Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση του Νέου Λυκείου για όλες τις Τάξεις

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση του Νέου Λυκείου για όλες τις Τάξεις"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση του Νέου Λυκείου για όλες τις Τάξεις
2ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας Νέο Λύκειο Παρουσίαση του Νέου Λυκείου για όλες τις Τάξεις

2 Νέο Λύκειο: Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μη μείνει στην ίδια τάξη ο μαθητής Το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο φέρνει αλλαγές όχι μόνο στο σύστημα εισαγωγής των μαθητών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλα και στον τρόπο προαγωγής από τάξη σε τάξη. Προς ενημέρωση λοιπόν των μαθητών και των γονέων παραθέτουμε τι ισχύει για την προαγωγή των μαθητών μέσα από παραδείγματα καθώς και τα σχετικά χωρία του νομοσχεδίου.

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 α/α Χαρακτηρισμός ΜΑΘΗΜΑ Κλάδοι Βαθμός
Κοινό εκπ. Πρόγραμμα Διακριτά αντικείμενα-κλάδοι Γραπτώς εξεταζόμενο Ελληνική Γλώσσα α) Αρχ. Γλώσσα και γραμ. β) Νεοελλ. Γλώσσα γ) Λογοτεχνία κοινός Μ.Ο. 2 Μαθηματικά α) Άλγεβρα β) Γεωμετρία 3 Φυσικές Επιστήμες α) Φυσική β) Χημεία γ) Βιολογία 4 Θρησκευτικά 5 Ιστορία 6 Πολιτική Παιδεία 7 Ξένη γλώσσα Αγγλικά 8 Μάθημα επιλογής 9 μη γραπτώς εξεταζόμενο Ερευνητική Εργασία 10 Φυσική Αγωγή

4 Α' Λυκείου Στην Α' Λυκείου οι μαθητές διδάσκονται 8 μαθήματα γενικής παιδείας, συνολικής διάρκειας 33 ωρών την εβδομάδα, κάνουν 2 ώρες ερευνητικές εργασίες (projects) και μπορούν να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής: Εφαρμογές Πληροφορικής Τεχνολογία Διαχείριση Φυσικών Πόρων Έκφραση-Πολιτισμός Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α ́ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

5 Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξέτασης ονομάζεται Γενικός Βαθμός Προαγωγής από την Α ́ Τάξη Ημερησίου και υπολογίζεται ως εξής: Για κάθε μάθημα, εφόσον αυτό εξετάζεται γραπτώς, υπολογίζεται ο μέσος όρος προφορικής και γραπτής εξέτασης. Στη συνέχεια αθροίζονται όλοι οι μέσοι όροι και το άθροισμα αυτό διαιρείται με το σύνολο των μαθημάτων (που εξετάζονται γραπτώς). Το πηλίκο αυτό αποτελεί τον Γενικό Βαθμό Προαγωγής από την Α ́ Τάξη.

6 Προαγωγή από την Α' στη Β' Λυκείου
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελούν τα ακόλουθα: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και  β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.  Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α' και β' του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β' του προηγούμενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

7 Πώς εξάγεται ο βαθμός σε κάθε μάθημα
Ο βαθμός σε κάθε μάθημα εξάγεται από τον μέσο όρο των προφορικών των 2 τετραμήνων και από τον βαθμό των εξετάσεων: Για παράδειγμα μαθητής με 14 στο πρώτο τετράμηνο Ιστορία και 16 στο δεύτερο τετράμηνο έχει μέσο όρο 15 στα προφορικά. Αν ο μαθητής γράψει 10 στις εξετάσεις ο βαθμός προαγωγής είναι 15+10/2 = Το παραπάνω ισχύει για όλες τις τάξεις.

8 Παράδειγμα: Μαθητής έχει μέσο όρο 10 στην Α τάξη του λυκείου όμως στα μαθηματικά έχει 9. Ο μαθητής αυτός θα επανεξεταστεί το Σεπτέμβριο.  Μαθητής με μέσο όρο 12 στην Α τάξη προάγεται ακόμα και αν έχει κάποια μαθήματα κάτω από τη βάση με την προϋπόθεση μαθηματικά και ελληνική γλώσσα να έχει 10 και πάνω. Για παράδειγμα αν έχει 9 στην Ιστορία ή στα Θρησκευτικά και 8 στα Αγγλικά προάγεται καθώς για τα μαθήματα αυτά απαιτείται τουλάχιστον 8.

9 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΟΛΥΣΗΣ (Β.Π.Α.) : 139/8 = 17,375
Παράδειγμα ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΤΕΤΡ Β΄ ΤΕΤΡ Μ.Ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ ΓΡΑΠΤΑ Μ. Ο. Ελληνική Γλώσσα 16 18 17 15 Μαθηματικά 19 14 Φυσικές Επιστήμες 13 Ιστορία 20 Πολιτική Παιδεία Θρησκευτικά Ξένη Γλώσσα Μάθημα Επιλογής ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ – ΑΠΟΛΥΣΗΣ (Β.Π.Α.) : 139/8 = 17,375

10 Ανθρωπιστικές Σπουδές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές- Υγείας
                                            Β' Λυκείου Στη Β' Λυκείου οι μαθητές θα διδάσκονται 10 μαθήματα γενικής παιδείας, συνολικής διάρκειας 30 ωρών, και θα παρακολουθούν μία απ' τις δύο ομάδες προσανατολισμού συνολικής διάρκειας 5 ωρών την εβδομάδα. Ομάδες προσανατολισμού ονομάζονται οι μέχρι πρότινος κατευθύνσεις και στη Β' Λυκείου θα είναι δύο: Ανθρωπιστικές Σπουδές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές- Υγείας Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Μαθηματικά Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη) Φυσική

11 Προαγωγή από τη Β' στη Γ' Λυκείου
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελούν τα ακόλουθα: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά τουλάχιστον δέκα (10) και των μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α' και β' του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β' του προηγούμενου εδαφίου κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή μαθήματα προσανατολισμού ή υπόλοιπα μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω

12 Γ' Λυκείου Στην Γ' Λυκείου τα μαθήματα γενικής παιδείας μειώνονται σε 5 και οι μαθητές παράλληλα με αυτά παρακολουθούν μία εκ των τριών ομάδων προσανατολισμού: Ανθρωπιστικές Σπουδές Σπουδές Θετικές- Τεχνολογικές- Υγείας Οικονομικών- Πολιτικών-Κοινωνικών- Παιδαγωγικών Σπουδών Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Μαθηματικά ή Βιολογία (Επιστήμες Υγείας) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Λατινικά Φυσική Αρχές Οικονομικής Επιστήμης ή Αρχές Φυσικών Επιστημών(όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά) Ιστορία Χημεία Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημων ή Ιστορία (όσοι επιλέγουν Παιδαγωγικά)

13 Απόλυση από τη Γ' Λυκείου
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελούν τα ακόλουθα: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά τουλάχιστον δέκα (10) και των μαθημάτων ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α' και β' του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β' του προηγούμενου εδαφίου κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή μαθήματα προσανατολισμού ή υπόλοιπα μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

14 Παράδειγμα: Μαθητής με γενικό 11 στη Γ' τάξη και Αρχαία 9 οδηγείται σε επανεξέταση για το μάθημα των Αρχαίων. Αν μαθητής έχει μέσο όρο 10 και έχει 9 στο μάθημα της Φιλοσοφίας προάγεται αρκεί στα μαθήματα κατεύθυνσης και σε γλώσσα και μαθηματικά να έχει 10.

15 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι μαθητές της Γ ́ Τάξης Ημερησίου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα της 20ής Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνουν οριστικά την Αρχική Δήλωση Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού, που έχουν υποβάλει στη σχολική τους μονάδα προ της λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Δηλαδή ποια από τις τρεις παραπάνω ομάδες προσανατολισμού επιλέγουν να παρακολουθήσουν.

16 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  Έφοσον ο μαθητής επιθυμεί να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διεξάγονται στο τέλος Ιουνίου μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις

17 Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά πεδίο
Τέσσερα θα είναι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, για κάθε επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης, τα οποία έχουν ως εξής: 1ο πεδίο: Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία, Λατινικά. 2ο πεδίο: Θετικές και τεχνολογικές επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία , Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία. 3ο πεδίο: Επιστήμες υγείας: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία , Φυσική, Χημεία, Βιολογία. 4ο πεδίο: Οικονομίας, Διοίκησης και Πολιτικές Επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Αρχές Οικονομικής Επιστήμης, Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 5ο πεδίο: Παιδαγωγικές επιστήμες: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία, Αρχές Φυσικών Επιστημών.

18 Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν:  α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.

19 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όσον αφορά στο Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (ΒΠΑ), αυτός θα υπολογίζεται ως εξής: Ο γενικός βαθμός προαγωγής και απόλυσης (ΒΠΑ) του μαθητή θα μετράει στο βαθμό πρόσβασής του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

20 Αναλυτικά Αν ο ΒΠΑ είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο των 4 μαθημάτων, τότε ο βαθμός πρόσβασης προκύπτει ως εξής: Ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Β ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και ο γενικός βαθμός απόλυσης της Γ ́ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μίας μονάδας σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά ομάδα προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μία μονάδα από τον βαθμό του Μ.Ο. και στη συνέχεια ο αναπροσαρμοσμένος «προαγωγικός» βαθμός της Α ́ Λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4, της Β ́ με συντελεστή 0,7 και ο «απολυτήριος» της Γ ́ τάξης με συντελεστή 0,9. Το άθροισμα των τριών διαιρούμενο δια δύο αποτελεί τον Β.Π.Α. Το εν λόγω πηλίκο (και μέχρι του τρίτου δεκαδικού ψηφίου) λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σε περίπτωση που ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης είναι μεγαλύτερος μέχρι και μία μονάδα σε σχέση με τον Μ.Ο. των τεσσάρων ανά ομάδα προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλήνιες εξετάσεις, ο βαθμός αυτός δεν αναπροσαρμόζεται αλλά πολλαπλασιάζεται ως έχει με τον προβλεπόμενο ανά τάξη συντελεστή. Αν ο ΒΠΑ είναι μικρότερος από το μέσο όρο των 4 μαθημάτων, τότε ο βαθμός πρόσβασης προκύπτει ως εξής: Ο βαθμός αυτός αναπροσαρμόζεται προς τα άνω κατά μία το πολύ μονάδα (και μέχρι του ορίου του Μ.Ο.) κατά τον υπολογισμό με τον ανά τάξη προβλεπόμενο συντελεστή.

21 Παράδειγμα Ο μάθητής Χ έχει: Βαθμό προαγωγής Α΄ Λυκείου: 15 Βαθμό προαγωγής Β΄ Λυκείου: 14 Βαθμό απόλυσης Γ΄ Λυκείου: 11 Ο μαθητής Χ έχει γράψει στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα: 11,12,14,15 Έχουμε: Ο μαθητής Χ έχει Μ.Ο. βαθμολογίας στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:  Αναπροσαρμογή: Ο βαθμός της Α΄τάξης γίνεται: 14 (Το 15 προασαρμόζεται να απέχει 1 μονάδα από τον Μ.Ο.). Ο βαθμός της Β΄τάξης μένει ως έχει δηλαδή 14 (απέχει ήδη 1 μονάδα, άρα μένει ως έχει). Ο βαθμός της Γ΄τάξης γίνεται 12 (βελτιώνεται κατά 1 μονάδα που είναι και το μέγιστο όριο). Άρα:   που αποτελεί και τον 5ο βαθμό. Έτσι οι βαθμοί του μαθητής Χ με τους οποίους θα διεκδικήσει την είσοδό του σε ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι: 11,12,14,15,13.1.

22 Σημείωση: Επομένως τα βήματα που ακολουθούμε για να υπολογίσουμε τους βαθμούς με τους οποίους θα διεκδικήσει ο μαθητής την εισαγωγή του στα ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι: 1. Υπολογίζουμε τον βαθμό προαγωγής της Α΄ και Β΄τάξης και τον Βαθμό απόλυσης της Γ΄τάξης (Μ.Ο. όλων των μαθημάτων). 2. Υπολογίζουμε τον Μ.Ο. των τεσσάρων μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων (που εξετάζονται γραπτώς). 3. Αναπροσαρμόζουμε τους βαθμούς προαγωγής της Α΄και Β΄ τάξης καθώς και τον βαθμό απόλυσης της Γ΄τάξης (αν χρειάζεται). 4. Υπολογίζουμε τον Βαθμό Προαγωγής και Απόλυσης (Β.Π.Α) που αποτελεί και τον πέμπτο βαθμό.

23 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο Β.Π.Α. θεωρείται ο πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εκάστοτε Σχολή ή Τμήμα μπορεί να απαιτήσει να υπάρξει συντελεστής βαρύτητας σε ένα από τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

24 Η Διευθύντρια και οι Καθηγητές 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας
Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας Η Διευθύντρια και οι Καθηγητές του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση του Νέου Λυκείου για όλες τις Τάξεις"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google