Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασκήσεις Κεφάλαιο 5 Μαστή Χριστίνα ΠΕ0401.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασκήσεις Κεφάλαιο 5 Μαστή Χριστίνα ΠΕ0401."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασκήσεις Κεφάλαιο 5 Μαστή Χριστίνα ΠΕ0401

2 Ποιος είναι ο πιθανός τύπος κληρονομικότητας;
Άσκηση 14 Αχονδροπλασία: μορφή νανισμού. Ποιος είναι ο πιθανός τύπος κληρονομικότητας;

3 Άσκηση 14 Ψάχνουμε για συνδια- σμούς: Υγειών γονέων με ασθενές παιδί ή
Ασθενών γονέων με υγειές παιδί ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ

4 Άσκηση 14 Προφανώς οι γονείς Ι1 και Ι2 είναι ετερόζυγοι Α α ΑΑ Αα αα

5 Άσκηση 14 Ένα επικρατές γονίδιο ΔΕΝ είναι φιλοσύνδετο, Όταν:
Ασθενής πατέρας έχει υγιή κόρη ή Υγιής μητέρα έχει άρρωστο γιό Σχ. β  Ι2 με ΙΙ4 Σχ. γ  Ι1 με ΙΙ1

6 Άσκηση 14 Έστω ότι είναι φυλοσύν- δετο, σχήμα γ ΧΑ Υ Χα ΧΑΧα ΧαΥ
100% υγιείς γιοι, πράγμα που δεν ισχύει.

7 Άσκηση 14 Άρα είναι: ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ τύπος κληρονομικότητας

8 Άσκηση 15 Φαινυλκετονουρία: έλλειψη ενζύμου που μεταβολίζει την αλανίνη με αποτέλεσμα Συγκέντρωση της τοξικής φαινυλαλανίνης στον εγκέφαλο και Πνευματική καθυστέρηση

9 Έχουμε υγιείς γονείς ΙΙ5 &ΙΙ6 με ασθενές παιδί ΙΙΙ10
Άσκηση 15 α. Ποιος ο τύπος κληρονομικότητας; ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ Α α ΑΑ Αα αα Έχουμε υγιείς γονείς ΙΙ5 &ΙΙ6 με ασθενές παιδί ΙΙΙ10

10 Άσκηση 15 Ένα υπολειπόμενο γονίδιο ΔΕΝ είναι φυλοσύνδετο, Όταν:
Είναι ή όχι φυλοσύνδετο; Ένα υπολειπόμενο γονίδιο ΔΕΝ είναι φυλοσύνδετο, Όταν: υγιής πατέρας έχει ασθενή κόρη ή ασθενής μητέρα έχει υγιή γιό ΙΙ6 με ΙΙΙ10

11 τύπος κληρονομικότητας
Έστω ότι είναι φυλοσύνδετο Άσκηση 15 ΧΑ Υ ΧΑΧΑ ΧΑΥ Χα ΧΑΧα ΧαΥ 100% υγιείς κόρες, πράγμα που δεν ισχύει. Άρα είναι ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ & ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΟΣ τύπος κληρονομικότητας

12 β. Προσδιορίστε τους γονότυπους και αιτιολογήστε
Άσκηση 15 β. Προσδιορίστε τους γονότυπους και αιτιολογήστε αα Αα Αφού έχουμε αυτοσωμικό υπολειπόμενο τύπο κληρονο-μικότητας, έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: ΑΑ : υγιής Αα : υγιής αα : ασθενής PKU Α- Αα Αα Αα αα Αα Α- Α- αα 1, 4, 10: αα (αφού πάσχουν από PKU) 2: Αα (γέννησε το 4), 5, 7: Αα (έχουν πατέρα τον 1) 6: Αα (γέννησε το 10) 3, 9, 11: ΑΑ ή Αα 8: Αα (έχει πατέρα τον 4)

13 Άσκηση 15 γ. Ποια η πιθανότητα ένα τέταρτο παιδί των 5 και 6 να πάσχει από PKU; Α α ΑΑ Αα αα 25% Κάθε κύηση είναι ένα ανεξάρτητο γεγονός

14 Διπλή σειρά βλεφαρίδων
Άσκηση 16 Διπλή σειρά βλεφαρίδων Αυτοσωμικός και επικρατής Γονότυπος που φέρει την ιδιότητα: ΒΒ, Ββ 2 I 1 ; ββ Ββ II 1 2 ; ββ Ββ Β β Ββ ββ 1 III 2 ββ IV ; 1 2 Πιθανότητα να εμφανίζει διπλές βλε- φαρίδες: 50% (κάθε κύηση αποτελεί ανεξάρτητο γεγονός.)

15 Άσκηση 17 ΦΚ Φκ φΚ φκ ΦΦΚΚ ΦΦΚκ ΦφΚΚ ΦφΚκ ΦΦκκ Φφκκ φφΚΚ φφΚκ φφκκ
Κώφωση: 1ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων υπολειπόμενο φαινυλκετονουρία: 12ο ζευγάρι χρωμοσωμάτων υπολειπόμενο ΦΚ Φκ φΚ φκ ΦΦΚΚ ΦΦΚκ ΦφΚΚ ΦφΚκ ΦΦκκ Φφκκ φφΚΚ φφΚκ φφκκ

16 Άσκηση 17 ΦΚ Φκ φΚ φκ ΦΦΚΚ ΦΦΚκ ΦφΚΚ ΦφΚκ ΦΦκκ Φφκκ φφΚΚ φφΚκ φφκκ
α. φυσιολογικό παιδί 9/16 ΦΚ Φκ φΚ φκ ΦΦΚΚ ΦΦΚκ ΦφΚΚ ΦφΚκ ΦΦκκ Φφκκ φφΚΚ φφΚκ φφκκ

17 Άσκηση 17 ΦΚ Φκ φΚ φκ ΦΦΚΚ ΦΦΚκ ΦφΚΚ ΦφΚκ ΦΦκκ Φφκκ φφΚΚ φφΚκ φφκκ
β. φυσιολογικό παιδί ομόζυγο για τη μια γονιδιακή θεση 4/16=1/4 ΦΚ Φκ φΚ φκ ΦΦΚΚ ΦΦΚκ ΦφΚΚ ΦφΚκ ΦΦκκ Φφκκ φφΚΚ φφΚκ φφκκ

18 Άσκηση 17 ΦΚ Φκ φΚ φκ ΦΦΚΚ ΦΦΚκ ΦφΚΚ ΦφΚκ ΦΦκκ Φφκκ φφΚΚ φφΚκ φφκκ
γ. φυσιολογικό παιδί ετερόζυγο και για τις δύο γονιδιακές θέσεις 4/16=1/4 ΦΚ Φκ φΚ φκ ΦΦΚΚ ΦΦΚκ ΦφΚΚ ΦφΚκ ΦΦκκ Φφκκ φφΚΚ φφΚκ φφκκ

19 Άσκηση 17 ΦΚ Φκ φΚ φκ ΦΦΚΚ ΦΦΚκ ΦφΚΚ ΦφΚκ ΦΦκκ Φφκκ φφΚΚ φφΚκ φφκκ
δ. παιδί που πάσχει και από τα δύο είδη παθήσεων 1/16 ΦΚ Φκ φΚ φκ ΦΦΚΚ ΦΦΚκ ΦφΚΚ ΦφΚκ ΦΦκκ Φφκκ φφΚΚ φφΚκ φφκκ

20 ΘΕΜΑ 2004

21 ΑΝΔΡΑΣ  ομάδα αίματος Ο i i
 φυσιολογική όραση ΧΔΥ Τόσο ο πατέρας, όσο και η μητέρα πρέπει να είναι ετερόζυγοι ως προς την ομάδα αίματος για να αποκτήσουν παιδί με ομάδα αίμα- τος Ο που είναι ομόζυγο στο υπολειπόμενο αλληλόμορφο i i. Η μερική αχρωματοψία οφείλεται σε φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τύπο κληρονομικότητας, άρα ο φυσιολογικός άνδρας έχει γονότυ- πο ΧΔΥ και η φυσιολογική γυναίκα ΧΔΧΔ ή ΧΔΧδ. ΠΑΤΕΡΑΣ  ομάδα αίματος Α IA i  φυσιολογική όραση ΧΔΥ ΜΗΤΕΡΑ  ομάδα αίματος Β IΒ i  φυσιολογική όραση ΧΔXΔ ή ΧΔΧδ

22 iXΔ iY IAXΔ ΙΑiXΔΧΔ ΙΑiXΔΥ ΙΑΧδ ΙΑiXΔΧδ ΙΑiXδΥ ΙΑΧΔ 1η περίπτωση
Ρ: i i XΔ Y x ΙΑ ΙΑ ΧΔ Χδ Γαμέτες: i XΔ, i Y, i XΔ, i Y x IAXΔ, ΙΑΧδ, ΙΑΧΔ, ΙΑΧδ iXΔ iY IAXΔ ΙΑiXΔΧΔ ΙΑiXΔΥ ΙΑΧδ ΙΑiXΔΧδ ΙΑiXδΥ ΙΑΧΔ

23 iXΔ iY IAXΔ ΙΑiXΔΧΔ ΙΑiXΔΥ ΙΑΧδ ΙΑiXΔΧδ ΙΑiXδΥ ΙΑΧΔ

24 iXΔ iY IAXΔ ΙΑiXΔΧΔ ΙΑiXΔΥ ΙΑΧδ ΙΑiXΔΧδ ΙΑiXδΥ i ΧΔ i iXΔΧΔ i iXΔΥ
2η περίπτωση Ρ: i i XΔ Y x ΙΑ i ΧΔ Χδ Γαμέτες: i XΔ, i Y, i XΔ, i Y x IAXΔ, ΙΑΧδ, i ΧΔ, i Χδ iXΔ iY IAXΔ ΙΑiXΔΧΔ ΙΑiXΔΥ ΙΑΧδ ΙΑiXΔΧδ ΙΑiXδΥ i ΧΔ i iXΔΧΔ i iXΔΥ i Χδ i iXΔΧδ i iXδΥ

25 iXΔ iY IAXΔ ΙΑiXΔΧΔ ΙΑiXΔΥ ΙΑΧδ ΙΑiXΔΧδ ΙΑiXδΥ i ΧΔ i iXΔΧΔ i iXΔΥ

26 Οι πιθανότητες υπολογίστηκαν με βάση τον 2ο νόμο του Mendel
της ανεξάρτητης μεταβίβασης των γονιδίων: -Στην 1η περίπτωση έχουμε: πιθανότητα να έχει ομάδα αίματος Α είναι (16/16) πιθανότητα να έχει αχρωματοψία είναι /4 (4/16) συνολικά 1x1/4=1/4 -Στην 1η περίπτωση έχουμε: πιθανότητα να έχει ομάδα αίματος Α είναι 1/2 (8/16) πιθανότητα να έχει αχρωματοψία είναι /4 (4/16) συνολικά 1/2x1/4=1/8


Κατέβασμα ppt "Ασκήσεις Κεφάλαιο 5 Μαστή Χριστίνα ΠΕ0401."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google