Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αστικές οικογενειακές διατροφικές συνήθειες στην Ελλάδα και απόψεις γονέων για τη διατροφή των παιδιών τους. Σταματία Παπανίκα Μαρία Κουκά Ευτυχία Μακρή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αστικές οικογενειακές διατροφικές συνήθειες στην Ελλάδα και απόψεις γονέων για τη διατροφή των παιδιών τους. Σταματία Παπανίκα Μαρία Κουκά Ευτυχία Μακρή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αστικές οικογενειακές διατροφικές συνήθειες στην Ελλάδα και απόψεις γονέων για τη διατροφή των παιδιών τους. Σταματία Παπανίκα Μαρία Κουκά Ευτυχία Μακρή Αργύρης Κυρίδης

2 Αποτελεί σχεδόν μόνιμο σημείο τριβής μεταξύ των επιστημών της συμπεριφοράς και των κοινωνικών επιστημών που ασχολούνται με την υγεία το γεγονός ότι η έρευνα έχει επικεντρωθεί κυρίως στην ανακάλυψη συσχετίσεων μεταξύ συγκεκριμένων συμπεριφορών και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των υποκειμένων παρά στην ανακάλυψη συσχετίσεων μεταξύ συμπεριφορών και του κοινωνικού περιβάλλοντος εντός του οποίου παρατηρούνται. Με άλλα λόγια πολύ λίγη έμφαση έχει δοθεί στον προσδιορισμό των κοινωνικών συνθηκών που παράγουν συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία ενός πληθυσμού. Ως κοινωνική επιρροή στις διατροφικές επιλογές ενός ατόμου ή ενός συνόλου ατόμων ορίζεται η επίδραση, άμεση ή έμμεση, που έχει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων στο άτομο αυτό ή στην ομάδα ατόμων. Ακόμα και όταν τρώμε μόνοι μας, ή όταν ζούμε μόνοι μας oι διατροφικές μας επιλογές επηρεάζονται από μια πληθώρα κοινωνικών παραγόντων, από το πολιτισμικό περιβάλλον όπου ζούμε, την οικονομική μας κατάσταση και τα άτομα με τα οποία σχετιζόμαστε ή συμβιώνουμε, μέχρι και την διάχυτη άποψη περί της αισθητικής του σώματος και της υγείας. Εκτός αυτού το φαγητό συνιστά μια άποψη ή και μια συνήθεια που αναπτύσσεται

3 μέσω της συμβίωσής μας με τους άλλους
μέσω της συμβίωσής μας με τους άλλους. Ακόμα, η έρευνα έχει δείξει ότι τρώμε περισσότερο όταν τρώμε με φίλους ή με την οικογένειά μας απ’ όταν τρώμε μόνοι μας και τρώμε επίσης περισσότερο όταν τρώμε έξω με φίλους. Πληθυσμιακές μελέτες έχουν δείξει ότι υφίστανται σαφείς διαφορές στις διατροφικές επιλογές και στις διατροφικές συνήθειες μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών τάξεων στο ίδιο πολιτισμικό περιβάλλον. Ωστόσο, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και κακής υγείας είναι πολύπλοκη και επηρεάζεται ακόμα και από παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο μόρφωσης κ.ά. Μέχρι σήμερα εκπονήθηκαν πολλές έρευνες που προσπάθησαν να ανιχνεύσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Τέτοιοι παράγοντες ήταν: οι αισθητηριακές αντιλήψεις, οι διατροφικές επιλογές και συνήθειες των γονέων, το περιβάλλον σίτισης, η κοινωνικοοικονομική θέση της οικογένειας, οι επιδράσεις των συνομηλίκων, οι διαφημίσεις και τα Μ.Μ.Ε., οι γνώσεις των παιδιών σχετικά με τις τροφές και τη διατροφή, οι σχολικές πρακτικές, το ευρύτερο διατροφικό περιβάλλον (τιμές, διαθεσιμότητα τροφών, παράγοντες δημιουργία παχυσαρκίας

4 Όλοι αυτοί οι κοινωνικοί παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές και τις συνήθειες ενός πληθυσμού μπορούν να οδηγήσουν σε υπερσιτισμό, υποσιτισμό, σε χρόνιες ασθένειες ανάλογα με τα ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών κοινωνικών υποομάδων. Μερικοί ερευνητές ασχολήθηκαν τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις προβληματικές διατροφικές συνήθειες και επιλογές όπως το επιλεκτικό φαγητό και τον υπερσιτισμό παιδιών προσχολικής ηλικίας. Σχεδόν όλες οι έρευνες έδειξαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου της οικογένειας και της προβληματικής διατροφικής συμπεριφοράς των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, σε οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status παρουσιάζονται περισσότερες περιπτώσεις προβληματικής διατροφής των παιδιών. Σε έρευνες που έγιναν στις Η.Π.Α. διαπιστώθηκε ότι η φτώχειασε επίπεδο οικογενειακού εισοδήματος αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα δημιουργίας προβληματικών διατροφικών συνηθειών, τόσο σε επίπεδο υπερσιτισμού όσο και σε επίπεδο υποσιτισμού.

5 Για παράδειγμα λευκά κορίτσια ηλικίας 8-16 ετών και παιδιά προσχολικής ηλικίας που μεγάλωναν σε πολύ φτωχές οικογένειες βρέθηκαν υπέρβαρα. Έρευνες στον Καναδά που εξέτασαν τις διατροφικές συνήθειες και τις επιλογές πληθυσμών μεταναστών έδειξαν μεγάλα ποσοστά προβληματικών διατροφικών συνηθειών και επιλογών. Βεβαίως αυτό εξηγήθηκε με βάση την κατανομή του εισοδήματος στην Καναδική κοινωνία, όπου όπως εξάλλου συμβαίνει σε όλες τις χώρες υποδοχής μεταναστών οι μετανάστες ανήκουν στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις. Το οικογενειακό περιβάλλον είναι ο σημαντικότερος παράγοντας προσδιορισμού των διατροφικών επιλογών και συνηθειών των παιδιών. Έχει δειχθεί με επαρκή ερευνητικά δεδομένα ότι το βάρος των παιδιών μιας οικογένειας εξαρτάται από τον τρόπο ζωής που έχει υιοθετήσει η οικογένεια. Κάποιες οικογένειες έχουν αποκτήσει διατροφικές συνήθειες που δημιουργούν προϋποθέσεις παχυσαρκίας ενώ κάποιες άλλες όχι. Οι διατροφικές επιλογές των παιδιών εξαρτώνται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις επιλογές των γονέων τους. Πολλά παιδιά κάνουν τις ίδιες διατροφικές επιλογές με αυτές των γονέων τους και αυτό είναι λογικό αφού οι γονείς

6 αγοράζουν τροφές που αρέσουν κατ’ αρχήν στους ίδιους
αγοράζουν τροφές που αρέσουν κατ’ αρχήν στους ίδιους. Για παράδειγμα σχετική έρευνα έδειξε ότι όταν οι γονείς πιστεύουν ότι το πλήρες γάλα είναι καλύτερο για την υγεία και δεν πίνουν οι ίδιοι γάλα με λιγότερα λιπαρά, δεν δίνουν τέτοιο γάλα ούτε στα παιδιά τους. Στην Ευρώπη, κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αυξηθεί σημαντικά οι ασθένειες και διαταραχές που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και τη διατροφή των παιδιών. Οι κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφή των παιδιών μπορούν να ομαδοποιηθούν σύμφωνα με την κοινωνική θεωρία των ρόλων σε πολιτισμικούς και εθνοτικούς από τη μια ή σε παράγοντες που οδηγούν σε κοινωνική ευπάθεια όπως η μετανάστευση, η ανεργία ή ελλείψεις σε κοινωνική στήριξη. Πάντως θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο από ποια ηλικία κοινωνικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών, ή το μέγεθος της συσχέτισης μεταξύ πολιτισμικών παραγόντων και της υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι J. Sobal & A. Stunkard μελετώντας την βιβλιογραφία μέχρι το 1989 ισχυρίστηκαν ότι η σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και παιδικής παχυσαρκίας δεν είναι ξεκάθαρη, αφού σχεδόν ίσοι αριθμοί ερευνών έδειξαν θετικές, αρνητικές ή ανύπαρκτες συσχετίσεις.

7 Μελέτη των διατροφικών συνηθειών σε αστικές περιοχές της Ελλάδας
Η έρευνα αποσκοπεί σε μια πρώτη καταγραφή των συνηθειών των παιδιών και των αντιλήψεων τους σε σχέση με την σωστή διατροφή. Στις αστικές περιοχές (και όχι μόνον) παρατηρείται συνεχής αυξητική τάση της παχυσαρκίας στον παιδικό πληθυσμό. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στην αναγκαιότητα εντοπισμού των αιτίων και τη λήψη προληπτικών μέτρων

8 Σκοπός και εργαλεία της έρευνας
Σκοπός της έρευνας είναι η πρώτη ανιχνευτική καταγραφή των διατροφικών συνηθειών των παιδιών σύμφωνα με τους τρόπους που τις αντιλαμβάνονται οι γονείς τους και η συσχέτιση αυτών των συνηθειών με τις διατροφικές συνήθειες, τις διατροφικές επιλογές και τις γενικότερες και ειδικότερες στάσεις που έχουν αναπτύξει οι γονείς πάνω σε θέματα διατροφής. Παράλληλα αναζητήθηκε η ύπαρξη κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες και επιλογές της οικογένειας. Η ερευνητική δράση που επιχειρήθηκε μπορεί να χαρακτηριστεί κατ’ αρχήν ως συλλογή βασικών πληροφοριών και ενδεικτικών συσχετίσεων παρά ως εστιασμένη προσέγγιση. Ωστόσο τα δεδομένα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την ανάπτυξη εστιασμένων ερευνητικών δράσεων. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας και στο οποίο τα υποκείμενα της έρευνας —γονείς παιδιών ηλικίας 9-13 ετών— απάντησαν γραπτώς. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το περισσότερο χρησιμοποιημένο αλλά και το πιο παρεξηγημένο ερευνητικό εργαλείο. Και το γεγονός αυτό οφείλεται στην εσφαλμένη, αλλά ευρέως διαδεδομένη, άποψη ότι δεν υπάρχει ερευνητικό πεδίο στο οποίο να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Από την άλλη, το ερωτηματολόγιο θεωρείται το προσφορότερο εργαλείο για υβριδικές ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και το εργαλείο με το οποίο είναι εξοικειωμένοι οι περισσότεροι από τους ερευνητές.

9 Θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι η διάχυτη αντίληψη για την ευκολία κατασκευής και χρήσης ενός ερωτηματολογίου είναι λανθασμένη, αφού και τόσο η θεωρία όσο και η πρακτική έχει δείξει τα προβλήματα κατασκευής και χρήσης του. Θεωρούμε ότι το ερωτηματολόγιο, αν κατασκευαστεί και χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να παρέχει χρησιμότατα και σημαντικότατα στοιχεία τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς ποσότητας, και θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τρεις κατηγορίες ερωτήσεων: (α) δημογραφικές, (β) συλλογής πληροφοριών για τις διατροφικές συνήθειες και επιλογές των παιδιών, των γονέων και της οικογένειας και (γ) μια πεντάβαθμη κλίμακα στάσεων τύπου Likert έναντι ζητημάτων διατροφής. Ο δείκτης αξιοπιστίας (alpha Cronbach’s) του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε στο 0,813 και της κλίμακας στάσεων ειδικότερα στο 0,738.

10 Το δείγμα Βαθμίδα Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) Δημοτικό 71 59,7 Γυμνάσιο
Πίνακας 1. Κατανομή των υποκειμένων ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα που φοιτούν τα παιδιά τους Βαθμίδα Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) Δημοτικό 71 59,7 Γυμνάσιο 48 40,3 Σύνολο 119 100,0 Πίνακας 2. Κατανομή των υποκειμένων κατά φύλο Φύλο Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) Άνδρας 16 13,4 Γυναίκα 103 86,6 Σύνολο 119 100,0 Πίνακας 3. Κατανομή των υποκειμένων με κριτήριο το αν εργάζονται ή όχι και οι δύο γονείς Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) Όχι 18 15,1 Ναι 101 84,9 Σύνολο 119 100,0

11 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση την σχολική βαθμίδα

12 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση το φύλο

13 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση το αν εργάζονται και οι δυο γονείς

14 Επίπεδο τυπικής μόρφωσης
Πίνακας 4. Κατανομή των υποκειμένων ανάλογα με τα επαγγέλματα των γονέων Πατέρας Μητέρα Επάγγελμα ν % Ελεύθερος επαγγελματίας - Επιστήμονας 29 25,0 10 8,4 Δημόσιος Υπάλληλος 30 25,9 53 44,5 Ιδιωτικός Υπάλληλος 27 23,3 24 20,2 Ελεύθερος επαγγελματίας - τεχνίτης 12 10,3 4 3,4 Έμπορος 15 12,9 8 6,7 Εργάτης 2 1,7 19 16,0 Αγρότης 1 0,9 Οικιακά 0,8% Πίνακας 5. Κατανομή των υποκειμένων ανάλογα με τη μόρφωση των γονέων Πατέρας Μητέρα Επίπεδο τυπικής μόρφωσης ν % Δεν πήγε καθόλου σχολείο 2 1,7 Απόφοιτος δημοτικού 5 4,3 4 3,4 Απόφοιτος β/θμιας εκπαίδευσης 33 28,4 34 28,6 Απόφοιτος ανώτερης εκπαίδευσης (π.χ. ΤΕΙ κ.λπ.) 12 10,3 16 13,4 Απόφοιτος ανώτατης εκπαίδευσης 46 39,7 57 47,9 Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 18 15,5 6 5,0

15 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση το επάγγελμα του πατέρα

16 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση το επάγγελμα της μητέρας

17 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση την μόρφωση του πατέρα

18 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση την μόρφωση της μητέρας

19 Πατέρας Μητέρα Ηλικία ν % 25-40 ετών 38 34,2 62 53,9 41-55 ετών 69
Πίνακας 6. Κατανομή των υποκειμένων ανάλογα με την ηλικία του πατέρα και της μητέρας Πατέρας Μητέρα Ηλικία ν % 25-40 ετών 38 34,2 62 53,9 41-55 ετών 69 62,2 53 46,1 56-70 ετών 4 3,6

20 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση την ηλικία του πατέρα

21 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση την ηλικία της μητέρας

22 Κ.Ε. Ερωτήσεις Ναι (ποσοστό) Όχι (ποσοστό) Mean S.D. ε1 Υπάρχει καθημερινά σπιτικό φαγητό 106 (89,1%) 13 (10,9%) 0,89 0,313 ε2 Τρώμε καθημερινά αγορασμένο φαγητό 4 (3,4%) 115 (96,6%) 0,03 0,181 ε3 Τρώμε τουλάχιστον ένα γεύμα οικογενειακά 97 (81,5%) 22 (18,5%) 0,82 0,390 ε4 Το μενού του παιδιού περιλαμβάνει δύο κύρια γεύματα 96 (80,7%) 23 (19,3%) 0,81 0,397 ε5 Ασχολούμαι ιδιαίτερα με την ποιότητα των τροφών που καταναλώνει το παιδί μου 99 (83,2%) 20 (16,8%) 0,83 0,376 ε6 Δεν ασχολούμαι με την διατροφή του παιδιού, γιατί δεν έχω χρόνο (11,0%) 105 (89,0%) 0,11 0,314 ε7 Γνωρίζω καθημερινά τι έχει φάει το παιδί μου 100 (84,0%) 19 (16,0%) 0,84 0,368 ε8 Γνωρίζω τα βασικά σημεία της μεσογειακής δίαιτας 110 (92,4%) 9 (7,6%) 0,92 0,266 ε9 Το παιδί μου τρώει μόνο όταν πεινάει 63 (53,8%) 54 (46,2%) 0,54 0,501 ε10 Χρησιμοποιώ στο μαγείρεμα αποκλειστικά ελαιόλαδο 102 (85,7%) 17 (14,3%) 0,86 0,351 ε11 Χρησιμοποιώ καρυκεύματα στο μαγείρεμα 86 (73,5%) 31 (26,5%) 0,74 0,443 ε12 Χρησιμοποιώ στο μαγείρεμα προκατασκευασμένα βελτιωτικά γεύσης 24 (20,3%) 94 (79,7%) 0,20 0,404 ε13 Χρησιμοποιώ στο μαγείρεμα προκατασκευασμένες τροφές τουλάχιστον 1 φορά στις 15 ημέρες (26,3%) 87 (73,7%) 0,26 0,442 ε14 Χρησιμοποιώ στο μαγείρεμα χύτρα ταχύ­ητας 67 (56,8%) 51 (43,2%) 0,57 0,497 ε15 Αγοράζω συστηματικά προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας 28 (23,5%) 91 (76,5%) 0,24 0,426 ε16 Μαγειρεύω μόνο με λαχανικά εποχής (56,3%) 52 (43,7%) 0,56 0,498 ε17 Μαγειρεύω συχνά με κατεψυγμένα λαχανικά 38 (32,2%) 80 (67,8%) 0,32 0,469

23 ε18 Γνωρίζω τη θρεπτική αξία των τροφών που καταναλώνω 95 (79,8%) 24 (20,2%) 0,80 0,403 ε19 Μαγειρεύω διαφορετικό φαγητό για το παιδί, γιατί συνήθως το δικό μας φαγητό δεν του αρέσει 21 (17,8%) 97 (82,2%) 0,18 0,384 ε20 Μαγειρεύω διαφορετικό φαγητό για το παιδί, γιατί θέλω το δικό του γεύμα να είναι ό,τι καλύτερο (20,3%) 94 (79,7%) 0,20 0,404 ε21 Το φαγητό του παιδιού κοστίζει ιδιαίτερα και είναι οικονομικά ανέφικτο να τρώμε όλοι από αυτό 8 (6,8%) 109 (93,2%) 0,07 0,253 ε22 Τρώμε σπάνια τηγανητά φαγητά 89 (75,4%) 29 (24,6%) 0,75 0,432 ε23 Γνωρίζω ακριβώς το βάρος του παιδιού μου 104 (87,4%) 15 (12,6%) 0,87 0,333 ε24 Δοκιμάζω πάντα τα νέα διαφημιζόμενα προϊόντα 110 0,252 ε25 Νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια καταναλώνοντας τα διαφημιζόμενα προϊόντα 27 (22,9%) 91 (77,1%) 0,23 0,422 ε26 Παραγγέλνουμε έτοιμο φαγητό τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα 56 (47,9%) 61 (52,1%) 0,48 0,502 ε27 Το παιδί μου τρώει πάντα πρωινό 90 (75,6%) (24,4%) 0,76 0,431 ε28 Το παιδί μου τρώει απαραίτητα κολατσιό ε29 Το κολατσιό του παιδιού είναι σπιτικό 69 (58,5%) 49 (41,5%) 0,58 0,495 ε30 Το κολατσιό το παιδί το παίρνει από το κυλικείο 47 (39,8%) 71 (60,2%) 0,40 0,492 ε31 Το παιδί δεν τρώει μεσημεριανό 13 (11,0%) 105 (89,0%) 0,11 0,314 ε32 Φτιάχνω μόνη μου 1 φορά την εβδομάδα κέικ (47,5%) 62 (52,5%) 0,47 0,501 ε33 Προσέχω την ποσότητα αλατιού που χρησιμοποιώ στο μαγείρεμα 96 (80,7%) 23 (19,3%) 0,81 0,397

24 Η κατανομή των απαντήσεων στις διχοτομικές ερωτήσεις από 1-16

25 Η κατανομή των απαντήσεων στις διχοτομικές ερωτήσεις (17-33)

26 Πίνακας 9. Το ημερήσιο μενού του παιδιού
Πίνακας 8. Αποτελέσματα t-test. Συσχέτιση της απάντησης με την ηλικία του παιδιού (βαθμίδα εκπαίδευσης: δημοτικό-γυμνάσιο) Ερωτήσεις t d.f. Sig ε7 Γνωρίζω καθημερινά τι έχει φάει το παιδί μου -3,298 116 0.000 ε19 Μαγειρεύω διαφορετικό φαγητό για το παιδί, γιατί συνήθως το δικό μας φαγητό δεν του αρέσει 1,659 0.001 ε27 Το παιδί μου τρώει πάντα πρωινό 1,438 117 0.006 ε28 Το παιδί μου τρώει απαραίτητα κολατσιό 1,548 0.003 ε29 Το κολατσιό του παιδιού είναι σπιτικό 4,057 0.028 ε30 Το κολατσιό το παιδί το παίρνει από το κυλικείο 3,356 Πίνακας 9. Το ημερήσιο μενού του παιδιού Ερωτήσεις Όχι (%) 1 π. ή 1 μ. (%) 2 π. ή 2 μ. 3 π. ή 3 μ. 4 π. ή 4 μ. 5 π. ή 5 μ. Ε341 Το ημερήσιο μενού του παιδιού περιλαμβάνει γάλα 7 (5,9%) 28 (23,5%) 58 (48,7%) 17 (14,3%) 8 (6,7%) 1 (0,8%) Ε342 Το ημερήσιο μενού του παιδιού περιλαμβάνει σοκολατούχο γάλα 105 (88,2%) 11 (9,2%) 3 (2,5%) Ε343 Το ημερήσιο μενού του παιδιού περιλαμβάνει σαλάτα 45 (37,8%) 59 (49,6%) 14 (11,8) Ε344 Το ημερήσιο μενού του παιδιού περι­αμβάνει γλυκό 57 (47,9%) 53 (44,5%) Ε345 φρούτο 37 (31,1%) 39 (32,8%) 10 (8,4%) 2 (1,7%) Ε346 αναψυκτικό 94 (79%) 21 (17,6%) Ε347 Snacks (γαριδάκια, πατατάκια, κτλ.) 107 (89,9%)

27 Η κατανομή των απαντήσεων για το ημερήσιο μενού του παιδιού

28 Πίνακας 11. Το πρωινό του παιδιού
Ερωτήσεις Ναι (%) Όχι (%) Ε361 Το πρωινό του παιδιού περιλαμβάνει δημητριακά 79 (66,4%) 40 (33,6%) Ε362 Το πρωινό του παιδιού περιλαμβάνει γλυκό 10 (8,4%) 109 (91,6%) Ε363 Το πρωινό του παιδιού περιλαμβάνει σοκολατούχο γάλα 13 (10,9%) 106 (89,1%) Ε364 Το πρωινό του παιδιού περιλαμβάνει γάλα 107 (89,9%) 12 (10,1%) Ε365 Το πρωινό του παιδιού περιλαμβάνει φρούτο 99 (83,2%) 20 (16,8%) Πίνακας 10. Το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού Ερωτήσεις Όχι (%) 1 μ. 2 μ. 3 μ. 4 μ. 5 μ. Ε351 Το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού περιλαμβάνει ψάρι 9 (7,6%) 89 (74,8%) 16 (13,4%) 5 (4,2%) Ε352 Το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού περιλαμβάνει όσπρια 6 (5%) 77 (64,7%) 33 (27,7%) 2 (1,7%) 1 (0,8%) Ε353 Το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού περιλαμβάνει κρέας 4 (3,4%) 14 (11,8%) 42 (35,3%) 35 (29,4%) 17 (14,2%) 7 (5,9%) Ε354 Το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού περιλαμβάνει fast food 92 (77,3%) 24 (20,1%) 3 (2,5%) Ε355 Το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού περιλαμβάνει αναψυκτικό 71 (59,7%) 19 (16%) 12 (10,1%) (1,6%) 8 (6,7%)

29 Η κατανομή των απαντήσεων για το πρωινό του παιδιού

30 Η κατανομή των απαντήσεων για το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού

31 Πίνακας 12. Διατροφικές συνήθειες του παιδιού
Ερωτήσεις Καθόλου Σπάνια Συχνά Πολύ συχνά Κάθε μέρα Ε371 Στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού υπάρχουν γλειφιτζούρια 106 (89,1%) 2 (1,7%) 8 (6,7%) (0%) 3 (2,5%) Ε372 Στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού υπάρχουν καραμέλες 96 (80,7%) 5 (4,2%) 10 (8,4%) (1,6%) 6 (5%) Ε373 Στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού υπάρχουν σοκολάτες 29 (24,4%) 60 (50,4%) 4 (3,3%) 20 (16,8%) Ε374 Στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού υπάρχουν κρουασάν 67 (56,3%) (3,4%) 36 (30,2%) 9 (7,5%) Ε375 Στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού υπάρχουν τσίχλες 21 (17,7%) 26 (21,9%) Πίνακας 13. Αξιολόγηση της διατροφής του παιδιού από τους γονείς Ερώτηση 1 2 3 4 5 Ε38 Πώς θα αξιολογούσατε τη διατροφή του παιδιού σας 8 (6,8%) 70 (59,8%) 35 (29,9%) (3,4%) (0%) Πίνακας 14. Χρόνος που αφιερώνεται καθημερινά από τους γονείς για την ετοιμασία του κύριου γεύματος της ημέρας Ερώτηση Λιγότερο από 1 ώρα Από 1 έως 2 ώρες Περισσότερο από 2 ώρες Ε39 Πόση ώρα αφιερώνετε καθημερινά για να ετοιμάσετε το κύριο γεύμα της ημέρας 34 (28,6%) 76 (63,9%) 9 (7,6%)

32 Η κατανομή των απαντήσεων για τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού

33 Η κατανομή των απαντήσεων για την αξιολόγηση της διατροφής του παιδιού από τους ίδιους τους γονείς

34 Η κατανομή των απαντήσεων για τον χρόνο προετοιμασίας των γευμάτων

35 Πίνακας 17: Σύγκριση ANOVA διχοτομικών ερωτήσεων σε σχέση με την ηλικία της μητέρας
F df Sig. ε6 Δεν ασχολούμαι με την διατροφή του παιδιού, γιατί δεν έχω χρόνο 4,782 1 ,031 ε24 Δοκιμάζω πάντα τα νέα διαφημιζόμενα προϊόντα 4,960 ,028 ε29 Το κολατσιό του παιδιού είναι σπιτικό 5,482 ,021 Πίνακας 16. Αποτελέσματα t-test. Συσχέτιση της απάντησης με την ηλικία που βρίσκεται το παιδί (βαθμίδα: δημοτικό-γυμνάσιο) Ερωτήσεις t d.f. Sig ε354 Το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού περιλαμβάνει:Fast food -1,582 117 0.032 ε361 Το πρωινό του παιδιού περιλαμβάνει: Δημητριακά 1,531 0.008 ε363 Το πρωινό του παιδιού περιλαμβάνει: Σοκολατούχο γάλα -1,048 0.038 ε371 Στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού υπάρχουν: Γλειφιτζούρια 1,649 0.002 ε372 Καραμέλες 1,476 0.017 Πίνακας 15. Συχνότητα παραγγελίας έτοιμου φαγητού Ερώτηση 1 φορά την εβδομάδα Συχνότερα από 1 φορά την εβδομάδα Λιγότερο από 1 φορά την εβδομάδα Ε40 Πόσο συχνά παραγγέλνετε έτοιμο φαγητό 34 (28,6%) 11 (9,2%) 74 (62,2%)

36 Η κατανομή των απαντήσεων για την συχνότητα παραγγελίας έτοιμου φαγητού

37 Πίνακας 18. Η κατανομή των απαντήσεων των υποκειμένων στην κλίμακα ανίχνευσης αντιλήψεων.
Δηλώσεις 1 2 3 4 5 mean S.D. κ1 Το παιδί μου αντιμετωπίζει το φαγητό ως ανάγκη. 14 (12,2%) 34 (29,6%) 32 (27,8%) 25 (21,7%) 10 (8,7%) 2,85 1,157 κ2 Νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στα προϊόντα διατροφής που διαφημίζονται. 37 (31,4%) 41 (34,7%) (11,9%) 21 (17,8%) (4,2%) 2,29 1,206 κ3 Αξιοποιώ τα κουπόνια και τις προσφορές των καταστημάτων που σχετίζονται με προϊόντα διατροφής. (2,5%) (21,2%) 31 (26,3%) 29 (24,6%) 30 (25,4%) 3,49 1,160 κ4 Μαγειρεύω σύμφωνα με τη μεσογειακή διατροφή. (1,7%) 17 (14,4%) 69 (58,5%) 28 (23,7%) 4,01 0,779 κ5 Είμαι ενημερωμένη διατροφικές ανάγκες του παιδιού μου. (0,8%) (8,4%) 64 (53,8%) 42 (35,3%) 4,21 0,735 κ6 Το παιδί μου τρώει καθημερινά κρέας. (0%) 7 (5,9%) (25,2%) 59 (49,6%) 23 (19,3%) 3,82 0,809 κ7 Το παιδί ακολουθεί το ίδιο διαιτολόγιο με τις γονείς. 11 (9,2%) (11,8%) (58,0%) 20 (16,8%) 3,74 0,987 κ8 Προσαρμόζουμε ως γονείς το διαιτολόγιο τις διατροφικές ανάγκες του παιδιού 12 (10,1%) 52 (43,7%) 15 (12,6%) 3,32 1,193 κ9 Το παιδί μου δεν πρέπει να τρώει γλυκά. (10,3%) (23,9%) 53 (45,3%) 22 (18,8%) 3,69 0,951 κ10 Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα θα πρέπει να το τρώμε οικογενειακά. (3,4%) 47 (39,5%) 4,42 0,786 κ11 Το φαγητό αποτελεί αφορμή κοινωνικής συνεύρεσης (2,6%) 9 (7,7%) 51 (43,6%) 54 (46,2%) 4,33 0,731 κ12 Οι διατροφικές τις συνήθειες αποτελεί ένδειξη κοινωνικής θέσης (23,5%) 44 (37,0%) 2,98 1,150 κ13 Ελέγχω σχολαστικά τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού (4,3%) (27,4%) (19,7%) 0,941 κ14 Δεν με ενδιαφέρει τι θα φάω αρκεί να το ευχαριστηθώ (9,3%) (16,9%) 56 (47,5%) 3,81 0,989 κ15 Μπορεί και να στερηθώ κάποια πράγματα προκειμένου να φάει το παιδί μου εκλεκτές τροφές. (0,9%) (12,1%) 19 (16,4%) 63 (54,3%) 3,73 0,908

38 Η κατανομή των απαντήσεων της κλίμακας (1-11)

39 Το παιδί μας μιμείται τις κακές διατροφικές μας συνήθειες κ17
κ16 Το παιδί μας μιμείται τις κακές διατροφικές μας συνήθειες 18 (15,1%) 47 (39,5%) 20 (16,8%) 16 (13,4%) 2,74 1,285 κ17 Θεωρώ ότι οι γνώσεις μου για τη διατροφή είναι ψαγμένες 2 (1,7%) 10 (8,5%) 26 (22,2%) 65 (55,6%) 14 (12,0%) 3,68 0,859 κ18 Όταν αγοράζω τρόφιμα αναζητώ πάντοτε την ημερομηνία λήξης 3 (2,5%) 6 (5,0%) 4 (3,4%) 34 (28,6%) 72 (60,5%) 4,39 0,959 κ19 Εξασφαλίζω πάντοτε στα παιδιά μου χωριάτικα πουλερικά, αυγά ,και κρέας 7 (5,9%) 13 (10,9%) 44 (37,0%) 31 (26,1%) 24 (20,2%) 3,44 1,110 κ20 Όταν προμηθεύομαι συσκευασμένα τρόφιμα διαβάζω προσεκτικά στις ετικέτες τις πληροφορίες για τη σύστασή τους 11 (9,2%) 15 (12,6%) 4,01 1,013 κ21 Προσέχω όταν αγοράζω τρόφιμα να μην περιέχουν επιβλαβή συντηρητικά 1 (0,8%) 9 (7,6%) 51 (42,9%) 4,14 0,968 κ22 Προτιμώ να καταναλώνω βιολογικά προϊόντα γιατί τα θεωρώ πιο υγιεινά 40 (33,6%) 3,45 0,972 κ23 Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού μου επηρεάζονται από τις διαφημίσεις (11,8%) 39 (32,8%) 19 (16,0%) 3,23 1,182 κ24 Οι γνώσεις μου για την διατροφή αποκτήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης 5 (4,2%) 21 (17,6%) 36 (30,3%) 3,33 1,026 κ25 Η καθημερινότητα δεν μας επιτρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τη διατροφή μας 28 (23,5%) 3,06 1,130 κ26 Το υγιές παιδί είναι το παχουλό παιδί 52 (44,1%) 30 (25,4%) (16,1%) (9,3%) (5,1%) 2,06 1,200 κ27 Ζούμε για να τρώμε και δεν τρώμε για να ζούμε 63 (53,4%) (22,0%) (13,6%) 1,85 1,107 κ28 Είμαστε ότι τρώμε 55 (46,2%) 22 (18,5%) 3,61 1,106 κ29 Η υγεία μας εξαρτάται από τη διατροφή μας (0%) 46 (38,7%) 66 (55,5%) 4,50 0,609 κ30 Για ζητήματα διατροφής συμβουλεύομαι τους κατάλληλους επιστήμονες 32 (26,9%) 50 (42,0%) 17 (14,3%0 3,50 1,024 κ31 Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού επηρεάζονται κυρίως από αυτές των φίλων του 35 (29,4%) 3,18 1,079 κ32 Δεν παίζει ρόλο το τι τρώω, αλλά που το τρώω (11,9%) (15,3%) (42,4%) (27,1%) 3,78 κ33 Η διατροφή και τα αποτελέσματά της δημιουργούν κοινωνικά πρότυπα (11,0%) (43,2%) 43 (36,4%) 2,45 0,833

40 Η κατανομή των απαντήσεων της κλίμακας (12-22)

41 Η κατανομή των απαντήσεων της κλίμακας (22-33)

42 Πίνακας 19. Παράγοντες που επηρεάζουν τις απόψεις των γονέων σε σχέση με την διατροφή
Βάρος Δηλώσεις Alpha Cronbach’s παραγόντων Καταναλωτικές συνήθειες των γονέων, σε σχέση με την διατροφή των παιδιών τους (18.890%) 0,745 Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού μου επηρεάζονται από τις διαφημίσεις 83,4% 0,687 Η καθημερινότητα δεν μας επιτρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τη διατροφή μας 0,648 Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού επηρεάζονται κυρίως από αυτές των φίλων του 0,604 Νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στα προϊόντα διατροφής που διαφημίζονται 0,551 Δεν με ενδιαφέρει τι θα φάω αρκεί να το ευχαριστηθώ 0,506 Το παιδί ακολουθεί το ίδιο διαιτολόγιο με τους γονείς. 0,482 Αξιοποιώ τα κουπόνια και τις προσφορές των καταστημάτων που σχετίζονται με προϊόντα διατροφής. 0,477 Το παιδί μας μιμείται τις κακές διατροφικές μας συνήθειες 0,471 Μαγειρεύω σύμφωνα με τη μεσογειακή διατροφή 0,440 Οι γνώσεις μου για την διατροφή αποκτήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης

43 Πως επηρεάζει η ενημέρωση των γονέων τη στάση τους απέναντι σε ζητήματα διατροφής (7.618%)
0,719 Είμαι ενημερωμένη διατροφικές ανάγκες του παιδιού μου. 78,2% 0,713 Ελέγχω σχολαστικά τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού 0,651 Θεωρώ ότι οι γνώσεις μου για τη διατροφή είναι ψαγμένες 0,629 Μπορεί και να στε­ηθώ κάποια πράγματα προκειμένου να φάει το παιδί μου εκλεκτές τροφές. 0,505 Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα θα πρέπει να το τρώμε οικογενειακά. 0,503 Δεν παίζει ρόλο το τι τρώω, αλλά που το τρώω 0,401 Το φαγητό αποτελεί αφορμή κοινωνικής συνεύρεσης Επιλογές γονέων με βάση την υγιεινή διατροφή (7.024%) 0,704 Εξασφαλίζω πάντοτε στα παιδιά μου χωριάτικα πουλερικά, αυγά ,και κρέας 74,7% 0,688 Όταν προμηθεύομαι συσκευασμένα τρόφιμα διαβάζω προσεκτικά στις ετικέτες τις πληροφορίες για τη σύστασή τους 0,646 Προσέχω όταν αγοράζω τρόφιμα να μην περιέχουν επιβλαβή συντηρητικά 0,631 Προτιμώ να καταναλώνω βιολογικά προϊόντα γιατί τα θεωρώ πιο υγιεινά 0,471 Το παιδί μου δεν πρέπει να τρώει γλυκά. 0,449 Όταν αγοράζω τρόφιμα αναζητώ πάντοτε την ημερομηνία λήξης

44 Το φαγητό ως δείκτης καλής υγείας (4.965%) 0,638
Οι πεποιθήσεις των γονέων για ζητήματα διατροφής (6.025%) 0,638 Είμαστε ότι τρώμε 63,4% 0,637 Η διατροφή και τα αποτελέσματά της δημιουργούν κοινωνικά πρότυπα 0,584 Το παιδί μου αντιμετωπίζει το φαγητό ως ανάγκη. 0,560 Οι διατροφικές μας συνήθειες αποτελούν ένδειξη κοινωνικής θέσης 0,420 Η υγεία μας εξαρτάται από τη διατροφή μας Ο τρόπος που επηρεάζεται το διαιτολόγιο των γονέων από αυτό των παιδιών τους (5.677%) 0,594 Προσαρμόζουμε ως γονείς το διαιτολόγιο μας στις διατροφικές ανάγκες του παιδιού μας 65,5% 0,542 Το παιδί ακολουθεί το ίδιο διαιτολόγιο με τους γονείς 0,499 Για ζητήματα διατροφής συμβουλεύομαι τους κατάλληλους επιστήμονες Το φαγητό ως δείκτης καλής υγείας (4.965%) 0,638 Το υγιές παιδί είναι το παχουλό παιδί 61,8% 0,535 Ζούμε για να τρώμε και δεν τρώμε για να ζούμε

45 Συντελεστής Cronbach’s
Πίνακας 20. Οι τιμές του συντελεστή alpha Cronbach’s για κάθε παράγοντα και για το σύνολο των δηλώσεων του εργαλείου Παράγοντες Συντελεστής Cronbach’s ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ 83,4% Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 78,2% 3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 74,7% 4 ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 63,4% 5 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΡΟΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 65,5% 6 ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 61,8% Σύνολο των δηλώσεων του εργαλείου 78,3% Πίνακας 21. Έλεγχος ANOVA των δηλώσεων της κλίμακας σε σχέση με το πώς οι γονείς αξιολογούν τη διατροφή των παιδιών τους K.E. Δήλωση df F Sig. κ2 Νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στα προϊόντα διατροφής που διαφημίζονται. 3 2,742 ,047 κ4 Μαγειρεύω σύμφωνα με τη μεσογειακή διατροφή. 9,366 ,000 κ5 Είμαι ενημερωμένη διατροφικές ανάγκες του παιδιού μου. 9,452 κ6 Το παιδί μου τρώει καθημερινά κρέας. 4,676 ,004 κ9 Το παιδί μου δεν πρέπει να τρώει γλυκά. 2,899 ,038 κ10 Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα θα πρέπει να το τρώμε οικογενειακά. 5,268 ,002 κ13 Ελέγχω σχολαστικά τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού 11,928 κ17 Θεωρώ ότι οι γνώσεις μου για τη διατροφή είναι «ψαγμένες» 7,910 κ19 Εξασφαλίζω πάντοτε στα παιδιά μου χωριάτικα πουλερικά, αυγά και κρέας 4,346 ,006 κ20 Όταν προμηθεύομαι συσκευασμένα τρόφιμα διαβάζω προσεκτικά στις ετικέτες τις πληροφορίες για τη σύστασή τους 3,663 ,015 κ21 Προσέχω όταν αγοράζω τρόφιμα να μην περιέχουν επιβλαβή συντηρητικά 2,745 ,046 κ23 Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού μου επηρεάζονται από τις διαφημίσεις 8,622 κ25 Η καθημερινότητα δεν μας επιτρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τη διατροφή μας 8,002 κ30 Για ζητήματα διατροφής συμβουλεύομαι τους κατάλληλους επιστήμονες 4,268 ,007 κ31 Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού επηρεάζονται κυρίως από αυτές των φίλων του 4,190

46 Πίνακας 24. Αποτελέσματα t-test
Κ.Ε. Ερωτήσεις F df Sig. κ7 Το παιδί ακολουθεί το ίδιο διαιτολόγιο με τους γονείς. -,473 117 0.008 κ31 Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού επηρεάζονται κυρίως από αυτές των φίλων του. ,600 0.010 Πίνακας 23. Έλεγχος ANOVA των δηλώσεων της κλίμακας σε σχέση με τη μόρφωση της μητέρας Δηλώσεις F df Sig. κ4 Μαγειρεύω σύμφωνα με τη μεσογειακή διατροφή. 2,954 6 ,010 κ9 Το παιδί μου δεν πρέπει να τρώει γλυκά. 2,341 ,036 κ10 Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα θα πρέπει να το τρώμε οικογενειακά. 4,213 ,001 κ14 Δεν με ενδιαφέρει τι θα φάω αρκεί να το ευχαριστηθώ 2,429 ,030 κ20 Όταν προμηθεύομαι συσκευασμένα τρόφιμα διαβάζω προσεκτικά στις ετικέτες τις πληροφορίες για τη σύστασή τους 2,187 ,049 κ21 Προσέχω όταν αγοράζω τρόφιμα να μην περιέχουν επιβλαβή συντηρητικά 3,760 ,002 κ30 Για ζητήματα διατροφής συμβουλεύομαι τους κατάλληλους επιστήμονες 2,665 ,019 κ32 Δεν παίζει ρόλο το τι τρώω, αλλά που το τρώω 2,243 ,044 Πίνακας 22. Έλεγχος ANOVA των δηλώσεων της κλίμακας σε σχέση με τη μόρφωση του πατέρα Δηλώσεις df F Sig. κ22 Προτιμώ να καταναλώνω βιολογικά προϊόντα γιατί τα θεωρώ πιο υγιεινά 5 4,371 ,001 κ28 Είμαστε ότι τρώμε 2,901 ,017 κ30 Για ζητήματα διατροφής συμβουλεύομαι τους κατάλληλους επιστήμονες 2,470 ,037

47 Συζήτηση Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γονείς στην πλειοψηφία τους φαίνεται να ενδιαφέρονται για τη διατροφή των παιδιών και είναι σε γενικές γραμμές προσεκτικοί ως προς τις επιλογές τους, αλλά και ως προς τον τρόπο που χειρίζονται τις επιλογές και τα γούστα των παιδιών. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που μπορούν να υπολογιστούν στο 10-15% του δείγματος που δεν παρακολουθούν επιμελώς τις επιλογές των παιδιών ή που οι δικές τους επιλογές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι καταλληλότερες ούτε ως προς τη δική τους ούτε προς τη διατροφή των παιδιών τους. Για παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό ότι το 28% του δείγματος δήλωσε ότι στο εβδομαδιαίο μενού της διατροφής του παιδιού δεν περιλαμβάνονται καθόλου φρούτα ενώ το 74,5% δήλωσε ότι το παιδί ή τα παιδιά της οικογένειας καταναλώνουν σοκολάτες από συχνά έως και καθημερινά. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι γονείς αναγνωρίζουν ότι η διατροφή μεταξύ των άλλων αποτελεί και μια κοινωνική κατασκευή που συνδέεται με συγκεκριμένες κοινωνικές επιλογές ή συνθήκες. Απαντήσεις των γονέων και ο έλεγχος συσχέτισής τους με συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά του δείγματος δείχνουν ότι οι κοινωνικές συνθήκες ή γνωρίσματα του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου της οικογένειας επηρεάζουν τις διατροφικές της επιλογές ή τις συνήθειές της.

48 Για παράδειγμα η μόρφωση των γονέων —χωρίς απαραίτητα να παραπέμπει σε υψηλό εισοδηματικό επίπεδο— φαίνεται να επηρεάζει σημαντικές διατροφικές επιλογές της οικογένειας όπως την υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής, την αναζήτηση διατροφικών συμβουλών από ειδικούς, την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων, την προσεκτική ανάγνωση των ετικετών των προϊόντων, την αποφυγή των γλυκών ή άλλων τροφών που θεωρούνται σε γενικές γραμμές ως μη ορθές επιλογές. Από την άλλη οι γονείς θεωρούν ότι η ενημέρωση τους για ζητήματα διατροφής και οι επιλογές τους ως προς τη διατροφή των παιδιών τους εξασφαλίζουν για τα παιδιά τους την υγιεινή διατροφή που έχουν ανάγκη. Βεβαίως, τα δεδομένα συσχετιζόμενα με την ηλικία των παιδιών δείχνουν ότι όσο τα παιδιά μεγαλώνουν ο έλεγχος της διατροφής τους εκ μέρους των γονέων μειώνεται, κάτι που ενδεχομένως μοιάζει φυσιολογικό, αλλά και που ταυτόχρονα δείχνει την ελλιπή κοινωνικοποίηση σε ζητήματα διατροφής τόσο εντός της οικογένειας όσο και στο σχολείο. Εξάλλου το ζήτημα του ελέγχου της διατροφής δεν αποτελεί ζήτημα που εξαντλείται σε απαγορεύσεις, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και ζήτημα κοινωνικοποίησης στο επίπεδο της απόκτησης υγιεινών συνηθειών και υγιεινών στάσεων ζωής.


Κατέβασμα ppt "Αστικές οικογενειακές διατροφικές συνήθειες στην Ελλάδα και απόψεις γονέων για τη διατροφή των παιδιών τους. Σταματία Παπανίκα Μαρία Κουκά Ευτυχία Μακρή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google