Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομάδα Β Τριανταφυλλίδης Γιώργος Ζωγραφόπουλος Γιάννης Ζήνδρος Γιώργος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομάδα Β Τριανταφυλλίδης Γιώργος Ζωγραφόπουλος Γιάννης Ζήνδρος Γιώργος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομάδα Β Τριανταφυλλίδης Γιώργος Ζωγραφόπουλος Γιάννης Ζήνδρος Γιώργος
Στύλα Δέσποινα Δελακούρα Αντζελίνα Στρουσίδου Τατιάνα Σπύρου Μιχάλης

2 Λόγοι επιλογής του λογισμικού Κασταλία
Σχεδιάστηκε ώστε να εξυπηρετεί τις διδακτικές ανάγκες μαθητών τόσο Λυκείου - Γυμνασίου Λογισμικό διερευνητικής αναζήτησης(εποικοδομητικού τύπου) Γνωστικά αντικείμενα Ιστορία Τέχνη Συγκεκριμένα αναφέρεται στην Ιστορία της Αρχαϊκής Κορίνθου και Αθήνας Μαθησιακό περιβάλλον διαλογικών πολυμέσων υποστηριζόμενο από υπολογιστές και δίκτυο.

3 Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου
Η διδακτική ενότητα Η ενότητα που θα διδαχτεί τιτλοφορείται «Τέχνη» και η διάρκειά της υπολογίζεται σε τρεις διδακτικές ώρες. Η υλικοτεχνική υποδομή Απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ μονάδες υπολογιστών. Οι γνωστικές προαπαιτήσεις Βασικές γνώσεις υπολογιστή. Η μέθοδος Ομαδοσυνεργατική. Η στοχοθεσία Εξοικείωση μαθητών με επιστημονικό τρόπο εργασίας του ιστορικού. Ανάλυση των λειτουργειών της Αγοράς. Εξοικείωση με την αρχαϊκή Τέχνη. Αξιοποίηση ποικίλων δυνατοτήτων που προσφέρει ο υπολογιστής. Η πορεία διδασκαλίας Εξέλιξη των προσωπικών απόψεων και ιδεών των μαθητών Ανάπτυξη των μεταγνωστικών δεξιοτήτων τους.

4 Ομάδα-Στόχος : Μαθητής
Το λογισμικό διαθέτει στο μαθητή: Ιστορικές πηγές ως πληροφοριακό υλικό. Σειρά εργαλείων. Χώρους εργασίας μέσα στους οποίους θα μπορούν να μελετηθούν επιλεγμένες θεματικές ενότητες. Εμπλουτισμό του λογισμικού με νέες θεματικές ενότητες Επικοινωνία με μαθητές και καθηγητές του ίδιου ή άλλων σχολείων.

5 Ομάδα-Στόχος : Δάσκαλος
Ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει τη θεματική ενότητα και να την εντάξει στο λογισμικό. Δίνει διεξόδους σε διδακτικά προβλήματα όπως είναι η γραμμική αφήγηση , η συσσώρευση πληροφοριών , έλλειψη κινήτρων. Ο καθηγητής έχει την πρωτοβουλία των ερωτήσεων και του προσδιορισμού του θέματος.

6 Ανάγκες μάθησης (1/3) Δημιουργία αποδοτικών περιβαλλόντων μάθησης
Επίτευξη εκπαίδευσης και κατάρτισης Δημιουργία ορθών εξωτερικευμένων συμπεριφορών Απλούστευση της διδασκαλίας

7 Ανάγκες μάθησης (2/3) Ανάπτυξη ενεργούς γνώσης Κατανόηση της γνώσης
Ποικιλία υλικού μάθησης Ενεργοποίηση κινήτρων μάθησης των παιδιών

8 Ανάγκες μάθησης (3/3) Ανάπτυξη ανώτερων νοητικών δεξιοτήτων
Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας Γνώση: Ενεργός διαδικασία Προώθηση αυτονομίας και συνεργασίας

9 Αξιοποίηση του λογισμικού Κασταλία στην εκπαίδευση (1/2)
Αξιοποίηση του λογισμικού Κασταλία στην εκπαίδευση (1/2) Διερευνητικό εργαλείο: Πρόσβαση σε ιστορικές πηγές και υλικό Εργαλείο επεξεργασίας πηγών: Παρέχει βιβλιοθήκες, ευρετήρια, χάρτες, εικονικό μουσείο Εργαλείο αξιολόγησης μάθησης: Δραστηριότητες και εργασίες στις εκάστοτε θεματικές ενότητες

10 Αξιοποίηση του λογισμικού Κασταλία στην εκπαίδευση (2/2)
Αξιοποίηση του λογισμικού Κασταλία στην εκπαίδευση (2/2) Αποτέλεσμα: Ενεργητικός ρόλος του μαθητή στη μελέτη ιστορικών πληροφοριών Καλύτερη κατανόηση ιστορικών ιδεών μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων Όξυνση της κρίσης και της ιστορικής σκέψης

11 Παραδοσιακή Διδασκαλία Ιστορίας
Μοντέλο «μεταβίβασης γνώσης» Έτοιμη γνώση - παθητική μετάδοση Δασκαλοκεντρική διδασκαλία Καθιστά δυσνόητη την ιστορία Δεν αφήνει περιθώρια κατανόησης και κατασκευής ιστορικής γνώσης

12 Απόψεις σημαντικών προσωπικοτήτων για την εκμάθηση της ιστορίας (1/2)
Απόψεις σημαντικών προσωπικοτήτων για την εκμάθηση της ιστορίας (1/2) «Η μάθηση της ιστορίας έγινε πρόσφατα αντικείμενο της γνωστικής ψυχολογίας» . (Wineburg, 1991) «Θεμελιώδης θεωρείται η ικανότητα του μαθητή να σκέφτεται ιστορικά , να αναζητεί ιστορική πληροφορία και να την αξιολογεί σε σχέση με την πηγή της». (Greene,1994). «Η πληροφορία και οι διασυνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές πηγές πληροφορίας αφομοιώνεται αποτελεσματικότερα όταν ο μαθητής συμμετέχει στην κατασκευή παρά όταν στηρίζεται στην έτοιμη γνώση που παρέχει ο διδάσκων ή το σχολικό εγχειρίδιο». (Spoehr & Spoehr,1994).

13 Απόψεις σημαντικών προσωπικοτήτων για την εκμάθηση της ιστορίας (2/2)
Απόψεις σημαντικών προσωπικοτήτων για την εκμάθηση της ιστορίας (2/2) «Στην ψηφιακή εποχή της ιστορίας, οι μαθητές έχουν ίδια πρόσβαση με τους ιστορικούς στην πληροφορία». (Lee,1997) «Τα παιδιά επωφελούνται πολύ και μαθαίνουν καλύτερα όταν παίρνουν μέρος σε ομαδικές δραστηριότητες και σε συζητήσεις με άλλους ανθρώπους». (Vygotsky) «Η μάθηση είναι αποτελεσματική όταν ο μαθητής πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν που έχει νόημα για τον ίδιο». (Piaget)

14 Εφαρμογή λογισμικού ΚΑΣΤΑΛΙΑ στη διδασκαλία
Θεματική ενότητα - σενάριο - δραστηριότητα - εργασίες. Όχι πια «δογματική» διδασκαλία. Μαθητοκεντρική αντίληψη Προσέγγιση ιστορίας και μεθοδολογία εκμάθησης με δραστηριότητες (activity-based learning). Δημιουργία μόνιμης γνώσης

15 Συμπεράσματα εφαρμογής του «ΚΑΣΤΑΛΙΑ» στο μάθημα ιστορίας, από το 4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ
29/9- 3/10/2004 Οι μαθητές θεωρούν τη μάθηση ιστορίας περισσότερο εξαρτημένη από τη μελέτη ιστορικών πηγών παρά από μελέτη σχολικού εγχειριδίου. Οι μαθητές αγνοούν την παρουσία παραθεμάτων και ιστορικών πηγών. Μέσω του λογισμικού «ΚΑΣΤΑΛΙΑ», αναπαριστάται πολυπλοκότητα ιστορικής πληροφορίας. Ευνοούνται οι πολλαπλές αναπαραστάσεις. Ο μαθητής ανακαλύπτει μόνος του την ιστορική εξέλιξη των πραγμάτων. Τα υπολογιστικά φύλλα κάνουν το μάθημα πιο αποδοτικό και ενδιαφέρον. Ο δάσκαλος δεν μεταφέρει απλά γνώση αλλά … δίνει ευκαιρίες στους μαθητές να αναπτύξουν υπάρχουσες δεξιότητες (εποικοδομητικότητα – constructivism)

16 Ας το δούμε στην πράξη...

17 Μειονεκτήματα Σχεδιασμός του προγράμματος
Απευθύνεται σε περιορισμένο κοινό Περιορισμένη ύλη Περιορισμένη πρόσβαση

18 Πλεονεκτήματα Ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους μαθητές
Ενθαρρύνει την συνεργασία Η διδασκαλία γίνεται λιγότερο «παραδοσιακή»

19 Πλεονεκτήματα Καλύτερη κατανόηση μέσω ασκήσεων
Αξιοποίηση προϋπαρχόντων γνώσεων Κατακερματισμός της ύλης Εγκεκριμένο από το υπουργείο παιδείας και από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

20 Συμπέρασμα Με κατάλληλη υποστήριξη και εμπλουτισμό υλικού το λογισμικό «Κασταλία» μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της διδακτικής διαδικασίας

21 Βιβλιογραφία

22 ? ? ? ? Ερωτήσεις – Απορίες ? ? ? ?


Κατέβασμα ppt "Ομάδα Β Τριανταφυλλίδης Γιώργος Ζωγραφόπουλος Γιάννης Ζήνδρος Γιώργος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google