Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σκέδαση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων από Γυρομαγνητικά Σώματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σκέδαση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων από Γυρομαγνητικά Σώματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σκέδαση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων από Γυρομαγνητικά Σώματα
Αρίστη Χριστοφή

2 Αρίστη Χριστοφή - Ημερίδα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 26-10-2012
Γυρομαγνητικά Υλικά Ιδιοτιμές - ιδιοδιανύσματα Faraday effect LCP Αριστερόστροφες ιδιοκαταστάσεις RCP Δεξιόστροφες ιδιοκαταστάσεις Αρίστη Χριστοφή - Ημερίδα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

3 Αρίστη Χριστοφή - Ημερίδα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 26-10-2012
Μαγνητικά Υλικά Δυναμική μαγνήτισης: γυρομαγνητικός λόγος συχνότητα Larmor Αρίστη Χριστοφή - Ημερίδα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

4 Αρίστη Χριστοφή - Ημερίδα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 26-10-2012
Εξίσωση Landau-Lifshitz-Gilbert σταθερά απόσβεσης Αρίστη Χριστοφή - Ημερίδα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

5 Φερρίτες (Yttrium Iron Garnet)
Σιδηριμαγνητικό υλικό Διαφανές για , χαμηλές απώλειες Σφαιρίδια YIG διαθέσιμα στο εμπόριο Μεγάλη στροφική ικανότητα (φαινόμενο Faraday) Μαγνήτιση κόρου: Οπτικές, μαγνητο-οπτικές εφαρμογές Φίλτρα μικροκυμάτων Μαγνητο-οπτικές διατάξεις Laser στερεάς κατάστασης Αρίστη Χριστοφή - Ημερίδα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

6 Σκέδαση από γυρομαγνητική σφαίρα
Εξίσωση ιδιοδιανυσμάτων-ιδιοτιμών Αρίστη Χριστοφή - Ημερίδα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

7 Αρίστη Χριστοφή - Ημερίδα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 26-10-2012
Πίνακας σκέδασης Τ Ενεργός διατομή σκέδασης, απορρόφησης Αρίστη Χριστοφή - Ημερίδα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

8 Ενεργός διατομή σκέδασης
Αρίστη Χριστοφή - Ημερίδα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

9 Κρυσταλλικές δομές γυρομαγνητικών σφαιριδίων
Μαγνητο-οπτικοί φωτονικοί κρύσταλλοι Απόκριση ρυθμιζόμενη από το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο Μελέτη φαινομένων ανισοτροπίας και ρυθμιζόμενου συντονισμού Φωτονικό φαινόμενο Hall, φωτονική μαγνητοαντίσταση Έλεγχος της διέλευσης του φωτός με εξωτερικό μαγνητικό πεδίο Αρίστη Χριστοφή - Ημερίδα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

10 Αρίστη Χριστοφή - Ημερίδα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης 26-10-2012
Απουσία συμμετρίας αντιστροφής του χρόνου - κυματοδηγοί μίας κατεύθυνσης Οπτική ενεργότητα Φαινόμενο Faraday αντιστροφή χρόνου απουσία αντιστροφής χρόνου Αρίστη Χριστοφή - Ημερίδα Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης


Κατέβασμα ppt "Σκέδαση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων από Γυρομαγνητικά Σώματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google