Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 3&4 ΡΑΜΠΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 3&4 ΡΑΜΠΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 3&4 ΡΑΜΠΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 3&4 ΡΑΜΠΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

2 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Η Μοριακή Βιολογία, προϊόν της σύζευξης της Βιοχημείας με τη Γενετική παρέχει μια σειρά μεθόδων με ευρεία εφαρμογή σε όλες σχεδόν τις ιατρικές ειδικότητες και ιδιαίτερα στα λοιμώδη νοσήματα, τα κληρονομούμενα νοσήματα, τον καρκίνο κ.λ.π.

3 Ενότητες Απομόνωση DNA, RNA Ηλεκτοφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης
Περιοριστικά ένζυμα Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης Κλωνοποίηση, τεχνολογία ανασυδιασμένου DNA Παραγωγή ανασυνδιασμένων πρωτεινών Εφαρμογές της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης Αλληλούχιση DNA μορίων (Sanger Sequencing) BLAST και εργαλεία στοίχισης DNA αλληλουχιών Εισαγωγή γονιδίων σε ευκαρυωτικά κύτταρα Σύνθεση cDNA μορίων Ποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (qPCR, qRT-PCR) Μικροσυστοιχίες γονιδίων (Microarrays) Deep sequencing Δημιουργία διαγονιδιακών ζώων

4 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (DNA, RNA)

5 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ RNA 28S 18S

6 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΟΛΙΚΟΥ RNA ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΩΝΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗΣ

7 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΓΕΝΟΜΙΚΟΥ DNA
B

8 ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ DNA

9 ΙΟΝΤΟΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ DNA

10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥ DNA 1/2

11

12 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥ DNA 2/3

13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥ DNA 3/3

14

15 Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR)
Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης είναι μέθοδος παραγωγής μεγάλου αριθμού αντιγράφων συγκεκριμένων μικρών αλληλουχιών DNA – λογαριθμική αύξηση PCR: 1985, Βραβείο Nobel για τον Kary Mullis in 1993

16 Αναλώσιμα

17 ηλεκτροφόρηση + MgCl2 + Buffer διάλυμα + dNTPs + Taq polymerase
+ εκκινητές ηλεκτροφόρηση χρησιμοποιείται ένα ζεύγος εκκινητών (primers) που έχουν συμπληρωματική αλληλουχία με τα άκρα του DNA στόχου

18 Ένας χώρος  χρήση θαλάμων βιολογικής ασφάλειας, χρήση απολυμαντικών και UV
•Όχι σε χώρο καλλιεργειών μικροοργανισμών! •Χρονικός χωρισμός!

19 Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR)
Βασίζεται στην ιδιότητα των αλυσίδων του DNA α) να αποχωρίζονται σε υψηλή θερμοκρασία και να επανενώ νονται σε χαμηλότερη θερμοκρασία και β) να αντιγράφονται Παράγονται εκατομμύρια αντιγράφων

20 PCR απαιτούνται: Magnesium chloride: .5-2.5mM Buffer: pH 8.3-8.8
dNTPs: µM Primers: µM DNA Polymerase: units Target DNA: 1–10 μg/ml

21 ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (PRIMERS) Εκκινητές : νουκλεοτίδια  GC = 40-6-% ομοιογενώς κατανεμημένα.

22

23 Περίπου 104 αντίγραφα DNA απαιτούνται για την ανίχνευση προϊόντος PCR μετά από κύκλους αντίδρασης... 1–10 μg/ml DNA. … ↑ DNA + αριθμοί κύκλων ↓ ειδικότητα εκκινητή Τm  Wallace formula: Tm = 4x (#C+#G) + 2x (#A+#T) °C ΜgCl 2  απαραίτητο για την Taq polymerase!!!

24 Κινητική της αντίδρασης της PCR

25

26

27 ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ PCR
συγκέντρωση Mg++ συγκεντρώσεις εκκινητών που επιδρούν στην ευαισθησία και ειδικότητα θερμοκρασίες πρόσδεσης –(annealing)

28 Βελτιστοποίηση της συγκέντρωσης MgCl2 στην PCR.
•Εφαρμογή της μεθόδου χρησιμοποιώντας διαφορετικές συγκεντρώσεις MgCl2 οι οποίες κυμαίνονταν από 1 mM ως και 3mM

29 Βελτιστοποίηση της συγκέντρωσης των εκκινητών
•Stock of primers: 100pmol/μl •Υποδιπλάσιες αραιώσεις: 50pmol/μl, 25pmol/μl, 12,5pmol/μl, 6,25pmol/μl και 3,125pmol/μl για κάθε έναν από τους εκκινητές.

30 Βελτιστοποίηση της συγκέντρωσης των εκκινητών
Π.χ.

31 Βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας για την πρόσδεση των εκκινητών
•Εφαρμογή της μεθόδου σε εύρος θερμοκρασιών 42-57,5ºC Π.χ.

32

33 Εφαρμογές PCR Ανίχνευση DNA και RNA με τεράστια ευαισθησία  ανίχνευση ιών κ.α. μικροοργανισμών σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις Ανίχνευση μεταλλάξεων


Κατέβασμα ppt "ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ 3&4 ΡΑΜΠΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google