Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ
Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ Παρουσίαση των βασικών αρχών των μικροελεγκτών.

2 Τι κοινό έχουν; Τι κοινό έχουν-1

3 Τι κοινό έχουν; Τι κοινό έχουν-2

4 Ελέγχονται από μικροελεγκτή
Ελέγχονται από μικροελεγκτή! Ελέγχονται από μικροελεγκτή

5 Τι είναι μικροελεγκτής;

6 Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ελέγξουμε ένα κινητό με έναν υπολογιστή
Τι είναι μικροελεγκτής; Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ελέγξουμε ένα κινητό με έναν υπολογιστή

7 Αν δεν θέλουμε να μοιάζει το κινητό μας κάπως έτσι...
Τι είναι μικροελεγκτής; Αν δεν θέλουμε να μοιάζει το κινητό μας κάπως έτσι...

8 Θα πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε ότι δεν χρειάζεται
Τι είναι μικροελεγκτής; Θα πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε ότι δεν χρειάζεται  Κουτί

9 Τι έχει μέσα στο κουτί του υπολογιστή;
Τι είναι μικροελεγκτής; Τι έχει όμως το κουτί του υπολογιστή; Τι έχει μέσα στο κουτί του υπολογιστή;

10 Αυτός είναι ο μικροελεγκτής
Τι είναι μικροελεγκτής; Αυτός είναι ο μικροελεγκτής Μονάδα δια-σύνδεσης πε-ριφερειακών CPU ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ RAM ROM

11 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής;

12 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών
Δομή του μικροελεγκτή Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU Διεύθυνση . 1 2 3 . Διάβασε στη 0 Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 1 2 3 . . RAM ROM

13 Διάβασμα του 1ου αριθμού-1
Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Διάβασμα του 1ου αριθμού-1 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 1 Διεύθυνση 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . . Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

14 Διάβασμα του 1ου αριθμού-2
Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Διάβασμα του 1ου αριθμού-2 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 1 Διεύθυνση 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . . Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

15 Διάβασμα του 1ου αριθμού-3
Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Διάβασμα του 1ου αριθμού-3 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 1 Διεύθυνση 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . . Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

16 Διάβασμα του 1ου αριθμού-4
Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Διάβασμα του 1ου αριθμού-4 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU Διεύθυνση 1 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . . Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

17 Διάβασμα του 2ου αριθμού-1
Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Διάβασμα του 2ου αριθμού-1 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 2 Διεύθυνση 1 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . . Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

18 Διάβασμα του 2ου αριθμού-2
Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Διάβασμα του 2ου αριθμού-2 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 2 Διεύθυνση 1 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . . Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

19 Διάβασμα του 2ου αριθμού-3
Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Διάβασμα του 2ου αριθμού-3 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 2 Διεύθυνση 1 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . . Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

20 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4
Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU Διεύθυνση 1 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . 2 . Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

21 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών
Πάρε τον 1ο αριθμό-1 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 1 Διεύθυνση 1 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . 2 . Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

22 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών
Πάρε τον 1ο αριθμό-1 Πάρε τον 1ο αριθμό-2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 1 Διεύθυνση 1 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . 2 . Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

23 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών
Πρόσθεσε τον 2ο αριθμό-1 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 1 2 Διεύθυνση 1 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . 2 . Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

24 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών
Πρόσθεσε τον 2ο αριθμό-2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 3 Διεύθυνση 1 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . 2 . Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

25 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών
Αποτέλεσμα στην 2-1 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 3 3 Διεύθυνση 1 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . 2 . Διάβασε στην 1 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

26 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών
Αποτέλεσμα στην 2-2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 3 Διεύθυνση 1 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . 2 . Διάβασε στην 1 3 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

27 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών
Εμφάνισε την 2-1 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 3 3 Διεύθυνση 1 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . 2 . Διάβασε στην 1 3 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

28 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών
Εμφάνισε την 2-2 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 3 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 3 Διεύθυνση 1 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . 2 . Διάβασε στην 1 3 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

29 Πώς δουλεύει ο μικροελεγκτής; Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών
Εμφάνισε την 2-3 Διάβασμα του 2ου αριθμού-4 3 Μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών CPU 3 Διεύθυνση 1 1 2 3 . Διάβασε στην 0 1 2 3 . 2 . Διάβασε στην 1 3 Πάρε την 0 Πρόσθεσε την 1 Αποτέλεσμα στην 2 Εμφάνισε την 2 . RAM ROM

30 Πλεονεκτήματα του μικροελεγκτή
Είναι ένας υπολογιστής σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Είναι φθηνός. Είναι μικρός σε όγκο. Έχει μικρή κατανάλωση. Προσδίδει ευελιξία στη συσκευή που ελέγχει.

31 Μειονεκτήματα του μικροελεγκτή
Δεν αλλάζει το πρόγραμμά του, αφού είναι γραμμένο στη ROM. Είναι δύσκολος ο προγραμματισμός του. Έχει μεγάλο χρόνο ανάπτυξης. Για να ολοκληρωθεί ένα προϊόν μπορεί να απαιτηθεί από 1 εβδομάδα μέχρι 1 χρόνο.

32 Ανάπτυξη εφαρμογής με μικροελεγκτή

33 Σχεδίαση κυκλωμάτων Προσαρμοστικά κυκλώματα Ελεγκτής

34 Συγγραφή προγράμματος
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ Βασική μονάδα POD Προσαρμοστικά κυκλώματα Ελεγκτής

35 Εγγραφή προγράμματος στον μικροελεγκτή
Εγγραφή προγράμματος στον μικροελεγκτή Συσκευή εγγραφής της ROM του μικροελεγκτή (ROM Programmer)

36 Συναρμολόγηση Ελεγκτής Προσαρμοστικά κυκλώματα
Μικροελεγκτής «γραμμένος» Προσαρμοστικά κυκλώματα Ελεγκτής

37 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ο μικροελεγκτής είναι ένας υπολογιστής χωρίς περιφερειακά, σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Αποτελείται από τη CPU, μνήμες RAM και ROM και μονάδα διασύνδεσης περιφερειακών. Χρησιμοποιείται για να ελέγχει συσκευές. Για να γράψεις πρόγραμμα χρειάζεσαι προσο-μοιωτή. Για να μεταφέρεις το πρόγραμμα στον μικροελεγκτή χρειάζεσαι προγραμματιστή ROM. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΕΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΩΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ.

38 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Νίκος Νικολαΐδης


Κατέβασμα ppt "ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google