγνωρίσουν την υδροθεραπεία ως ιατρική μέθοδο. Επίσης σημαντικό ρόλο στην φθίνουσα πορεία του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα έχει παίξει και η έλλειψη της σχετικής διαφήμισης και πληροφόρησης του κοινού από τα μέσα ενημέρωσης.

19 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Ας κάνουμε μια γρήγορη αναφορά στις πιο διαδεδομένες ελληνικές ιαματικές πηγές και λουτρά. Ας κάνουμε μια γρήγορη αναφορά στις πιο διαδεδομένες ελληνικές ιαματικές πηγές και λουτρά.

20 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Αγία Παρασκευή στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής: Βρίσκονται σε απόσταση 5 χλμ. από τον οικισμό Λουτρά και διαθέτουν ένα υπερσύγχρονο spa που φημίζεται για τις σπάνιες θεραπευτικές του ιδιότητες λόγω του υδροθειού-χου νερού θερμοκρασίας 39 οC. Αγία Παρασκευή στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής: Βρίσκονται σε απόσταση 5 χλμ. από τον οικισμό Λουτρά και διαθέτουν ένα υπερσύγχρονο spa που φημίζεται για τις σπάνιες θεραπευτικές του ιδιότητες λόγω του υδροθειούχου νερού θερμοκρασίας 39 οC.

21 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Αιδηψός: Βρίσκονται στη Βόρεια Εύβοια και είναι γνωστά για τις θεραπευτικές ιδιότητες των νερών που αναβλύζουν σε μεγάλη θερμοκρασία. Οι ιαματικές πηγές της Αιδηψού έχουν τεράστια ιστορία. Αναφέρονται από τον Αριστοτέλη και τον Στράβωνα και σήμερα αποτελούν ίσως την πιο ονομαστή λουτρόπολη της Ελλάδας. Γνώρισαν μεγάλη άνθιση κατά τη ρωμαϊκή εποχή, οπότε και τα τίμησαν πολλοί αυτοκράτορες, αλλά και στη σύγχρονη εποχή που τα επισκέφθηκαν πολλοί διάσημοι από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο. Αιδηψός: Βρίσκονται στη Βόρεια Εύβοια. Οι ιαματικές πηγές της Αιδηψού έχουν τεράστια ιστορία. Αναφέρονται από τον Αριστοτέλη και τον Στράβωνα και σήμερα αποτελούν ίσως την πιο ονομαστή λουτρόπολη της Ελλάδας. Γνώρισαν μεγάλη άνθιση κατά τη ρωμαϊκή εποχή, οπότε και τα τίμησαν πολλοί αυτοκράτορες, αλλά και στη σύγχρονη εποχή που τα επισκέφθηκαν πολλοί διάσημοι από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

22 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Αιτωλοακαρνανία – Τρύφοι Απολλωνία: Στις όχθες της Βόλβης, 55 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, θα βρείτε υδροθεραπευτήριο με σύγχρονες εγκαταστάσεις. Αιτωλοακαρνανία – Τρύφοι Απολλωνία: Στις όχθες της Βόλβης

23 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Ζάκυνθος: Στην περιοχή Καρώνης, 20 χλμ. βόρεια της πόλης της Ζακύνθου, σε μία πανέμορφη μικρή παραλία με βότσαλο, τα Ξύγγια. Θέρμη: Λίγα χλμ. έξω από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν τα ομώνυμα λουτρά με θειούχες ιαματικές πηγές που όμως σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί. Θερμοπύλες: Λίγο μετά τον ανδριάντα του Λεωνίδα. Ικαρία: Οι υπέρθερμες ραδιενεργές αλιπηγές της Ικαρίας είναι πολύ διαδεδομένες λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας του νερού και της πολύ μεγάλης περιεκτικότητας του σε συστατικά όπως είναι το ράδιο (είναι μεταξύ των πιο ραδιενεργών πηγών του κόσμου), το θείο, το χλωριούχο νάτριο κ.τ.λ. Ζάκυνθος. Θέρμη: Λίγα χλμ. έξω από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν λουτρά με θειούχες ιαματικές πηγές που όμως σήμερα έχουν εγκαταλειφθεί. Θερμοπύλες: Λίγο μετά τον ανδριάντα του Λεωνίδα. Ικαρία: Οι υπέρθερμες ραδιενεργές αλιπηγές της Ικαρίας είναι πολύ διαδεδομένες λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας του νερού και της πολύ μεγάλης περιεκτικότητας του σε συστατικά όπως είναι το ράδιο (είναι μεταξύ των πιο ραδιενεργών πηγών του κόσμου), το θείο, το χλωριούχο νάτριο κ.τ.λ.

24 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Καϊάφας: Στα νοτιοανατολικά του Πύργου Ηλείας. Είναι το μέρος όπου ο μύθος θέλει τον κένταυρο Νέσσο να ξέπλυνε την πληγή που του προκλήθηκε μετά από χτύπημα βέλους από τον Ηρακλή. Καϊάφας: Στα νοτιοανατολικά του Πύργου Ηλείας.

25 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Καμένα Βούρλα: Οι παθήσεις που θεραπεύονται είναι εκείνες του κυκλοφορικού συστήματος, οι ρευματισμοί, οι δερματοπάθειες και τα γυναικολογικά προβλήματα. Καστοριά – Αμμουδάρα: Το κέντρο θεραπείας ενδείκνυται για τις παθήσεις των άκρων και για τις ρευματοπάθειες. Κιλκίς – Πικρολίμνη: Στην Ξυλοκερατιά του Κιλκίς, 23 χλμ. από την Θεσσαλονίκη. Στη λίμνη έκτασης στρεμμάτων, οι θειούχες λάσπες περιέχουν σημαντική ποσότητα θειούχων ενώσεων και νιτρικών αλάτων. Κως: Λίγο μετά το Ψαλίδι βρίσκονται τα Θερμά. Η περιοχή χρειάζεται φροντίδα για τον εκσυγχρονισμό της κυρίως ως προς τις συνθήκες λειτουργίας του όλου χώρου, αλλά και βελτίωση στο δρόμο που οδηγεί στα Θερμά. Καμένα Βούρλα Καστοριά – Αμμουδάρα Κιλκίς – Πικρολίμνη: Στη λίμνη οι θειούχες λάσπες περιέχουν σημαντική ποσότητα θειούχων ενώσεων και νιτρικών αλάτων. Κως:

26 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Λαγκαδάς: Στα 18 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απολαύσετε θερμά θεραπευτικά λουτρά, ενώ υπάρχει ξενοδοχείο και εστιατόριο. Λαγκαδάς: 18 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.

27 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Λήμνος – Μύρινα: Στην Πλάκα βρίσκονται τα ιαματικά λασπόλουτρα, όπου γίνεται «πηλοθεραπεία» σε υπαίθριες εγκαταστάσεις.  Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, τον συγκεκριμένο πηλό τον πούλαγαν στα φαρμακεία σε σφραγισμένα δισκία και τον χρησιμοποιούσαν ως αντίδοτο στα δηλητήρια. Λουτρά Ηραίας: Οι Ιαματικές Πηγές βρίσκονται κοντά στην Εθνική οδό Τρίπολης-Πύργου, ενώ στο κέντρο του χωριού λειτουργεί σύγχρονο υδροθεραπευτήριο, από τις 15 Ιουνίου  έως και τις 15 Οκτωβρίου. Λουτράκι: Οι Θέρμες, το σημερινό Λουτράκι Κορινθίας, θεωρείται η αρχαιότερη ελληνική λουτρόπολη. Είχε μεγάλη φήμη στη ρωμαϊκή επικράτεια. Λήμνος – Μύρινα: Στην Πλάκα βρίσκονται τα ιαματικά λασπόλουτρα, όπου γίνεται «πηλοθεραπεία» σε υπαίθριες εγκαταστάσεις Λουτρά Ηραίας στην Πελοπόννησο Λουτράκι: Οι Θέρμες, το σημερινό Λουτράκι Κορινθίας, θεωρείται η αρχαιότερη ελληνική λουτρόπολη. Είχε μεγάλη φήμη στη ρωμαϊκή επικράτεια

28 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Μέθανα: Οι Ιαματικές πηγές είναι αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δράσης και είναι ονομαστές εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι ιαματικές εγκαταστάσεις των Μεθάνων βρίσκονται στις εξής περιοχές: Άγιοι Ανάργυροι , Άγιος Νικόλαος και Λουτρά Παυσανία. Μέθανα και αυτές οι πηγές είναι στην Πελοπόννησο, είναι αποτέλεσμα της ηφαιστειακής δράσης και είναι ονομαστές εδώ και χιλιάδες χρόνια

29 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Μυτιλήνη: Στον Πολιχνίτο η φύση χάρισε τις πιο θερμές πηγές στην Ευρώπη, που αναβλύζουν μέσα από ηφαιστειογενή πετρώματα, ενώ υπάρχουν ακόμα η Εφταλού (Ραδιούχα και χλωριούχα) και η Θερμή. Μυτιλήνη: Στον Πολιχνίτο η φύση χάρισε τις πιο θερμές πηγές στην Ευρώπη, που αναβλύζουν μέσα από ηφαιστειογενή πετρώματα

30 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Μήλος: Τα ιαματικά λουτρά του νησιού ήταν γνωστά από την αρχαιότητα. Σήμερα λίγες πηγές χρησιμοποιούνται με πιο γνωστές το σπήλαιο του Aδάμαντα, τις Aλυκές, την Kάναβα, το Παλιοχώρι και τα Mαντράκια. Νέα Απολλωνία: Εκτός από τα άνω και κάτω άκρα, το ιαματικό νερό της λουτρόπολης θεραπεύει γυναικολογικά προβλήματα, ανακουφίζει από τους ρευματισμούς και τις παθήσεις των νεύρων. Νίσυρος: Τα λουτρά λειτουργούν από το 1870 η θερμοκρασία του νερού φθάνει τους 50 βαθμούς Κελσίου, ενώ λέγεται ότι το νησί επισκεπτόταν συχνά για θεραπευτικούς λόγους και ο Ιπποκράτης. Δυστυχώς η σημερινή εικόνα των λουτρών είναι άθλια και όπως μας είπαν άνθρωποι που κάνουν λουτροθεραπείες κινδυνεύει να απαξιωθεί η φήμη μιας από τις καλύτερες λουτροπηγές της χώρας. Ξάνθη – Γεννησέα: Η ιαματική πηγή της Γεννησέας ενδείκνυται ιδιαίτερα για τις παθήσεις του δέρματος, του νευρικού συστήματος και για την ίαση ρευματοπαθειών. Μήλος: Νέα Απολλωνία: Νίσυρος, μια από τις καλύτερες πηγές της χώρας, που όμως έχει σήμερα εικόνα παρακμής και εγκατάλειψης Ξάνθη – Γεννησέα

31 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Πόζαρ:  13χμ. βορειοδυτικά της Αριδαίας, στο νομό Πέλλας. Απλώνονται στους πρόποδες του όρους Καϊμάκτσαλαν, λίγα χλμ. από τα Ελληνοσκοπιανά σύνορα.  Τα ιαματικά, θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από μεγάλο βάθος, όπου θερμαίνονται, ανεβαίνουν ψηλότερα και στην πορεία εμπλουτίζονται με μέταλλα και άλλα συστατικά. Οι εγκαταστάσεις του όλου συγκροτήματος είναι οργανωμένες σε μια μικρή λουτρόπολη με ξενοδοχεία, πισίνες, αποδυτήρια, εστιατόρια και μπαρ, προσφέροντας κάθε δυνατή εξυπηρέτηση στους λουόμενους. Πόζαρ:  13χμ. βορειοδυτικά της Αριδαίας, στους πρόποδες του όρους Καϊμάκτσαλαν. Πάρα πολύ όμορφα, οργανωμένα και διαδεδομένα.

32 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Ροδόπη: Στον οικισμό Θέρμια στα Πομακοχώρια, έξω από το παρθένο δάσος Φρακτού, στην οροσειρά της Δυτικής Ροδόπης, πίσω από μια βουνοπλαγιά και 10 χλμ από το Παρανέστι Δράμας, η διαπεραστική μυρωδιά του θείου αναμιγνύεται έντονα με άρωμα βασιλικού. Σέρρες – Άγκιστρο: Το Άγκιστρο είναι το βορειότερο χωριό του νομού Σερρών, δίπλα στη συνοριακή γραμμή με τη γειτονική Βουλγαρία, και είναι χτισμένο στους πρόποδες του ομώνυμου όρους, που ήταν γνωστό για τα μεταλλεία σιδήρου και χρυσού στα χρόνια του Μ. Αλεξάνδρου. Δίπλα στο ξενοδοχείο βρίσκεται το βυζαντινό χαμάμ του Αγκίστρου που χρονολογείται γύρω στο 950 μ.Χ.. Το νερό που αναβλύζει από τις πηγές έχει διάφορες θεραπευτικές ιδιότητες και θερμοκρασία 40,5 oC. Ροδόπη: στα Πομακοχώρια Σέρρες – Άγκιστρο: Κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία. Δίπλα στο ξενοδοχείο βρίσκεται το βυζαντινό χαμάμ του Αγκίστρου που χρονολογείται γύρω στο 950 μ.Χ

33 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Σέρρες – Σιδηρόκαστρο: Υπάρχουν άριστες υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες, όργανα διαθερμίας, υπερήχων, μηχανήματα έλξης, λουτρά με υδρομασάζ, σάουνα, πισίνα ανοιχτή και κλειστή. Πολλοί επισκέπτες και αθλητικοί σύλλογοι παραθερίζουν χειμώνα και καλοκαίρι στα ιαματικά υδρόλουτρα Σιδηροκάστρου, όπου η πληρότητα ανέρχεται στο 90% κατά τη λουτρική περίοδο. Σέρρες – Σιδηρόκαστρο: Υπάρχουν άριστες υποδομές με μεγάλη πληρότητα κατά τη λουτρική περίοδο

34 Ελληνικές Ιαματικές πηγές
Τραϊνούπολη: Βρίσκεται στον Έβρο και ενδείκνυται για πολλές παθήσεις. Φθιώτιδα – Υπάτη: Σε απόσταση 18χλμ. από τη Λαμία βρίσκονται τα Λουτρά της Υπάτης, κοντά στην ομώνυμη κωμόπολη στους πρόποδες της Oίτης, που περιβάλλεται από ένα καταπράσινο και πανέμορφο φυσικό περιβάλλον. Τραϊνούπολη: στον Έβρο Φθιώτιδα – Υπάτη: 18χλμ. από τη Λαμία

35 Ελπίζουμε να βρήκατε ενδιαφέρουσα την εργασία μας και να κρατήσατε στο νου σας ορισμένα χρήσιμα, κατά τη γνώμη μας, στοιχεία! Ελπίζουμε να βρήκατε ενδιαφέρουσα την εργασία μας και να κρατήσατε στο νου σας ορισμένα χρήσιμα, κατά τη γνώμη μας, στοιχεία.

36 Πηγές: Βικιπαίδεια http://el.wikipedia.org/wiki/
Εφημερίδα «Καθημερινός Παρατηρητής» Ιαματικά Λουτρά Σιδηροκάστρου Σερρών Ιστολόγιο «Σελίδες Ιστορίας και Επιστήμης», Τ. Πάσχου Ξενοδοχείο «Πάνθεον», Υπάτη Φθιώτιδας Ξενοδοχείο «Χαμάμ», Άγκιστρο Σερρών Οδηγός Ικαρίας Οδηγός Κασσάνδρας Χαλκιδικής Οδηγός Λέσβου Οδηγός Λουτρών Πόζαρ Περιοδικό Elle Πτυχιακή εργασία: «ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ» - ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Α.Τ.Ε.Ι ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Πτυχιακή εργασία: «Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ» - ΗΛΙΑΣ ΤΑΣΙΟΣ, Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Χημικά Χρονικά Απρίλιος 2001, Δρ. Βάννα Πανδή-Αγαθοκλή Enikos.gr Apn.gr Hotsprings.gr Lagadas.net Milos.gr nisyros.igme.gr/ Visitlesvos.gr

37 Στην εργασία συνεργάστηκαν οι μαθητές:
Αλβανός Μάριος Γκορτσίλας Φώτιος Ζώτο Γκέρντι Καντερής Ηρακλής Κομπόγιαννος Αργύριος Μάλια Άλεξ Νικολαΐδης Χρήστος Παπαοικονόμου Στεριανή Σακελλαρίου Ειρήνη Σγούρου Ιωάννα Σκουντούρογλου Αντώνιος Τόντρι Εριόλ Τσίγγανος Κωνσταντίνος και ο καθηγητής ΠΕ19 Καμπερίδης Κωνσταντίνος

38 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
Τέλος παρουσίασης Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Επισκεφτείτε το ιστολόγιο του σχολείου μας:


Κατέβασμα ppt "Οι Ιαματικές Πηγές στην Ελλάδα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google