Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέθοδος Project «Σχέδιο Εργασίας»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέθοδος Project «Σχέδιο Εργασίας»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέθοδος Project «Σχέδιο Εργασίας»
Projicere = σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο μυαλό μου Οι όροι: σχέδιο, έργο, πρόγραμμα, πρόθεση, σκοπός περιλαμβάνονται στον όρο Project

2 Ομαδική διδασκαλία Συμμετέχουν όλοι αποφασιστικά
Η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται απ’ όλους

3 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Σ.)
Αναμόρφωση του σχολικού χρόνου. Καλλιέργεια πρωτοβουλίας. Συνεργασία Διαθεματική προσέγγιση μάθησης Κριτική σκέψη Συλλογική προσπάθεια Βιωματική δράση.

4 Η διαθεματική προσέγγιση καταργεί
Την αποσπασματικότητα της γνώσης. Τον κίνδυνο τυποποίησης του μαθήματος. Τον περιορισμό της δημιουργικής διάθεσης. Την περιστολή της τάσης για διερεύνηση.

5 Η διαθεματική προσέγγιση Βοηθά:
Την αυτενέργεια Την ανακαλυπτική διάθεση Τη διαδραστική μάθηση

6 Η διαθεματική προσέγγιση προϋποθέτει:
Έμπνευση των εκπαιδευτικών. Πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Ελευθερία δράσης Ανάπτυξη πρωτοβουλίας στο σχεδιασμό Ανάπτυξη συλλογικής – ομαδικής προσπάθειας των μαθητών.

7 Η διαθεματική προσέγγιση στόχος:
Για ένα σχολείο : Δημιουργικό Ευχάριστο Βιωματικό

8 Γνωρίσματα της μεθόδου Project
Οι συμμετέχοντες: υιοθετούν την πρόταση, με αφορμή βίωμα, γεγονός ή πρόβλημα συζητούν και αποφασίζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις τους. επεξεργάζονται την πρωτοβουλία δίνοντάς την λογικό περιεχόμενο Αυτοοργανώνονται (καθήκοντα - υποχρεώσεις)

9 Γνωρίσματα της μεθόδου Project Συνέχεια
Κατανέμουν τις διάφορες ενέργειες στον τακτό χρόνο Ανταλλάσσουν πληροφορίες σε τακτά διαστήματα (ενέργειες, συνθήκες, αποτελέσματα) δουλεύουν σε ανοικτό πεδίο. Δεν προκαθορίζεται τίποτα λεπτομερειακά. Συζητούν ομαδικές ή ατομικές διαδικασίες και καταστάσεις που προκύπτουν.

10 Γνωρίσματα της μεθόδου Project Συνέχεια
Θέτουν συγκεκριμένους στόχους και καθορίζουν τα πλαίσιά της Επινοούν δικές τους μεθόδους Επιδιώκουν να κάνουν πράξη τους στόχους Ισορροπούν μεταξύ των ομαδικών και ατομικών ενδιαφερόντων Το έργο τους θεωρείται πείραμα με παιδαγωγικές συνθήκες

11 Γνωρίσματα της μεθόδου Project Συνέχεια
Διευθετούν πιθανές εντάσεις και συγκρούσεις Παραστέκονται στους άλλους παραμερίζοντας το προσωπικό ενδιαφέρον Ασχολούνται με καταστάσεις που δεν έχουν σχέση με τις τωρινές περιστάσεις Αντιμετωπίζουν επίκαιρα προβλήματα, που τους ενδιαφέρουν

12 Τεχνική της μεθόδου Project Παράδειγμα 1ο:
1ο Βήμα: Επιλογή θέματος και συντονιστή 2ο Βήμα: Διατύπωση στόχου 3ο Βήμα: Κατανομή σε ομάδες 4ο Βήμα: Διαμόρφωση πλαισίου δράσης 5ο Βήμα: Διάλειμμα ενημέρωσης ανατροφοδότηση 6ο Βήμα: Συγκέντρωση & ταξινόμηση υλικού 7ο Βήμα: Παρουσίαση προϊόντων 8ο Βήμα: Συμπεράσματα

13 Τεχνική της μεθόδου Project 2ο Παράδειγμα
1: Εκφράζονται ιδέες, σκέψεις, εμπνεύσεις, γίνονται προτάσεις 2: Διευκρινίζονται οι ιδέες, οι προτάσεις κτλ. 3: Εξετάζονται και αξιολογούνται επιθυμίες 4: Αποσαφηνίζονται ανάγκες 5: Κρίνονται απόψεις 6: Λαμβάνονται αποφάσεις 7: Προγραμματίζονται ενέργειες 8: Πραγματοποίηση των προγραμματισμένων 9: Βιώνονται όσα δημιούργησαν οι ομάδες 10: Κριτική επανεξέταση όλων.

14 Τεχνική της μεθόδου Project 2ο Παράδειγμα
Εύρεση, εκλογή θέματος Περιορισμός θέματος Ορισμός καθηκόντων Ανάθεση εργασίας σε ομάδες Κοινή σύσκεψη Ενημερωτικό διάλειμμα Ατομική και ομαδική εργασία Ενημέρωση – κοινοποίηση αποτελεσμάτων εργασίας Συζήτηση αποτελεσμάτων ή προγραμματισμός λήψης μέτρων Κριτική του αποτελέσματος

15 Βασική δομή της μεθόδουProject
Το διάλειμμα ενημέρωσης μπορεί να ακολουθήσει αυτό της ανατροφοδότησης Εκεί μπορεί να τεθούν νέοι στόχοι, εφόσον τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο.

16 Ομαδική Διδασκαλία ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΟΦΕΙΛΕΙ:
Να ικανοποιήσει τη διάθεση για εργασία Να αναπτύξει τη διάθεση : για εργασία για αλληλεγγύη Για αλληλοκατανόηση Να δημιουργήσει την επικοινωνία σχολείου- σπιτιού Να εκπαιδεύσει για την αντιμετώπιση προβλημάτων ζωής

17 Σκοποί στη νοητική περιοχή οφείλει ώστε:
Η απόκτηση γνώσεων να είναι: ανετότερη, βαθύτερη, πλουσιότερη, ακριβέστερη, διαρκέστερη. Να διδάσκει «πώς να μαθαίνει καλύτερα» Να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα & τις ικανότητές τους Να επιθυμούν την αυτοδιδασκαλία & αυτομόρφωση Να ξεδιπλώνουν την προσωπικότητά τους Να ενισχύσει πρωτοβουλία, αντίληψη, επιχειρηματικότητα Να αναπτύσσει ενεργητικότητα και δημιουργική δράση Να αποκτήσει αυτοεκτίμηση, αυτοεμπιστοσύνη, κριτική ικανότητα Να διατυπώνουν σκέψεις με καθαρότητα & σαφήνεια.

18 Σκοποί στην ηθική περιοχή οφείλει να προκαλέσει:
Σκοποί στην ηθική περιοχή οφείλει να προκαλέσει: Σεβασμό στον πλησίον Προσωπική αξιοπρέπεια Εσωτερική πειθαρχία Αυτοκυριαρχία Θάρρος για έκφραση της γνώμης Πνεύμα υπεύθυνου διαλόγου.

19 Κάθε διδασκαλία θεμελιώνει την ομάδα όταν:
Οδηγεί στην εξωτερίκευση των εμπειριών & των απόψεων Παρουσιάζει εμπειρίες, απόψεις για κριτική εξέταση και εκτίμηση.

20 Η προσφορά του μοντέλου διδασκαλίας σε ομάδες συνίσταται στην:
Αύξηση δυνατοτήτων για αλληλεπίδραση, αποτέλεσμα η υποβοήθηση των παιδιών με γλωσσικές δυσκολίες Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας Ενίσχυση των παραγωγικών και δημιουργικών φαινομένων της σκέψης Εξασφάλιση της μεταβαλλόμενης ταύτισης και της εμπάθειας.

21 Διάταξη θρανίων 1. Η κλασική παράλληλη 2. Σε σχήμα Π
3. Σε ομαδική διάταξη.

22 Χώροι εργασίας Για ειδική απασχόληση Κατασκευών – εκδηλώσεων Έκθεσης
Χαρτοφυλάκων Βιβλιοθήκης Υπολογιστή

23 Δημιουργία Ομάδων Κοινωνιόγραμμα
Κώστας Γιάννης Πέτρος Νίκη Ελένη Άννα Νίκος Παύλος

24 Δημιουργία Ομάδων κατά Kurt Seelmann
Ποιον εκλέγεις εκπρόσωπο της τάξης Ποιον αναπληρωματικό Ποιόν Ταμεία Ποιους θα καλούσες στα γενέθλιά σου (μέχρι 4 και κατά σειρά προτίμησης) Ποιον θα ρωτούσες για μια δυσκολία στα μαθήματα Από ποιον θα ζητούσες βοήθεια για εργασία χειρονακτική Ποιος έχει περισσότερες γνώσεις και σε ποιο μάθημα Ποιος είναι ο πλέον κοινωνικός Ποιος είναι ο πλέον γενναιόδωρος Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος σου στην τάξη.

25 Δημιουργία Ομάδων Οι ομάδες μπορεί να είναι ευκίνητες
Μπορεί να είναι ομάδες αντικειμένου Στην πλειονότητά τους αποτελούνται από 3-6 άτομα. (Λειτουργικά 4) Ο ορισμός των ομάδων απαιτεί πλήρη γνώση των δυνατοτήτων των μαθητών και καταμερισμό ανάλογα με αυτές.


Κατέβασμα ppt "Μέθοδος Project «Σχέδιο Εργασίας»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google