Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πρόεδρος Μονάδας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας: Στρατηγική Δράση για την Περιφέρεια» Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου 2007

2 Γενικά Στοιχεία του Έργου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γενικά Στοιχεία του Έργου Τίτλος Έργου: Δημιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας Πηγή Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΔΡΑΣΗ : «Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» (Απόφαση Ένταξης με Α.Π.: της ) Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : ,00 ευρώ Διάρκεια Έργου : 24 μήνες

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αντικείμενο του ΠΠΚΚΜ Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας εστιάζεται στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Δίνεται έμφαση στην καινοτόμο εφαρμογή των ΤΠΕ στους κλάδους μεταποίησης και υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες του ΠΠΚΚΜ εστιάζονται στους εξής τομείς: Καινοτομία στις Ευρυζωνικές Επικοινωνίες και Υπηρεσίες Internet Καινοτομία στις Τηλεπικοινωνίες Καινοτομία στην Ανάπτυξη Λογισμικού

4 Στόχοι του ΠΠΚ Κεντρικής Μακεδονίας (α)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στόχοι του ΠΠΚ Κεντρικής Μακεδονίας (α) Δημιουργία ενός ισχυρού συμπλέγματος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας έντασης της γνώσης στην Κεντρική Μακεδονία με ισχυρές προοπτικές βιωσιμότητας και μετά την ολοκλήρωση του εγκεκριμένου έργου. Ειδικότερα: Η ανάπτυξη της τεχνολογικής καινοτομίας μέσω της εφαρμογής των ΤΠΕ σε ένα ευρύ φάσμα παραγωγικών, εμπορικών, επιχειρηματικών και διοικητικών δραστηριοτήτων μέσω: Δράσεων προώθησης των ΤΠΕ σε επιχειρήσεις και Δράσεων υποστήριξης του κλάδου των ΤΠΕ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Η δημιουργία εύρωστων επιχειρήσεων ΤΠΕ και Η ευρεία χρήση των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

5 Στόχοι του ΠΠΚ Κεντρικής Μακεδονίας (β)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στόχοι του ΠΠΚ Κεντρικής Μακεδονίας (β) Έμφαση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ Εστίαση στην καινοτόμο εφαρμογή των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας Προώθηση καινοτόμων διεργασιών στην παραγωγική, διοικητική και γενικότερη επιχειρησιακή διαδικασία εταιρειών της περιοχής με σκοπό: Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος Την προώθηση καινοτομιών με στόχο το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

6 Οι Βασικοί Εταίροι του ΠΠΚ Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οι Βασικοί Εταίροι του ΠΠΚ Κεντρικής Μακεδονίας Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ) και ερευνητικά κέντρα που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Φορείς της περιοχής που εξειδικεύονται σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνολογικής καινοτομίας (Τεχνολογικό Πάρκο, Θερμοκοιτίδες) Επιχειρήσεις ΤΠΕ της περιοχής, που παρουσιάζουν μια αξιόλογη συγκέντρωση, σημαντική δραστηριότητα και προσπάθεια για συντονισμένη δράση για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών (ΣΕΠΒΕ, Τεχνόπολη) Επιχειρήσεις της ΠΚΜ (μεταποιητικές, εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα) με ιδιαίτερο κλαδικό ή και ατομικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας μέσω εφαρμογών ΤΠΕ

7 Συμμετέχοντες Φορείς (α)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συμμετέχοντες Φορείς (α) Στον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχουν ως μέλη 36 φορείς. Οι συμμετέχοντες φορείς ανήκουν στις εξής κατηγορίες: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Περιφέρειας και φορείς μεταφοράς τεχνολογίας (ΑΠΘ, Παν Μακεδονίας, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΕΚΕΤΑ, ΕΔΑΠ Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης) Σύνδεσμοι και θεσμικοί φορείς (ΣΕΠΒΕ, ΣΒΒΕ) Καινοτόμες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

8 Συμμετέχοντες Φορείς (β)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Συμμετέχοντες Φορείς (β) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ » Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης-ΕΔΑΠ-ΤΠΘ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος – ΣΕΠΒΕ Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ΣΒΒΕ EMETRIS A.E. Compucon Εφαρμογές Υπολογιστών Α.Β.Ε.Ε. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης-ΑΤΕΙΘ Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή ΜΙΚ3 Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής Α.Ε. Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε. Ευστράτιος Αραμπατζής Μον. ΕΠΕ Νίκος Σφίγγος Αθανάσιος Τσίγγος Κώστας Δανιηλίδης 3Δ-Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών Α.Ε. SIGMANET-Αφοι Σπυρόγλου και ΣΙΑ Ο.Ε. SINGULAR LOGIC SOFTWARE Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟΝ Α.Ε. VRSENSE A.E. ALUMIL Α.Ε. CARDISOFT A.E. OLYMPIA ELECTRONICS Ν. Λακασάς Π. Αρβανιτίδης InfoΔΗΜ Π. Καραμόσχος-Κ. Λιοδάκη SIMTEC Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Λουφάκης Χημικά Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ-ΑΦΟΙ Κουλούσιου Α.Β.Ε.Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. MOMENTUS Ε.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. TESSERA MULTIMEDIA A.E. Συνεταιρισμός Ραδιοταξί Λευκός Πύργος

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διάρθρωση Έργου (α) Το έργο περιλαμβάνει 26 Ενέργειες: Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (14) Δημιουργία Τεχνοβλαστών (εταιρείες spin-off) (5) Περιφερειακές Τεχνολογικές Πλατφόρμες (3) Οριζόντιες Δραστηριότητες (4)

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διάρθρωση Έργου (β) ΜΕΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET Α1 Ανοικτή πλατφόρμα ψηφιακών πόλεων Α2 Ευρυζωνική υπηρεσία μετεωρολογικής απεικόνισης Α3 Διαλειτουργικότητα και προσαρμοστικότητα διαεπιχειρισιακών συναλλαγών Β2Β Α e-Levator: Διαχείριση εξατομικευμένων προϊόντων μέσω Διαδικτύου ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α4 Ανάπτυξη συστήματος εντοπισμού θέσης και παροχής υπηρεσιών τηλεματικής Α5 Σύστημα τηλεματικής για τη διαχείριση κλήσεων σε στόλους οχημάτων Α6 Σύστημα τηλεδιαχείρισης ‘Έξυπνου Σπιτού’ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α7 Ψηφιακή γεωργία ακριβείας Α8 Ανάπτυξη προηγμένων σημασιολογικών τεχνικών σε ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα Α9 Αξιοποίηση εργαλείων λογισμικού για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής πολυμερών Α10 Ηλεκτρονική πλατφόρμα ποιότητας και ιχνηλασιμότητας στη βιομηχανία γάλακτος Α12 Βελτίωση αντισεισμικής προστασίας γεφυρών Α13 Ολοκληρωμένη διαχείριση θερμοκηπίων Α14 Διαχείριση επιχειρηματικής πληροφορίας από ετερόκλητες πηγές

11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διάρθρωση Έργου (γ) ΜΕΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SPIN-OFF) ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET Δ1 Εμπορική εκμετάλλευση συστήματος τοπικά στοχευόμενης διαφήμισης στο διαδίκτυο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ2 Εξειδικευμένο λογισμικό βιντεο-βάσεων Δ3 Λογισμικό βελτιστοποίησης πολυμερών Δ4 Ηλεκτροκαρδιογράφος μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Δ5 Μηχανισμός πληροφόρησης βασιζόμενος στην επίγνωση θέσης από οπτική αναγνώριση

12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διάρθρωση Έργου (δ) ΜΕΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ (μία πλατφόρμα ανά τομέα) E1 Τεχνολογική πλατφόρμα Ευρυζωνικών Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Διαδικτύου E2 Τεχνολογική πλατφόρμα Τηλεπικοινωνιών E3 Τεχνολογική πλατφόρμα Λογισμικού ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡ1 Στρατηγική και βιωσιμότητα του ΠΠΚΚΜ ΟΡ2 Διάδοση επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας ΟΡ3 Προβολή και διεθνής τεχνολογική συνεργασία ΟΡ4 Μεταφορά τεχνολογίας και καινοτόμος επιχειρηματική δραστηριότητα

13 Οργανωτική Δομή ΠΠΚ Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οργανωτική Δομή ΠΠΚ Κεντρικής Μακεδονίας Όργανα διοίκησης του ΠΠΚ Κεντρικής Μακεδονίας Συλλογικά Όργανα Συμβούλιο Διοίκησης (ΣΔ) Συντονιστής Εταίρος (ΣΕΤ) Μονάδα Διαχείρισης (ΜΔ) Φυσικά Πρόσωπα Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) Υπεύθυνος Οριζοντίων Δράσεων (ΥΟΔ) Συντονιστής Έργου (ΣΕ) Οικονομικός Διαχειριστής (ΟΕ) Εξωτερικός Αξιολογητής (ΕΑ) Υπεύθυνοι Φορέων και Ομάδες Εργασίας (ΟΕ) Υπεύθυνοι Ενεργειών (ΥΕΝ)

14 Οργανόγραμμα Διοίκησης ΠΠΚ Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οργανόγραμμα Διοίκησης ΠΠΚ Κεντρικής Μακεδονίας Συμβούλιο Διοίκησης Μονάδα Διαχείρισης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. Εξωτερικός Αξιολογητής 14 Κοινοπραξίες 5 Τεχνοβλαστοί 3 Τεχνολογικές Πλατφόρμες 4 Οριζόντιες Δράσεις 250 Εταιρείες του κλάδου ΤΠΕ στην Κεντρική Μακεδονία : Διοίκηση-Διαχείριση -Χρηματοδότηση : Χρήση Υπηρεσιών και Αποτελεσμάτων Επιστημονικός Υπεύθυνος

15 Αλληλεπίδραση μεταξύ των Ενεργειών του ΠΠΚΚΜ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αλληλεπίδραση μεταξύ των Ενεργειών του ΠΠΚΚΜ Κοινοπραξίες ΕΤΑ Τηλεπικοινωνιών Ευρυζωνικών Επικ. – Υπηρεσιών Internet Λογισμικού Τεχνοβλαστοί Ευρυζωνικών Επικ.– Υπηρεσιών Internet Οριζόντιες Δράσεις Στρατηγική Προβολή Επιχειρ. και Τεχν. Ευφυία Μεταφορά Τεχνολογίας Περιφερειακές Τεχνολογικές Πλατφόρμες Ευρυζωνικών Επικοινωνιών – Υπηρεσιών Internet Διαχείριση ΠΠΚΚΜ

16 Στρατηγική και βιωσιμότητα του ΠΠΚΚΜ: Αναμενόμενα Αποτελέσματα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στρατηγική και βιωσιμότητα του ΠΠΚΚΜ: Αναμενόμενα Αποτελέσματα Η στρατηγική του ΠΠΚΚΜ αναμένεται να διευκρινίσει: Τις βασικές τεχνολογίες στις οποίες πρέπει να επικεντρωθεί ο κλάδος ΤΠΕ μακροπρόθεσμα. Την επέκταση του ΠΠΚΚΜ και σε άλλους κλάδους και τη συνεργασία και συνέργεια με δράσεις της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και της Τεχνόπολης. Τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Τις πηγές χρηματοδότησης κατά την τέταρτη προγραμματική περίοδο, την επιθυμητή ένταξη σε επόμενα πλαίσια χρηματοδότησης της ΓΓΕΤ και της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Την ανάγκη δημιουργίας μιας μόνιμης δομής ή δικτύου φορέων της Κ. Μακεδονίας που θα έχουν την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης του Πόλου σε βάθος χρόνου. Η συμβολή του προτεινομένου έργου στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά.

17 Τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) και τα αντίστοιχα Παραδοτέα (Δ)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τίτλος Ενέργειας: Στρατηγική και βιωσιμότητα του ΠΠΚΚΜ Τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) και τα αντίστοιχα Παραδοτέα (Δ) ΠΕ1.1 Στρατηγικό Σχέδιο του κλάδου των ΤΠΕ Δ1.1. Μελέτη στρατηγικής για την καινοτομία των επιχειρήσεων ΤΠΕ Δ1.1.α. Αναπτυξιακό Σχέδιο του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας ΚΜ και η εκτίμηση της συμβολής του στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Κ. Μ. Δ1.2. Δημιουργία Ιστοσελίδας ΠΕ1.2 Διάδοση καλών πρακτικών στρατηγικής καινοτομίας σε επιχειρήσεις ΤΠΕ Δ1.3 Συγκέντρωση υλικού καλών πρακτικών. Δ1.4 Δημιουργία οδηγών - templates για την καταγραφή των Μελετών Περιπτώσεων ( Best Practices Innovation Form). Δ1.5 Περιεχόμενο πλατφόρμας, δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. ΠΕ1.3 Ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη στρατηγικής της καινοτομίας στις επιχειρήσεις ΤΠΕ Δ1.6 Οργάνωση υλικού εκπαίδευσης συμβουλευτικών υπηρεσιών Δ1.7 Οργάνωση τριών εκπαιδευτικών Workshop Δ1.8 Οργάνωση τελικής ημερίδας της οριζόντιας δράσης.

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google