Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δομές Διακλάδωσης «εάν ης φιλομαθής, έσει πολυμαθής» Ισοκράτης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δομές Διακλάδωσης «εάν ης φιλομαθής, έσει πολυμαθής» Ισοκράτης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δομές Διακλάδωσης «εάν ης φιλομαθής, έσει πολυμαθής» Ισοκράτης
Σημαίνει: Αν αγαπάς την μάθηση σύντομα θα μάθεις πολλά.

2 Στόχοι Μαθήματος Οι μαθητές να μπορούν:
να προσδιορίζουν τη διαφορά μεταξύ της ακολουθιακής δομής, της δομής διακλάδωσης και της δομής επανάληψης. να επεξηγούν τη χρησιμότητα των δομών διακλάδωσης να κατανοούν την λειτουργία των εντολών If/Then και If/Then/Else. να δημιουργούν προγράμματα χρησιμοποιώντας τις εντολές If/Then και If/Then/Else.

3 Η Εντολή If … Then Η εντολή αυτή χρησιμοποιείται, όταν ο προγραμματιστής επιθυμεί να εκτελέσει μια ή περισσότερες εντολές του προγράμματος, στην περίπτωση που ισχύει μια συνθήκη ή και περισσότερες. εάν ο καιρός είναι βροχερός τότε θα πάρω ομπρέλα.

4 Δομή Διακλάδωσης Συνθήκη Ψευδής Αληθής Εντολές

5 Η Εντολή If … Then Η γενική μορφή σύνταξης της εντολής είναι:
<Διαδικασία> End If όπου: IF, THEN, END : είναι δεσμευμένες λέξεις <Συνθήκη> : καθορίζει τη ροή εκτέλεσης των εντολών που ακολουθούν. <Διαδικασία> : αποτελείται από τις εντολές που εκτελούνται σε περίπτωση που η συνθήκη είναι αληθής. If grade >= 50 then print “επιτυχία” end if

6 Η Εντολή If … Then … Else Με την εντολή αυτή ο προγραμματιστής δεν ορίζει μόνο τη <Διαδικασία> που ο Η.Υ. θα εκτελέσει στην περίπτωση που η συνθήκη ελέγχου της δομής διακλάδωσης είναι αληθής, αλλά επίσης ορίζει και τη <Διαδικασία> που ο Η.Υ. θα εκτελέσει στην περίπτωση που η συνθήκη της δομής διακλάδωσης είναι ψευδής. εάν ο καιρός είναι βροχερός τότε θα πάω θέατρο αλλιώς θα πάω στο γήπεδο.

7 Δομή Διακλάδωσης Αληθής Ψευδής Εντολές Συνθήκη

8 Η Εντολή If … Then … Else Η γενική μορφή σύνταξης της εντολής είναι:
<Διαδικασία 1> ELSE <Διαδικασία 2> End If όπου: IF, THEN, ELSE : είναι δεσμευμένες λέξεις. <Συνθήκη> : καθορίζει τη ροή εκτέλεσης των εντολών που ακολουθούν. <Διαδικασία 1> : αποτελείται από τις εντολές που εκτελούνται σε περίπτωση που η συνθήκη είναι αληθής. <Διαδικασία 2> : αποτελείται από τις εντολές που εκτελούνται σε περίπτωση που η συνθήκη είναι ψευδής.

9 Η Εντολή If … Then … Else If grade>= 50 then print “επιτυχία” else
end if

10 Βιβλιογραφία / Πηγές Βουτυράς Γ., Βιδιαδάκης Α., Ματζάκος Π., Σκουρλάς Χ. Προγραμματισμός Υπολογιστών με Visual Basic. Αθήνα – Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. Σταυρινίδης Ε., Σωτικόπουλος Κ. (1998). Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Pascal. Λευκωσία - Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων. Δρ. Καβακλή Β. ( ) Εισαγωγή στους αλγόριθμους και στον προγραμματισμό.


Κατέβασμα ppt "Δομές Διακλάδωσης «εάν ης φιλομαθής, έσει πολυμαθής» Ισοκράτης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google