Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 9 GMT III

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 9 GMT III"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 9 GMT III

2 Ποιες εντολές έχουμε μάθει…?
Δημιουργεί χάρτες Δημιουργεί διαγράμματα x,y Προσθέτει κείμενο Δημιουργεί Ιστογράμματα Δημιουργεί Ροδογράμματα Βρίσκει μέγιστα-ελάχιστα pscoast psxy pstext pshistogram Psrose minmax

3 pshistogram

4 psrose

5 Αρχεία δέσμης ενεργειών Batch files
Τι είναι..? Αρχεία κειμένου που περιέχουν μια σειρά από εντολές DOS (π.χ dir, echo, pause..) Σε τι χρησιμεύουν…? Αυτοματοποιούν την εκτέλεση εντολών (π.χ. δεν χρειάζεται να πληκτρολογούμε τις εντολές) Πως δημιουργούνται…? Με οποιονδήποτε text editor δημιουργούμε ένα αρχείο κειμένου με τις εντολές που χρειαζόμαστε και το σώζουμε με την κατάληξη .BAT . Το τρέχουμε δίνοντας το όνομά του όπως με κάθε άλλη εντολή DOS.

6 Μετατροπή αρχείων κειμένου
Awk, sed Προγράμματα (γλώσσες προγραμματισμού) Προέρχονται από το Unix αλλά δουλεύουν και στα Windows Χειρίζονται αρχεία κειμένου π.χ. αντικατάσταση χαρακτήρων, γραμμών, στηλών, επιλογή, εκτύπωσης κλπ Παράδειγμα gawk “{print $2,$1}” a.dat > b.dat gawk "{print $1, \"R\" }" a.dat > b.dat

7 Χρωματικές κλίμακες

8 Χρωματικές κλίμακες (Palette)
Makecpt – δημιουργεί μια νέα χρωματική κλίμακα (palette) psscale – Προσθέτει μια χρωματική κλίμακα στο χάρτη Grd2cpt - δημιουργεί μια νέα χρωματική κλίμακα με βάση ένα πλεγματικό (grid) αρχείο

9 makecpt makecpt [ −Ctable ] όπου table μια βασική κλίμακα [ −D]
[ −I ] αντιστρέφει τη αλληλουχία των χρωμάτων [ −M ] [ −N ] [ −Q[i|o] ] [ −Tz0/z1/dz | −Tztable] καθορίζει τα όρια [ −V ] [ −Z ] ομαλή μετάβαση των χρωμάτων makecpt −Cpolar −T-200/200/25 > colors.cpt

10 Διαθέσιμες palettes του GMT
cpt-city

11 psscale psscale −Dxpos/ypos/length/width[h] x,y,μήκος,πλάτος [ −A ]
[ −B[p|s]parameters ] ετικέτες [ −Ccpt_file ] χρωμ.κλίμακα [ −E[b|f][length] ] [ −I[max_intens|low_i/high_i] ] [ −K ] [ −L[i][gap] ] [ −M ] [ −Ndpi ] [ −O ] [ −P ] [ −Q ] [ −U[/dx/dy/][label] ] [ −V ] [ −X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ −Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ −Zzfile ] [ −ccopies ] psscale −D6.5c2c/7.5c/1.25c −O −Ccolors.cpt −I −E −B5:BATHYMETRY:/:m: >> map.ps

12 grd2cpt grd2cpt grdfile [ −Ccptmaster ] χρωμ.κλίμακα [ −D ]
[ −Enlevels ] [ −I ] [ −Lminlimit/maxlimit ] [ −M ] [ −N ] [ −Q[i|o] ] [ −Rwest/east/south/north[r] ] [ −Szstart/zstop/zinc ] όρια διαστημάτων [ −T-|+|_|= ] [ −V ] [ −Z ] grd2cpt mydata.grd −Crelief -S0/200/20 > mydata.cpt

13 Παραδείγματα makecpt -Cpolar -T-200/200/25 > colors.cpt
psscale -D6.5c/4c/7.5c/1.25c -K -Ccolors.cpt -B100:BATHYMETRY:/:m: > map.ps 6.5c 4c

14 makecpt makecpt -Crelief -T-25/20/2 > colors1.cpt
psscale -D1c/3c/15c/1.25c -K -Ccolors1.cpt -B5:BATHYMETRY:/:m: > map.ps

15 makecpt makecpt -Crelief -T-25/20/2 -I > colors2.cpt
psscale -D1c/3c/15c/1.25c -K -Ccolors2.cpt -Uc -B5:BATHYMETRY:/:m: > map.ps

16 makecpt -Crelief -T-25/20/2 -Z > colors3.cpt
psscale -D.1/3/15c/1.25c -K -Ccolors3.cpt -Uc -B5:BATHYMETRY:/:m: > map.ps

17 Gridding με το GMT nearneighbor Nearest-neighbor gridding scheme
surface Continuous curvature gridding algorithm triangulate Perform optimal Delauney triangulation on xyz data pscontour Τριγωνοποίηση δεδομένων και δημιουργία χάρτη ισοκαμπυλών

18 triangulate triangulate infiles αρχείο x,y,z [ −Dx|y ] [ −Eempty ]
[ −Ggrdfile ] αρχείο με αποτελέσματα [ −H[i][nrec] ] [ −Ixinc[unit][=|+][/yinc[unit][=|+]] ] απόσταση σημείων κανάβου [ −Jparameters ] [ −M[i|o][flag] ] [ −Rwest/east/south/north[r] ] διαστάσεις κανάβου [ −V ] [ −Z ] [ −:[i|o] ] [ −b[i|o][s|S|d|D][ncol] ] [ −f[i|o]colinfo ]

19 Παράδειγμα triangulate nf.dat -R420/470/70/120 -I1 -Gnf.grd
grdinfo nf.grd - δίνει πληροφορίες για grd αρχεία

20 pscontour pscontour xyzfile αρχείο κειμένου
−Ccptfile χρωματική κλίμακα −Jparameters −Rwest/east/south/north[r] [ −A[-][labelinfo] ] καθορίζει τις ετικέτες των ισοκαμπυλών [ −B[p|s]parameters ] [ −D[dumpfile] ] [ −Eview_az/view_el ] [ −G[d|f|n|l|L|x|X]params ] [ −H[i][nrec] ] [ −I ] προσθέτει χρώμα ανάμεσα στις καμπύλες [ −K ] [ −Lpen ] σχεδιάζει το δίκτυο των τριγώνων [ −M[flag] ] [ −N ] [ −O ] [ −P ] [ −S ] [ −Tindexfile ] [ −U[/dx/dy/][label] ] [ −V ] [ −W[+]pen ] χρωματίζει τις ισοκαμπύλες [ −X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ −Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ −ccopies ] [ −:[i|o] ] [ −b[i|o][s|S|d|D][ncol] ]

21 makecpt -Crainbow -T-25/20/2 > colors.cpt
pscontour nf.dat -R420/470/70/120 -JX15c -Ccolors.cpt -W+0.5p -K -B > map.ps

22 makecpt -Crelief -T-25/20/2 > colors.cpt
pscontour nf.dat -R420/470/70/120 -JX14c -Ccolors.cpt -W0.5p -K -B10 -I > map.ps

23 pscontour nf. dat -R420/470/70/120 -JX15c -Ccolors. cpt -W+0
pscontour nf.dat -R420/470/70/120 -JX15c -Ccolors.cpt -W+0.5p -K -B10 -Lthick > map.ps

24 pscontour nf. dat -R420/470/70/120 -JX15c -Ccolors. cpt -W0
pscontour nf.dat -R420/470/70/120 -JX15c -Ccolors.cpt -W0.5p -K -B10 -A+gwhite+kred+pthick+s10 -I > map.ps

25 Δημιουργία διαγραμμάτων ισοκαμπυλών
Grdimage Δημιουργεί «εικόνες» των πλεγματικών δεδομένων Grdcontour Ισοκαμπύλες από πλεγματικά δεδομένα Grdview 3Δ διαγράμματα από πλεγματικά δεδομένα

26 grdimage grdimage grd_z | grd_r grd_g grd_b
−Ccptfile χρωματική κλίμακα −Jparameters προβολή [ −B[p|s]parameters ] [ −Ei|dpi ] [ −G[f|b]rgb ] [ −Iintensfile] [ −K ] [ −M ] [ −O ] [ −P ] [ −Q ] [ −Rwest/east/south/north[r] ] [ −Ssearch_radius ] [ −T[s][o[pen]] ] [ −U[/dx/dy/][label] ] [ −V ] [ −X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ −Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ −ccopies ] [ −f[i|o]colinfo ]

27 grdimage nf.grd -R420/470/70/120 -JX15c -K -Ccolors.cpt -B10 > map.ps

28 grdcontour grdcontour grdfile
−Ccont_int καθορίζει το διάστημα των ισοκαμπυλών −Jparameters [ −A[-|annot_int][labelinfo] ] καθορίζει τις ετικέτες των ισοκαμπυλών [ −B[p|s]parameters ] [ −Ddumpfile ] [ −Eazimuth/elevation ] [ −G[d|f|n|l|L|x|X]params ] [ −K ] [ −Llow/high ] [ −M[flag] ] [ −O ] [ −P ] [ −Qcut ] [ −Rwest/east/south/north[r] ] [ −Ssmoothfactor ] εξομαλύνει τις ισοκαμπύλες [ −T[+|-][gap/length][:LH] ] [ −U[/dx/dy/][label] ] [ −V ] [ −W[+][type]pen ] καθορίζει τις ιδιότητες τις γραμμής των ισοκαμπυλών [ −X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ −Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ −Z[factor[/shift]][p] ] [ −ccopies ] [ −bo[s|S|d|D][ncol] ]

29 grdcontour nf.grd -JX15c -K -C1 -B10 -A5 -Wathick,red -Wcthinnest,blue > map.ps

30 grdcontour nf.grd -JX15c -K -C1 -B10 -A5 -Wathick,red -A+gwhite+kred+pthick+s10 -Wcthinnest,blue > map.ps

31 grdview grdview relief_file αρχείο grd −Jparameters
[ −B[p|s]parameters ] [ −Ccptfile] χρωματική κλίμακα [ −Eview_az/view_el ] αζιμούθιο και κλίση που «βλέπουμε» το χάρτη [ −Gdrapefile | −Ggrd_r,grd_g,grd_b ] [ −Iintensfile] [ −Jz|Zparameters ] [ −K ] [ −L[flags] ] [ −Nlevel[/color]] [ −O ] [ −P ] [ −Qtype[g] ] καθορίζει τον τύπο του διαγράμματος [ −Rwest/east/south/north[/zmin/zmax][r] ] [ −Ssmooth ] [ −T[s][o[pen]] ] [ −U[/dx/dy/][label] ] [ −V ] [ −Wtype/pen ] [ −X[a|c|r][x-shift[u]] ] [ −Y[a|c|r][y-shift[u]] ] [ −Zzlevel ] [ −ccopies ]

32 grdview -Qm δημιουργεί ένα «πλέγμα»
[ −Qtype[g] ] -Qm δημιουργεί ένα «πλέγμα» -Qs δημιουργεί επιφάνεια (αν προσθέσουμε και m δημιουργεί επιφάνεια και πλέγμα) -Qi δημιουργεί διάγραμμα εικόνας, μπορούμε να προσθέσουμε την ανάλυση

33 grdview nf. grd -R420/470/70/120 -JX15c -K -Qs -Wc -Ccolors
grdview nf.grd -R420/470/70/120 -JX15c -K -Qs -Wc -Ccolors.cpt -B10 > map.ps

34 grdview nf. grd -R420/470/70/120 -JX15c -K -Qi150 -Ccolors
grdview nf.grd -R420/470/70/120 -JX15c -K -Qi Ccolors.cpt -B10 > map.ps

35 grdview nf.grd -R420/470/70/120 -JX15c -K -Qsm -E225/45 –JΖ5c -Ccolors.cpt -B10 > map.ps

36 Αρχεία GRD Grdcut – επιλέγει μέρος ενός αρχείου grd
Grdpaste – ενώνει δύο αρχεία grd Grdvolume – υπολογίζει τον όγκο που περικλείεται από την επιφάνεια και κάποια ισοκαμπύλη Grdreformat - μετατρέπει σε άλλη μορφή (π.χ. Surfer)

37 ps2raster Μετατρέπει αρχεία postscript σε άλλη μορφή αρχείων π.χ. JPEG, PNG, TIFF, kml κλπ π.χ ps2raster psfile.ps −A −P −Tg −T  b - BMP  e - EPS  f - PDF  j - JPEG  g  PNG

38 Παράδειγμα grdcut C:\GMT457\gr_srtm_sea_land_30.grd -Ggr.grd –R19/26/35/41 grdview gr.grd –JM15c -Qi150 -E180/90 -Catopo.cpt -K > map.ps pscoast -R -J -V -Df -W0.25p -B2 -O -N1/0.8p/255/0/0 -S100/180/255 >> map.ps ps2raster map.ps -Tg -P

39


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 9 GMT III"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google