Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email: info@epe.org.grinfo@epe.org.gr Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Πειραιά Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ε.Π.Ε. antiproedros@epe.org.gr

2 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2001 και είναι πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση του νόμου 1712/1987. Τακτικά μέλη της Ένωσης εγγράφονται πτυχιούχοι και διπλωματούχοι όλων των τμημάτων Πληροφορικής Ελληνικών Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι ή ισοτίμων τμημάτων του εξωτερικού. Δόκιμα μέλη εγγράφονται οι φοιτητές των παραπάνω τμημάτων. Η ΕΠΕ έχει δημιουργήσει ένα σύνολο 14 παραρτημάτων και έχει δραστηριοποιηθεί σε διάφορα θέματα, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεσμικού και επαγγελματικού χαρακτήρα, με σκοπό την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων που δημιουργεί η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου στον τομέα της Πληροφορικής στη χώρα μας.

3 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Επιδιώξεις της Ε.Π.Ε. H διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των Πληροφορικών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Η συμβολή στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού – επιστημονικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας. Η εξάλειψη της τεχνοφοβίας και του "αναλφαβητισμού στην Πληροφορική" και η προώθηση της γνώσης και χρήσης των πληροφορικών αγαθών από το κοινωνικό σύνολο καθώς και η δημιουργία αξιόπιστων, εγγυημένων από το κράτος, προσιτών σε όλους διαδικασιών βασικής εκπαίδευσης και πιστοποίησης γνώσεων στη χρήση των πληροφορικών αγαθών. H νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος του Πληροφορικού. H δημιουργία Εθνικού Επιμελητηρίου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, για την υποστήριξη της Ψηφιακής Στρατηγικής της Χώρας μας και ως αναγκαίου εργαλείου ενιαίας επιμελητηριακής έκφρασης όλων των Πληροφορικών. H δημιουργία Εθνικού Μητρώου Πληροφορικών και η θεσμοθέτηση Μητρώου Εργοληπτών Έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. H συνεχής, έγκυρη και επίκαιρη επιστημονική και τεχνική ενημέρωση των μελών της

4 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Η διενέργεια συλλογικών διαπραγματεύσεων για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τους Πληροφορικούς. Η υποστήριξη των μελών της από κάθε καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους και η παροχή αποτελεσματικής νομικής στήριξης. Η υποστήριξη της τήρησης των βασικών αρχών της εργατικής νομοθεσίας και ενημέρωσης για ζητήματα αμοιβών, συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (και ιδιαίτερα της επιχειρηματικότητας των νέων) στις ΤΠΕ.

5 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία Η λειτουργία ενός ηλεκτρονικού σχολείου καθορίζεται από μια σειρά παράγοντες ανάμεσα στους οποίους: Η τεχνολογική υποδομή Η συντήρησή της Η χρήση νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του σχολείου Η ύπαρξη και η ποιότητα μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας Η εξοικείωση μαθητών και καθηγητών με τους Η/Υ και την πλατφόρμα Η χρήση σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία Ένα παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο συμβατό με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

6 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία Που μπορεί να συμβάλλει ο εκπαιδευτικός της Πληροφορικής; Αντίθετα με την διαδεδομένη αντίληψη ο εκπαιδευτικός της Πληροφορικής δεν μπορεί να υποκαθιστά την τεχνική υποστήριξη. Οι πολλαπλές προελεύσεις (σχολές, ειδικότητες κλπ.) δεν διασφαλίζουν θεωρητική ή τεχνική πληρότητα σε θέματα υλικού ή δεξιότητες απαιτούμενες για τη συντήρηση ή/ και ρύθμιση του υλικού αυτού. Επίσης η χρήση των καθηγητών του σχολείου – ειδικά στην περίπτωση Γυμνασίων ή και Γενικών Λυκείων με λίγους καθηγητές – για τεχνική υποστήριξη είναι μια πολύ ακριβή πέρα από αναποτελεσματική λύση. Απαιτούνται εδώ οικονομίες κλίμακος.

7 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία Αντίθετα με την διαδεδομένη αντίληψη ο εκπαιδευτικός της πληροφορικής μπορεί να υποστηρίξει μεθόδους διδασκαλίας που σχετίζονται με το σχολείο εργασίας, τη μέθοδο project, τη διαθεματικότητα. Όχι τόσο λόγω της σχετικής εκπαίδευσής του όσο λόγω της φύσης του αντικειμένου.

8 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία Εκτός από τον ίδιο στον τομέα αυτό μπορούν να συμβάλλουν οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί του ΣΕΠ με τις ομαδοσυνεργατικές μεθόδους και την ομαδική συμβουλευτική που χρησιμοποιούν, οι καθηγητές μουσικής και οι γυμναστές για μια σειρά από λόγους (π.χ. αντίληψη ομαδικής δραστηριότητας για τους τελευταίους, χρήση και καλλιέργεια διαφορετικών τύπων νοημοσύνης και για τις δύο κατηγορίες) και οι καθηγητές ξένων γλωσσών (λόγω του γεγονότος ότι η χρήση Ν.Τ. στην εκμάθηση ξένων γλωσσών έχει κατά πολύ προηγηθεί κάθε άλλης διδακτικής εφαρμογής τους.

9 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία Επίσης μπορεί να συμβάλλει στην εισαγωγή σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη διδασκαλία. Σε ρόλο υποστηρικτικό αλλά και συντονιστικό. Απαιτείται σχετική προηγούμενη εκπαίδευση των συναδέλφων αλλά υπάρχει κρίσιμη μάζα (δες επιμορφώσεις Π1 και Π2, Ε 2 αλλά και επιμορφωτών εξ αποστάσεως ή εκπαίδευσης ενηλίκων).

10 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία Μπορεί να βάλει προδιαγραφές, να επιδείξει τη μεθοδολογία, να λειτουργήσει με τρόπο ανάλογο του οργανωτή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το υποστηρικτικό υλικό. Δεν μπορεί να παίζει το ρόλο του επιμορφωτή και του δημιουργού περιεχομένου έξω από το αντικείμενό του ή του γραμματέα των συναδέλφων του.

11 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία Πως μπορούν να υποστηριχθούν οι υπόλοιπες λειτουργίες; Η ανάγκη για οικονομίες κλίμακος στις προμήθειες και τη συντήρηση, η διασφάλιση διαρκούς τεχνικής συνδρομής, η απαίτηση διαρκούς επιμόρφωσης βάζουν το θέμα ενός εκτεταμένου υποστηρικτικού μηχανισμού. Ο μηχανισμός αυτός δεν μπορεί να είναι κεντρικός αν πρόκειται να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις ούτε μπορεί να έχει τη μορφή των σημερινών ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ.

12 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία Μια δομή με δύο επίπεδα (περιφερειακό και διεύθυνσης) και διευρυμένο αντικείμενο για τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. θα ήταν πιο λειτουργική. Τα νέα κέντρα θα πρέπει να έχουν τεχνικό τμήμα, τμήμα διαδικτύου για την διευκόλυνση της ανάρτησης υλικού και τμήμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών τόσο εντός όσο και εκτός ειδικότητας. Η έμφαση της εκπαίδευσης αυτής θα πρέπει να είναι στις εκπαιδευτικές τεχνολογίες και τη μεθοδική χρήση τους και ο χαρακτήρας της αυτός της διαρκούς ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης.

13 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία Τι μαθήματα πληροφορικής απαιτούνται για τους μαθητές; Τα μαθήματα που γενικά γίνονται αντιληπτά ως πληροφορικής κατηγοριοποιούνται σε δύο τελείως διαφορετικά αντικείμενα: Τα χρήσης (απλής ή προχωρημένης, γενικής ή συγκεκριμένων κατηγοριών εφαρμογών) και Τα αμιγώς του αντικειμένου

14 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί ένα δομημένο σύστημα το οποίο θα έχει το θεσμικό πλαίσιο ώστε σε συνεργασία : Με τον ΟΕΠΕΚ Με ένταξη στο σχεδιασμό του Επιτελικής Επιτροπής Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.Α) και ειδικά των περιφερειακών δομών του

15 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία Τόσο τα μεν όσο και τα δε θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα. Αφενός οι μαθητές πρέπει να έχουν ολοκληρώνοντας την υποχρεωτική κιόλας εκπαίδευση δεξιότητες ψηφιακού αλφαβητισμού οι οποίες μάλιστα θα πρέπει να είναι και πιστοποιημένες (άλλο ένα ζήτημα που θα έπρεπε ίσως να ενταχθεί στις αρμοδιότητες των –περιφερειακών- ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. Αφετέρου η πληροφορική αποτελεί διακριτή επιστήμη με τεχνολογία που έχει διεπιστημονικά και διαθεματικά χαρακτηριστικά και διασχίζει τα επιστημονικά παραδείγματα. Η ίδια η επιστήμη ανήκει σε διακριτό παράδειγμα στο οποίο εντάσσεται με τη βιολογία και την οικονομία μάλλον παρά την φυσική ή τα μαθηματικά όπως λάθος πιστεύεται

16 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία Η διδασκαλία της αλγοριθμικής σκέψης, της επίλυσης προβλημάτων με χρήση υπολογιστών, των επαναληπτικών μεθόδων, της ευρετικής μεθόδου, της λογικής της αποδεκτής προσέγγισης, της επικοινωνίας, της πολυπλοκότητας κλπ είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας.

17 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία Η φύση των μαθημάτων θα πρέπει να παραμείνει σε κύριο βαθμό εργαστηριακή, όχι γιατί το αντικείμενο είναι εφαρμοσμένο αλλά γιατί το εργαστήριο είναι κατάλληλος χώρος για την καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικών μεθόδων μάθησης, εφαρμογής της μεθόδου project, εμπλαισιωμένης μάθησης και μάθησης μέσω προσανατολισμένης εργασίας, εφαρμόζοντας τον κύκλο του Kolb αλλά και την σπείρα του Bruner και περνώντας από εφαρμοσμένη σε θεωρητική και ξανά σε εφαρμοσμένη προσέγγιση της γνώσης βαθαίνοντας σε κάθε κύκλο την κατανόηση.

18 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία Η χρήση της πληροφορικής είναι ο τρόπος ανανέωσης – διεύρυνσης των χρησιμοποιούμενων γνωστικών δομών Στο ολοήμερο σχολείο η ευρεία χρήση των Τ.Π.Ε. θα οδηγήσει σε συμμετοχή και στην αλλαγή του σχολείου από αυτό που είναι σήμερα σε κάτι καλύτερο δίνοντας στους μαθητές μια νέα διαφορετική οπτική για την γνώση Αυτό θα γίνει και με την συμβολή του Πληροφορικού ως φορέα αλλαγής των πραγμάτων

19 ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: http://www.epe.org.grhttp://www.epe.org.gr Email : info@epe.org.gr ΕΠΕ Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Web Site: ΕΠΕ Τ.Π.Ε. και ο ρόλος τους στα Ολοήμερα σχολεία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google