Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΕΦΕΤ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της διερευνητικής μας εργασίας προέκυψε η ανάγκη να μελετήσουμε ποιες προδιαγραφές απαιτούνται για την χρήση των διαφόρων προσθέτων, τι προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι, σε τι είδους ελέγχους υποβάλλονται τα τρόφιμα και να επισημάνουμε κάποια διατροφικά σκάνδαλα ως παράδειγμα προς αποφυγήν για το μέλλον.

3 Ε.Φ.Ε.Τ. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.),
συνιστά τον κύριο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων στην Ελλάδα. Από την εγκατάστασή του (2000) έως σήμερα ο ΕΦΕΤ δημιούργησε προϋποθέσεις με σκοπό την οργάνωση ενός σύγχρονου οργανισμού ικανού να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υποχρεώσεις του.

4 Οι κύριες από τις υποχρεώσεις είναι :
Η διεξαγωγή συστηματικών επιθεωρήσεων σε επιχειρήσεις τροφίμων Ο συστηματικός έλεγχος των τροφίμων Η παροχή τεχνικής βοήθειας προς τους παραγωγικούς κλάδους Η αντιμετώπιση των διάφορων διατροφικών κρίσεων Θέματα ασφαλείας τροφίμων στην Ε.Ε. και στον καταναλωτή Προστασία και η πληροφόρηση του καταναλωτή Η εγκατάσταση περισσότερο αποτελεσματικών συστημάτων αξιολόγησης

5 Απαντήσεις του ΕΦΕΤ σε ερωτήματα σχετικά με τα πρόσθετα
Οι χρωστικές τροφίμων μπορεί να παραπλανήσουν τον καταναλωτή. Γιατί επιτρέπονται; Για τη βελτίωση της οπτικής ελκυστικότητας των τροφίμων Για την απόδοση χρώματος σε τρόφιμα τα οποία είναι συνήθως άχρωμα Οποιαδήποτε ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο τροφίμων; Μόνο τα πρόσθετα τροφίμων που περιλαμβάνονται στην Νομοθεσία της Ε.Ε. επιτρέπεται να προστίθενται στα τρόφιμα

6 Τα πρόσθετα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε όλα τα τρόφιμα;
Σε ορισμένα τρόφιμα η χρήση των προσθέτων είναι πολύ περιορισμένη. Στα μη μεταποιημένα τρόφιμα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται πολύ λίγα πρόσθετα. Πώς ελέγχονται τα πρόσθετα τροφίμων στην Ελλάδα; Ο ΕΦΕΤ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του πραγματοποιεί από το έτος 2002 συστηματικούς ελέγχους στα πλαίσια των προγραμμάτων επισήμου ελέγχου τροφίμων (δειγματοληψία και ανάλυση) με τίτλο «Πρόσθετες ύλες τροφίμων».

7 Νομοθεσία Τα πρόσθετα των οποίων η χρήση σε τρόφιμα, καθώς και οι συνθήκες της χρήσης αυτής έχει εγκριθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1333/2008: Υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης ζωής και υγείας. Τα πρόσθετα προστίθενται σκοπίμως σε τρόφιμα για τεχνολογικό σκοπό. Τα πρόσθετα τροφίμων θα πρέπει να υποβάλλονται σε συνεχή παρακολούθηση και θα πρέπει να επαναξιολογούνται, υπό το πρίσμα μεταβαλλόμενων νέων επιστημονικών στοιχείων.

8 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ PH Η μέτρηση του pH στα τρόφιμα είναι πολύ σημαντική καθώς μας δίνει μία ένδειξη για την κατάσταση και την ποιότητα των τροφίμων. Η μέτρηση του pH στα νωπά προϊόντα όπως το γάλα και το κρέας γίνεται για επιβεβαιωση της ποιότητάς τους. Το pH ελέγχεται σε διάφορες φάσεις της παραγωγής και της προετοιμασίας με σκοπό να έχουμε εγγυημένη ποιότητα, αναβαθμισμένη παραγωγή και μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια. Το pH καθορίζει τον χρόνο ζωής του προϊόντος μας. Ετσι, λοιπόν, εφόσον το pH είναι κάτω από το 4.5, συντελείται η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός μικροβίων και κυρίως των παθογόνων.

9  Τρόποι μέτρησης του pH Οι βασικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να μετρηθεί το pH ενός διαλύματος είναι οι εξής: Με τη χρήση δεικτών, προσθέτοντας ένα δείκτη οξέος-βάσης στο διάλυμα. Οι δείκτες οξέος-βάσης (ονομάζονται και 'ηλεκτρολυτικοί' ή 'πρωτολυτικοί' δείκτες) είναι ουσίες των οποίων το χρώμα αλλάζει ανάλογα με το pH του διαλύματος στο οποίο προστίθενται. Με τη χρήση ενός πεχάμετρου. Το πεχάμετρο είναι μία ειδική συσκευή που χρησιμοποιεί την αρχή της ποτενσιομετρικής μέτρησης του pH (ηλεκτρομετρική μέθοδος). Το πεχάμετρο βοηθά στην περίπτωση που απαιτείται ιδιαίτερη ακρίβεια στη μέτρηση του Ph.

10 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΟΦΕΣ
Οι πρωτεΐνες σε αλκαλικό περιβάλλον σχηματίζουν με ιόντα χαλκού Cu2+ σύμπλοκες έγχρωμες χημικές ενώσεις (αντίδραση Biuret ή διουρίας). Με την προσθήκη πυκνού νιτρικού οξέος σε πρωτεΐνες παράγεται χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα που γίνεται πιο έντονο μετά από θέρμανση (αντίδραση ξανθοπρωτεΐνης). Με το βρασμό πρωτεΐνης με διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, παρουσία άλατος του μολύβδου παράγεται μέλαν ή καστανό ίζημα (αντίδραση θειούχου μολύβδου).

11 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΚΟΡΕΣΤΟΤΗΤΑΣ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ
Τα λιπίδια διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Τα ακόρεστα λιπίδια τα οποία δεν εμφανίζουν διπλούς δεσμούς στο μόριό τους και τα μονοακόρεστα ή πολυακόρεστα που εμφανίζουν στο μόριό ένα η περισσότερους διπλούς δεσμούς στο μόριό του Τα ζωικά λίπη αποτελούνται κυρίως από κορεσμένα λιπίδια. Αντίθετα τα φυτικά έλαια (π.χ. λάδι ελιάς, καλαμποκέλαιο) αποτελούνται κυρίως από και μονοακόρεστα ή πολυακόρεστα λιπίδια. Τα κορεσμένα λίπη είναι υπόλογα για την εμφάνιση ορισμένων μορφών καρδιοπαθειών.

12 Επίσημος Έλεγχος - Πρόσθετα τροφίμων
Ο έλεγχος προσθέτων τροφίμων μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια : τακτικού ελέγχου προγράμματος παρακολούθησης διερεύνησης καταγγελίας ενημέρωσης από το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης (RASFF)

13 Έλεγχος συμμόρφωσης ως προς τα παρακάτω:
Χρήση εγκεκριμένων προσθέτων για συγκεκριμένη χρήση και κατηγορία τροφίμων Ικανοποίηση κριτηρίων καθαρότητας (προδιαγραφές) Έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσθετα σύμφωνα με τους ενδεδειγμένους όρους χρήσης των προσθέτων, α) επίπεδα προσθέτων εντός ορίων β) ορθή παρασκευαστική πρακτική (ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο χρήσης) και Ορθότητα επισήμανσης

14 Έλεγχος επισήμανσης προσθέτων στο τελικό προϊόν
Τα πρόσθετα αναφέρονται υποχρεωτικά με το όνομα της κατηγορίας ακολουθούμενο από το ειδικό τους όνομα ή τον αριθμό Ε, π.χ. Συντηρητικό: Σορβικό κάλιο ή Συντηρητικό : Ε202 Στην περίπτωση συστατικού που ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, αναγράφεται η ΚΥΡΙΑ λειτουργία του στο συγκεκριμένο τρόφιμο. Τα θειώδη Ε220- Ε228 (αλλεργιογόνα συστατικά- μη επισήμανση συνιστά μη ασφαλές τρόφιμο) επισημαίνονται στο τελικό προϊόν (με σαφή αναφορά στην ονομασία όχι με το αριθμό Ε) σε κάθε περίπτωση εφόσον περιέχονται σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 10 mg/kg ή 10 mg/L.

15 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ Ακατάλληλα προς κατανάλωση προϊόντα
εντόπισε ο ΕΦΕΤ, έπειτα από καταγγελίες. Συγκεκριμένα, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο εξέτασης καταγγελίας, διαπίστωσαν την ύπαρξη μη ασφαλών προϊόντων τα οποία περιέχουν τη χρωστική Ε120 (κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες), πρόσθετο μη επιτρεπόμενο στα συγκεκριμένα είδη τροφίμων.

16 Πρόκειται για τα εξής προϊόντα:
1. «Χοιρινή ωμοπλάτη για πίτσα σε φέτες» Aro, βάρους περίπου 1kg το οποίο παράγεται από την  εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΡΗ Ο.Ε.» 2. «Μπέικον Catering φέτες Snack», Creta Farm, βάρους 1,5 kg, L , «Μπέικον φιλικό», Creta Farm, βάρους 100 gr, 3. «Γαλοπούλα Βραστή» ΠΑΣΣΙΑΣ, βάρους 180 gr Ο ΕΦΕΤ ζήτησε “από τις επιχειρήσεις την άμεση ανάκληση –απόσυρση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται όσοι καταναλωτές έχουν ήδη προμηθευτεί τα ανωτέρω προϊόντα να μην τα καταναλώσουν”.

17 2008: Ορυκτέλαιο εντοπίζεται σε ηλιέλαιο με χώρα προέλευσης την Ουκρανία. Το μολυσμένο λάδι εξήχθη σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 2008: Η επικίνδυνη ουσία μελαμίνη εντοπίζεται σε 69 μάρκες βρεφικού γάλακτος στην Κίνα. Εξι βρέφη χάνουν τη ζωή τους και άλλα ασθενούν. Οι δύο υπεύθυνοι επιχειρηματίες καταδικάζονται σε θάνατο και ένα χρόνο μετά εκτελούνται. 2013. Στα μέσα Ιανουαρίου αποκαλύπτεται ότι έτοιμο φαγητό περιέχει κομμάτια κρέατος αλόγου αντί για μοσχάρι. Το γαϊτανάκι των αποκαλύψεων φτάνει σε πολλές χώρες - ανάμεσά τους και στην Ελλάδα.

18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ http://www.edypy.gr/site/files/Malisiova_Eleni.pdf

19 ΕΡΓΑΣΙΑ : Γρέντζελου Όλγα Μαρία Δημητριάδης Κων/νος Καλαμάτας Βασίλης

20


Κατέβασμα ppt "ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google