Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2009 «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2009 «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2009 «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Ειδικός Επιστήμονας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ / ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Πρόληψη: Προσπάθειες να προληφθεί η εκδήλωση νόσων και ασθενειών και των συνεπειών τους για το άτομο, την κοινωνία και το περιβάλλον, μέσω προγραμμάτων και δράσεων προαγωγής της υγείας. Τοπική Αυτοδιοίκηση και πρόληψη: Άμεση επαφή με τον πολίτη. Άμεσος δέκτης κοινωνικών προβλημάτων. Κατεξοχήν άσκηση κοινωνικής πολιτικής στο επίπεδο της καθημερινότητας, προσανατολισμένη στις ανάγκες και τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και στις ιδιαιτερότητες κάθε τοπικής κοινωνίας. Ο καταλληλότερος φορέας υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής της υγείας.

4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Υπηρεσίες πρόληψης σε τοπικό επίπεδο: Ατομικοί και μαζικοί εμβολιασμοί. Έλεγχοι σε σχολικούς πληθυσμούς. Διαγνωστικές εξετάσεις. Προγράμματα παρακολούθησης της υγείας των δημοτών. Ενημέρωση των δημοτών με ανακοινώσεις, έντυπα και καμπάνιες για όλες τις δραστηριότητες στον τομέα της πρόληψης της υγείας. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Καταγραφή και παρακολούθηση δεικτών υγείας. Λειτουργία δομών φιλοξενίας για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Εθνική Χρηματοδότηση: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας» Συγχρηματοδότηση (ΕΣΠΑ): Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Κοινοτική Χρηματοδότηση: Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG. Κοινοτική Πρωτοβουλία PROGRESS. Πρόγραμμα URBACT.

6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας»: Κοινωνικές - Πολιτιστικές υποδομές & δραστηριότητες: Έργα, μελέτες και ενέργειες που αφορούν υποδομές και υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής προστασίας με στόχο την προώθηση της υγείας, ιδίως της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της προληπτικής ιατρικής και του οικογενειακού προγραμματισμού. Λειτουργία υποδομών Πολυϊατρείων. Λειτουργία Κέντρων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Λειτουργία Κέντρων Ενημέρωσης και Πληροφόρησης Εγκύων, κ.ά.

7 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας»: Κοινωνικές - Πολιτιστικές υποδομές & δραστηριότητες: Διασφάλιση των απαραίτητων πόρων για έργα και δράσεις δημιουργίας κατάλληλων υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη στήριξη της τοπικής, κοινωνικής ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών. Κέντρα Φροντίδας Ατόμων που πάσχουν από τη νόσο Altsheimer, κ.ά.

8 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: Άξονας Προτεραιότητας 4 – Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού: Δράσεις διασύνδεσης των Υπηρεσιών της Δημόσιας Υγείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των απορριμμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος και των υγειονομικών συνθηκών των κοινόχρηστων δημόσιων χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας.

9 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος πιστοποίησης των εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. Ένταξη έργων όπως: Η Ηλεκτρονική Βοήθεια στο Σπίτι. Η Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εξωνοσοκομειακής Φροντίδας ΑμεΑ και ατόμων τρίτης ηλικίας.

10 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»: Δυνατότητες υποστήριξης έργων τα οποία βασίζονται στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» προς αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. προς τους δημότες σε θέματα Υγείας, Εκπαίδευσης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Φροντίδας (π.χ. ψηφιακή κάρτα υγείας, ψηφιακή κάρτα αιμοδότη,κ.ά.).

11 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
Παροχή δέσμης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μίας Στάσης στα ζητήματα της προληπτικής ιατρικής και προαγωγή της υγείας σε τοπικό επίπεδο. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ.) και διαδραστικής διαδικτυακής πύλης, με στόχο την: Παροχή υπηρεσιών προαγωγής της υγείας, προληπτικής ιατρικής, καταγραφής και παρακολούθησης δεικτών πρόληψης. Διαχείριση πληροφορίας υγείας για τους πολίτες - δημότες και επαγγελματίες στο χώρο της υγείας. Συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση - κατάρτιση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των στελεχών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την περίθαλψη και τη δημόσια υγεία στην περιοχή ευθύνης του Δικτύου.

12 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα: Παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση των υποδομών υγείας με έμφαση στην πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην ανάπτυξη δομών πρόληψης και αγωγής υγείας, στις υποδομές με εξειδικευμένο εξοπλισμό των Κέντρων Υγείας Ανοιχτής Φροντίδας, και στη δημιουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου και Συντονισμού Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Παρεμβάσεις που στηρίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων βοήθειας στο σπίτι, τη δημιουργία Κέντρων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Κέντρων Υποστήριξης Κακοποιημένων Γυναικών, κ.ά.

13 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Χρηματοδοτικά Εργαλεία από την Ευρωπαική Ένωση: Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG: Δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας με χώρες της Ε.Ε. που εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πολιτικές αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στους τομείς της υγείας και διαχείρισης θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας. Καλές δυνατότητες πολιτικής και οικονομικής υποστήριξης έργων από τον ευρύτερο χώρο παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών από Περιφέρειες και ΟΤΑ: Λειτουργία Κινητής Μονάδας. Λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων. Λειτουργία Κέντρων Υγείας Αστικού Τύπου, κ.ά.

14 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κοινοτική Πρωτοβουλία PROGRESS (πρώην EQUAL): Ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και του κοινού σχετικά με τις πολιτικές που επιδιώκονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και ενσωμάτωσης, των όρων εργασίας, της καταπολέμησης των διακρίσεων και της ποικιλομορφίας, της ισότητας ανδρών και γυναικών. Υποστήριξη της βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος και των όρων εργασίας συμπεριλαμβανομένης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, αναλαμβάνοντας προληπτική δράση και προωθώντας την καλλιέργεια πνεύματος πρόληψης στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

15 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Υλοποίηση έργων όπως: Προσαρμογή κινητικά αναπήρων σε στοχευμένους εργασιακους χώρους. Καινοτόμες προσεγγίσεις εφαρμογών κοινωνικού διαλόγου. Περιπτώσεις διαχείρισης της ενεργού γήρανσης. Αξιοποίηση υπαρχουσών δομών και ανάπτυξη της συνεργασίας ΜΚΟ, ΟΤΑ, αρμοδίων υπουργείων και επιχειρήσεων για την κοινωνικο - οικονομική ενταξη των αιτούντων άσυλο.

16 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πρόγραμμα URBACT: Εφαρμογή προγραμμάτων και ανάπτυξη νέων και βιώσιμων πρακτικών και λύσεων για σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η κοινωνική συνοχή και η ποιότητα της καθημερινής ζωής των πολιτών: Δημιουργία και ανάπλαση μονάδων υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα πρόληψης υγείας, κοινωνικής συνοχής. Παροχή κατάλληλων πλατφόρμων για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, καθώς και αναζήτηση ειδικευμένων κατευθύνσεων από εταίρους με αποδεδειγμένη εμπειρία και αποτελεσματική εφαρμογή δράσεων στον υπό εξέταση τομέα.

17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ / ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ανάπτυξη κοινών δράσεων, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και εκστρατειών και συνδρομή και από τις δύο πλευρές για την προώθηση προγραμμάτων πρόληψης υγείας, κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής εταιρικότητας. Εξετάσεις, εμβολιασμοί, διάγνωση, ακόμα και θεραπεία ήπιων περιστατικών, διοργάνωση εκστρατειών εθελοντικής αιμοδοσίας για τη δημιουργία τράπεζας αίματος στους Δήμους, στήριξη προγραμμάτων «κατ’ οίκον νοσηλείας», κ.ά.

18 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ / ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Οργάνωση προγραμμάτων Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ). Εκστρατείες ενημέρωσης σε καίριους τουριστικούς προορισμούς και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους παραθεριστές τα οποία περιλαμβάνουν: Στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για νόσους, παθήσεις και μεθόδους πρόληψης και αντιμετώπισής τους. Στοιχεία επικοινωνίας από φορείς στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί κανείς για να αντιμετωπίσει έγκαιρα προβλήματα με τη συνδρομή εξειδικευμένων επιστημόνων.

19 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Συνεργασία Επιχειρηματικής Κοινότητας με Ο.Τ.Α: Ενίσχυση της πρόληψης της υγείας σε τοπικό επίπεδο μέσω της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών: Φάρμακα. Ασθενοφόρα. Εξοπλισμός Μονάδων. Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, εμβολιασμών, προσυμπτωματικού ελέγχου, εθελοντικής αιμοδοσίας, δημοπρασιών.

20 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Εκστρατείες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, κ.ά.). Ανάπτυξη και υλοποίηση πολυδιάστατων κοινωνικών δράσεων με σκοπό την ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία, τον άνθρωπο, το περιβάλλον, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της χώρας.

21 ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) 1. Ενίσχυση λειτουργίας υφιστάμενων δομών Μερική ενίσχυση σε υφιστάμενες δομές Λειτουργία νέων δομών Ενέργειες ποιοτικής αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών Δημοτικές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. 1. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (12 Περιφέρειες της χώρας) πλήν της Περιφέρειας Αττικής Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση και συγκεκριμένα το Μέτρο 5.2 για την Περιφέρεια Αττικής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Πρόληψη-Καταπολέμηση τοξικών ουσιών/Λειτουργικά Εξοδα(αμοιβές προσωπικού) Ο.Τ.Α. Κ.Π. "EQUAL" Υπ.Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.(Κ.Α.Π.) ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 1.Λειτουργία νεων δομών 2.Συνέχιση Λειτουργίας υφιστάμενων δομών Π.Ε.Π., Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 1.Δημιουργία Κέντρων Ιατροκοινωνικής Φροντίδας 2.Προμήθεια υποδομής (Προκατασκευασμένου) και εξοπλισμού λειτουργίας Π.Ε.Π.

22 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ 1.Παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών που αφορά:την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία,την άρση των διακρίσεων,την ενδυνάμωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνικη και επαγγελματική ενσωμάτωση των Ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. 2.Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες με στόχο την παροχή συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για επαγγελματικό προσανατολισμό,ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων,ψυχοκοικωνική στήριξη,προκατάρτιση για ανάπτυξη δεξιοτήτων κ.α. Ο.Τ.Α. 1.Π.Ε.Π. 2.Ε.Π."ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ" 3.Ε.Π."ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" 4.Κ.Π. “Equal” “Progress” ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ ή ΚΕΣΣΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ - ΠΟΜΑΚΟΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ - ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ - ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

23 ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΝΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) 1. Ενίσχυση λειτουργίας υφιστάμενων δομών Μερική ενίσχυση σε υφιστάμενες δομές Λειτουργία νέων δομών Δημοτικές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. Π.Ε.Π. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) 1.Στήριξη ανάπτυξης νέων υποδομών 2. Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργία 3. Εκσυχρονισμος κτιριακής υποδομής Ο.Τ.Α. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 1.Στήριξη ανάπτυξης νέων υποδομών 2. Ανάπτυξη τμημάτων σε υπάρχουσες δομές 3. Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας Δημοτικές Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.

24 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΗΣΕΑΣ» ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΣΠΑ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROGRESS

25 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ PRAKSIS Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΕΝ.ΕΙΣ.ΕΤ.

26 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!
Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Ειδικός Επιστήμονας Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΔΚΕ «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2009 «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google