Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
UNIVERZITET U NIŠU ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δρ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 Ο χώρος της εκπαίδευσης, όπως και κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία, παρουσιάζει καθημερινά προβλήματα που καλούνται, κάθε φορά, τα στελέχη της (περιφερειακοί διευθυντές, διευθυντές εκπαίδευσης, προϊστάμενοι γραφείων, διευθυντές σχολείων κ.ά.) να επιλύσουν. Η αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων αυτών, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση της λογικής ή ακόμη τη συναισθηματική στάση, που στηρίζονται στις αρχές και τις αξίες της παιδαγωγικής επιστήμης, αλλά απαιτείται η προσφυγή στην ισχύουσα νομοθεσία. Γι’ αυτό λοιπόν, η γνώση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το εκπαιδευτικό σύστημα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (υπαλληλικός κώδικας, ισχύοντες γενικοί και ειδικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις κ.ά.) θωρακίζει τον εκπαιδευτικό και εξασφαλίζει την δικαιότερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των παρουσιαζόμενων προβλημάτων.

3 Νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης
Νόμοι Νόμος 1566 / 85 - Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ( Νόμος πλαίσιο ) Εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλία των εκπαιδευτικών και των Διευθυντών Νόμος 2517 / 97 - Νόμος 2817 / 00 - Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις Νόμος 2986 / 02 - Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παραιτήσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νόμος 3149 / 03 -

4 Νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης
Νόμοι Νόμος 3260 / 04 - Μετατάξεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Οργάνωση & λειτουργία Δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Νόμος 3475 / 06 - Νόμος 3848 / 10 - Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις. Νόμος 3879 / 10 - Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις Νόμος 4024 / 11 - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής

5 Νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης
Προεδρικά διατάγματα Αρμόδια όργανα και τη διαδικασία πειθαρχικής δίωξης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π. Δ. 429 / 87 - Π. Δ. 50 / 96 - Μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π. Δ. 200 / 98 - Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων Π. Δ. 201 / 98 - Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων

6 Νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης
Προεδρικά διατάγματα Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π. Δ. 1 / 03 - Π. Δ. 127 / 03 - Συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία, διοικητική υποστήριξη και έδρα του Εθνικού συμβουλίου Παιδείας Αρμόδια πειθαρχικά όργανα και διαδικασία άσκησης πειθαρχικής δίωξης του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π. Δ. 47 / 06 - Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, σύσταση οργάνων εξετάσεων, ορισμός και υποχρεώσεις των επιτηρητών και συγκρότηση των βαθμολογικών κέντρων Π. Δ. 60 / 06 -

7 Νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης
Υπουργικές αποφάσεις Υ. Α. αρ. Φ /324/105657/Δ1/ Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων

8 Υποχρεώσεις, δικαιώματα
UNIVERZITET U NIŠU Υποχρεώσεις, δικαιώματα και περιορισμοί

9 Υποχρεώσεις Έγκαιρη προσέλευση στο χώρο εργασίας
UNIVERZITET U NIŠU Έγκαιρη προσέλευση στο χώρο εργασίας Συμπλήρωση και τήρηση του υποχρεωτικού ωραρίου Ετήσια, τριμηνιαία, εβδομαδιαία και ημερήσια πλάνα διδασκαλίας Βαθμολόγηση μαθητών Συμμετοχή στις σχολικές εκδηλώσεις Εφημερίες Γραμματειακή υποστήριξη Ενημέρωση για διαταγές, εγκυκλίους, νόμους

10 Δικαιώματα Σεβασμός Ισοτιμία Ιατροφαρμακευτική κάλυψη Άδειες
UNIVERZITET U NIŠU Σεβασμός Ισοτιμία Ιατροφαρμακευτική κάλυψη Άδειες Μετάθεση – Απόσπαση Έγκαιρη ενημέρωση αλλαγών νομοθεσίας Αμοιβή

11 Περιορισμοί Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή Ελευθερία επιλογών

12 Δομή της Εκπαίδευσης

13 Υ. ΠΑΙ. Θ. Π. Α. Κ. Π. Ε. Π. Ε. Κ. Σχολικές Μονάδες
Εποπτευόμενοι Φορείς Γενική Γραμματεία Ειδικές Γραμματείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κ. Π. Ε. Νομαρχιακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π. Ε. Κ. Σχολικές Μονάδες

14 UNIVERZITET U NIŠU Δομή Σχολικής Μονάδας

15 Σχολική Μονάδα Σχολικό Συμβούλιο Διευθυντής Σύλλογος Διδασκόντων
Εκπαίδευσης Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης Σχολικό Συμβούλιο Σχολική Επιτροπή Σύλλογος Γονέων Διευθυντής Σύλλογος Διδασκόντων Συμβούλια τάξεων Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια Μαθητές

16 Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
Άρθρο 11 Ν / 85 Διευθυντές Σχολικών Μονάδων …ο διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων, που εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τις αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχει, επίσης, στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου του και συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους…

17 105657/ απόφαση ΥΠΕΠΘ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο Το έργο των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Άρθρο Τα γενικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των διευθυντών των σχολικών μονάδων. Άρθρο Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των διευθυντών των σχολείων σε σχέση με το σύλλογο των διδασκόντων. Άρθρο Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των διευθυντών των σχολείων σε σχέση με τους σχολικούς συμβούλους , το διευθυντή εκπαίδευσης και τον προϊστάμενο του γραφείου. Άρθρο Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των διευθυντών των σχολείων σε σχέση με τους μαθητές . Άρθρο Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των διευθυντών των σχολείων σε σχέση με τα όργανα λαϊκής συμμετοχής και τους άλλους συντελεστές εκπαίδευσης.

18 Άρθρο 27 Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός - παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό. Ειδικότερα ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας: α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία. β) Καθοδηγεί και βοηθάει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. γ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά. δ) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σ΄ αυτούς.

19 Άρθρο 28 Γενικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σχολείων: 1. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος σχολείου συνεργάζεται με τους Σχολικούς Συμβούλους, τα Στελέχη της Διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους μαθητές και τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ενθαρρύνει το διδακτικό προσωπικό να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη διαπαιδαγώγηση ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και ευαισθητοποιημένων πολιτών. 2. Ειδικότερα: α) Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους. β) Παραμένει στο σχολείο όλες τις εργάσιμες ώρες και είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής. γ) Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων

20 δ) Προωθεί, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων, το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή Προϊστάμενο Γραφείου και τους Σχολικούς Συμβούλους, τη λειτουργία τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας, τάξεων υποδοχής, φροντιστηριακών τμημάτων, τμημάτων διευρυμένου ωραρίου, Ολοήμερου σχολείου και των λοιπών εκπαιδευτικών καινοτομιών και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και τη λειτουργία αυτών. ε) Συγκροτεί με πράξη του τις επιτροπές για τις εξετάσεις, για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων και όσες άλλες προβλέπονται για τη λειτουργία του σχολείου. στ) Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, όπως προβλέπει η νομοθεσία ζ) Ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου. η) Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ο Διευθυντής ενημερώνει και φυλάσσει τους φακέλους των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών του σχολείου του και, σε περίπτωση μετάθεσης, τους διαβιβάζει στα νέα τους σχολεία.

21 θ) Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι εκκαθαριστής αποδοχών του προσωπικού του σχολείου του και βοηθείται στο έργο του αυτό από εκπαιδευτικό που ορίζει ο σύλλογος διδασκόντων. ι) Έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο σχολείο και για την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. ια) Ενημερώνει τους νεοδιόριστους, τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους χορηγεί αντίγραφα των βασικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικών με την εκπαίδευση. ιβ) Στην περίπτωση που υπηρετούν στο σχολείο περισσότεροι του ενός Υποδιευθυντές, ορίζει με πράξη του έναν υποδιευθυντή ως νόμιμο αναπληρωτή του και καταμερίζει τις αρμοδιότητες και τις εργασίες σ' αυτούς. ιγ) Είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή, το γραμματέα του σχολείου και τον αρμόδιο εκπαιδευτικό για την τήρηση της αλληλογραφίας του σχολείου και των πάσης φύσεως βιβλίων και εντύπων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. ιδ) Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.

22 Άρθρο 29 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Διευθυντών σε σχέση με το Σύλλογο των Διδασκόντων Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας προσκαλεί τα μέλη του Συλλόγου στις συνεδριάσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται ο ίδιος ή αναθέτει την εισήγηση θεμάτων σε άλλον εκπαιδευτικό. Σε συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων εισηγείται την κατανομή των πρόσθετων εξωδιδακτικών εργασιών. Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου του προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και αρμοδιοτήτων του. Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες έχει την ευθύνη της σύνταξης του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου με γνώμονα την αποδοτική λειτουργία του. Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για το έργο της σχολικής επιτροπής. Μεριμνά μαζί με το Σύλλογο των Διδασκόντων για τη συντήρηση και λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

23 Είναι υπεύθυνος, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των μαθητών. Ενημερώνει το Σύλλογο των Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των διδασκόντων και των μαθητών και είναι υπεύθυνος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, για την τήρηση της πειθαρχίας. Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό. Είναι υπεύθυνος για τη διανομή των διδακτικών βιβλίων, σε συνεργασία με τον Υποδιευθυντή του σχολείου και τον ορισθέντα εκπαιδευτικό.

24 Σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καταρτίζει το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων, το οποίο κοινοποιεί στο σύλλογο γονέων και τον οικείο Διευθυντή ή Προϊστάμενο Γραφείου Εκπαίδευσης. Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες για τον ορισμό των θεμάτων των εξετάσεων, ορίζει τους επιτηρητές και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών με τις εξετάσεις διατάξεων. Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες για να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης. Στις περιπτώσεις που διδάσκοντες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους και οι προσπάθειες του μένουν χωρίς αποτέλεσμα, ενημερώνει σχετικά το Σύλλογο των Διδασκόντων, το διοικητικό του Προϊστάμενο και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Εφόσον, παρ΄ όλα αυτά, δεν υπάρξει αποτέλεσμα, αναφέρεται γραπτά στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου.

25 Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας του διδακτικού προσωπικού από το σχολείο και από τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων και ενεργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όταν συντρέχει λόγος. Είναι υπεύθυνος για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου εβδομαδιαίας διδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας για τη συμπλήρωση αυτή ενημερώνει άμεσα τον Προϊστάμενο Γραφείου ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης.

26 Σύλλογοι διδασκόντων. Άρθρο 11 παρ. στ’
Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών μετέχουν και δύο εκπρόσωποί τους που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων. Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά τουλάχιστο μία φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος ή το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων. Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και τα ειδικά θέματα, στη συζήτηση των οποίων παρίστανται εκπρόσωποι των μαθητών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

27 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων
( Όπως ορίζουν: Το Σύνταγμα, ο Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, ο 1566/85 και άλλοι νόμοι και υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι ) Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών ορίζονται με βάση τα ανωτέρω.

28 Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί:
Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων και των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης. Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν στον γενικότερο προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τους τις οδηγίες του ΥΠΕΠΘ, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και των Σχολικών Συμβούλων. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ' αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.

29 Δέχονται στην τάξη τους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και συνεργάζονται μαζί τους. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται ύστερα από σχετική συνεννόηση με το διδάσκοντα. Μετά το πέρας της επίσκεψης οι Σχολικοί Σύμβουλοι εξετάζουν και συζητούν με το διδάσκοντα τα τυχόν διδακτικά και μεθοδολογικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν. Ενημερώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα βιβλία. Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του. Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται ή με ασκούμενους φοιτητές για την πραγματοποίηση διδασκαλιών από τους επιμορφούμενους ή τους ίδιους. Προηγείται σχετική ενημέρωση από το Διευθυντή του σχολείου και ένταξη αυτών των διδασκαλιών στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους.

30 Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. Ενδιαφέρονται για η δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών τους το σχολείο και συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το σχολείο. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων. Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη λειτουργίας του σχολικού ωραρίου και κάθε φορά που ο Σύλλογος των Διδασκόντων απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. Με τον τρόπο αυτό δίνεται το αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.

31 Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές, τους γονείς ή τους πολίτες μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας. Συνεργάζονται με το Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές από την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο. Εάν απομακρύνουν μαθητή από την αίθουσα, ενημερώνουν το Διευθυντή και φροντίζουν στο σημείο αυτό να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

32 Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους. Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται στην αίθουσα μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρησή αυτών. Μετέχουν στις επιτροπές που συγκροτούνται από τους Διευθυντές, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων ή τους Σχολικούς Συμβούλους, όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Καταγράφουν στα σχετικά βιβλία μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας τη διδασκόμενη ύλη, ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών και υπογράφουν το ημερήσιο δελτίο απουσιών.

33 Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους και ενημερώνουν σχετικώς τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές. Επίσης διορθώνουν τις εργασίες των μαθητών, τις αξιολογούν και τους ενημερώνουν σχετικά. Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ΄ αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου για την αναπροσαρμογή του προγράμματος.

34 Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή. Αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τις νέες τεχνολογίες. Προς το σκοπό αυτό οφείλουν να αναζητούν, σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου, τρόπους εξοικείωσης με τη χρήση τους. Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα του σχολείου όπως στην Ενισχυτική Διδασκαλία, στο Ολοήμερο σχολείο και στα προγράμματα τάξεων υποδοχής, όταν τους ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα.

35 Πρόσθετες απασχολήσεις εκπαιδευτικών.
UNIVERZITET U NIŠU Άρθρο 55 Ν. 1566 Πρόσθετες απασχολήσεις εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται μεταξύ άλλων: α) Να μετέχουν στις γενικές εξετάσεις επιλογής σπουδαστών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως βαθμολογητές, εκφωνητές και επιτηρητές ή ως μέλη των σχετικών επιτροπών και ομάδων εργασίας. β) Να μετέχουν στις επιτροπές απολυτήριων και προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων. γ) Να μετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη μελέτη και επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων. ε) Να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και να διδάσκουν τις προβλεπόμενες από αυτόν το νόμο ώρες υποχρεωτικής υπερωριακής διδασκαλίας στο σχολείο τους, σε άλλα σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης ή στα μεταλυκειακά παρασκευαστικά κέντρα ή στα τμήματα πρόσθετης εσωτερικής βοήθειας ή στις τάξεις υποδοχής ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 4.

36 στ) Να μετέχουν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, όταν καλούνται από τους σχολικούς συμβούλους ή να αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση διαλέξεων και σεμιναρίων, στα πλαίσια των παραπάνω επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. ζ) Να προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι. Οι απασχολήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους αυτού του άρθρου δεν αποτελούν κατοχή δεύτερης θέσης. Στους εκπαιδευτικούς που ανατίθενται πρόσθετες απασχολήσεις καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με τις προϋποθέσεις της παραγρ. 4 του ενδέκατου άρθρου του ν. 1305/1982 (ΦΕΚ 146), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

37 Εβδομαδιαίο Διδακτικό Ωράριο
Από 0 – 6 χρόνια υπηρεσίας 21 ώρες Από 6 – 12 χρόνια υπηρεσίας 19 ώρες Από 12 – 20 χρόνια υπηρεσίας 18 ώρες Από 20 και περισσότερα χρόνια 16 ώρες

38 Διάθεση εκπαιδευτικών
Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωσή του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός πλεονάζει εξ ολοκλήρου μπορεί να αποσπαστεί σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή σε σχολείο άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου που πλεονάζουν σε ορισμένο κλάδο, εξαιτίας μεταβολών στα προγράμματα διδασκαλίας ή για άλλους λόγους, είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν μαθήματα συγγενούς ειδικότητας στην ίδια σχολική μονάδα.

39 Όσοι διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας που ορίζεται στο μισό από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 19. Δεν παίρνουν τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση όσοι συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δε δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού η αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

40 Αναθέσεις μαθημάτων ( Διάθεση )
Με τα μαθήματα 1ης ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα 2ης ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. ( Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΠΑ /Γ2 / ) Κατά την κατανομή των μαθημάτων καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι εκπαιδευτικοί να συμπληρώνουν ωράριο στο σχολείο τους με μαθήματα πρώτης (Α΄) και δεύτερης (Β΄) ανάθεσης. Η μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο γίνεται μόνο στην περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου στο σχολείο του. ( ΥΑ 69598/Γ2/ ΦΕΚ 1050 Β΄, άρθρο 11 « Αναθέσεων μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου » ) Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπεται μετακίνηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολείο σε άλλο σχολείο, μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν υπεράριθμοι ή υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας. ( Ν. 3149/2003 ΦΕΚ 141 τ. Α` Άρθρο 13 του Παρ. 20 β )

41 Αναθέσεις μαθημάτων ( Διάθεση )
Στις περιπτώσεις που είναι ιδιαιτέρως δυσχερής η παραπάνω διάθεση, οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν υπηρεσία, μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, σε άλλες δραστηριότητες του σχολείου ή του γραφείου ή της διεύθυνσης εκπαίδευσης. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται για κάθε περίπτωση ότι έχει διανυθεί στην οργανική τους θέση. ( Ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78 τ. Α` )

42 ( Οργανικά τοποθετημένοι )
Αναθέσεις μαθημάτων ( Οργανικά τοποθετημένοι ) Η σειρά επιλογής μαθημάτων των οργανικά τοποθετημένων, οι οποίοι πρέπει να συμπληρώσουν ωράριο καθορίζεται από το χρόνο τοποθέτησης. Η συμπλήρωση ωραρίου γίνεται με μαθήματα 1ης και 2ης ανάθεσης, όπως αυτά καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο. Οι προσωρινά τοποθετημένοι έρχονται να καλύψουν ότι κενό απομένει μετά τη συμπλήρωση ωραρίου από τους έχοντες οργανική θέση. Εδώ πρέπει να κάνουμε την παρατήρηση ότι σε κάθε περίπτωση η ανάθεση των μαθημάτων είναι αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων. ( Π.Δ. 100/97, άρθρο 14 ) Προτεραιότητα έχει ο οργανικά τοποθετημένος στα μαθήματα 1ης και 2ης ανάθεσης μέχρι συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου, έπεται ο τοποθετημένος από τη διάθεση ο οποίος αφού δεν έχει οργανική αυτόματα από το Π.Δ.100 θεωρείται υπεράριθμος στην περιοχή και τοποθετείται ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ( παρόλο που οι σε διάθεση ΠΥΣΔΕ έχουν 0 ώρες οργανικά, λέγεται συμπλήρωση ) σε κάποιο σχολείο της περιοχής που ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ ώρες 1ης ή 2ης ανάθεσης για την ειδικότητά του. Το αυτό ισχύει και για νεοδιόριστο και για αποσπασμένο που μετακινείται όταν δεν υπάρχουν ώρες για ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ του ωραρίου του.

43 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ Βαθμοί - Κλιμάκια Αποδοχές Κρατήσεις

44 Βαθμοί Στ΄ Ε΄ Δ΄ Γ΄ Β΄ Α΄ Υποχρεωτική παραμονή 2 χρόνια
Μονιμοποίηση – Προάγεται το 100 % των κρινόμενων Ε΄ Ελάχιστη παραμονή 4 χρόνια Προάγεται το 90 % των κρινόμενων Δ΄ Προάγεται το 80 % των κρινόμενων Γ΄ Προάγεται το 70 % των κρινόμενων Β΄ Ελάχιστη παραμονή 6 χρόνια Προάγεται το 30 % των κρινόμενων Α΄ Καταληκτικός βαθμός ( απαιτούνται τουλάχιστον 20 χρόνια υπηρεσίας )

45 Κλιμάκια Βαθμών Στ΄ Ε΄ Δ΄ Γ΄ Β΄ Α΄ Δεν υπάρχουν κλιμάκια στον βαθμό
Υπάρχουν 3 κλιμάκια ( ανά διετία ) Δ΄ Υπάρχουν 4 κλιμάκια ( ανά διετία ) Γ΄ Υπάρχουν 5 κλιμάκια ( ανά διετία ) Β΄ Υπάρχουν 9 κλιμάκια ( ανά τριετία ) Α΄ Υπάρχουν 8 κλιμάκια ( ανά τριετία )

46 ΑΠΟΔΟΧΕΣ Τακτικές αποδοχές
Μηνιαίος μισθός - ( ανάλογα με τον βαθμό και το κλιμάκιο ) Δώρο Χριστουγέννων = 500 € Δώρο Πάσχα = 250 € Επίδομα άδειας = 250 €

47 Μηνιαίος μισθός Διαμορφώνεται με την πρόσθεση του βασικού μισθού κλιμακίου, των επιδομάτων και της εργοδοτικής εισφοράς

48 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
Αποδοχές Κλιμακίων ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΜΚ 0 ΜΚ 1 ΜΚ 2 ΜΚ 3 ΜΚ 4 ΜΚ 5 ΜΚ 6 ΜΚ 7 ΜΚ 8 2 % Στ΄ 1.092 € Ε΄ 10 % 1.201 € 1.225 € 1.250 € Δ΄ 15 % 1.381 € 1.409 € 1.437 € 1.466 € Γ΄ 1.588 € 1.620 € 1.652 € 1.685 € 1.719 € Β΄ 20 % 1.906 € 1.944 € 1.983 € 2.023 € 2.063 € 2.104 € 2.146 € 2.189 € 2.233 € Α΄ 2.097 € 2.139 € 2.182 € 2.226 € 2.271 € 2.316 € 2.362 € 2.409 €

49 Μηνιαίες μικτές τακτικές αποδοχές
Βασικός μισθός Ανάλογα με το κλιμάκιο Ο. Π. Α. Δ. εργοδότη 5,10 % επί όλων των αποδοχών Νέου Μισθολογίου Τ. Ε. Α. Δ. Υ. εργοδότη 3 % επί του Βασικού μισθού Παλιού Μισθολογίου Οικογενειακό επίδομα Ανάλογα με τον αριθμό παιδιών

50 Οικογενειακή κατάσταση
Οικογενειακό επίδομα Οικογενειακή κατάσταση Ποσό Επιδόματος 1 παιδί 50 € 2 παιδιά 70 € 3 παιδιά 120 € 4 παιδιά 170 € 5 παιδιά και περισσότερα 170 € + 70 € για κάθε ένα παιδί

51 Μηνιαίες τακτικές κρατήσεις
Εξαρτώνται από τον φόρο κλίμακας, την οικογενειακή κατάσταση και την ημερομηνία πρώτης ασφάλισης Οι πρωτοδιόριστοι έχουν για 12 μήνες ( Μ.Τ.Π.Υ. ) ή 24 μήνες ( Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ) επιπλέων κρατήσεις

52 Μηνιαίες τακτικές κρατήσεις ( ασφαλισμένοι πριν από την 1/1/1993 )
Φ. Μ. Υ. Ανάλογα με την φορολογική κλίμακα Ο. Π. Α. Δ. 2,55 % επί όλων των αποδοχών Νέου Μισθολογίου Τ. Ε. Α. Δ. Υ. 3 % + 3 % επί του βασικού μισθού Π. Μισθολογίου 2 % επί των υπολοίπων αποδοχών ( εκτός του Κ. Α. ) Τ. Π. Δ. Υ. 4 % επί του βασικού μισθού Π. Μ. 1 % επί όλων των αποδοχών Ν. Μ. Μ. Τ. Π. Υ. 4 % επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης 140,80 € ( 5, 63 € μηνιαίως ) 1 % επί των υπολοίπων αποδοχών Νέου Μισθολογίου Κύρια σύνταξη 6,67 % επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης 140,80 € ( 9,39 € μηνιαίως ) Εισφορά Αλληλεγγύης 2 % επί όλων των αποδοχών Νέου Μισθολογίου

53 Μηνιαίες τακτικές κρατήσεις ( ασφαλισμένοι μετά από την 1/1/1993 )
Φ. Μ. Υ. Ανάλογα με την φορολογική κλίμακα Ο. Π. Α. Δ. 2,55 % επί όλων των αποδοχών Νέου Μισθολογίου Τ. Ε. Α. Δ. Υ. 3 % + 3 % επί όλων των αποδοχών Παλαιού Μισθολογίου - Κ. Α. Παλαιού Μισθολογίου Τ. Π. Δ. Υ. 4 % επί όλων των αποδοχών Π. Μ. – Κ. Α. Π. Μισθολογίου 1 % επί όλων των αποδοχών Ν. Μ. Μ. Τ. Π. Υ. 4 % επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης 140,80 € Νέου Μισθολογίου 1 % επί των υπολοίπων αποδοχών Νέου Μισθολογίου Κύρια σύνταξη 6,67 % επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης 140,80 € - Κ. Α. Παλαιού Μισθολογίου Εισφορά Αλληλεγγύης 2 % επί όλων των αποδοχών Νέου Μισθολογίου

54 Πρόσθετες μηνιαίες τακτικές κρατήσεις πρωτοδιόριστων
Παλιοί ασφαλισμένοι Τ. Ε. Α. Δ. Υ. 1/48 επί του βασικού μισθού Ν. Μ. για 24 μήνες Μ. Τ. Π. Υ. 1/12 επί όλων των αποδοχών Ν. Μ. για 12 μήνες Νέοι ασφαλισμένοι Τ. Ε. Α. Δ. Υ. 1/48 επί όλων των αποδοχών Ν. Μ. για 24 μήνες Μ. Τ. Π. Υ. 1/12 επί όλων των αποδοχών Ν. Μ. για 12 μήνες

55 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών Μεταπτυχιακός και Διδακτορικός Τίτλος
Μεταπτυχιακός Τίτλος Προσθήκη 2 χρόνων στον υπολογισμό βαθμών και κλιμακίων Διδακτορικός Τίτλος Προσθήκη 6 χρόνων στον υπολογισμό βαθμών και κλιμακίων Μεταπτυχιακός και Διδακτορικός Τίτλος Προσθήκη 7 χρόνων στον υπολογισμό βαθμών και κλιμακίων Η προσθήκη στον υπολογισμό βαθμών και κλιμακίων γίνεται ΜΕΤΑ την μονιμοποίηση

56 Έκτακτες αποδοχές Αποζημίωση συνοδείας σε αγώνες
Αποζημίωση διαιτησίας αγώνων Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης Αποζημίωση διάθεσης Αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων Αποζημίωση συμμετοχής σε εξετάσεις Αποζημίωση εκδρομών

57 Άδειες Αναρρωτική άδεια Κανονική άδεια Άδειες μητρότητας
Άδεια ανατροφής παιδιού Γονική άδεια Ειδική άδεια διευκόλυνσης Άδεια εξετάσεων Άδεια εκλογών Άδεια άνευ αποδοχών Άδεια αιμοληψίας

58 Αναρρωτικές άδειες ( Άρθρο 55 Υ. Κ.)
Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται : α) με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμάτευση θεράποντος γιατρού έως δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος β) με γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ’ έτος γ) με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος.

59 Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των περιπτώσεων α, β και γ που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου. Σημειώνεται ότι ως αργίες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής νοούνται οι οριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις επίσημες αργίες (άρθρο 1 του Ν. 1157/1981). Συγκεκριμένα, επίσημες αργίες είναι οι εξής: Η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η εορτή των Τριών Ιεραρχών, η Καθαρά Δευτέρα, η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής) και όλες οι Κυριακές.

60 Κανονική άδεια Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίρνουν ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατ’ έτος ( ημερολογιακό ), εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.

61 Άδειες μητρότητας ( Άρθρο 52 Υ. Κ.)
Στις εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (δηλαδή 4ου και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά δύο (2) μήνες. Η επιπλέον αυτή άδεια χορηγείται συνεχόμενη, αμέσως μετά το τέλος της άδειας λοχείας. Η άδεια κύησης και λοχείας χορηγείται και στις μητέρες εκπαιδευτικούς που γέννησαν πρόωρα και το νεογνό απεβίωσε, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό και όχι για αποβολή.

62 Άδεια ανατροφής παιδιού
( Άρθρο 53 Υ. Κ.) Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο (αρ. 582/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

63 O χρόνος εργασίας του γονέα εκπαιδευτικού, εάν δεν κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, μειώνεται κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών. Διευκρινίζουμε ότι οι γονείς εκπαιδευτικοί έχουν μειωμένο ωράριο μέχρι το παιδί τους να συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ειδική νομοθετική ρύθμιση που ισχύει γι’ αυτούς (παρ. 14, του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992, ΦΕΚ 159Α/ ). Αν και οι δύο γονείς δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούμενων παραγράφων, με κοινή τους δήλωση του Ν. 1599/1986 που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικό διάστημα που θα κάνουν χρήση, άπαξ για τον καθένα, πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. Αλλαγή της δήλωσης αυτής δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη των διευκολύνσεων.

64 Γονική άδεια ( Άρθρο 53 Υ. Κ.)
Οι υπάλληλοι δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργασίμων ημερών, μέσα στο ημερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των παιδιών τους και να ενημερωθούν για την επίδοσή τους. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για τους δύο γονείς. Η άδεια χορηγείται στον υπάλληλο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται

65 Η άδεια χορηγείται είτε για ορισμένες ώρες είτε για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς. Για τη χορήγησή της ο δικαιούχος υπάλληλος πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ημέρες (ή ώρες) της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 4 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται. Δεδομένου ότι τα νηπιαγωγεία αποτελούν πλέον μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και μπορεί να λειτουργούν μαζί με παιδικούς σταθμούς (παιδικά κέντρα), η ανωτέρω άδεια δίδεται και στους γονείς που το παιδί τους πηγαίνει σε παιδικό κέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το παιδί πρέπει να διαθέτει την προβλεπόμενη ηλικία, για να παρακολουθεί το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

66 Ειδικές άδειες διευκόλυνσης
Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού δικαιούνται άδεια απουσίας τριών (3) εργάσιμων ημερών (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Συγγενείς έως και β΄ βαθμού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι, τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας.

67 Άδειες εξετάσεων ( Άρθρο 60 Υ. Κ.)
Στους εκπαιδευτικούς που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς επίσης και του ΕΑΠ, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της σχολής ότι έλαβε μέρος σε εξετάσεις. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο, που ζητά ο ενδιαφερόμενος, με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να φοιτά και να έχει, με επίσημη ανανέωση της εγγραφής του, την ιδιότητα του μαθητή, σπουδαστή ή φοιτητή ανεξαρτήτως επιπέδου.

68 Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια εξετάσεων δύο (2) ημερών, η προηγουμένη και η ημέρα της εξέτασης, εφόσον καμία από τις δύο δεν είναι αργία. H άδεια αυτή χορηγείται μόνο για τη διευκόλυνση και τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού στις εξετάσεις και όχι για την προετοιμασία του. Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκειμένου να συναντηθούν με τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. Δεδομένου όμως ότι στην προκείμενη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια θα χορηγείται κάθε φορά μετά από συνεκτίμηση των αναγκών τόσο της υπηρεσίας όσο και της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφερομένων. Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωμοσία των εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ημέρες της παρ. 2 έχουν εξαντληθεί, τότε χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια.

69 Άδεια εκλογών Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των δημοσίων υπαλλήλων, οι υπηρεσίες οφείλουν να χορηγούν στους ετεροδημότες ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας μιας έως τριών ημερών ανάλογα με τη περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, για τους υπαλλήλους για τους οποίους εφαρμόζεται πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, ισχύουν τα εξής : α. Όσοι μετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση χιλιομέτρων θα λάβουν άδεια μιας εργάσιμης ημέρας. β. Όσοι μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω θα λάβουν άδεια δύο εργάσιμων ημερών. γ. Όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες.

70 Άδεια αιμοληψίας Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος. Επίσης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.

71 Άδεια άνευ αποδοχών ΦΕΚ 152 /τ. Α’ - Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » …εισάγονται τροποποιήσεις σε διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) και θεσμοθετούνται νέες, οι οποίες αποτελούν καινοτομία και αφορούν διευκολύνσεις των υπαλλήλων προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο το ατομικό συμφέρον των υπαλλήλων αλλά και το δημόσιο συμφέρον. Ειδικότερα, με το άρθρο 37 του Ν.3986/2011 εισάγονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις: Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 τροποποιείται η παρ.2 του άρθρου 51 του Ν. 3528/2007 και επιτρέπεται πλέον στους υπαλλήλους η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους αντί των δύο (2) ετών που ίσχυε έως την 1η Ιουλίου 2011 ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου. Πέραν της αύξησης του χρονικού διαστήματος της άδειας άνευ αποδοχών, την οποία δικαιούται ο υπάλληλος να αιτηθεί, οι λοιπές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), οι οποίες ρυθμίζουν τη χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας, εξακολουθούν να ισχύουν. Όπως προβλέπεται στο Άρθρο 51 παρ. 2 αυτού, η χορήγηση της άδειας γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Για το λόγο αυτό, στην αίτηση του υπαλλήλου πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους ζητείται η άδεια άνευ αποδοχών, προκειμένου να εκτιμηθούν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και αυτό να γνωμοδοτήσει σχετικά με το αίτημα, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία της υπηρεσίας.

72 Έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας
Αμέσως μετά την ορκωμοσία η Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμιας / Πρωτοβάθμιας) ζητά από τον ΟΠΑΔ Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) για κάθε νεοδιόριστο. Οι ΑΜ έρχονται σχετικά σύντομα. Τα βασικά δικαιολογητικά είναι: α) Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας ή Διοριστήριο (να αναφέρεται το ΦΕΚ διορισμού ). β) Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ταμείο. γ) Δύο φωτογραφίες. Αν ασφαλίζεται και προστατευόμενα μέλη χρειάζεστε επιπλέον: α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. β) Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ταμείο. γ) Μια φωτογραφία για κάθε μέλος.

73 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google