Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H έννοια της δύναμης (1.2.1)-Σύνθεση δυνάμεων (1.2.2) (1.3.1),(1.3.2)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H έννοια της δύναμης (1.2.1)-Σύνθεση δυνάμεων (1.2.2) (1.3.1),(1.3.2)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 H έννοια της δύναμης (1.2.1)-Σύνθεση δυνάμεων (1.2.2) (1.3.1),(1.3.2)
Απαιτούμενη Υλικοτεχνική υποδομή Θα μπορούσε να είναι το σχολικό εργαστήριο, ή 2-3 υπολογιστές στην τάξη ή ένας υπολογιστής με βιντεοπροβολέα.

2 Εισηγητές Γκουλιώνης Ιωάννης- Τράπαλη Μαρία

3 Διδακτικοί Στόχοι 1. Να αναγνωρίζουν και να προσδιορίζουν τις δυνάμεις που προκαλούν παραμορφώσεις ή αλλαγή στην κινητική κατάσταση των σωμάτων. 2. Να σχεδιάζουν τις δυνάμεις σαν διανύσματα. 3. Να διακρίνουν τις συγγραμμικές από τις μη συγγραμμικές δυνάμεις. 4. Να είναι σε θέση να υπολογίζουν την συνισταμένη δυνάμεων.

4 (Τρίτος Νόμος Νεύτωνα)
Για να ασκηθεί μία δύναμη σε ένα σώμα είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός δεύτερου σώματος. To ένα ασκεί τη δύναμη στο άλλο και το άλλο αντιδρά με ίση και αντίθετη δύναμη. Να γίνει η δραστηριότητα της σελίδας 78.

5 Δυνάμεις από απόσταση Παρακολουθείστε τα video και γράψτε τα συμπεράσματα …………………………………………………………………………………………………………………………

6 Δυνάμεις ίσες αντίθετες που ασκούνται σε σώμα που κινείται
Παρακολουθείστε το video και γράψτε τα συμπεράσματα ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….

7 Αποτελέσματα δύναμης Παραμόρφωση Άρα η δύναμη προκαλεί…………………………………
Να γίνει η δραστηριότητα της σελίδας 76 του σχολικού βιβλίου της Α΄ λυκείου (Βλάχος κ.α ).Να βρεθεί το βάρος του σώματος αν η επιμήκυνση είναι 80mm. Άρα μπορούμε να μετρήσουμε…………………………….. ………………………………………………………………………….

8 Αλλαγή στην ΚΙΝΗΤΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Παρακολουθείστε το Video, και καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….

9 Σύνθεση δυνάμεων-Περιπτώσεις υπολογισμού συνισταμένης δύναμεων
Παράλληλες Ομόρροπες Παράλληλες Αντίρροπες Παρακολουθείστε τα video και γράψτε τα συμπεράσματα ……………………………………………………………………………………. Πως συνδέονται τα παραπάνω συμπεράσματα με την τρέχουσα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα;

10 Σύνθεση δυνάμεων Κάθετες διευθύνσεις Τυχαία διεύθυνση

11 Δυνάμεις ίσες και αντίθετες ασκούμενες σε ένα σώμα που ωστόσο ηρεμεί.
Δυνάμεις ίσες και αντίθετες ασκούμενες σε ένα σώμα που ωστόσο ηρεμεί. Παρακολουθείστε το video και γράψτε τα συμπεράσματα …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Πως συνδέονται τα παραπάνω συμπεράσματα με την τρέχουσα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα; …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12 Τρείς δυνάμεις Παρακολουθείστε το video και γράψτε τα συμπεράσματα
………………………………………………………………………………………………………………………….

13 ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΥΟ ΜΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Παρακολουθείστε το video και προσπαθήστε να περιγράψτε με λόγια την εύρεση της συνισταμένης. ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………..

14 Φύλλο Εργασίας 1. Σχεδιάστε τις δυνάμεις στο κιβώτιο και στη σφαίρα.

15 2. Σε ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις 10Ν και 20Ν με φορά προς τα δεξιά και μία δύναμη 15Ν προς τα αριστερά. Να υπολογίσετε τη συνισταμένη. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………... 3. ‘Εχουμε δύο παράλληλες ομόρροπες δυνάμεις. Ποια θα είναι η φορά της συνισταμένης δύναμης; To μέτρο της θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το μέτρο της μεγαλύτερης από τις δύο δυνάμεις; ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………. 4.Έχουμε δύο παράλληλες αντίρροπες δυνάμεις. Ποια θα είναι η φορά της συνισταμένης δύναμης; To μέτρο της θα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το μέτρο της μεγαλύτερης από τις δύο δυνάμεις;


Κατέβασμα ppt "H έννοια της δύναμης (1.2.1)-Σύνθεση δυνάμεων (1.2.2) (1.3.1),(1.3.2)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google