Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έννοια & Αναζήτηση της Καινοτομίας Ηρακλής Γωνιάδης Δρ. Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας Συμβ. Καθηγητής Τμήματος ΔΟΣΑ – ΔΠΘ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έννοια & Αναζήτηση της Καινοτομίας Ηρακλής Γωνιάδης Δρ. Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας Συμβ. Καθηγητής Τμήματος ΔΟΣΑ – ΔΠΘ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έννοια & Αναζήτηση της Καινοτομίας Ηρακλής Γωνιάδης Δρ. Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας Συμβ. Καθηγητής Τμήματος ΔΟΣΑ – ΔΠΘ.

2 Καινοτομία για την Ε.Ε. είναι: 1. η ανανέωση και η μεγέθυνση του εύρους των προϊόντων, των υπηρεσιών και των αγορών τους,

3 Καινοτομία επίσης είναι: 2. η εγκαθίδρυση νέων μεθόδων παραγωγής, προσφοράς και διανομής,

4 όπως και : 3. η εισαγωγή αλλαγών στο μάνατζμεντ, στην οργανωτική δομή, στις συνθήκες εργασίας και στις δεξιότητες των εργαζομένων.

5 Εμφανίζεται σαν: «ριζική ή ριζοσπαστική» καινοτομία από την οποία προκαλούνται μεγάλες διεθνείς αλλαγές

6 Και σαν: «βαθμιαία ή σταδιακή» καινοτομία η οποία επηρεάζει σε συνεχή βάση τις παραπάνω αλλαγές

7 Μπορεί να είναι, είτε: «τεχνολογική καινοτομία»  Προϊόντος &  Διαδικασίας

8 Είτε: «μη τεχνολογική καινοτομία»  Οργανωτική & Διοικητική  Διαφοροποιημένες οργανωτικές δομές και επιχειρησιακές στρατηγικές

9 Οι Πηγές της Καινοτομίας Πηγή:Pw C Innovation Study 2000

10 Ιδιώτες Ευρεσιτέχνες Είδος Πηγής Απαντήσει ς Ποσοστό Η συστηματική προσωπική έρευνα και μελέτη 32042,05% Η ενδοεπιχειρησιακή έρευνα και μελέτη759,86% Η μελέτη του ανταγωνισμού 709,20% Η τεχνολογική πληροφόρηση που παρέχει ο ΟΒΙ192,50% Οι ανάγκες της αγοράς (Προμηθευτές & Πελάτες) 11915,64% Τα Ερευνητικά Ιδρύματα 263,42% Τα ΑΕΙ & ΤΕΙ 547,10% Τα συνέδρια και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια222,89% Οι Εκθέσεις & Παρουσιάσεις 334,34% Οι Σύμβουλοι & Εμπειρογνώμονες121,58% Η δικτύωση με ομοειδείς επιχειρήσεις 101,31% Τα Επιμελητήρια & οι Επαγγελματικές Ενώσεις10,13% Σύνολο761100,00%

11 Επιχειρήσεις Ευρεσιτέχνες Είδος ΠηγήςΑπαντήσειςΠοσοστό Η συστηματική προσωπική έρευνα και μελέτη 4321,94% Η ενδοεπιχειρησιακή έρευνα και μελέτη 2412,24% Η μελέτη του ανταγωνισμού 2814,29% Η τεχνολογική πληροφόρηση που παρέχει ο ΟΒΙ 84,08% Οι ανάγκες της αγοράς (Προμηθευτές & Πελάτες) 3115,82% Τα Ερευνητικά Ιδρύματα 105,10% Τα ΑΕΙ & ΤΕΙ 73,57% Τα συνέδρια και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια 105,10% Οι Εκθέσεις & Παρουσιάσεις 199,69% Οι Σύμβουλοι & Εμπειρογνώμονες 73,57% Η δικτύωση με ομοειδείς επιχειρήσεις 63,06% Τα Επιμελητήρια & οι Επαγγελματικές Ενώσεις 31,53% Σύνολο 196100,00%

12 Μαθητές ΤοΜάθημα ΤοΜάθημα Μια Πιθανή Καμπύλη Ενδιαφέροντος Οι ΑδιάφοροιΟι Επιμελείς Οι Ανήσυχοι

13 Η διαφορετικότητα στην αντίληψη, στην ερμηνεία, ή χρήση της γνώσης, μπορεί να αποτελέσει την αιτία της αναμόχλευσης των ιδεών της ομάδας με αποτέλεσμα την ανάδυση της καινοτομίας.

14 Πιθανοί Λόγοι Αντίστασης το στενό προσωπικό συμφέρον (αν επιδρά θετικά στον ίδιο κι όχι ή και στους άλλους), η παρερμηνεία (κενό επικοινωνίας, λειψή πληροφόρηση), η μικρή ανοχή στην αλλαγή, και η διαφορά εκτιμήσεων (στους λόγους, ή τους τρόπους που επιβάλλουν την αλλαγή).

15 Άρση της άρνησης με:  Εκπαίδευση & Επικοινωνία,  Συμμετοχή & Εμπλοκή στις διαδικασίες της αλλαγής,  Διευκόλυνση & Υποστήριξη,  Διαπραγμάτευση & Συμφωνία,  Χειρισμό & από κοινού αντιμετώπιση,  Ρητή & Άρρητη πίεση με δέσμευση των συμμετεχόντων, είτε σε προσωπική βάση, είτε στο πλαίσιο της ομάδας.

16 Puzzler ή Ζωγράφοι; Ο Puzzler (μονταριστής;) συνθέτει την εικόνα που σχεδίασε άλλος. Ο Ζωγράφος συνθέτει τη δική του εικόνα χρησιμοποιώντας τα δικά του χρώματα και πινέλα.


Κατέβασμα ppt "Έννοια & Αναζήτηση της Καινοτομίας Ηρακλής Γωνιάδης Δρ. Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας Συμβ. Καθηγητής Τμήματος ΔΟΣΑ – ΔΠΘ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google