Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βιβλιοθήκη Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βιβλιοθήκη Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βιβλιοθήκη Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου http://www.ucy.ac.cy/~ftsimp.htm 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 15-17 Οκτ. 2001

2 Βιβλιοθήκη Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου Σύντομο ιστορικό του Πανεπιστημίου Κύπρου Οργανωτική Δομή Όργανα και σώματα σχετικά με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου Προϋπολογισμοί, κονδύλια δαπανών και εσόδων Μέγεθος Βιβλιοθήκης Σχέδιο Ανάπτυξης Βιβλιοθήκης Συζήτηση - Συμπεράσματα

3 Βιβλιοθήκη Σύντομο ιστορικό του Πανεπιστημίου Κύπρου Νεαρότερο Πανεπιστήμιο στον Ελληνόφωνο κόσμο (- ΕΑΠ) Ίδρυση 1989 – έναρξη λειτουργίας 1992 4 σχολές – 15 Τμήματα + Πολυτεχνική 2002-2003, Νομική, Ιατρική Έλλειψη παράδοσης Ανυπαρξία προσκολλήσεων-αγκυλώσεων Επιλογή και υιοθέτηση προτύπων

4 Βιβλιοθήκη

5 Βιβλιοθήκη

6 Βιβλιοθήκη

7 Βιβλιοθήκη Διευθυντής Βιβλιοθήκης Αναφέρεται στον Πρύτανη Ex-officio μέλος της Συγκλήτου (χ.δ.ψ) Θεσμικό πλαίσιο, δικαιώματα άσκησης διοίκησης κατοχυρωμένο με νόμο Γραμματέας Συγκλητικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης Μέλος ΔΣ Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης Βασικές αποδοχές αντίστοιχες τακτικών καθηγητών Μέλος Επιτροπής Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης Διοικητικού Προσωπικού Δεν απαιτείται να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις

8 Βιβλιοθήκη Όργανα και σώματα σχετικά με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου Συγκλητική επιτροπή Βιβλιοθήκης –Κατανομή Προϋπολογισμού σε Τμήματα –Κεντρικό Κονδύλι Βιβλιοθήκης –Διοχέτευση αποφάσεων, δραστηριοτήτων ΒΙΒ σε ακαδημαϊκή Κοινότητα Ad hoc επιτροπές Υπεύθυνοι Τμημάτων για Βιβλιοθήκη –Σύνδεσμοι με Τομείς ΒΙΒ –Ενημέρωση τμημάτων

9 Βιβλιοθήκη Σχετικά έγγραφα Περί Πανεπιστημίου Νόμος (Βουλή) Κανόνες (Έγκριση Βουλής) Κανονισμοί Λειτουργίας Βιβλιοθήκης (Συμβούλιο Πανεπιστημίου) –κεφ. Αποστολή Βιβλιοθήκης –Δικαιώματα Διευθυντή Βιβλιοθήκης Σχέδιο Υπηρεσίας Διευθυντή Βιβλιοθήκης (Συμβούλιο Πανεπιστημίου) –Προσόντα –Καθήκοντα –Αποδοχές

10 Βιβλιοθήκη Προϋπολογισμοί, κονδύλια δαπανών και εσόδων Προϋπολογισμοί Δαπανών 402. Αγορά βιβλίων, συνδρομές περιοδικών & βάσεων δεδομένων, βιβλιοδεσία, αναδρομική καταλογογράφηση (από το 2001) 422. Μηχανογραφικός Εξοπλισμός από 2001, (πέραν κονδυλίου ΚΗΥ) 403. Εξοπλισμός Βιβλιοθήκης (πέραν κονδυλίου Τεχνικών Υπηρεσιών) Εργοδότηση φοιτητών Επιμόρφωση προσωπικού Βιβλιοθήκης Φιλοξενίας

11 Βιβλιοθήκη Προϋπολογισμοί, κονδύλια δαπανών και εσόδων Έσοδα Συνδρομές εξωτερικών μελών Πρόστιμα εκπρόθεσμων επιστροφών Χρήση Φωτοτυπικών Διαδανεισμός Διαχείριση Διάθεση από Διευθυντή Βιβλιοθήκης (από 2000)

12 Βιβλιοθήκη Μέγεθος Βιβλιοθήκης Πλήθος Χρηστών 4.500 ενεργοί χρήστες –3.000 προπτυχιακοί, –350 μεταπτυχιακοί, –250 ακαδημαϊκοί, –διοικητικό προσωπικό, –Εξωτερικοί χρήστες, –τυφλοί, Άτομα Περιορισμένης Όρασης

13 Βιβλιοθήκη Μέγεθος Βιβλιοθήκης Υλικό και Πηγές –220.000 βιβλία (40.000 καταλογογραφημένοι) –1650 τρέχοντες τίτλοι ξενόγλωσσων περιοδικών – 150 τρέχοντες τίτλοι ελληνόγλωσσων περιοδικών –50 βάσεις δεδομένων (30 ULTRANET, 20 INTERNET) –OPAC (webOPAC) –ADVANCE πλήρη διαχείριση –Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (3.386 ηλεκτρονικά περιοδικά Πανεπιστημίου Κύπρου, δωρεάν, HEAL- Link) –Συνδέσεις σε 200.000 ηλεκτρονικά Βιβλία 100 συλλογών στο INTERNET –Δομημένο Ευρετήριο 100 Χρήσιμων Συνδέσεων –Περιγραφικές Ιστοσελίδες –1500 πολυμέσα, CD-ROM, μουσικά CD, video, Μικροταινίες κλπ

14 Βιβλιοθήκη Μέγεθος Βιβλιοθήκης Προσωπικό 1999 Μόνιμο προσωπικό 14 άτομα φοιτητές μερικής απασχόλησης 13 2001 Μόνιμο προσωπικό 17 + 1 πληροφορικός + 7 νέες εγκεκριμένες θέσεις + 4-9 μίσθωση υπηρεσιών Συνολικά 34 17 εργοδοτούμενοι φοιτητές μερικής απασχόλησης

15 Βιβλιοθήκη Σχέδιο Ανάπτυξης Βιβλιοθήκης 1.Οι επικρατούσες τάσεις στο χώρο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και εν γένει το χώρο της επιστημονικής πληροφόρησης, 2.Τα δεδομένα και οι προσανατολισμοί του Πανεπιστημίου Κύπρου. 3.Οι συγκεκριμένες συνθήκες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

16 Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκη Χώρος συγκέντρωσης και διαχείρισης καταγεγραμμένων πληροφοριών και γνώσης Κέντρο Μαθησιακών Πόρων (Learning Resources Centre) Χώρος δράσης ανθρωποδικτύου όπου οι χρήστες κυρίως μαθαίνουν πως να αναπτύσσουν αυτάρκεια των πληροφοριακών δεξιοτήτων τους Επικρατούσες τάσεις

17 Βιβλιοθήκη Προσαρμογή της αποστολής της Βιβλιοθήκης στους προσανατολισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου Πληροφοριακές ανάγκες Εκπαιδευτικές Ερευνητικές Μαθησιακό υπόδειγμα (learning model), –διαλέξεις συνοδευόμενες από πολλαπλή βιβλιογραφία Εκπαιδευτικό υπόδειγμα –μαθητοκεντρική προσέγγιση Συνδυασμός = εξατομικευμένες πληροφοριακές ανάγκες Εξ αποστάσεως, δια βίου εκπαίδευση κλπ

18 Βιβλιοθήκη Οι παρούσες συνθήκες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου Βασικές λειτουργίες (1992 – 2000) –Παραγγελίες, παραλαβές, δανεισμός, διαδανεισμός, παρακολούθηση συνδρομών, τυπική λογιστική παρακολούθηση

19 Βιβλιοθήκη Νέες λειτουργίες 2000-2001 Διόρθωση και συντήρηση των αρχείων καθιερωμένων όρων του καταλόγου, Έναρξη αναδρομικής καταλογογράφησης –170.000 βιβλίων με δημιουργία ομάδας 20 καταλογογράφων, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν από το προϋπάρχον προσωπικό, Δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης (http://library.ucy.ac.cy), Δημιουργία και συστηματική ενημέρωση ιστοσελίδων της Βιβλιοθήκης, Οι παρούσες συνθήκες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

20 Βιβλιοθήκη Νέες λειτουργίες 2000-2001 Λογιστική παρακολούθηση προϋπολογισμών (δαπανών και εσόδων), –οργάνωση ουσιαστικού και συστηματικού ελέγχου τιμολογίων και σύγκριση τιμών, Συμμετοχή σε κοινοπρακτικά σχήματα –(HEAL-Link, Κυπριακό Δίκτυο Βιβλιοθηκών), Καθιέρωση πολιτικής και συστηματική είσπραξη προστίμων εκπρόθεσμων επιστροφών και αξιοποίηση εσόδων Βιβλιοθήκης, Οι παρούσες συνθήκες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

21 Βιβλιοθήκη Νέες λειτουργίες 2000-2001 Συστηματική επιμόρφωση προσωπικού σε χρήση λογισμικών προγραμμάτων –(συμμετοχή 17 ατόμων σε 37 εκπαιδεύσεις), παρακολούθηση συνεδρίων από το προσωπικό, έναρξη τακτικών εβδομαδιαίων εσωτερικών σεμιναρίων του προσωπικού, Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού έργου ACCELERATE –εγκατάσταση 2 προσαρμοσμένων σταθμών εργασίας για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης (συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Συνεργασία με διδάσκοντες και υπηρεσίες για εξασφάλιση ψηφιακού υλικού για τυφλούς χρήστες, Οι παρούσες συνθήκες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

22 Βιβλιοθήκη Νέες λειτουργίες 2000-2001 Εγκατάσταση κινητών ραφιών στο παράρτημα Περιοδικών –μήκους 2.050 τρεχούμενων μέτρων αναταξιθέτηση της συλλογής με την έκτακτη εργοδότηση φοιτητών, Συστηματική και πλήρης λειτουργία δύο παραρτημάτων της Βιβλιοθήκης –(Τμήμα Τουρκικών Σπουδών, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας), Εξασφάλιση νέων χώρων για γραφεία και βιβλιοστάσια –συνολικού επιπλέον εμβαδού 340 τμ., Οι παρούσες συνθήκες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

23 Βιβλιοθήκη Νέες λειτουργίες 2000-2001 Συνεργασία με τμήματα του Πανεπιστημίου και εκτέλεση κοινών έργων –(ανάπτυξη εφαρμογής Ζ39.50), Συγκριτική αποτίμηση (benchmarking) των υπηρεσιών και της οργάνωσης της Βιβλιοθήκης – με 6 ακόμη βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων της Κοινοπολιτείας (ACU: Association of Commonwealth Universities), κλπ. Οι παρούσες συνθήκες στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου

24 Βιβλιοθήκη 1.Θεσμικό πλαίσιο: έκφραση πραγματικών αναγκών –Π.χ. Εκπαιδευτικό και μαθησιακό υπόδειγμα 2.Σύγκριση: ενδιαφέρον ή ανάγκες χρηστών –Επισκέπτες καθηγητές –Πρυτανεία – Σύγκλητος 3.Θεσμοί και ανθρώπινος παράγοντας –Π.χ Συμμετοχή Προϊσταμένων στη Σύγκλητο, μισθοί –Πανεπιστήμιο Κύπρου απόδοση θεσμού Συμπεράσματα Ι

25 Βιβλιοθήκη 1.Ρόλος Διευθυντή Βιβλιοθήκης –Να μεταδώσει το όραμα του με τη γνώση, τις εμπειρίες του, τον ενθουσιασμό του, το σεβασμό του, την αγάπη προς το αντικείμενο και προς τους ανθρώπους, συνεργάτες και χρήστες, καθώς και την έμπνευση και την εσωτερική διάθεση για δημιουργία και προσφορά Ο κλάδος των σύγχρονων βιβλιοθηκονόμων πρέπει να τα διαθέτει για να επιβιώσει. Η επιβίωση κλάδων βεβαίως δεν είναι υποχρεωτική υπόθεση, αλλά προαιρετική. Συμπεράσματα ΙΙ

26 Βιβλιοθήκη 1.Επερχόμενες αλλαγές –εξ αποστάσεως εκπαίδευση, –δια βίου εκπαίδευση, –ανοιχτά Πανεπιστήμια, –ανωτατοποίηση ΤΕΙ, –ιδιωτικά Πανεπιστήμια, –ενοποίηση προγραμμάτων σπουδών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, –διακήρυξη Μπολόνιας, Σαλαμάνκα, Συνέδριο Ντουμπρόβνιικ, Σύνοδος κορυφής Πράγας –κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων κλπ Συμπεράσματα ΙΙΙ

27 Βιβλιοθήκη Συμπεράσματα IV 1.Είναι ώρα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα να αναθεωρήσουν το ρόλο και το θεσμό της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης 2.Αυτό αποτελεί υποχρέωση κάθε Ιδρύματος ξεχωριστά. 3.«Ισχυρές» Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες θα τα βοηθήσουν να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό. 4.Και η επιβίωση Ιδρυμάτων, βεβαίως, δεν είναι υποχρεωτική υπόθεση, αλλά προαιρετική.


Κατέβασμα ppt "Βιβλιοθήκη Ο θεσμός του Διευθυντή Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστημίου Κύπρου. Εισαγωγή σε μια Eλληνική (όχι εικονική) πραγματικότητα. Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google