Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μυτιλέκας Κωνσταντίνος Βάιος Χειρουργός Ουρολόγος - FEBU

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μυτιλέκας Κωνσταντίνος Βάιος Χειρουργός Ουρολόγος - FEBU"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μυτιλέκας Κωνσταντίνος Βάιος Χειρουργός Ουρολόγος - FEBU
«ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΛΙΘΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ», ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 14/06/2013 Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη. Θεραπεία συνδυασμού, σε ποιούς και από πότε Μυτιλέκας Κωνσταντίνος Βάιος Χειρουργός Ουρολόγος - FEBU

2 Σύγκρουση Συμφερόντων Conflicts of Interest
Ουδεμία

3 Α-αδρενεργικοί αποκλειστές
Βελτιώνουν τα LUTS στο 50% των ανδρών (↑ Qmax :1,4-3,2 ml/sec) Βελτιώνουν τα συμπτώματα αποθήκευσης Βελτιώνουν τις δυναμικές αντιστάσεις στη ροή των ούρων (λειτουργική απόφραξη) Δεν αλλάζουν τον βαθμό της ανατομικής απόφραξης (παθητικές αντιστάσεις) Δεν αποτρέπουν την εξέλιξη της BPE και την πιθανότητα χειρουργικής αντιμετώπισης EAU GUIDELINES “Male -LUTS” 2013

4 Αναστολείς της 5α αναγωγάσης
Βελτίωση της μέγιστης ροής (↑Qmax=1,5-2 ml/sec) Eλάττωση μεγέθους προστάτη % Ελάττωση -παθητικών αντιστάσεων στη ροή των ούρων -βαθμού ανατομικής απόφραξης (Schȁfer, Abrams) Βελτίωση υποκυστικής απόφραξης αλλά σπανίως πλήρη άρση αυτής (Τammela) Eλάττωση πιθανότητας οξείας επίσχεσης και πιθανότητας χειρουργικής αντιμετώπισης της BPE (Roehrborn) (EAU GUIDELINES “Male -LUTS” 2013)

5 Α – αδρενεργικοί αποκλειστές
Αναστολείς της 5-α αναγωγάσης 1) Άμεση βελτίωση συμπτωμάτων στο 50% ασθενών. 2) Ελάττωση δυναμικών αντιστάσεων στη ροή των ούρων. 3) Βελτίωση συμπτωμάτων αποθήκευσης (a1D). 4)Απουσία ελάττωσης παθητικών αντιστάσεων στην ροή των ούρων. 5)Απουσία επίδρασης στην εξέλιξη της καλοήθους προστατικής υπερπλασίας. 6)Απουσία αποτροπής επιπλοκών από την καλοήθη προστατική υπερπλασία. 1)Απουσία άμεσης βελτίωσης συμπτωμάτων. 2) Περιορισμένα δεδομένα βελτίωσης συμπτωμάτων αποθήκευσης. 3) Ελάττωση των παθητικών αντιστάσεων στη ροή των ούρων. 4) Καθυστέρηση στην εξέλιξη της νόσου και των επιπλοκών αυτής.

6 Συνδυαστική θεραπεία Μέτρια – έντονα LUTS με μη ανταπόκριση στην αγωγή με α αποκλειστή Προέχοντα τα συμπτώματα ούρησης. Μέγεθος προστάτη ( ≥ 40 ml), ( ≥ 30 ml ? ) PSA ≥ 1.5 Επιθυμία του ασθενούς να αποφύγει ή να καθυστερήσει την χειρουργική αντιμετώπιση της BPH. Αιματουρία προστατικής αιτιολογίας. Γενική κατάσταση + Συνυπάρχοντα νοσήματα που μπορεί να επηρεάσουν την μετεγχειρητική ικανοποίηση του ασθενούς. (π.χ. Νόσος Πάρκινσον + ΚΥΠ) Απουσία απόλυτης ένδειξης χειρουργείου

7 Συνδυασμένη αγωγή (Μέγεθος προστάτη ?)
Συνδυασμένη αγωγή (Μέγεθος προστάτη ?) Vpro ≥ 40 ml.Υπερθεραπεία: 21.4%(6/28) Vpro ≥ 30 ml.Υπερθεραπεία: 38.8%(14/36) Β Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ. Ιατρείο Λειτουργικής Ουρολογίας.

8 Όσο χαμηλότερη είναι η μέγιστη ροή των ούρων και όσο μεγαλύτερο το μέγεθος του προστάτη αδένα , τόσο δυνητικά ωφέλιμη μπορεί να είναι η συγχορήγηση α -αποκλειστή + αναστολέα 5α αναγωγάσης

9 Η μέγιστη ροή των ούρων ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας ένδειξης έναρξης συνδυασμένης αγωγής

10 Μορφολογία καμπύλης ούρησης (Qmax < 10 ml/sec)
Ένδειξη προσθήκης αναστολέα 5α αναγωγάσης BPO BNS BXO Dysfunctional Voiding

11 Καθυστερημένη χαλάρωση του κυστικού αυχένα
Delayed relaxing bladder neck

12 Προσθήκη αναστολέα 5α αναγωγάσης
BPH υπό α - αποκλειστή Επίσχεση ούρων μετά αγγειοπλαστική Αντένδειξη διακοπής αντιπηκτικής αγωγής Προσθήκη αναστολέα 5α αναγωγάσης

13 Kαλοήθης προστατική απόφραξη (BPO) Ανώδυνη Μακροσκοπική Αιματουρία
Προστατική Αδενεκτομή Συνδυασμένη αγωγή με α-αποκλειστή + αναστολέα 5α αναγωγάσης

14 Αντιμουσκαρινικά Η χορήγηση αντιμουσκαρινικών μπορεί να χορηγηθεί σε άντρες με μέτρια προς έντονα LUTS οι οποίοι όμως έχουν κυρίως συμπτώματα αποθήκευσης (LE :1b GR: B ) Προσοχή συστήνεται σε άντρες με υποψία υποκυστικής απόφραξης (LE:4 GR:C) EAU GUIDELINES “Male -LUTS” 2013

15 Epic Study

16 Antimuscarinics in men with lower urinary tract symptoms suggestive of bladder outlet obstruction due to benign prostatic hyperplasia. Chapple C. Curr Opin Urol Jan;20(1):43-8. Το υπόλοιπο μετά ούρηση πρέπει να αξιολογείται πριν την χορήγηση αντιμουσκαρινικής αγωγής. Μετά την χορήγηση α αποκλειστή, η προσθήκη αντιμουσκαρινικού αποτελεί μια επιλογή…

17 •LUTS + UUI (Επιτακτικού τύπου ακράτεια ούρων)
• 78 ετών •LUTS + UUI (Επιτακτικού τύπου ακράτεια ούρων) •Υπό αγωγή με α –αποκλειστή. •Όγκος προστάτη 45 ml •Σ.Δ. ινσουλινοεξαρτώμενος Προσθήκη PDE5i ? Προσθήκη αναστολέα 5α αναγωγάσης ? Προσθήκη αντιμουσκαρινικού ? Χειρουργική αντιμετώπιση της ΒPE ? Vpro =45 ml

18 Προσθήκη αντιμουσκαρινικού

19 Principles and clinical application of advanced urodynamic analysis of voiding function Werner Schȁfer Urologic Clinics of North America Vol17,No 3,August 1990 … η συσχέτιση της μέγιστης ροής των ούρων με τον όγκο ούρησης οφείλεται στο γεγονός ότι η δυνητική μέγιστη δύναμη συστολής του εξωστήρα αυξάνει με τον όγκο πλήρωσης της κύστεως και είναι ανεξάρτητη των αντιστάσε-ων στη ροή των ούρων….

20 Male -LUTS •59 ετών •Υπό α αποκλειστή
•Συχνοουρία, επιτακτικότητα στην ούρηση, επιτακτικού τύπου ακράτεια ούρων Προσθήκη αντιμουσκαρινικού? Προσθήκη αναστολέα 5α αναγωγάσης ?

21 Μυτιλέκας ΚΒ, Καλαιτζή Μ, Σοκολάκης Ι, Ιωαννίδης Ε, Αποστολίδης Α
Μυτιλέκας ΚΒ, Καλαιτζή Μ, Σοκολάκης Ι, Ιωαννίδης Ε, Αποστολίδης Α. Προοπτική ανάλυση ανεξάρτητων παραγόντων σε άντρες με ανθιστάμενα στην φαρμακευτική αγωγή συμπτώματα κατώτερου ουροποιητικού συστήματος (LUTS): Επικέντρωση στην ποιότητα ζωής. Υπό κρίση από την συντακτική επιτροπή της Ελληνικής Ουρολογίας.

22 Συγχορήγηση α αποκλειστή + αναστολέα 5α αναγωγάσης
•Όσο μεγαλύτερο μέγεθος προστάτη •Όσο χαμηλότερη ροή των ούρων με φυσιολογική χωρητικότητα κύστεως • Αποτελεσματικότητα κένωσης (BVE=VV/VV+PVR) < 80% •Εφόσον στόχος μας είναι η αποτροπή ή η καθυστέρηση του χειρουργείου. Συγχορήγηση α αποκλειστή + αντιμουσκαρινικού •Όσο μικρότερο το μέγεθος του προστάτη.(↓ πιθανότητας ανατομικής απόφραξης) •Ελαττωμένη λειτουργική χωρητικότητα κύστεως. •Παρουσία επιτακτικού τύπου ακράτειας ούρων. •Αποτελεσματικότητα κένωσης BVE≥ 80% •Κυρίως συμπτώματα αποθήκευσης

23 απόφαση του θεράποντος ιατρού
Φαρμακευτικό κόστος Οικονομική Επιβίωση Ιατρού Κριτική στάση βιβλιογραφικής ενημέρωσης Εμπειρία Ιατρού Διάθεση για πληρωμή της διερεύνησης Χρόνος προς διερεύνηση LUTS Παιδεία/Ψυχολογία ασθενούς ΠΟΙΑ ΑΓΩΓΗ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ Δίχως κριτική απόφαση του θεράποντος ιατρού Ψυχισμός ασθενούς Παιδεία ιατρού Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικό όφελος ιατρού Νομικές/Αστικές ευθύνες Προσδοκίες ασθενούς/Ικανοποίηση Προσδόκιμο επιβίωσης ασθενούς Τεκμηριωμένη άσκηση της ιατρικής Προσαρμοσμένη στον ασθενή άσκηση της ιατρικής

24 Ευχαριστώ πολύ! Καλό Καλοκαίρι


Κατέβασμα ppt "Μυτιλέκας Κωνσταντίνος Βάιος Χειρουργός Ουρολόγος - FEBU"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google