Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ «Ήπιες Εναλλακτικές Αθλητικές Δραστηριότητες ως στοιχείο Αειφορικής Ανάπτυξης της Νοτιοδυτικής παρα-ολύμπιας Περιοχής» Εισηγητής:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ «Ήπιες Εναλλακτικές Αθλητικές Δραστηριότητες ως στοιχείο Αειφορικής Ανάπτυξης της Νοτιοδυτικής παρα-ολύμπιας Περιοχής» Εισηγητής:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ «Ήπιες Εναλλακτικές Αθλητικές Δραστηριότητες ως στοιχείο Αειφορικής Ανάπτυξης της Νοτιοδυτικής παρα-ολύμπιας Περιοχής» Εισηγητής: Κουθούρης Χαρίλαος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 13 Ιουνίου 2014

2 Στη σημερινή ενότητα θα αναφερθούν στοιχεία για :  Φύση των Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων  Κατηγορίες προγραμμάτων Υπαιθρίων Δραστηριοτήτων  Σύνδεση των Υπαιθρίων δραστηριοτήτων με την έννοια του ρίσκου και της περιπέτειας  Επίδραση των υπαιθρίων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον  Αειφόρο μάρκετινγκ και προγράμματα Υπαίθριας αναψυχής  Φιλικές στο περιβάλλον υπηρεσίες για τη σωστή προετοιμασία και ανάπτυξη της αγοράς των υπαιθρίων δραστηριοτήτων στην Νοτιοδυτική Παραολύμπια Περιοχή Κισσάβου - Ελασσόνας

3 Advent ure tourism & Exploration Development training Adventure therapy Expeditions Outdoor recreation / Sports Development Outdoor Education 1. Η φύση των Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

4

5

6

7 2. Κατηγορίες προγραμμάτων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων

8 .

9

10 Ανάπτυξη Ανθρώπινων Δεξιοτήτων

11 Θεραπευτική Υπαίθρια Αναψυχή

12 3.Σύνδεση των Υπαίθριων δραστηριοτήτων με την έννοια του ρίσκου και της περιπέτειας Η έννοια ‘ρίσκο’ Είναι ευρέως αποδεκτό ότι αναπόσπαστο στοιχείο στην διάρκεια υλοποίησης Προγραμμάτων Υπαιθρίων Κινητικών Δραστηριοτήτων είναι το ‘ρίσκο’. Το στοιχείο αυτό, αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας των προγραμμάτων υπαίθριας κινητικής αναψυχής ενώ τα διαχωρίζει από άλλες κοινές δράσεις αναψυχής.

13 Μοντέλο της «Εμπειρίας της Περιπέτειας»

14 4. Επίδραση των υπαίθριων δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον Η ξαφνική συγκέντρωση μεγάλου αριθμού τουριστών – επισκεπτών σε φυσικού κάλους προορισμούς… προκαλεί ένταση στη φύση μεγάλη αύξηση του αριθμού των επισκεπτών των ευαίσθητων περιοχών πχ εθνικών δρυμών και δασών δημιουργία ή επέκταση θεματικών πάρκων και χώρων αναψυχής σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές χωρίς ανάλογες μελέτες κατασκευή μόνιμων αθλητικών εγκαταστάσεων (χιονοδρομικά κέντρα, ποδηλατοδρόμια κλπ ) χωρίς μελέτες διοργάνωση υπαίθριων αθλητικών γεγονότων & εκδηλώσεων (πρωταθλήματα 3άθλου, συναυλίες,) χωρίς τη λήψη άδειας

15 Ασυμβατότητα & συγκρούσεις διαφορετικών χρηστών της υπαίθρου Η κοινή χρήση μίας περιοχής από διαφορετικούς χρήστες δύο ή και περισσοτέρων – αθλητικών δραστηριοτήτων (ΜΒ, Πεζοπόροι) Οι διαφορετικές αντιλήψεις, αξίες και ανάγκες των διαφορετικών ομάδων χρηστών, δημιουργούν συγκρούσεις (δημιουργούμενος θόρυβος, διαφορετικό ωράριο και συνηθειών διαβίωσης, ρύπανση κλπ) Η συνύπαρξη ‘ειδικών ’/‘φανατικών’ & μη ‘ειδικών - φανατικών’ Χρήση περιοχών με παρθένα φυσική ομορφιά για διοργανώσεις όπως river parties κλπ

16 Outdoo r Active Leisure Ήπιας μορφής Υπαίθριες Κινητικές Δραστηριότητες OUT IN 5. ΑΕΙΦΟΡΙΑ και προγράμματα Υπαίθριας αναψυχής

17 Αξιοποίηση Εκμετάλλευση ΑΝΑΠΤΥΞΗ Green Marketing ‘Σύγχρονη Φιλοσοφία Προώθησης προγραμμάτων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων’ Green Marketing στόχος νούμερα αριθμός επισκεπτών κατασκευή επί πλέον κτηρίων αύξηση κύκλου εργασιών 22,2 εκ τουριστών Ζ Ω Ν Η Α Ν Ο Χ Η Σ στόχος αειφόρος ανάπτυξη 1.Προϊόν συγκεκριμένο με προδιαγραφές 2.Ορισμός Ομάδων στόχων πελατών 3. Επιλογή προώθησης / προβολής BRAND NAME ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΪΟΝ

18 vs Παραδοσιακό vs Πράσινο Μάρκετινγκ Μάρκετινγκ Αφ' ενός, το μάρκετινγκ έχει επικριθεί για τη συμβολή του στην περιβαλλοντική υποβάθμιση αφού προτρέπει τη μεγιστοποίηση της κατανάλωσης Αφ’ ετέρου, το μάρκετινγκ μπορεί να γίνει σημαντικό όργανο ‘προώθησης’ ενός νέου τρόπου ζωής και συνεπώς αλλαγής των συνηθειών του ατόμου έναντι της κατανάλωσης

19 Zephyros adventure sports Κύπρος (www.enjoycyprus.com ) Οι δραστηριότητες θα πρέπει να γίνονται με τη μικρότερη δαπάνη ενέργειας (μεταφορά, υλοποίηση κλπ) Διάσπαση του αριθμού των πελατών σε μικρές ομάδες Ισορροπία μεταξύ δραστηριότητας και εκπαίδευσης πελατών αλλά και στελεχών για το περιβάλλον…Ισορροπία μεταξύ δραστηριότητας και εκπαίδευσης πελατών αλλά και στελεχών για το περιβάλλον… Η εταιρία συνεργάζεται και υποστηρίζει τοπικές περιβαλλοντικές ομάδες Συμβουλές στην υλοποίηση (Leave No Trace, μείνε στο μονοπάτι κλπ) 7

20 Σχεδιασμός καινοτόμων προϊόντων, «πράσινη ετικέτα» Πίεση προς τους συνεργάτες προκειμένου να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση ή ακόμη και η επιλογή συνεργατών με βάση την οικολογικότητά τους ή όχι Χτίσιμο μιας νέας εταιρικής-επιχειρηματικής κουλτούρας, άμεσα προσανατολισμένης στις «πράσινες μεθόδους» λειτουργίας, μέσα από στοχοθέτηση, παροχή κινήτρων, εκπαίδευση αλλά και χρησιμοποίηση κατάλληλων εργαλείων

21 6. Φιλικές στο περιβάλλον υπηρεσίες Την εφαρμογή των νόμων για την προστασία του περιβάλλοντος; Την εφαρμογή νέων εναλλακτικών μορφών ενέργειας (αέρας, ηλιακή ενέργεια, κτλ); Την εφαρμογή περιβαλλοντικής διαχείρισης των σκουπιδιών και αποβλήτων (συγκέντρωση, ανακύκλωση και απομάκρυνση); Την αποφυγή συστηματικής ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα του κέντρου (με μηχανικά ή χημικά απόβλητα); Την εφαρμογή προγραμμάτων περιορισμού της σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας και των φυσικών πόρων, όπως το νερό; Την διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής γενικότερα του περιβάλλοντος χώρου; Την εφαρμογή αειφόρου πολιτικής στις λειτουργίες του κέντρου; Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα οικολογικής συμπεριφοράς; Την ενημέρωση των πελατών για τη σοβαρότητα του θέματος της φιλικής προς το περιβάλλον πολιτικής; Την εφαρμογή καινοτόμων φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων αναψυχής και άθλησης;.

22

23 Οι υπηρεσίες χιονοδρομίας ασκούν αναπόφευκτες επιδράσεις στη φύση λόγω της εγκατάστασης και του τρόπου λειτουργία των αναβατήρων λιφτ. Επομένως ο κύριος στόχος είναι να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι επιδράσεις με τη βοήθεια πχ χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Grundey & Zaharia, 2008)

24 Συνεργασία των εταιριών με σχολεία της περιοχής για ενίσχυση των «πράσινα» διαμορφωμένων σχολικών προαύλιων χώρων και βελτίωση της ποιότητας της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών ( σύνδεση με την κοινωνία, ερευνητικό project Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

25 Προϋπόθεση, η αποδοτική συνεργασία των φορέων που εμπλέκονται στην προσπάθεια Αποδοχή της συγκεκριμένης στρατηγικής από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και φορέων Δημιουργία κανονισμού διαχείρισης Σύστημα επόπτευσης της τήρησης των κανόνων λειτουργίας των εταιριών. Δυνατότητα επιβολής ‘ποινών’ Συνεχής πληροφόρηση των ΜΜΕ για τις ενέργειες, τις δράσεις και τα αποτελέσματα αυτών Δημιουργία δικτύου χορηγών και υποστηρικτών της προσπάθειας Ενίσχυση του τμήματος Μάρκετινγκ για συνέχιση των προωθητικών ενεργειών..

26 καλές αναβάσεις με οικολογική συνείδηση « φροντίστε… για να έχετε……»


Κατέβασμα ppt "ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ «Ήπιες Εναλλακτικές Αθλητικές Δραστηριότητες ως στοιχείο Αειφορικής Ανάπτυξης της Νοτιοδυτικής παρα-ολύμπιας Περιοχής» Εισηγητής:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google