Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

…μετράει. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 3 έως και 16 Ιανουαρίου 2007 Περιοχή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "…μετράει. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 3 έως και 16 Ιανουαρίου 2007 Περιοχή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 …μετράει

2

3 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 3 έως και 16 Ιανουαρίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Λεκανοπέδιο Αττικής Πληθυσμός Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω Δείγμα 1098 συνεντεύξεις Τεχνική συλλογής πληροφοριών Η συλλογή των στοιχείων έγινε για το 50% του δείγματος με την μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, και για το άλλο 50% μέσω ερωτηματολογίων στο internet. Για τη διεξαγωγή της έρευνας εργάσθηκαν 14 ερευνητές και 2 επόπτες. Μέθοδος δειγματοληψίας Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Η ΚΑΠΑ RESEARCH Ανήκει στην ΚΩΝ.Σ.ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ Α.Ε., είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ και τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας για τη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης. Βασ. Σοφίας 7 α 106 74 Αθήνα Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3621900 e-mail : info@kapa-research.com

4 Από όσα γνωρίζετε ή από αυτά που έχετε ακούσει, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ο περισσότερος κόσμος κάνει μία επέμβαση πλαστικής χειρουργικής ;

5 Πόσο αναγκαία θεωρείτε εσείς προσωπικά την προσφυγή στην πλαστική χειρουργική για κάθε έναν από τους παρακάτω λόγους: Πολύ & αρκετά 98% Πολύ & αρκετά 95,4% Πολύ & αρκετά 32,6%

6 λόγους αισθητικής Πόσο αναγκαία θεωρείτε εσείς προσωπικά την προσφυγή στην πλαστική χειρουργική για λόγους αισθητικής ανά φύλο Μ.Ο. 32,6 % Μ.Ο. 64,7 % Μ.Ο. 2,7 %

7 Οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, τα τελευταία χρόνια, σημειώνουν μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες. Εσείς με ποιες από τις παρακάτω φράσεις συμφωνείτε; Βάση: Όσοι συμφωνούν

8 για αισθητικούς λόγους; Εσείς προσωπικά έχετε κάνει επέμβαση πλαστικής χειρουργικής για αισθητικούς λόγους; α νά φύλο Μ.Ο. 5,7 % Μ.Ο. 94 % Μ.Ο. 0,3 %

9 Εσείς προσωπικά έχετε κάνει επέμβαση πλαστικής χειρουργικής για αισθητικούς λόγους; ανά ηλικία

10 Μείνετε ικανοποιημένος (η) από το αισθητικό αποτέλεσμα; ανά φύλο Βάση: Όσοι έχουν κάνει επέμβαση πλαστικής χειρουργικής για αισθητικούς λόγους Μ.Ο. 56,3 % Μ.Ο. 37,6 % Μ.Ο. 1,3 % Μ.Ο. 4,8 %

11 Και τι κάνατε προκειμένου να βελτιώσετε το αισθητικό αποτέλεσμα; ανά φύλο Βάση: Όσοι έχουν κάνει επέμβαση πλαστικής χειρουργικής για αισθητικούς λόγους και είναι απόλυτα δυσαρεστημένοι ή περίμεναν περισσότερα Μ.Ο. 41,6 % Μ.Ο. 22,7 % Μ.Ο. 13 % Μ.Ο. 22,7 %

12 Γνωρίζετε κάποιο άτομο που να έχει κάνει επέμβαση πλαστικής χειρουργικής για αισθητικούς λόγους;

13 Το αισθητικό αποτέλεσμα που είδατε σας άρεσε; Λίγο και καθόλου: 27,3% Πολύ και αρκετά 71,3% Βάση: Όσοι γνωρίζουν κάποιο άτομο που έχει κάνει επέμβαση πλαστικής χειρουργικής για αισθητικούς λόγους

14 Θα σας διαβάσω τώρα κάποιες φράσεις και θα ήθελα να μου πείτε για κάθε μία από αυτές αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε: ανά φύλο Βάση: Όσοι συμφωνούν Μ.Ο. 75,8 % Μ.Ο. 69,2 % Μ.Ο. 65,6 % Μ.Ο. 59,4 % Μ.Ο. 59,8 % Μ.Ο. 51,3 %

15 Θα σας διαβάσω τώρα κάποιες φράσεις και θα ήθελα να μου πείτε για κάθε μία από αυτές αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε: ανά φύλο …συνέχεια Βάση: Όσοι συμφωνούν Μ.Ο. 41,2 % Μ.Ο. 39,2 % Μ.Ο. 26,2 % Μ.Ο. 22,6 % Μ.Ο. 20,7 %

16 Πως θα χαρακτηρίζατε κάποιον που έκανε μία αισθητική επέμβαση;

17 Θα συμφωνούσατε ή θα παροτρύνατε κάποιον στο να κάνει μια αισθητική επέμβαση; 89 %

18 Εσείς ενημερώνεστε γύρω από τις εξελίξεις της πλαστικής χειρουργικής και αν ναι από ποιες πηγές ; (ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ) Δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για το 59,4% των ερωτώμενων

19 Εσείς για ποιόν από τους παρακάτω λόγους θα κάνατε μία πλαστική επέμβαση;

20 Για καθαρά αισθητικούς λόγους, ώστε να νιώσω καλύτερα Εσείς θα κάνατε μία πλαστική επέμβαση: Για καθαρά αισθητικούς λόγους, ώστε να νιώσω καλύτερα ανά ηλικία

21 Και για ποιους ή ποιον από τους παρακάτω λόγους δεν θα κάνατε μία αισθητική επέμβαση ; (ΕΩΣ 3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ) 3,2% 48,2% άνδρες & 15,8% γυναίκες 38,8% άνδρες & 28,6% γυναίκες 26,8% άνδρες & 29,4% γυναίκες 22,0% άνδρες & 27,8% γυναίκες 22,1% άνδρες & 25,6% γυναίκες 13,3% άνδρες & 23,2% γυναίκες 14,1% άνδρες & 19,9% γυναίκες

22 Εάν αποφασίζατε να κάνετε μία επέμβαση πλαστικής χειρουργικής, με ποια κριτήρια θα επιλέγατε τον χειρουργό σας ; (ΕΩΣ 3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ) 44,7% άνδρες & 30,7% γυναίκες

23 Και σε ποιόν από τους παρακάτω χώρους θα προτιμούσατε να χειρουργηθείτε;

24 Ας υποθέσουμε ότι αποφασίζατε να κάνετε μία επέμβαση πλαστικής χειρουργικής για αισθητικούς λόγους. Σε ποια περιοχή του σώματός σας θα την κάνατε ; ανά φύλο ΣΥΝΟΛΟ

25 Ας υποθέσουμε ότι αποφασίζατε να κάνετε μία επέμβαση πλαστικής χειρουργικής για αισθητικούς λόγους. Σε ποια περιοχή του σώματός σας θα την κάνατε ; ανά φύλο ΣΥΝΟΛΟ

26 Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο πιθανό είναι να υποβληθείτε σε κάποια αισθητική επέμβαση μέσα στον επόμενο χρόνο;

27 Ας υποθέσουμε ότι αποφασίζατε να κάνετε μία επέμβαση πλαστικής χειρουργικής για αισθητικούς λόγους. Σε ποια περιοχή του σώματός σας θα την κάνατε ; Βάση: Όσοι απάντησαν ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να υποβληθούν σε αισθητική επέμβαση μέσα στον επόμενο χρόνο (61)

28 Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο πιθανό είναι να υποβληθείτε σε κάποια αισθητική επέμβαση μέσα στον επόμενο χρόνο; ανά ηλικία Βάση: Όσοι απάντησαν ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να υποβληθούν σε αισθητική επέμβαση μέσα στον επόμενο χρόνο

29 Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο πιθανό είναι να υποβληθείτε σε κάποια αισθητική επέμβαση μέσα στον επόμενο χρόνο; ανά οικονομική κατάσταση Βάση: Όσοι απάντησαν ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να υποβληθούν σε αισθητική επέμβαση μέσα στον επόμενο χρόνο

30 Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο πιθανό είναι να υποβληθείτε σε κάποια αισθητική επέμβαση μέσα στον επόμενο χρόνο; ανά οικονομικό επίπεδο περιοχών Βάση: Όσοι απάντησαν ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να υποβληθούν σε αισθητική επέμβαση μέσα στον επόμενο χρόνο

31 ΦΥΛΟ

32 ΗΛΙΚΙΑ

33 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

34 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

35 Ποιο από αυτά που θα σας αναφέρω περιγράφει καλύτερα την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού σας;

36 Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;

37 Υπάρχουν παιδιά στο νοικοκυριό κάτω των 18 ετών;

38 Οικονομικό επίπεδο περιοχών

39 Κατανομή περιοχών ανά οικονομικό επίπεδο Υψηλού –Βούλα –Γλυφάδα –Κηφισιά –Κολωνάκι –Ν. Ερυθραία –Παπάγου –Πεντέλη Μέσου προς υψηλού –Αγ. Παρασκευή –Άλιμος –Αν. Αττική –Βάρη –Βριλήσσια –Ηράκλειο –Καλογρέζα –Μαρούσι –Ν. Ηράκλειο –Ν. Σμύρνη –Π. Φάληρο –Παλλήνη –Πεύκη –Πικέρμι –Σύνταγμα –Χαλάνδρι –Χολαργός

40 Κατανομή περιοχών ανά οικονομικό επίπεδο Μέσου προς χαμηλού –Αγ. Δημήτριος –Αθήνα – Κέντρο –Αμπελόκηποι –Αργυρούπολη –Αττική –Βύρωνας –Ελευσίνα –Εξάρχεια –Ζωγράφου –Ηλιούπολη –Θησείο –Ιλίσια –Καισαριανή –Καλλιθέα –Κερατέα –Κυψέλη –Ν. Ιωνία –Ν. Φιλαδέλφεια –Πατήσια –Πειραιάς –Πετράλωνα –Πετρούπολη –Υμηττός –Χαιδάρι Χαμηλού –Αγ. Βαρβάρα –Αιγάλεω –Άνω Λιόσια –Δυτ. Αττική –Ίλιον –Καματερό –Κάτω Πατήσια –Κερατσίνι –Μεγάλο Πεύκο –Μεταμόρφωση –Μοσχάτο –Νίκαια –Περιστέρι –Πλ. Βικτωρίας –Ρέντης –Σαλαμίνα –Χρυσούπολή

41 …μετράει


Κατέβασμα ppt "…μετράει. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 3 έως και 16 Ιανουαρίου 2007 Περιοχή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google