Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Παρουσίαση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των Διαδικασιών Εφαρμογής ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Αθήνα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008

2 1η Επιτροπή Παρακολούθησης
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Αρμοδιότητες Επιτροπής Παρακολούθησης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Διάρθρωση, Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) Διαφορές 3ου Κ.Π.Σ. και 4ης Προγραμματικής Περιόδου Οργανωτικές Παράμετροι Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Σ.Δ.Ε.) Ειδικά Θέματα Επόμενες Άμεσες Ενέργειες 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Επιτροπής Παρακολούθησης
Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξεων (εντός 6 μηνών από την έγκριση του Ε.Π) Περιοδική επανεξέταση επίτευξης ειδικών στόχων Ε.Π Εξέταση αποτελεσμάτων υλοποίησης και αξιολογήσεων Εξέταση και Έγκριση κάθε ετήσιας και τελικής έκθεσης υλοποίησης Ενημέρωση για ετήσια έκθεση ελέγχου και σχολίων Επιτροπής Πρόταση στη Ε.Υ.Δ. για αναθεώρηση του Ε.Π. ή βελτίωση της διαχείρισης του συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Εξέταση και έγκριση οποιαδήποτε πρότασης τροποποίησης του Ε.Π. 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

4 1η Επιτροπή Παρακολούθησης
Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Όραμα: Ψηφιακό άλμα στην Παραγωγικότητα Ψηφιακό άλμα στην Ποιότητα Ζωής Στρατηγικός Στόχος: Η Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας με την ΕΕ αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

5 1η Επιτροπή Παρακολούθησης
Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η «Ψηφιακή Σύγκλιση» αποτελεί κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ψηφιακής Στρατηγικής και εξειδικεύεται σε δύο (2) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) με έντονη περιφερειακή διάσταση ΑΠ 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ Υποστήριξη της συμβολής των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας εμπλέκοντας ενεργά επιχειρήσεις, εργαζόμενους και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ΑΠ 2: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Υλοποίηση παρεμβάσεων με επίκεντρο και τελικό επωφελούμενο τον πολίτη 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

6 ΣTOXOI του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Βελτίωση της Παραγωγικότητας Βελτίωση της Ποιότητας ζωής ΕΣ1 Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις ΕΣ5 Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ ΕΣ2 Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις – βελτίωση δημόσιου τομέα Το νέο Πρόγραμμα Αντανακλά πλήρως την Ψηφιακή Στρατηγική ΕΣ3 Υποστήριξη του κλάδου ΤΠΕ ΕΣ6 Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον πολίτη ΕΣ4 Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠΕ Διασύνδεση (Connectivity) ως προϋπόθεση 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

7 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1
ΕΣ 1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις Παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν την ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων όπως για παράδειγμα δράσεις ενισχύσεων για ενσωμάτωση εφαρμογών ΤΠΕ και εξοπλισμού Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου για προγράμματα κατάρτισης για την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων, που θα συνδυαστεί με δράσεις ψηφιακής διάχυσης Ανάπτυξη ευρυζωνικών εφαρμογών και υπηρεσιών, συμπληρωματικών με αυτές που υλοποιούνται στην παρούσα προγραμματική περίοδο, που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις στη διεξαγωγή συναλλαγών με φυσικά πρόσωπα ή και άλλες επιχειρήσεις 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

8 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1
ΕΣ 2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου με χρήση ΤΠΕ Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με τη μορφή «κόμβων συναλλαγών» (π.χ. ηλεκτρονικοί ή θεματικοί κόμβοι για φορολογικές συναλλαγές, υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών, συναλλαγές με ασφαλιστικούς φορείς, συναλλαγές με Νομαρχίες) Ανάπτυξη δομών που θα συμβάλλουν στην απλούστευση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες Ενδεικτικά: δομές για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, με ψηφιακές υπηρεσίες τόσο για λειτουργικά ζητήματα (π.χ. έναρξη νέας επιχείρησης, ηλεκτρονικές συναλλαγές κλπ.) όσο και πληροφοριακά ζητήματα (π.χ. αναζήτηση κλαδικών πηγών πληροφόρησης) 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

9 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1
ΕΣ 3: Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική Οικονομία Δημιουργία και ενημέρωση ψηφιακού περιεχομένου για προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ΤΠΕ (προγράμματα επιχειρηματικότητας σε ΤΠΕ, εφαρμογές ΤΠΕ στις επιχειρήσεις) Ανάπτυξη ψηφιακών μηχανισμών εθνικής εμβέλειας για τη συντονισμένη προώθηση και προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ στο εξωτερικό Στις δομές αυτές αναμένεται να συμμετέχουν φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, εξαγωγικοί φορείς αλλά και φορείς του Ιδιωτικού τομέα 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 1
ΕΣ 4: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν ΤΠE Προβολή και προώθηση επιτυχημένων παραδειγμάτων επιχειρηματικότητας Ενημέρωση επιχειρηματιών για τις διαδικασίες έναρξης, λειτουργίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων Ανάπτυξη δομών ενεργούς στήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης επιχειρηματικών ιδεών σε θέματα ΤΠΕ Global Grants, Jeremie (VC, εγγυήσεις, δάνεια) κλπ. 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

11 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 2
ΕΣ 5: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα Δράσεις με άμεσο ωφελούμενο τον πολίτη (όπως «Δες την Ψηφιακά») Επέκταση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών, με παράλληλη εξασφάλιση των όρων «εμπιστοσύνης» και ασφάλειας Μείωση της απαιτούμενης προσπάθειας των πολιτών για την πραγματοποίηση καθημερινών εργασιών και τη βελτίωση των ευκαιριών που τους παρέχονται Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών (π.χ. μαθητικός υπολογιστής, εισαγωγή ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλική διαδικασία), που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση, την κατάρτιση, την εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

12 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άξονας Προτεραιότητας 2
ΕΣ 6: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη Ανάπτυξη ενιαίων σημείων πρόσβασης των ψηφιακών υπηρεσιών και του ψηφιακού περιεχομένου κάθε είδους (μέσω portals, infokiosks) Υποστήριξη εναλλακτικών καναλιών παροχής υπηρεσιών (remote, services, digital TV, συστήματα επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας κλπ) Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών της περιφέρειας βάσει των τοπικών αναγκών Παροχή προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών (πληροφόρηση ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα, την οικογενειακή κατάσταση) Εξασφάλιση αδιάλειπτης, υψηλής ποιότητας και ασφαλούς παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα εθνικής εμβέλειας 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

13 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Φορητός Μαθητικός Υπολογιστής Ηλεκτρονική διεκπεραίωση δημοσίων προμηθειών Ηλεκτρονικό κέντρο μιας στάσης (one-stop-shop) για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων Εργαλεία χρηματοδότησης start-ups στον τομέα ΤΠΕ ή που αξιοποιούν ΤΠΕ Χρηματοδοτική ενίσχυση πολιτών για την απόκτηση/ ή πρόσβαση στη χρήση ΤΠΕ Πληροφοριακό Σύστημα για τον τομέα Υγείας 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Moνοταμειακά Προγράμματα – Ρήτρα ΕΚΤ (για εκπαίδευση σε συστήματα) Συνολικά (για 13 Περιφέρειες): Ύψος δράσεων για Ψηφιακή Σύγκλιση ~€2 δισ. 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ετήσια Κατανομή
Κανόνας Αυτόματης Αποδέσμευσης Ν+3 μέχρι το (Ν+2 μέχρι το τέλος της Περιόδου) 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

16 1η Επιτροπή Παρακολούθησης
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Υ.Δ. Η Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», συγκροτείται από πέντε (5) μονάδες: Α.1. Προγραμματισμού Α.2. Αξιολόγησης Πράξεων Ε.Σ.Π.Α. Β. Παρακολούθησης & Διαχείρισης Πράξεων Γ. Επιτόπιων Επαληθεύσεων Δ. Οργάνωσης – Υποστήριξης 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

17 1η Επιτροπή Παρακολούθησης
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. Η Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» εκτελεί παρεμβάσεις: Για τις 8 περιφέρειες Ως ενδιάμεσος φορέας για τις 5 περιφέρειες μεταβατικής στήριξης 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

18 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Υ.Δ.
Επιλέγει τις προς χρηματοδότηση πράξεις & διασφαλίζει τη συμμόρφωση αυτών με τους ισχύοντες Κοινοτικούς και Εθνικούς Κανόνες Διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις για κάθε δήλωση δαπάνης (πραγματική δαπάνη/ παράδοση αγαθών/ ορθή δήλωση/ συμφωνία με Εθνικό & Κοινοτικό Δίκαιο/ αποφυγή διπλής χρηματοδότησης) Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις επί μέρους πράξεων Διασφαλίζει τη συλλογή και καταχώρηση στο ΟΠΣ των απαιτούμενων δεδομένων και ευθύνεται για την ακρίβεια, την ποιότητα και την πληρότητα των στοιχείων αυτών 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

19 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Υ.Δ.
Συνεργάζεται με την Ε.Α.Σ. για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Ε.Π. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση πράξεων τηρούν χωριστό λογιστικό σύστημα ή επαρκή λογιστική κωδικοποίηση Καθορίζει διαδικασίες για τη διασφάλιση της τήρησης εγγράφων σχετικά με δαπάνες και ελέγχους Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες για τους σκοπούς της πιστοποίησης 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

20 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Υ.Δ.
Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση του Ε.Π., παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής του και εισηγείται προτάσεις αναθεώρησης του Συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή τις ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης του Ε.Π. Διασφαλίζει την τήρηση κανόνων δημοσιότητας & πληροφόρησης Υποβάλλει στην Επιτροπή αιτήσεις μεγάλων έργων Εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των Δικαιούχων 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

21 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Υ.Δ.
Παρέχει στους Δυνητικούς Δικαιούχους επαρκείς πληροφορίες σχετικά με: τους όρους για την επιλεξιμότητα των πράξεων τις διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων χρηματοδότησης και των σχετικών περιόδων τα κριτήρια για την ένταξη των προς χρηματοδότηση πράξεων τους αρμόδιους προς πληροφόρηση για το Ε.Π. 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

22 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Υ.Δ.
Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης των δημόσιων συμβάσεων (διακήρυξη, ανάθεση, τροποποίηση σύμβασης) και εκφράζει γνώμη εντός 15 ημερών (20 ημέρες για συμβάσεις άνω των 25Μ€) Ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης για την εφαρμογή και παρακολούθηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου Υποστηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης (έγγραφα και πληροφορίες) 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

23 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Υ.Δ.
Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή συνόλου της κοινοτικής συνεισφοράς της πράξης η οποία επιβάλλεται βάσει των αποτελεσμάτων επαλήθευσης ή ελέγχου Εισηγείται στον αρμόδιο Υπουργό την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί Διασφαλίζει επαρκή διάκριση αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό της, αναφορικά με τις επαληθεύσεις, στην περίπτωση που είναι και δικαιούχος στο πλαίσιο του Ε.Π. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Ε.Φ.Δ. και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

24 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ορίζονται με ΥΑ ή ΚΥΑ μετά από εισήγηση της Ε.Υ.Δ. Αναλαμβάνουν την άσκηση μέρους ή και του συνόλου των καθηκόντων της Ε.Υ.Δ. Αναλαμβάνουν αρμοδιότητες διαχείρισης (διοικητικής και οικονομικής) και υλοποίησης δράσεων συνολικής επιχορήγησης 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

25 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Στις ΚΥΑ ή ΥΑ θα πρέπει να ορίζονται: Ο φορέας που αναλαμβάνει τη διαχείριση των δράσεων του Ε.Π. Οι δράσεις και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που ανατίθενται με την αναγκαία εξειδίκευση Οι υποχρεώσεις του Ε.Φ.Δ. και της Ε.Υ.Δ. Το αρμόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Φ.Δ. 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

26 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ως Ε.Φ.Δ. μπορεί να οριστεί: Ειδική Υπηρεσία που συστήθηκε από το Ν. 2860/2000 ή δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο κρατικό νομικό πρόσωπο που ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης βάσει δικαιώματος που του παρέχεται βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής ρύθμισης Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (μετά από σχετική πρόσκληση του αρμόδιου Υπουργού) για πράξεις κρατικών ενισχύσεων Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ μετά από διαγωνιστική διαδικασία 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

27 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3ου Κ.Π.Σ. ΚΑΙ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Σύμφωνη γνώμη (εντός 15 ημερών ή 20 ημερών για έργα > 25Μ€) της Ε.Υ.Δ. για διακήρυξη / ανάθεση και τροποποίηση σύμβασης Υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της Απόφασης Ένταξης» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης Οι αποφάσεις ένταξης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ Η προκήρυξη πράξεων (εκτός πράξεων κρατικών ενισχύσεων), παραμένει ανοικτή για όλη την Προγραμματική περίοδο με δυνατότητα επικαιροποίησης της 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

28 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3ου Κ.Π.Σ. ΚΑΙ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Περιοδική Συγκριτική Αξιολόγηση Ομοειδών προτάσεων Ορίζονται Κατώτερα όρια προϋπολογισμού πράξεων για Ε.Π. > Υποδομής & Υπηρεσιών & Προμηθειών για Π.Ε.Π. > Υποδομής & Υπηρεσιών & Προμηθειών Αντικαθίσταται η έννοια των «Επιθεωρήσεων» με την έννοια των «Επαληθεύσεων» (Προϊόντα & Υπηρεσίες / Δαπάνες / Κοινοτικοί & Εθνικοί Κανόνες) 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

29 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3ου Κ.Π.Σ. ΚΑΙ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Η απόφαση ένταξης πράξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε ΣΑΕ του φορέα χρηματοδότησης Με Υ.Α. του Υπ.Οι.Ο. καθορίζεται η ακριβής διαδικασία εγγραφής των πράξεων στο ΠΔΕ. Η διαχείριση των συλλογικών αποφάσεων γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ από Με απόφαση της ΕΔΕΛ οι έλεγχοι πράξεων μπορεί να ανατίθενται σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, σε ΝΠΙΔ που ασκούν ελεγκτικό έργο 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

30 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3ου Κ.Π.Σ. ΚΑΙ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ο όρος «Τελικός Δικαιούχους» αλλάζει σε «Δικαιούχος» Η έννοια της «Απένταξης» αντικαθίσταται από αυτή της «Ανάκλησης». Η «Ανάκληση» μπορεί να εφαρμοστεί αν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση μια ενταγμένη πράξη αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης ή παρουσιάζει καθυστερήσεις μεγαλύτερες από των 6 μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα περίοδο και αφού πρώτα επανεξεταστεί από τη Ε.Υ.Δ. Οι πράξεις που ανακαλούνται δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

31 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 3ου Κ.Π.Σ. ΚΑΙ 4ης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Νέες δαπάνες, που προστίθενται κατά την αναθεώρηση είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής του αναθεωρημένου Ε.Π. Τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ χρηματοδοτούν συμπληρωματικά 10% της Κ.Σ. άξονα προτεραιότητας δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του άλλου Ταμείου Για το ΕΚΤ οι έμμεσες δαπάνες που δηλώνονται κατ’ αποκοπή έως 20% των άμεσων δαπανών μιας πράξης είναι επιλέξιμες δαπάνες 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

32 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Θεσπίζεται Επιτροπή Συντονισμού για τη διασφάλιση της συστηματικής συνεργασίας και συντονισμό της εφαρμογής των Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» - Θεσμική συνεργασία με ΥΠ.ΕΣ. Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προβλέπεται η κατάταξη των έργων σε Έργα Τ.Π.Ε. χωρίς προαπαιτούμενες οργανωτικές και λειτουργικές παρεμβάσεις Έργα Τ.Π.Ε. που προϋποθέτουν παρεμβάσεις από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Έργα Τ.Π.Ε. για τα οποία θα αποφασίζει η Συντονιστική Επιτροπή αν απαιτούνται ή όχι οργανωτικές και λειτουργικές παρεμβάσεις 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

33 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ενιαία αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων και δράσεων απευθείας στον πολίτη: Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» εποπτεύεται από το ΥΠ.ΕΣ – Εκτελεί επιπλέον έργα βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» Το Παρατηρητήριο ΚτΠ στην περίοδο εποπτεύεται από ΥΠ.ΟΙ.Ο 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

34 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
Η περιγραφή του Σ.Δ.Ε. όσο αφορά στη Ε.Υ.Δ. περιλαμβάνει: Απόφαση ορισμού / καθορισμού καθηκόντων/ ανάθεσης καθηκόντων σε ΕΦΔ / μορφή ανάθεσης Οργανόγραμμα, καθορισμό καθηκόντων κατά μονάδα και ενδεικτικό αριθμό θέσεων Έγγραφες Οδηγίες για το προσωπικό Περιγραφή διαδικασιών επιλογής πράξεων και διασφάλισης της συμβατότητας τους με κοινοτικό και εθνικό δίκαιο καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης τους Διαδικασίες διεκπεραίωσης αιτήσεων επιστροφής (χρηματορροών με αναφορά όλων των εμπλεκόμενων φορέων) και αναφορά των σχετικών εγχειριδίων 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

35 1η Επιτροπή Παρακολούθησης
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ε.Υ.Δ. Ετήσιος προγραμματισμός ενεργειών μέχρι 30 Νοεμβρίου, βάσει ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας / Πιστοποίηση κατά ISO Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

36 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Εφαρμοστικού Κανονισμού
Επικοινωνιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) (Υποβάλλεται σε 4 μήνες από την έγκριση του Ε.Π.) Υποχρεωτική δημοσίευση του δικαιούχου / πράξης/ οικονομικών στοιχείων πράξης σε περίπτωση χρηματοδότησης του 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

37 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Επαληθεύσεις
Η Ε.Υ.Δ. διασφαλίζει ότι: Οι δηλωθείσες δαπάνες είναι πραγματικές Τα παραδοτέα έχουν παρασχεθεί σύμφωνα με τους όρους της απόφασης έγκρισης Τα αιτήματα επιστροφής δαπανών των Δικαιούχων είναι ορθά Οι πράξεις και οι δαπάνες είναι σύμφωνες με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο Εφαρμόζονται διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

38 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μεγάλα Έργα
Αδιαίρετη εργασία Οικονομικής ή Τεχνικής Φύσης Συνολικό Κόστος > 25Μ€ σε περιβάλλον και >50Μ€ σε άλλους τομείς Αναλυτικές κατευθύνσεις για την ανάλυση κόστους – οφέλους Απόφαση Επιτροπής εντός τριών μηνών από την υποβολή Δήλωση δαπανών μετά την έγκριση από την Επιτροπή 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

39 ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι δράσεις που θα αναληφθούν άμεσα Πρόκληση πιστοποίησης Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων Με βάση την εξειδίκευση του Ε.Π. θα εκδοθούν οι πρώτες προσκλήσεις 19/ 2/ 2008 1η Επιτροπή Παρακολούθησης

40 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Σας Ευχαριστώ… ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Αθήνα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008


Κατέβασμα ppt "1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google