Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Δίκτυα Επόμενης Γενιάς και Πράσινη Ανάπτυξη Χ. Μπούρας Καθηγητής,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Δίκτυα Επόμενης Γενιάς και Πράσινη Ανάπτυξη Χ. Μπούρας Καθηγητής,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Δίκτυα Επόμενης Γενιάς και Πράσινη Ανάπτυξη Χ. Μπούρας Καθηγητής, Τμήμα Μηχ. Η./Υ & Πληροφορικής, Παν. Πατρών, και Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών http://ru6.cti.gr/bouras/

2 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και Πράσινη Ανάπτυξη Πολλοί αναρωτιούνται: Γιατί να γίνονται επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς όταν χρειαζόμαστε επενδύσεις σε “πράσινες” τεχνολογίες; Τα Ευρυζωνικά Δίκτυα Νέας Γενιάς είναι Πράσινη Τεχνολογία! Είναι καταλυτής (enabler) για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας άλλων δυνατοτήτων μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου

3 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και Πράσινη Ανάπτυξη Πράσινη ανάπτυξη στον ίδιο τον τομέα των ΔΝΓ Θετική επίδραση των ΔΝΓ στην Πράσινη Ανάπτυξη και άλλων τομέων Ωφελούμενοι τομείς  ΤΠΕ  Ενέργεια  Μετακινήσεις  … Οι τομείς  Ενέργειας  Μεταφορών  Κτιρίων είναι μεταξύ αυτών που συνεισφέρουν πιο πολύ στην παραγωγή και εκπομπή αερίων θερμοκηπίου

4 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Η Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη Η έξυπνη χρήση της τεχνολογίας και η εκμετάλλευση των πληροφοριών θα βοηθήσει την ΕΕ να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή  Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων η ατζέντα ορίζει μεταξύ άλλων πως ο τομέας ΤΠΕ θα πρωτοπορήσει στην αναφορά των ίδιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εξασφαλίζοντας πως έως το 2011 θα έχει υιοθετηθεί μια κοινή μεθοδολογία, ανοίγοντας το δρόμο ώστε να ακολουθήσουν και άλλοι τομείς

5 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Τομέας ΤΠΕ και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου Η αναφορά SMART 2020, το Νοέμβριο του 2008, περιγράφει τη δραματική επίδραση των ΤΠΕ στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Αν και η παραγωγή αερίων από την ίδια τη βιομηχανία των ΤΠΕ αλλά και τη χρήση των προϊόντων ΤΠΕ, θα διπλασιαστεί μέχρι το 2020, οι ΤΠΕ βρίσκονται στην μοναδική θέση να μπορούν, με κατάλληλες πολιτικές, να βοηθήσουν άλλους τομείς να μειώσουν τις εκπομπές κατά μέγεθος πενταπλάσιο αυτού Τα δίκτυα νέας γενιάς και τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς δεν περιλαμβάνονται ως ξεχωριστή οντότητα στην ανάλυση καθώς δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο για να αναλυθούν Όμως αναγνωρίζεται πως ο ρόλος των δικτύων νέας γενιάς είναι σημαντικός εκτιμάται πως η γρηγορότερη εξάπλωση αυτών των δικτύων θα βελτιώσει τις προβλέψεις για μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

6 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Τομέας ΤΠΕ και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου Ο τομέας των ΤΠΕ συνεισφέρει περίπου 2%-2,5% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου  Το ¼ είναι από την παραγωγή προϊόντων ΤΠΕ και τα ¾ από τη χρήση των ΤΠΕ.  0,53 GtCO 2 e το 2002, 0,83 GtCO 2 e το 2007 και εκτίμηση για 1,43 GtCO 2 e το 2020. Η αύξηση των εκπομπών αερίων από τον τομέα ΥΠΕ, παρά την συνεχή βελτίωση των τεχνολογιών και την παραγωγή ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, οφείλεται στην πολύ μεγάλη αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης σε προϊόντα και υπηρεσίες από τις αναπτυσσόμενες χώρες Όμως οι ΤΠΕ έχουν μεγάλη δυνατότητα για συνεισφορά στον μετριασμό των εκπομπών αερίων σε άλλους τομείς.  H εκτιμώμενη συνεισφορά στη μείωση εκπομπών αερίων το 2020 είναι 7,8 GtCO 2 e  5-πλάσια των εκτιμώμενων εκπομπών του ίδιου το τομέα ΤΠΕ το 2020

7 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και ενεργειακή αποδοτικότητα Στην αναφορά NGNs and Energy Efficiency της ITU-T εκτιμάται πως η (παγκόσμια) μετάβαση σε Δίκτυα Νέας Γενιάς μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και να μειώσει τη συμβολή του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών στην παγκόσμια θέρμανση

8 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και ενεργειακή αποδοτικότητα Σύγκλιση σε συστήματα IP (Internet Protocol)  Η μετάβαση σε ΔΝΓ εκτιμάται πως θα επιφέρει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 30%-40% με εισαγωγή της βασισμένης στο IP μετάδοσης Η μετάβαση έχει βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα Ειδικά στην μετάδοση φωνής όπου οι τεχνικές συμπίεσης μειώνουν 60%-70% τις ανάγκες σε εύρος ζώνης Η σύγκλιση σε μία ενιαία πλατφόρμα μειώνει τις ανάγκες σε εξοπλισμό  Η χρήση ενιαίων συσκευών για πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες μειώνει την ανάγκη για παραγωγή πλαστικών και μεταλλικών τμημάτων δημιουργεί ανάγκη για ανεξάρτητη λειτουργία που οδηγεί σε τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας στις συσκευές

9 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και ενεργειακή αποδοτικότητα Χρήση ενεργειακά αποδοτικών συσκευών  Codes of Conduct (κώδικας λειτουργίας) από την ΕΕ για εξοπλισμό ΤΠΕ Εφαρμογή πολλαπλών τρόπων ενεργειακής συμπεριφοράς στον δικτυακό εξοπλισμό  Ας μην ξεχνάμε πως υπάρχουν πάρα πολλές δικτυακές συσκευές πελάτη που γενικά υπολειτουργούν  Δικτυακή σύνδεση always on, αλλά γενικά χρησιμοποιείται μόνο συγκεκριμένες περιόδους την ημέρα Σύμφωνα με τη ΕΕ η κατανάλωση ρεύματος από δικτυακές συσκευές μπορεί να φτάσει τις 50 TWh το έτος μέχρι το 2015 (αντιστοιχούν σε εκπομπές 20 MtCO 2 e) Αν εφαρμοστεί ο κώδικας η ετήσια κατανάλωση μπορεί να πέσει έως και τις 25 TWh

10 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακά αποδοτική μετάδοση  Οπτική μετάδοση – ένα “πράσινο” σύστημα μετάδοσης Λιγότερη ενέργεια Μεγαλύτερο εύρος ζώνης Μεγαλύτερες αποστάσεις μετάδοσης χωρίς αναμεταδότες

11 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και ενεργειακή αποδοτικότητα Σύγκλιση σε ενοποιημένη αρχιτεκτονική δικτύου  Λιγότερος εξοπλισμός διαχείρισης  Λιγότερες ενέργειες διαχείρισης  Διαμοίραση εξοπλισμού και διαχειριστικών λειτουργιών από πολλαπλούς παρόχους  Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας για την υλοποίηση και λειτουργία του δικτύου

12 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και ενεργειακή αποδοτικότητα Μείωση των τηλεπικοινωνιακών “κέντρων”  Τα παραδοσιακά δίκτυα απαιτούσαν διαφορετικά “κέντρα” ανά τύπο δικτύου  Τα ΔΝΓ μειώνουν σημαντικά τον απαιτούμενο αριθμό κέντρων  Μικρότερη ανάγκη για μικρή γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στο συνδρομητή και το “κέντρο”  BT: 16 διαφορετικά δίκτυα με 3000 μητροπολιτικά κέντρα  Με τη μετάβαση σε ΔΝΓ θα απαιτούνται 100-120 μητροπολιτικά κέντρα μόνο

13 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και ενεργειακή αποδοτικότητα Σε έρευνα της PricewaterhouseCoopers για το FTTH Council Europe, για ανάπτυξη δικτύων FTTH  60% σε αστικές περιοχές,  30% σε ημιαστικές και  10% σε αγροτικές και για οφέλη μόνο από εφαρμογές  τηλε-εργασίας με 10% του πληθυσμού να τηλε-εργάζεται 3 ημέρες την εβδομάδα  τηλε-ιατρικής και  βοήθειας στο σπίτι με 20% του γηραιού πληθυσμού να επωφελείται εκτιμήθηκε πως …

14 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και ενεργειακή αποδοτικότητα … εκτιμήθηκε πως  για τα 15 πρώτα έτη λειτουργίας του δικτύου εξοικονομούνται εκπομπές 330Kg αερίων θερμοκηπίου ανά χρήστη, ισοδύναμα με τις εκπομπές ενός αυτοκινήτου που κινείται για 2.000 Km. το 80% των παραγόμενων εκπομπών προκαλείται από τις εργασίες εγκατάστασης του δικτύου  για τα επόμενα 15 έτη εξοικονομούνται 780Kg αερίων θερμοκηπίου ανά χρήστη ισοδύναμα με 4.600 Km κίνησης αυτοκινήτου καθώς δεν υπάρχει πια κατασκευή δικτύου Το γενικό συμπέρασμα είναι πως τα δίκτυα FTTH είναι βασική υποδομή για την Πράσινη Ανάπτυξη

15 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Το παράδοξο της ενεργειακής αποδοτικότητας Οι περισσότερες τεχνικές μείωσης των εκπομπών αερίων βασίζονται στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των συσκευών και των διαδικασιών Όμως στις ΤΠΕ τα κερδη από την αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα ξεπερνιουνται από την αύξηση της χρήσης  Ενεργειακή αποδοτικότητα  μειωμένο κόστος  αύξηση ζήτησης  αύξηση συνολικής κατανάλωσης ενέργειας  Khazzoom-Brookes Postulate / Jevons Paradox / rebound effect Καλύτερη απόδοση στα αυτοκίνητα  μεγαλύτερα αυτοκίνητα και κυκλοφορία σε μεγαλύτερες αποστάσεις Καλύτερη απόδοση στη θέρμανση των σπιτιών  μεγαλύτερα σπίτια

16 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Η πρόκληση για τα ΔΝΓ Στρατηγική μηδενικών εκπομπών (zero-carbon)  Ακόμη και υπερβολική αύξηση της ζήτησης, ελάχιστη αν όχι μηδενική επίδραση στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου  Επιτεύξιμη με τροφοδότηση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι συνήθως μακριά από πόλεις και τα δίκτυα διανομής τους δεν είναι σχεδιασμένα για μεγάλες αποστάσεις Η αγορά πράσινης ενέργειας μέσα στις πόλεις θα γίνει ακριβή

17 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Οι δυνατότητες Όμως τα κέντρα των δικτύων (και γενικότερα τα όποια κέντρα του τομέα ΤΠΕ) δεν χρειάζεται να είναι μέσα στις πόλεις Η βιομηχανία ΤΠΕ είναι η μόνη που μπορεί να μετακινηθεί εύκολα κοντά σε σημεία παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας Οι οπτικές ίνες μπορούν να φτάσουν σε μεγάλες αποστάσεις και δεν βάζουν εμπόδια στην μετακίνηση των εγκαταστάσεων Τα ΔΝΓ μπορούν να εφαρμόσουν και να επιτύχουν μια στραττηγική μηδενικών εκπομπών

18 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και τομέας ΤΠΕ Πολλές υπηρεσίες του τομέα ΤΠΕ είναι διασπαρμένες σε πολλούς εξυπηρετητές που ο καθένας υποαξιοποιείται Μεγάλοι οργανισμοί/εταιρείες και ο δημόσιος τομέας μπορούν αν συγκεντρώσουν τις υπολογιστικές και αποθηκευτικές τους ανάγκες και να δημιουργήσουν ενεργειακά αποδοτικά υπολογιστικά κέντρα (Green Centres)  Πολλοί λιγότεροι εξυπηρετητές – με χρήση τεχνικών virtualisation  Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα  Ενεργειακά αποδοτικός κλιματισμός Μικρότεροι οργανισμοί/επιχειρήσεις και οι πολίτες μπορούν να “αναθέσουν” τις υπολογιστικές τους ανάγκες σε υπηρεσίες cloud  Συσκευές χρήστη με σημαντικά μικρότερες ενεργειακές ανάγκες Τα παραπάνω γίνονται δυνατά μόνο μέσω των ΔΝΓ που επιτρέπουν την χωρίς καθυστερήσεις πρόσβαση στις υπολογιστικές και αποθηκευτικές υπηρεσίες ως αυτές να ήταν διαθέσιμες από τοπικό εξυπηρετητή

19 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Ενέργειες στην Ιαπωνία Η Ιαπωνία υλοποιεί ένα πλάνο ενίσχυσης των ΤΠΕ (Hatoyama Plan) κεντρικό σημείο του οποίου είναι η δημιουργία ενός πράσινου υπολογιστικού σύννεφου (Kasumigaseki Cloud) για ηλεκτρονική διακυβέρνηση

20 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και Ενέργεια Οι πάροχοι σχεδιάζουν και δοκιμάζουν τη χρήση δικτύων νέας γενιάς για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο της διανομής της ενέργειας  Η διασύνδεση μεγάλων χρηστών με τα σημεία παραγωγής της ενέργειας επιτρέπει άμεση αναγνώριση των αναγκών σε ενέργεια και αξιόπιστη και αποδοτική διανομή  Τα δίκτυα επικοινωνίας νέας γενιάς επιτρέπουν στο έξυπνα δίκτυα διανομής ενέργειας (smart grids) όχι μόνο να παρακολουθούν τη χρήση/ζήτηση της ενέργειας αλλά και την από απόσταση ρύθμισή της

21 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και Ενέργεια Οι απλοί χρήστες ενέργειας (νοικοκυριά) μέσω των δικτύων νέας γενιάς μπορούν να:  Έχουν άμεση πληροφόρηση για την κατανάλωσή που κάνουν και να προσαρμόζουν τη χρήση που κάνουν σε ενέργεια  Ρυθμίζουν από απόσταση συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια μειώνοντας τη χρήση αυτής  Εκτιμώμενη μείωση εξόδων για τους καταναλωτές έως και 25%

22 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και Ενέργεια Τα ΔΝΓ οδηγούν  Μείωση της απαιτούμενης παραγωγής ενέργειας Χρήση της εξοικονομούμενης ενέργειας σε κάλυψη νέων αναγκών  Μείωση ή/και ομαλοποίηση των εξάρσεων (peaks) στη ζήτηση ενέργειας  Μείωση της ανάγκης για νέες υποδομές παραγωγης ενέργειας

23 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Εκτιμήσεις για την Ινδία Για την Ινδία έχει εκτιμηθεί πως μέσω της χρήσης ΤΠΕ για την αποδοτικότερη μετάδοση και διανομή της ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση έως και 30%

24 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και Μετακινήσεις Μείωση αναγκών μετακίνησης  Εργασία από απόσταση (τηλε-εργασία)  Τηλεδιασκέψεις υψηλής ευκρίνειας – Τηλε- παρουσία  Τηλεϊατρική  Απομακρυσμένη βοήθεια στο σπίτι  κλπ.

25 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και Μετακινήσεις Διαχείριση κυκλοφορίας  Παρακολούθηση πραγματικών δεδομένων κυκλοφοριακών ροών  Άμεση ενημέρωση εμπλεκομένων  Συνεισφορά στην αποδοτικότερη κυκλοφορία των οχημάτων Διαχείριση στόλων μεταφορικών μέσων  Smart logistics  Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του στόλου των οχημάτων  Δυνατότητα για άμεση ενημέρωση για ανακαθορισμό δρομολογίων και μεταφορών

26 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Εκτιμήσεις για την Αυστραλία Η Climate Risk, στην Αυστραλία, εκτίμησε πως τα τοπικά κέρδη στους τομείς της ενέργεια και των μετακινήσεων φθάνουν τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Εντόπισε μεγάλες δυνατότητες συνεισφοράς στην πράσινη ανάπτυξη στα:  απομακρυσμένη διαχείριση της κατανάλωσης των συσκευών  αποκεντρωμένες επιχειρηματικές περιοχές  διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών σε πραγματικό χρόνο  τηλεδιάσκεψη υψηλής ευκρίνειας

27 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και διαχείριση κτιρίων Κτίρια – Έξυπνα κτίρια  Απομακρυσμένη διαχείριση των κτιρίων και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

28 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και άλλοι τομείς Παρακολούθηση μολύνσεων και ρύπων  Τα ΔΝΓ παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διασύνδεση των σημείων συγκέντρωσης μετρήσεων και της διακίνησής τους από και προς τα σημεία επεξεργασίας τους Άμεση αναγνώριση καταστροφών και απόκριση σε αυτές  Δίκτυα αισθητήρψων και σταθμών βάσεων για την άμεση αναγνώριση καταστροφών  Δίκτυα υποστήριξης των ενεργειών άμεσης απόκρισης σε αυτές

29 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία ΔΝΓ και άλλοι τομείς Μείωση της χρήσης χαρτιού Τα ΔΝΓ επιτρέπουν τη διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων αντί φυσικών εγγράφων σε χαρτί, με ταχύτητα και αξιοπιστία, και μπορούν να συνεισφέρουν στην σημαντική μείωση του απαιτούμενου χαρτιού (αλλά και των χώρων αρχειοθέτησης)  ειδικά αν εφαρμοστούν σε υρεία κλίμακα  π.χ ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση

30 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Εκτιμήσεις για την Ιαπωνία Για την Ιαπωνία έχει εκτιμηθεί πως μπορεί να επιτύχει το 90% των στόχων του Κιότο μόνο την εφαρμογή των ΤΠΕ σε τομείς όπως αυτοί που προαναφέρθηκαν

31 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Σκέψεις για ΔΝΓ στην Ελλάδα και την Πράσινη Ανάπτυξη Στη χώρα μας συζητείται και σχεδιάζεται η υλοποίηση δικτύου FTTH που θα φτάνει σε ικανό αριθμό νοικοκυριών Η υλοποίηση ενός τέτοιου δικτύου μπορεί να συνδυασθεί με την υλοποίηση άλλων δικτύων υποδομής (π.χ, φυσικό αέριο, ύδρευση κλπ.) όπου αυτά υλοποιούνται ή αναβαθμίζονται για οικονομία Να τέτοιο δίκτυο θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στην πράσινη ανάπτυξη στη χώρα μας, εάν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα

32 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Σκέψεις για ΔΝΓ στην Ελλάδα και την Πράσινη Ανάπτυξη Επιπλέον η ύπαρξη στη χώρα μας οπτικών υποδομών μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία πρασίνων υπολογιστικών κέντρων, σε αποκεντρωμένα σημεία, και η δημιουργία cloud για την υποστήριξη των αναγκών της δημόσιας διοίκησης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα υλοποίησης αυτών των πράσινων υπολογιστικών κοντά σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας για να εκμεταλλευτούν την άμεση πρόσβαση στην ενέργεια αλλά και τη δυνατότητα αποδοτικής ρύθμισης της θερμοκρασίας (π.χ. να γίνουν μέσα σε ορυχεία ή να απάγουν τη θερμοκρασία σε μεγάλη μάζα νερού)

33 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Συμπεράσματα Τα δίκτυα νέας γενιάς είναι βασική υποδομή για την Πράσινη Ανάπτυξη. Τα δίκτυα νέας γενιάς μπορούν να στηρίξουν την Πράσινη Ανάπτυξη στην, υπό των περιορισμό των μειώμενων εκπομπών αερίων, νέα οικονομία. Η εξελίξεις στην ευρυζωνική δικτύωση μπορεί να επιφέρουν τρόπους συνεισφοράς των ΔΝΓ στην Πράσινη Ανάπτυξη που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν σήμερα

34 5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Ευχαριστώ πολύ! Χ. Μπούρας Καθηγητής, Τμήμα Μηχ. Η./Υ & Πληροφορικής, Παν. Πατρών, και Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών http://ru6.cti.gr/bouras/http://ru6.cti.gr/bouras/ e-mail:bouras@cti.gr


Κατέβασμα ppt "5o Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενη Γενιάς: Για τον Πολίτη και την Οικονομία Δίκτυα Επόμενης Γενιάς και Πράσινη Ανάπτυξη Χ. Μπούρας Καθηγητής,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google